måndag 21 september 2015

Svenska kvinnor, män och hen. Framtidsministern och invandringenInsänt i Östgötatidningen
”Svenskarna kan inte skilja på män och kvinnor”
Hönan Agda (alias Gun J.)

 Svenskarna kan inte skilja på vilka som är män och vilka som är kvinnor! Det skämtas nu friskt med Sverige – inte bara i EU utan i alla de länder där befolkningen talar eller kan förstå engelska. Komiker har nu snappat upp att substantiven, som i normala fall delas upp i fyra genus; maskulinum, femininum, reale och neutrum (han, hon, den, det) har utökats i Sverige med ett obestämt genus, nämligen hen = höna i engelska språket!

I sin feministiska genusiver sägs det att några i (vänster) grupp 8 uppfann ett femte genus för att vara riktigt pk = politiskt korrekta! De ville väl testa intelligensnivån hos invånarna och se hur snabbt följsamma dessa kunde bli! Kanske satt de en sen kväll och spånade in vilka vokaler som kunde passa. Hin påminde om en viss potentat. Hun, hån, hän, hön lät inte helt bra. Hen låg bäst till även om det faktiskt betyder brynsten på svenska. Men vad då! Utan att reflektera ytterligare föreslogs alltså hen. En del använder det således – om man inte vet vad någon är! 

Ja, vi lever i ett fritt land och har rätt att yttra oss i princip med vilka ord vi vill. Bara vi inte ärekränker någon. Ärat flög Ditt namn över jorden! Vi i hönsgården tackar och tar emot även om vi bara kan flaxa. Äntligen har vi fått den uppmärksamhet som vi förtjänar!”

Det finns många batikkärringar, batikhäxor, skator, haggor, ruggugglor m.m vad man nu vill kalla dem bland svenska kvinnliga politiker. Här har man dammat av en, Kristina Persson från forna tider och som nu är framtidsminister. Hon är född 1945 och är alltså nu 70 år. Hon kommer med andra ord inte att drabbas av vad hennes barn och barnbarn kommer att få uppleva då muslimerna blir i majoritet i vårt land. Man skulle faktiskt kunna säga att hon har framtiden bakom sig!


 Så här uttalar hon sig

"Mitt arbete går ut på att verka för en långsiktig idéutveckling inom Regeringskansliet. Det kommer att handla om den gröna omställningen, jobben och fördelningen samt initiativ för att påverka den globala agendan för hållbar utveckling. Vidare ska jag verka för att de nordiska länderna samarbetar och drar nytta av sin sammanlagda styrka. Tillsammans är vi en aktör som väger tungt."

From: Paul Nilsson
Sent: Sunday, September 20, 2015 1:43 AM
To: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Cc: debatten@dr.dk ; debatt@svt se ; Jonas Sjöstedt ; per.svensson@sydsvenskan.se ; martin.henriksen@ft.dk ; paula bieler@riksdagen. se ; naser.khader@ft.dk ; uibm@uibm.dk ; Poul.madsen@eb.dk ; borgmester@herlev.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; fredrik.malm@riksdagen.se ; boel.godner@sodertalje.se ; Mikael Jalving ; Migrationsverket ; Anders Danielsson ; Fredrik Beijer ; Fredrik Bengtsson ; Cecilia Borin ; Mikael Ribbenvik ; Stefan Löfven ; Morgan Johansson

Subject: Till Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Torsdagen den 17 september medverkade du i programmet Debatt på SVT om asylpolitiken i Sverige och Danmark. Om asylmottagningen i Sverige sade du följande:

- Vi klarar av den nivån vi har idag, absolut.

 I vilken värld och verklighet lever du i? Har du inte hört talas om de enorma problem som Sveriges kommuner brottas med - socialt, ekonomiskt, med bostadsbrist, arbetslöshet, en ökande otrygghet med mera?

 Om asylmottagningen sade du också att:
- På längre sikt kommer det att vara en fördel för Sverige, för Sveriges ekonomi, eftersom vi har en åldrande befolkning. Precis som Danmark så måste vi ersätta alla dom som försvinner från arbetsmarknaden med nyanlända och det får vi genom invandringen. Vi får utbildade människor dessutom. Svtplay

Mot detta vill jag invända på följande punkter:
Du blandar äpplen och päron när du blandar samman asylinvandringen med arbetskraftsinvandringen. Varför gör du det? De är två helt olika kategorier av invandring. Ett av dina och regeringens argument för en fortsatt extremt generös asylpolitik är alltså att Sverige behöver mer arbetskraft utifrån. Att Sverige behöver öka invandringen för att inte få arbetskraftsbrist i framtiden är en seglivad myt som politiker och opinionsbildare har spridit i årtionden. Fackförbundet Unionens tidning Kollega har i juni 2012 en artikel med rubriken "Sagan om arbetskraftsbristen", sidan 44 och framåt, där det slås hål på denna myt. Artikeln kan läsas på följande länk:www.e-magin

 Nationalekonomen Tino Sanandaji har också skrivit om detta på adressen. Tino Sanandaji
 Du vill ersätta svenska arbetare som går i pension med nyanlända. Det verkar som att du och regeringen tror att det bara är nyanlända som är arbetslösa. Det finns också många svenskar som är det. Vad vill ni göra för dom? Det du och regeringen förespråkar här är ett befolkningsutbyte, vilket är ett förräderi mot Sverige och svenskarna.

 Den extremt generösa asyl- och invandringspolitiken är en ekonomisk brakförlust. Den är inte alls en ekonomisk vinst för Sverige. Detta har bland andra Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, konstaterat. Han skriver om invandringens kostnader i sin bok "Låsningen - en analys av svensk invandringspolitik" (info om denna bok från en av nedanstående länkar).

Många av de nyanlända har ingen hög utbildning som regeringen, SVT och Arbetsförmedlingen lögnaktigt har påstått. Ni har sagt att trettio procent av de nyanlända är högutbildade, men det är helt fel. Tino Sanandaji har räknat ut att det bara är tio procent. Hans artiklar om detta kan läsas på följande länkar


 Vidare säger du följande om asylpolitiken:

- Vi i Europa måste ta emot flyktingarna/.../det finns ett ökande behov av att samarbeta i Europa för att kunna ta emot många fler flyktingar.

Sverige och Europa har ingen skyldighet att ta emot asylsökande från fjärran länder. Flyktinghjälp ska präglas av närhetsprincipen. Istället för att Sverige tar emot asylsökande från fjärran länder så ska hjälpen ges till närområden i konfliktländerna. På det sättet hjälper man fler människor. Ska Sverige ta emot asylsökande så ska det bara vara från våra grannländer, inte från fjärran länder. Hjälpen ska vara tillfällig så länge konflikten varar. När den har upphört ska de flyende återvända till sina hemländer.

Du sade att du “känner stolthet över att Norden är etta i Europa när det gäller asylmottagningen och att Norden ska vara 
nummer ett”. Detta håller jag inte alls med om. Det finns ingen anledning att vara stolt:
Är du stolt över att den svenska asylpolitiken sedan flera år tillbaka har havererat (och det blir värre och värre för varje år som går)?
Är du stolt över att en mycket klar majoritet av de asylsökande som har fått stanna i Sverige under årens lopp inte är genuina flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention och svensk utlänningslag? I boken "Invandring och mörkläggning" av Gunnar Sandelin (socionom och journalist som bland annat har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television) och Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) står bland annat följande:

"Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400 000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är 10 procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Därtill kommer 25 procent så kallade skyddsbehövande, vilka inte klassas som flyktingar. Resten har fått stanna av andra orsaker. Media använder felaktigt "flyktingar" som ett täckande begrepp för i princip alla som söker asyl".

Är du stolt över det mycket omfattande fusket och missbruket av det svenska asylsystemet? Över nittio procent av de asylsökande som kommer till Sverige saknar id-handlingar. Migrationsverket gör inga hundra procent noggranna kontroller att det som den asylsökande berättar är sant när det gäller namn, ålder, nationalitet och varför den asylsökande har lämnat sitt land.
Är du stolt över att det delas ut permanenta uppehållstillstånd och asyl på felaktiga grunder?
Är du stolt över en asylpolitik där personer, som en kort tid efter att de har fått asyl i Sverige, reser tillbaka på semester till sina hemländer som de säger ha flytt ifrån? Dessa personer kan knappast vara flyktingar i behov av skydd. Deras uppehållstillstånd borde rivas upp och att de utvisas från Sverige på livstid. Detta är ett bevis på att Migrationsverket inte gör noggranna utredningar om asylsökande talar sanning eller ej.
Är du stolt över att asylbeviljade ensamkommande ungdomar kan få bidrag för att kunna resa tillbaka till sina hemländer som de påstår ha flytt ifrån för att hälsa på sina föräldrar? Detta är inte klokt! Dessa asylbeviljade ungdomar kan inte vara flyktingar i behov av skydd eftersom de kan resa tillbaka till sina hemländer. Det finns ett fall från Sandviken om detta (se en av nedanstående länkar från Arbetarbladet).
Är du stolt över att Migrationsverket ger permanenta uppehållstillstånd till syrier som inte bor i Syrien? Dessa syrier har bott i andra länder där de har uppehållstillstånd och där det inte finns anledning att fly ifrån. De berörs inte av kriget i Syrien. Ändå får de permanenta uppehållstillstånd i Sverige. På vilka grunder då? De är inga flyktingar i behov av skydd. De borde avvisas till de länder där de bor.
Är du stolt över att terrorister och krigsförbrytare får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige? På vilka grunder får de stanna?
Är du stolt över att det finns IS-sympatisörer på svenska asylboenden?

Den mycket stora och okontrollerade asylinvandringen till Sverige och Europa är ett hot mot kontinentens framtid och säkerhet, framförallt Sverige med den mycket dåliga kontrollen av asylsökande som kommer till vårt land.

Merit Wager har arbetat som ombud för asylsökande under titeln "Medborgarnas flyktingombudsman". På sin blogg och i sin bok "Inte svart eller vitt utan svart och vitt" publicerar hon brev hon får från Migrationsverkets handläggare. Där får man reda på mycket intressant men skrämmande information om hur det går till på Migrationsverket och om den svenska asylpolitikens haveri. Rekommenderad läsning.
Paul Nilsson

Till: Kristina Persson, statsrådsberedningen
Från; Kenneth Sandberg som vidarebefordrat Paul Nilssons brev till hela den politiska och journalistiska eliten.
Subject: Re: Till Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Kristina Persson (S )
 “Minister för strategi- och framtidsfrågor”
 Arma Sverige..!
 //Kenneth Sandberg
...............

Källor och andra intressanta länkar:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar