onsdag 16 september 2015

Sandor Herold: Fredrik Reinfeldt, du borde skämmas. Flyktingmanifestationer i Malmö och LundMan skulle önska att fler svenskar var lika flitiga att skriva till den "härskande klassen" som Sandor Herold och Kenneth Sandberg
From: Sandor ...
Sent: Tuesday, September 15, 2015 3:41 PM
Subject: du borde skämmas

Till Fredrik Reinfeldt

Redan här vill jag poängtera att du är den vidrigaste statsminister som Sverige haft. Tidigare så hade jag denna uppfattning om Göran Persson, men du har med råge gått om honom.

Öppna våra hjärtan och plånböcker sade du innan du försvann och med det så lade du en otrolig försörjningsbörda på det svenska folket när alla syrier fick asyl per automatik. Nu framkommer det att du inte ens drar dig för att stjäla 156 000 kr i månaden i s k statsrådspension samtidigt som du tjänar miljoner i ditt företag.

Du är ett äckel utan dess like måste jag säga. Bara ett själviskt svin beter sig på det sättet du gör. Tydligen så tar du 100 000 kr per timme när du håller föredrag och jag kan bara inte fatta hur någon ens vill betala en krona för att höra på din smörja.

Skulle du kunna maila till mig när du kommer ner hit till Malmö på något ärende för det hade varit otroligt skönt att få säga vad jag tycker om dig och ditt svinaktiga agerande till dig personligen på ungefär samma sätt som jag gjorde till din företrädare Carl Bildt när han signerade sin bok i en bokhandel nere i gamla NK-huset. Jag sade vad jag tyckte om hans sätt att uppbära full riksdagslön när han var nere på Balkan och lekte fredsängel och aldrig satte sin fot i riksdagen under ett par år.
 
Så hör av dig!

Även bland många moderater så anses du numera vara ett riktigt ärkekräk tack vare din girighet. Eller rättare sagt bland många moderater som numera har gått över till SD. Du borde skämmas men antagligen så är du för dumfräck för att göra det.

Jag ser fram mot att träffa dig!
 Sandor Herold, Malmö

Genom Kenneth Sandbergs försorg har ovanstående brev sänts till:
Den svenska samlade ”journalisteliten”, de svenska riksdagsmännen och

Till: den politiska eliten i Malmö och journalister på Sydsvenskan
Från: Sandor Herold:
Angående den "stora" manifestationen för s k flyktingar som hölls  på Stortorget i  Malmö söndagen den 13-9-2015 och där ca 3000 personer deltog så säger det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) följande:
"Det är fantastiskt att det finns så mycket engagemang och vilja att hjälpa till i Malmö. Men inga flyktingar får känna sig rädda för att kontakta myndigheter."

Vid halvårsskiftet 2015 så hade Malmö 320 147 invånare. De tretusen som deltog i manifestationen utgör således inte ens 1 (en) procent av Malmös befolkning så jag undrar om inte den socialdemokratiske damens ord om det stora engagemanget är en grov överdrift och en dröm som inte gick i uppfyllelse.

Trots, eller kanske tack vare den otroliga propagandan för att välkomna s k flyktingar som bedrivits i alla massmedia, inte minst i Sydsvenskan, så blev alltså deltagandet mycket litet. Faktiskt förvånansvärt litet.

Vad det gäller rädsla så är kanske detta också en orsak till att deltagandet blev så lågt. Och då tänker jag inte alls på den rädsla som kanske vissa av dessa s k flyktingar känner inför att kontakta svenska myndigheter.

Nej, jag tänker på den rädsla som säkerligen många svenskar känner idag inför det mångkulturella samhälle där skjutningar på öppen gata, rån, anlagda bränder, våldtäkter, misshandel, granatsprängningar, bedrägerier tillhör vardagen.
Rädslan finns säkerligen med när man betänker att så gott som alla s k flyktingar som nu söker sig till norra Europa kommer från kulturer och samhällsbildningar där våldet tydligen är ett naturligt inslag och där man löser alla konflikter och problem med våld och där krigen avlöser varandra med några års mellanrum.

Den som vill och orkar kan idag ute på nätet ta del av dom mest vidriga händelser från dessa kulturer där man skär halsen av folk och låter små barn spela fotboll med huvudena, summariska avrättningar inför publik, avrättningar där man t om låter barn avfyra nackskotten, inslag där man visar hur man tvingar upp homosexuella i höga byggnader och sedan helt enkelt kastar ut dem därifrån. Hur man levande eldar upp krigsfångar mm.

Jag vet, detta låter otroligt och jag trodde inte heller på det innan jag hade sett dessa inslag på nätet. Av rädsla för att Sverige i framtiden också skall bli ett samhälle där dylika inslag kommer att bli verklighet så skulle jag aldrig delta i en manifestation för s k flyktingar komna från dessa kulturer. Jag vill inte ta den risken att även Sverige i en framtid kommer att bli ännu ett land där ständiga krig råder, där konflikter och problem alltid löses med våld.

Därför menar jag, hjälp gärna dessa människor i deras närområden men släpp inte in dem i Europa. Helt enkelt därför att jag inte tror att deras mentalitet och syn på vissa saker passar in för ett liv här.

T ex synen på kvinnor, där tydligen kvinnan är mindre värd än boskap. Som kvinna skulle jag tänka mig för mer än en gång innan jag deltar i en manifestation som den uppe på Stortorget.

Jag är idag 64 år och jag tror inte att jag, tack och lov, kommer att uppleva den dagen då Sverige eventuellt kommer att bli ett land där ovanstående inslag kommer att tillhöra vardagen. Men mina barn och framför allt mina barnbarn, vilket Sverige kommer de att tvingas leva med och i?

Men du stackars naive och lättindoktrinerade svensk som följde uppmaningen att gå upp till Stortorget och delta i manifestationen, har du tänkt på vad ditt manifesterande i framtiden kanske kommer att innebära för det barnet som du tog med dig ditt upp och som du tryckte ett plakat i händerna på?

Jag skriver kanske, för min rädsla kanske är obefogad. Jag hoppas det i varje fall för just mina barns och barnbarns skull. Men de händelser som jag så gott som dagligen får ta del av i massmedia som sker i områden där majoriteten av de boende är komna från just de kulturer och länder som ovan beskrivs så tror jag att min rädsla är högst befogad.
Sandor Herold, Malmö

Från: Sandor Herold
15 september 2015
Man kan fråga sig varför organisationen Refugee Air nöjer sig med att låta de s k flyktingarna flyga med simpla chartrade plan?

 Naturligtvis så bör de s k flyktingarna få resa med reguljärt flyg och då i 1:sta klass. Vidare färd från Arlanda bör naturligtvis äga rum i hyrda limousiner och målet måste naturligtvis vara flyktingförläggningar som håller hög klass såsom minst femstjärniga hotell i centrum av våra större städer. I undantagsfall kan boende i lantlig miljö komma i fråga men då måste det vara frågan om herrgårds eller slottsmiljöer.

Detta är det minsta de skall kunna förvänta sig vid sin ankomst till sitt nya hemland och detta är vår skyldighet att erbjuda detta eftersom dessa människor kommer att tillföra oss och vårt samhälle så mycket i framtiden.
Upplysningsvis så kan jag berätta att när mina föräldrar och jag som fyraåring flydde från Ungern 1956 till Österrike så bussades vi av Svenska Röda korset hela vägen till Sverige i simpla bussar. Denna bussresa gav mig sådana traumatiska upplevelser att jag sedan dess omöjligt kan stiga upp på en buss.

Hade vi fått flyga hit så hade jag sluppit detta och egentligen så borde vi naturligtvis ha anmält Röda korset för denna omänskliga transport. Men eftersom vi inte ens fick någon advokathjälp, som idag är en elementär rättighet  för s k flyktingar, så gjordes detta naturligtvis inte.

Jag kommer aldrig att förlåta Sverige för denna rent ut sagt rasistiska  behandling!
Sandor Herold, Malmö

Den rara lilla fröken Ewerlöf tror att allt som svensken erbjuds i form av samhällsservice är gratis!!
Sofia Ewerlöf:
- Vi bor i Sverige och är därmed medlemmar av det svenska samhället. Gladeligen använder vi oss av den service som samhället erbjuder oss – gratis sjukvård, skolgång, dagisplatser med mera. Förmåner som majoriteten av människorna på vår planet inte ens vågar drömma om.
 Gemensamt för de människor som nu flyr för sina liv är målet att få leva i fred. Det var också det målet som fick den lilla pojken, hans storebror och föräldrar att sätta sig i en gummibåt som skulle ta dem över Medelhavet, till frihetens Europa.
 Det fruktansvärda som sker runt om i Mellanöstern och Europa förlamar mig. Metro
........
 Till: Sofia Everlöf
Kopia till: bl.a. Postkodlotteriet, Åsa Linderborg, DN Debatt, Metro Skåne, Metro Sthlm, Brännpunkt SvD, Per Gudmundsson
Från: Kenneth Sandberg

Bästa “godhjärtade” Sofia,
Vore författaren till artikeln ovan en 15-årig flicka, så skulle jag haft förståelse för hennes tankar och välmening. Nu är du emellertid 35 år, har jag sett – och då undrar jag istället; Hur kan du vara så naiv och i närmast total avsaknad av verklighetsförankring i den åldern.!?

 För det första:
- Den service samhället “erbjuder” och som du räknar upp ovan, är ingalunda gratis för oss svenskar. Dels finansieras den via skatt, dels betalar vi den genom avgifter av olika slag. Att vi överhuvudtaget har (eller haft) detta sociala välfärdssystem beror på våra tidigare generationers uppoffrande arbete och förmåga att utveckla ett samhälle i demokratiska och civiliserade former.

 För det andra:
- Att vi nu upplever folkvandringar från tredje världen till Europa och framförallt Sverige, beror till mycket stor del på att man därifrån är informerad om att det svenska välfärdssamhället tillhandahåller dessa godsaker gratis - plus ett generöst bidragssystem – för asylinvandrare, s.k flyktingar och deras anhöriga/anknytningar. Folkslag och kulturer som ingalunda har samma attityd och ansvarskännande relation till “samhället” som gällt för svenskar.

 För det tredje:
- Av ovan anförda framgår tämligen klart att det ingalunda var den lille 3-åringen eller hans storebror som beslutade att “sätta sig i en gummibåt över Medelhavet”, utan givetvis hans föräldrar. I första hand fadern, som enligt tillförlitliga källor inte bara var i stort behov av tandimplantat utan därtill var den som administrerade och tog upp betalningen för smugglingsfärden till Europa. Familjen kom inte heller från Syrien, utan från Turkiet där man redan givits skydd och tillstånd att uppehålla sig.

Av din text framgår mycket klart att du “förlamats”. Åtminstone i intellektuell – och kanske även mental – mening. Eljest borde du , såsom bloggare och därmed välbekant med internet, inte kunna undgå att ta till dig åtminstone ett uns av den information som faktiskt finns tillgängligt där men som däremot sorgfälligt undanhålles i PK-media. Om du inte är totalt blockerad så kan du via internet finna fakta och information i textform och foton/videofilmer som ger dig lite perspektiv på det som händer i vår omvärld – och det som är på väg att drabba även Sverige i och med den helt okontrollerade och oreglerade (mass-)invandringen.

 Det handlar dels om vilka oerhörda folkmängder – nu hundratusentals, men i startgroparna flera 10-tals miljoner – som tar sig respektive vill ta sig till Europa och Sverige. Där endast en minoritet kommer från de områden som är i krig, medan en allt större andel kommer från kringliggande länder där man upplever sig ha en sämre levnadsstandard än i “honungslandet” Sverige.

 Dokumenterat är också det uppträdande som manifesteras av “flyktingarna”, flertalet unga friska och starka män som lämnat sina barn, kvinnor och gamla/sjuka kvar att klara sig själva i sin torftiga tillvaro. Beteenden som för tankarna till (o)djur av mycket primitiv art.

 Redan nu erfar vi här i Sverige sedan lång tid tillbaka hur dessa “kulturberikare” far fram i vårt samhälle. Inte endast genom de “hedersbrott” som drabbar deras egna, utan i ännu högre grad våld riktat mot svenskar i form av (grupp-)våldtäkterer, misshandel och rån, samt gängkriminalitet kryddat med skjutningar och sprängningar på gator o torg bland oskyldiga och oskyddade människor. Samt –bokstavligt talat – uppeldandet av allt vad svenskt heter; skolor, dagis, kyrkor och annan kulturbyggnation.

Till detta, Sofia, kan du lägga alla de IS-krigare som vi redan hyser och de sannolikt många, många hundratals ytterligare som nu tar sig in i vårt land genom det okontrollerade inflödet.

 Summa summarum, Sofia:
- Är det denna utveckling du vill stödja med ditt “goda” engagemang?
- Har du aldrig slagits av tanken/befarat att du medverkar till skapandet av ett kaos i vårt land - ett veritabelt helvete á la Mellanöstern och andra delar av Afrika - med din inställning.
- Och därför, Sofia; hur står det till med ansvarstagandet för dina egna barns framtid i Sverige? Om det nu är så illa att du struntar i hur det ska bli för alla andra svenska barn.!?
 //Kenneth Sandberg
PS: Nedan ett litet axplock som illustrerar delar av min text:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar