fredag 11 september 2015

Vaclav Klaus: upprop till Europas folk och politiker. Arabiskt kulturherravälde. Herold & Sandberg om invasionen Bildresultat för Flyktingar på järnvägsstationen i Ungern

Fr. Snaphanen i övers. fr. danska
Vaclav Klaus: Upprop till Europas folk och parlament
Jag, undertecknad, vill inte längre passivt se på , hur våra myndigheter och politiker i detta historiska ögonblick förlorar tid och icke gör sin plikt. Deras uppgift är att försvara det egna landets intressen och säkerhet. Vi står i dag vi inför ett grundläggande hot mot framtiden och våra liv. Massinvandringen utgör ett allvarligt hot mot stabiliteten i Europa och i EU: s medlemsstater.

Vi är inte likgiltiga inför offren för krig och andra katastrofer i världen i dag. Men vi avvisar manipulation av den allmänna opinionen, som har missbrukat vår naturliga solidaritet med invandrare, för att framkalla en acceptans för massinvandringen. Dagens europeiska debatt om migration bör inte tolkas på så sätt att vi inte är tillräckligt lyhörda för andra kulturer, religioner, raser och nationer. Vi ser onekligen risker och hot i samband med den konstgjorda blandning av olika folk, kulturer och religioner.

De europeiska regeringarna förhåller sig alltför oansvarigt och ursäktande. Berättigad fruktan över inflödet av hundratusentals invandrare bör inte – av politikerna och de flesta medier - bagatelliseras, hemlighållas och skandaliseres.

 Av alla dessa skäl uppmanar jag EU: s regeringar till:

-Att säkerställa den inre säkerheten och yttre gränsernas okränkbarhet, på alla sätt.

-Följa varje lands rättssystem och överenskomna internationella åtaganden

-Att förhindra den spridning av kaos som redan har skett till följd av invandringen i ett antal länder.

- Att inte acceptera någon EU-plan med kvoter eller liknande åtgärder, i vilka invandrare tilldelas enskilda EU-länder.

- Framhålla idag gällande asylpolitik  utan ändringar och för att säkerställa deras eventuella förändringar endast med samtycke av folket genom folkomröstning eller nyval;

 -Länder som befinner sig vid EU: s yttre gränser bör se till att olagliga invandrare återvänder till sitt hemland. Snaphanen

Sök på Vaclav Klaus på EU-granskning. Bl.a. hade han synpunkter på Lissabonfördraget som han ansåg var slutet på nationerna.


 
Nu ryker sommarstuganFr. Snaphanen:
Arabiskt kulturherravälde i Skåne
Alltmer ensam på bussen. Låter det som en patetisk nattlig blues? Det är det inte. Det är ett försök att beskriva hur det ser ut i min skånska stad. Den linje jag åker med har så länge jag kan minnas kallats för Bagdad-expressen på den sträcka som går från centrum ut till förorten. Numera har den andra namn, som Syrien-expressen och Somalia-expressen. Alla dessa namn är passande. Men de är också passande på ett helt nytt sätt. Också resten av linjens sträckning domineras idag kraftigt av de slöjklädda och deras familjer.

…Den ökade muslimska inflyttningen har på mindre än ett år påverkat min stad radikalt. Det som förut var förortsboende med dagtida närvaro i centrum är idag en så starkt präglande närvaro att själva stadsbilden – sådan jag själv uppfattar den – domineras av dem. De bor måhända alltjämt i dessa förorter men de är i första hand stadsbor, här i denna stad, med allt vad det innebär. Kan en enda stad bära så mycket av förändring på så kort tid utan att det får konsekvenser? Naturligtvis inte. Den arabiska inflyttningen förändrar själva den luft jag inandas, ser och hör. Överallt svirrar arabiskan runt mig, jag andas in den, jag ser och hör den. Överallt.

…Jag har alltid respekterat andra folks kulturer och har uppfört mig som en gäst när jag varit där. Men det är stor skillnad på att besöka andra folk i deras kulturer och att plötsligt se sin egen kultur och sitt eget land skänkas bort och ersättas av en kompakt, i allt härskande och dominerande muslimsk kultur. I kollisionen mellan en sekulariserad, nordeuropeisk sfär med rötterna i kristendomen och judendomen – denna legering av religion, tradition och kultur – och en militant, ofta dödligt farlig, framtidstroende islam som befinner sig i en historisk renässans, finns det bara en typ av resultat. Kollisionen leder till olösliga, ofta våldsamma och heta, konflikter på alla sorters mellanmänskliga nivåer.

…Sverige är, liksom resten av det gamla Europa, inne på en mycket farlig väg. I det upphetsade, nära nog hysteriska, klimat av politisk “godhet” som nu härskar, vägrar jag att bli en spelbricka. Jag står på ett tämligen stabilt lager av värderingar och utgångspunkter som har rötter djupt ner i historien men som också i hög grad hämtar sin näring ur upplysningen och den sekulära traditionen. Det påminner jag mig själv om varje gång jag sitter ensam på bussen i ett hav av svart tyg. Snaphanen 

Sydsvenskan:
Från ensam på flykt till ringlinjens chaufför
Sandor Herold kommenterar:
I Sydsvenskans gratistidning City brukar det inte finnas så mycket av värde att läsa.
Men idag, den 10-9-2015,finns en artikel som får en att höja på ögonbrynen mer än vanligt. Jag misstänker att journalisten och tidningen har gjort ett misstag som man har upptäckt för sent.

Hur som helst, nedanstående avslöjar på ett tydligt sätt att säkerligen de flesta berättelser som serveras oss om ensamkommande flyktingbarns årslånga flykter via promenader över öknar, berg, savanner, gömda under lastbilar och i containrar och annat inte är annat än sagor.

De flesta "flykter" till Sverige har säkerligen gått till som Hamza Ibrahims flykt, alltså att man i princip har satt sig på ett reguljärflyg till en europeisk flygplats och ganska bekvämt tagit sig till det förlovade landet.
Läs och döm själva!


Till: Sveriges samlade ”elit av journalister och politiker”
Från: Kenneth Sandberg
Den humanitära invandringens konsekvenser
Ovan kungör barnen till tidigare invandrade “flyktingar”, Emad Zand och Susanne Najafi, sina planer på att medelst flygtransporter fullborda utbytet av svenska folket och nationen Sveriges avveckling. Detta som “tack” för de uppehållstillstånd och de bekväma liv som Sveriges politiker i “humanitetens” och “solidaritetens” namn bjudit familjerna – finansierat av svenska skattebetalare och på bekostnad av det nu successivt nedmonterade välfärdssystemet.?!

 Bildresultat för Emad Zand och Susanne Najafi,

Stöd och inspiration hade de medverkande erhållit genom Hans Roslings tidigare föredrag, där nämnda professors redovisning av flykting- och invandringspolitikens kostnader manifesterade allvarliga symptom på senildemens i vardande...
 Bildresultat för Emad Zand och Susanne Najafi,
- Då är det ju bara att trycka på knappen, fyller Per Skoglund i med. Som om han syftade på “kör”-knappen i ett den trav-genre som han borde ha förstånd (!) och självinsikt att begränsa sin medverkan i. TV 4

Debatt om det var rätt att avslöja Julia Caesars namn
TV4 framhärdar som forum och plattform för det folkförräderi som Quislingarna i riksdagen verkställer med PK-etablissemanget som pådrivare. Nedan har programledar-nötterna Jenny Strömstedt och Steffo Thörnquist anlitat DN-skribenten Hanne Kjöller för att - med support av den lindrigt IQ-tyngda Thomas Bodström - berätta att de s.k alternativmedia till skillnad från “riktiga media” “inte är media, utan kloakrör där det rinner en massa skit!”.

Det är frestande att tro att Hanne Kjöller vet vad hon talar om, eftersom hennes fysionomi och beteende uppvisar likheter med det som produceras i just de avlopp som hon refererar till. TV 4 NyhetsmorgonTino Sanandaji, om journalister:
 “Den främsta kraften bakom Sveriges irrationalitet är inte politikerna utan landets alltmer vänstervridna och alltmer agendasättande journalistkår”. En riktig journalist1 kommentar:

  1. Vi vet ju var dessa PKluder bor och verkar så en vacker dag eller en kulen höstkväll kommer kanske en del Pursvenskar att vilja komma på oväntat besök att kolla upp den gästfrihet bla som de själva vill bemötas av när de är ute på sådana uppdrag.

    SvaraRadera