tisdag 15 september 2015

Ljungbeck: Politiker och media infantila. Lögnen som vapen. Svenska tidningar kampanjorgan.Olle Ljungbeck:
Det fortgående politiska förfallet och infantiliteten hos politiker och media bara accelererar.

Jag har sagt det tidigare men jag säger det igen. Sverige har aldrig haft en så handlingsförlamad minister som Morgan Johansson.
 Bildresultat för Morgan Johansson
 När till och med Tyskland stänger sina gränser, så meddelar denna politiska nolla att det inte är hans uppgift att stänga gränserna utan - polisens! Fegheten och initiativlösheten är total. Finns det en mer självklar uppgift just för regeringen?

En individs intellektuella och bildningsmässiga status kan lätt avläsas genom dennes förhållande till vidskepelse som religioner mm.

Jag redovisade nyligen en bild på hur tre av de kvinnliga kommunalråden i Gävle hade draperat sig i schalar när de skulle samtala med islamisterna i moskèn i Gävle. 

Politikernas och mediernas förhållningssätt gentemot islam får närmast betraktas som infantilt och underkastelse. Gävlepolitikerna svalde allt som de blev ilurade av fundamentalisterna i mosken när de besökte denna. När Gävle Dagblad några veckor senare avslöjar att den ledande imamen och därtill "läraren" i den muslimska förskolan närmast måste betraktas som anhängare till IS, förklarar de att de måste nog ha ett nytt samtal! Är det någon som tror  att dessa omogna och naiva politiker nästa gång skall se klart. Inte. De kommer att bli lika manipulerade som de blev första gången. Det brottsliga är emellertid att de låter mosken och en jihadist ha ansvaret för förskolan. Om inte barnombudsmannen
också tillhörde samma infantila gäng skulle man ju snarast se till att förskolebarnen överförs till en kommunal skola och mosken på inga villkor får syssla med ungdom.

Man måste trots allt ge Gävle Dagblad ett erkännande för avslöjandena om Imamen och hans lojalitet med IS. Men är det någon som tror att Gävle Dagblad kommer att fortsätta tills jihadisterna och IS-anhängarna lämnat mosken. Ingalunda. Nu kommer Gävle Dagblad att leva på sitt reportage i åratal och islamismen bara kommer att växa sig starkare. Alltmedan Gävle Dagblads chefredaktör aldrig glömmer att tala om hur modig och duktig man varit.

Vi ser hur det gått för de muslimska kvinnor som vädjat om hjälp i storstädernas förorter etc. Tystnaden har åter lagt sig. Fundamentalisterna får fortsätta med hedersvåld, kränkning och förslavande av kvinnor/flickor, kvinnlig könsstympning, hjärntvättning i de muslimska friskolorna så att de flickor som går där, för evigt skall lära sig att de är mannens slavinna. Parallellsamhällena blir bara fler och fler. Fundamentalistisk islam växer sig bara starkare.

Medan all denna grymhet fortsätter som tidigare berömmer sig sjuklöverpartierna och PK-journalisterna av att stå för det goda och vara jordens mest utpräglade humanister.

Men inte nog härmed. Trots att Sverige nu leder våldtäktsstatistiken. Att mord, rån, skjutande, sprängande utfört av invandrare blivit vardag för svenskarna  så skulle det aldrig falla Löfven, övriga sjuklöverpolitiker och PK- journalister in att nämna eller beröra detta i medier eller i andra sammanhang.

Vad jag kan förstå kalkylerar de medvetet att svenska kvinnor, män och barn  måste dö och skändas för att de själva skall få framstå som att de inte i första hand bryr sig om sitt eget folk. Och därför framstå som oegennyttiga (trots att det är sitt folk de offrar) och därför goda. 

De s k flyktingarna består till 70 procent av män/pojkar, resten kvinnor och barn. Varför ser statistiken ut så? Borde inte våra duktiga politiker fundera över detta. Rimligtvis är det de senare som har störst skyddsbehov. Men eftersom "invandringen" sker helt oreglerat och på "invandrarnas" villkor så är det inte de mest behövande som kommer i fråga.

Att skattemedlen försvinner som vatten i en hink utan botten vet vi vid det här laget. Men nya upptäckter görs. Nu visar det sig att varje asylant har rätt till juridiskt biträde. Vederbörande kan sålunda anlita advokat på skattebetalarnas bekostnad. Enbart dessa kostnader är nu uppe i miljardbelopp! Är det längre möjligt att tro att regeringen och sjuklöverpartierna företräder ens en gnutta förnuft?

Allt detta kan ske även om det inte är genom regeringsbeslut man avskaffat åsikts- och yttrandefrihete. Nej hör och häpna. Beslutet att strypa alla åsikter som strider mot regeringens, etablissemangets och PK-elitens uppfattning om vad
som är rätt åsikter har tagits av en numera moraliskt degenerad journalistkår, som för länge sedan symboliserade något mycket hedervärt och modigt, nämligen - den tredje statsmakten.

Är det möjligt att hoppas på en förändring från sjuklöverpartiernas sida. Nej. Absolut nej. När en svensk statsminister med stöd av samtliga sjuklöverpartier accepterar en islamistisk minister i regeringen, som i stort sett trampar på alla de värden vi grundlagsfäst och som majoriteten av vårt folk anser är oeftergivliga i en civiliserad stat. Detta är ett så grovt brott mot tidigare generationer såväl som mot dagens att det aldrig kan förlåtas. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Julia Caesar:
Med lögnen som vapen
Det går en sjukdom genom Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning. Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och alltså att betrakta som ren inbillning. Den har därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att sjukdomen är politiskt betingad.
Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn. Sjukdomen har nu fått sådan spridning att det är befogat att tala om en epidemi.”

Masspsykosen – så yttrar den sig
Sverige befinner sig i ett allvarligt läge som kräver sunt förnuft, kunskap, mod och klarsynthet. En galopperande masspsykos, som lögnsjukan, slår hårt mot och utgör en direkt samhällsfara i ett land i kris.
I en masspsykos förlorar de drabbade sitt sunda förnuft och förmåga att förhålla sig kritiskt till händelseutvecklingen. De ger upp självständigt tänkande och blir lätta offer för manipulation och propaganda. Skenande grupprocesser tar över. Olika sadistiska och raffinerade system för repression skrämmer flocken till underkastelse.

All information utifrån som skulle kunna ge en annan verklighetsbild väljs bort och ogiltigförklaras. Gruppsammanhållningen bekräftar att den egna uppfattningen är den enda giltiga. Därmed legitimeras också metoder och attityder som annars skulle vara otänkbara, till exempel att systematiskt använda lögner i propagandan och som verktyg i demoniseringen och förföljelsen av oliktänkande.Hela artikeln

 

“Alla svenska tidningar har valt att bli kampanjorgan”
Johan Hakelius skriver efter att förgäves ha försökt öppna sin nätupplaga av Svenska Dagbladet:
“Skälet att jag inte saknade Svenskan var just detta: jag visste precis vad den innehöll. Samma sak som Dagens Nyheter. För alla svenska tidningar har de senaste dagarna valt att bli kampanjorgan. Visst, de kampanjar för värden som jag kan skriva under på. Men de har ändå övergivit sitt kritiska uppdrag. De är rusiga av att slippa komplexitet och målkonflikter. De känner befrielsen av att låta ett absolut värde radera alla nyanser.

En tidning värd att läsa har en annan uppgift. Den håller huvudet kallt. Den problematiserar. Särskilt det som verkar invändningsfritt och oantastligt. Den eldar inte på, ­utan tar ett steg åt sidan.”Aftonbladet Hakelius

Man kan tycka vad man vill om Jan Myrdal, mottagare av Leninpriset och lovordande av andra brutala regimer, men det han skriver här är intressant:


Fr. Snaphanen:
När luften pyser ur ballongen
Man kan hävda att jag här inte formulerar lagom som anstår en demokratisk svensk författare. Men det jag skriver är vad folk vet inför den mot Europa och till Sverige invällande flyktingvågen. Varför skulle de vilja rösta för något av de ansvariga partierna?

Eller ta järnvägen. Alla upplever vi förseningar och svårigheter. Alla vet vad de beror på. Bristande underhåll. Varför? Falska och skeva beslut i riksdagen! Jag vet inte om Åkesson skulle ha gjort det bättre. Men han bär i vart fall inget ansvar för dagens elände.

Eller ta bostäderna. Inte heller där är det någon Gud eller några dolda allmänna ekonomiska krafter som skapat det elände där ungdomar tvingas vara mammisar upp i trettioårsåldern. Det är ingen svårighet att kartlägga vilka beslut de senaste decennierna som partier på Helgeandsholmen i samförstånd genomfört för att åstadkomma detta.För att inte tala om arbetslösheten.

En gång röstade 50 procent och mer på socialdemokraterna. Inte för att de var älskade (Betonghäckar och Görsossar, kallades de människor emellan minns jag) men de hade utfärdat löften 1932 och hållit dem, knaggligt men dock.

Detta svenska folk – också de hit sammanblåsta lite här och därifrån – är varken rasistiskt, homofobt eller främlingsfientligt men det tycks inte riktigt längre tro på en vänstersida som politiskt visat sig vara en vänger eller en högersida som visat sig vara hönster. Inte vet jag om de tror att en Åkesson vore så mycket bättre – jag gör det i vart fall inte – men han är dock inte ansvarig för allt detta! Hela artikeln

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar