fredag 25 september 2015

Sandor Herold skriver till godhetsaposteln och folkpartisten Cecilia Wikström


Artikel i Sydsvenskan – Ungern skulle inte ha blivit godkänt som en medlem om landet hade ansökt nu

Till:

Från. Sandor Herold
Malmö 24-9-2015


Återigen så ondgör sig EU-parlamentariker  Cecilia Wikström (fp) över Ungerns sätt att skydda sina gränser mot s k flyktingar från främst  Syrien och norra Afrika i Sydsvenska dagbladet, som naturligtvis gärna står till tjänst med utrymme.
Vilket man naturligtvis i vanlig ordning inte gör med dem som har en annorlunda syn på saken.

För det första Cecilia Wikström, så är du inte ens värdig att ta Viktor Orbans namn i din mun.
För i motsats till sådana som du så värnar Viktor Orban om sitt land och sina landsmän och därför så vidtar han åtgärder för att förhindra mer eller mindre primitiva vildar komna från MENA-länderna och från norra Afrika att ta sig in i landet och riskera att Ungern förvandlas till ett land som i framtiden kommer att bestå av det kaos, ständiga krig och konflikter som alltid råder i de länderna.

Heder åt politikern Viktor Orban som uttryckligen har sagt att Ungern inte får bli ett land där islam får fotfäste och som därmed också sätter stopp för sådant som tack vare bl a dig det svenska folket får utstå nästan dagligen såsom mord, skjutningar, sprängningar, anlagda bränder, misshandel, våldtäkter, rån mm som i huvudsak utförs av folk komna från de lägst stående kulturerna och samhällsbildningarna som finns.

Cecilia Wikström, jag vill inte ha hit fler vildar som tydligen är kapabla att tilll och med ta livet av sina döttrar för att de blir förälskade i någon som inte passar familjen. Jag vill inte ha hit primitiva vildar som är kapabla att skära halsen av folk, bränna dem levande, korsfästa och kasta ut folk från höghus p g a sin sexuella läggning. Jag vill inte ha hit vildar som utför massavrättningar, spränger både sig själva och ett antal andra i bitar på t ex bussar.

Med andra ord, Cecilia Wickström, jag vill inte ha hit folk som tydligen har sådana värderingar som absolut inte passar in i vårtt civiliserade samhälle. Jag vill inte att mina barn och barnbarn skall växa upp i ett islamiskt samhälle där tydligen alla konflikter och problem löses med våld i olika former.

Därför, Cecilia Wickström, så är du i mina ögon inget annat än en förrädarpolitiker mot ditt eget folk, land och mot hela Europa. Dessa s k flyktingar som nu översvämmar Europa är inget annat än illegala invandrare. De har möjligtvis flytt från Syrien och kan då med rätta kallas för flyktingar. Men när man lämnar t ex Turkiet så är man inte flykting enär det inte finns någon som helst hotbild mot dem där som tvingar dem att fly. Och när det gäller att stoppa illegal invandring så har t ex Ungern full rätt att skydda sina gränser med de metoder som anses nödvändiga. Även när det gäller att göra detta med hjälp av stängsel, vattenkanoner eller tårgas. Ja, tilll och med hjälp av skarpa vapen om så skulle behövas.


 
Jag tycker att du uppvisar en otrolig fräckhet när du i din artikel tar upp de flyktingar som flydde från Ungern 1956. Jag tillhör en av dessa, nämligen, även om jag då bara var fyra år gammal när mina föräldrar gick över gränsen till Österrike, det närmaste grannland där de kunde få skydd.

Märk väl, ingen ungrare åkte genom 8-9 länder för att söka skydd. Ingen ungrare kastade sina id-handlingar och ingen ungrare hade bara ett land  utsett där man ville söka asyl. Ingen ungrare betalade tiotusentals dollar för att smugglare skulle kunna ta dem till det i förväg utvalda förlovade landet på andra sidan jordklotet, det var det närmaste grannland som gällde där man kunde söka skydd. Ingen ungrare kastade sten på österrikiska gränspoliser eller hjälparbetare eller tågpersonal, vilket jag sett s k flyktingar göra i Ungern. Inga ungrare lämnade efter sig berg av avfall och skit i Österrike på det sättet som de s k flyktingarna har gjort i Ungern och andra länder där man drar fram. Ingen ungrare skändade gravar och kyrkogårdar i Österrike genom att sova på dessa och utföra sina naturbehov där.

Vid ankomst till flyktingförläggningen i Ronneby var det vad jag vet ingen ungrare som vägrade att lämna bussen för att de ansåg att förläggningen höll för låg standard.
Ungrarna, Cecilia Wickström, var med andra ord riktiga flyktingar utan några som helst krav på annat än att få en fristad i närmaste fria grannland.. Så var vänlig och gör ingen jämförelse med oss och de flyktingar som påstår sig ha flytt till Sverige från fjärran länder och på sin resa hit passerat ett otal länder där de hade kunnat fått stanna och fått skydd.

LÄMNA UNGERN I FRED!!
 

Jag har aldrig sagt att jag och mina föräldrar flydde till Sverige. Vi flydde till Österrike. När svenska Röda korset- bussar körde oss till Sverige var vi inga flyktingar, vi var invandrare. Dock ej illegala sådana. Vår flyktingstatus upphörde när bussen lämnade Österrike.

Som invandrare och f d flyktingar som flytt från  våld och förföljelse så sysslade inte mina föräldrar och inte jag heller med varken rån,mord, våldtäkter, anlägga bränder, misshandla svenskar, skadegörelse, kasta handgranater, väskryckning eller skjuta skarpt på öppen gata. Vi visade vår tacksamhet på helt annat sätt mot det land och det folk som gav oss en fristad. Vi visade det genom att snabbt integrera oss och mina föräldrar började att jobba i princip några veckor efter ankomst till Sverige. I skarp motsats till de som nu kommer hit som i genomsnitt inte börjar jobba ens efter 7-8 år i landet om de nu överhuvudtaget börjar att jobba.

Jag skulle vilja att du och andra s k EU-parlamentariker i stället riktade era blickar mot de så kallade  Gulfstaterna och Saudiarabien och ställde era krav till dem att ta emot flyktingar från Syrien. Trots att de har samma kultur, språk,religion så har dessa inte tagit emot en enda syrisk flykting. Varför?

Det råder varken brist på utrymme eller ekonomi för detta.

I går såg jag ett TV-program på Kunskapskanalen som hette "Ett barns första dag : Kuwait". Det handlade om en kvinnlig journalist från Belgien som gjorde ett reportage om ett sjukhus i Kuwait för kvinnor.
Förlossningsavdelningen där liknade mest ett lyxhotell där sviter med flera rum stod och väntade på kvinnor som skulle föda. En dag i en sådan svit kostade 10 000 euro.
Vissa kvinnor tog med sig sina betjänter hemifrån och vissa tog t om med sig möbler för att de skulle känna sig hemma.

Vad jag vill komma fram till är att har ett land råd med sådan obeskrivlig lyx som detta rörde sig om så har de också råd att ta emot ett stort antal flyktingar från Syrien.
Dessa länder anser jag har mycket större skyldighet än EU att ta emot flyktingar från Syrien, så Cecilia Wickström, varför riktar ni inte era krav dit i stället för mot fattiga EU-länder som Ungern,Tjeckien,Polen, de baltiska staterna o s v?

Så länge ni inte gör detta så är ni inte trovärdiga. Europa har inga som helst skyldigheter att ta emot  s k flyktingar vare sig från Syrien eller länder i andra världsdelar. Hela artikeln 
 Sandor Herold, Malmö

Nedanstående artikel som jag har citerat i vissa delar rekommenderas att läsa i sin helhet.

Vem bryr sig
Nu när den av media och DÖ-regeringen orkestrerade godhetstsunamin möjligen passerar sin peak, borde det vara läge för våra ”förtroendevalda” att försöka analysera och beskriva verkligheten så som den faktiskt är. Vi svenskar behöver absolut inte förhäva oss över eller demonstrera att vi är goda. Vi är ett folk som våra ledare till trots slår vakt om sekelgamla kristna principer och därför ställer vi naturligtvis upp när vår nästa är i nöd.

…På 40-talet var det ingen i detta arbetarsamhälle som levde i överflöd.
Där fanns inga överklassjournalister som försökte skildra en verklighet som de inte hade en aning om och inte heller några fega politiker som gärna sålde sin själ för att få vara med i godhetspolkan. Samhället liksom flyktinghjälpen utformades och bars upp av vanliga enkla människor som kunde sin Paulus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, alla är vi ett i Kristus. Smålänningar blir inte gärna hycklare…

 …
Alla människors lika värde som vår PK-”kyrkas” medlemmar älskar att flagga med gäller inte alla. Här paraderar fariséerna med sina Tack Gud att jag inte är som dessa publikaner: Sverigedemokraterna.

…Inga frågor har heller ställts om hur denna invasion av människor med andra vanor och traditioner påverkar vårt eget samhälle. Måste det mottagande samhällets hittillsvarande organisation, värdegrund och strukturer slås sönder för att den integration alla talar om skall vara möjlig? Alla som sökt asyl i Sverige vill inte heller integreras med de otrogna svenskarna.

 …
Tyvärr hör Sveriges 2.1 miljoner pensionärer till generationerna som inte syns. Det var dessa generationer som var med när andra världskriget slutade och som sedan under ett långt arbetsliv skapade Sveriges välfärdssamhälle. I dag ser de med sorg och förskräckelse hur välfärden förskingras av inkvoterade 30-åriga ministrar som tycks sakna den mest elementära kunskap om sina ansvarsområden. Dessutom ivrigt påhejade av historielösa men välbeställda journalister som från sina innerstadsskyddsrum och skärgårdsvillor slipper att dela vardagen med Nisse i Hökarängen eller pensionären Arvid i Lesjöfors..Hela artikeln

Här kan du läsa mer om alla ruggugglor som vill förstöra Sverige

Sverige paradis för alla utom svenskarna 


 

1 kommentar:

  1. Att Ungern inte skulle blivit godkänt idag om man sökte om medlemskap i EU idag bevisar att de är på RÄTT väg. Detta skall Ungrarna absolut ta som en merit. Man kan önska som Svensk att även VI hade varit i sådana LYCKLIGA omständigheter. Den dagen kan förhoppningsvis komma när även VI kan mopsa upp oss så att makthavare och alla andra PK patrask får löpa gatlopp i hopp om att rädda vad som räddas kan. I detta skede blir det bara livhanken som är aktuell. Bara här ovan finns det 17 st som det varit en fröjd att driva framför sig som den flock de är PK kreatur.

    SvaraRadera