tisdag 13 oktober 2015

Ljungbeck: Analyserar de sju landsförrädarna. Åkesson sanningssägarenFrån Olle Ljungbeck har inkommit två utmärkta inlägg.

En sanningssägare (Jimmie Åkesson) mot sju landsförrädare.

I går efter att KD "dödat" Decemberöverenskommelsen samlades partiledarna till debatt om invandring, sysselsättning etc.

I dag var tidningsjournalisterna snabba att utnämna segrare och förlorare. Tyvärr har ingen av dagens journalister den integriteten att de något så när rättvist kan påstå vilka som var vad.

Därför skall jag med min bakgrund som personalchef och därför ägnat mig åt att utforska människors personlighet söka göra en analys som ni kan få ta del av och eventuellt tycka till om.

Sveriges statsminister patologisk lögnare

"Statsminister" Stefan Löfven. Ja jag sätter citationstecken för han har ännu inte visat sig vara rollen vuxen. Han har med andra ord befordrats över sin kompetenströskel. Vi har vid det här laget gång på gång kunnat notera att han är en patologisk lögnare. Eftersom hans mångordighet aldrig följs av handling måste vi betrakta honom som helt handlingsoförmögen.

Han är urtypen för den personlighet som söker dölja sina tillkortakommande genom att dra fram personliga händelser under sitt liv för att därmed få lyssnarnas medkänsla och de därmed skall överse med misslyckandena. Vi är många i min generation som skulle kunna hänvisa till betydligt mer dramatiska livsupplevelser än denne Löfven, men gör det inte.

Han försöker på ett smart sätt bortförklara sina tillkortakommanden. När en journalist frågar honom om han tänker ta beslut att stänga gränserna åtminstone tillfälligt, svarar han. "Nej, det får proffsen (polisen) göra". Det är ett slipat sätt att dölja sin egen handlingsförlamning genom att låtsas ha ett högt förtroende för sina medarbetare. Självklart är det Löfvens uppgift att ge order om stängning av våra gränser. Hans undfallenhet mot islam är snarare regel än undantag. Bara att acceptera islamisten Kaplan som minister tyder ju på att han är helt oförmögen att se vad som händer omkring honom. När han fick veta om de så kallade oskuldsundersökningarna tyckte han det var fruktansvärt att sådant förekommer. På fråga om han tänkte lagstifta mot denna kränkning av flickor/kvinnor kom svaret snabbt. "Oh nej". Hans låt gå mentalitet vad gäller islamisters och muslimers kränkning av kvinnor/flickor bör ses mot bakgrund av att han fått FNs generalsekreterares uppgift att verka för kvinnors och mäns jämlikhet!

Till slut finns inte mer att säga om hans framträdande i går än att det som vanligt var de stora ordens retorik men inte en mening om genomförande. Med andra ord. Sverige har haft olyckan att denne man föddes för sent. Hade han levt under perioden - Per Albin eller Tage Erlander - hade han aldrig nått längre än till på sin höjd kommunpolitiker.

Anna-Kinberg-Batra - Ve och fasa 
  Jag tänker varje gång jag ser denna person framträda med fasa att hon kan en gång vara statsminister. Visserligen säger ett gammalt ordspråk att en olycka kommer sällan ensam. Men nog måtte vi förskonas från detta. Varför hon befinner sig på nuvarande uppgift kan inte ha någon annan förklaring än att Reinfeldt var noga med att föra fram en så obetydlig och färglös person som möjligt för att den inte skulle kunna hota honom själv.

Hennes totala oförmåga att verbalt framföra vad hon vill ha sagt är ju slående.
Efter att ha sagt en sak får man i nästa sekund intrycket att hon endera tonade ner det helt eller tog avstånd från det på nytt. Man skulle kunna påstå att hon aldrig kommer längre än till halvkväden visa.

I den i dag för Sverige största frågan - massinvandringen - låtsas hon på grund av tappet tt till Sverigedemokraterna komma med radikala förslag. Men det visar sig snart att någon uppvaknande klarhet tyvärr ännu inte nått henne.

Så hennes medverkan innebar i stort sett status quo vad gäller dagens massinvandring.

Jan Björklund medelmåttornas medelmåtta
En medelmåttig kapten som slagit sig på politiken. (Ni vet väl att försvaret på 50-talet i stället för att höja lönerna för befälen befordrade upp alla en grad! Det innebar att fänrik blev löjtnant och löjtnant blev kapten etc). Ett smart sätt att lösa det årets löneförhandlingar. 

Jag föreslog en gång i en tidningsartikel att kapten Björklund skulle få tjänsten som chef för Flyinge hingstdepå vilket infördes i de lokala tidningarna där. Sannolikt ansåg man med mig att det var en lämpligare syssla för honom.

Nu blev det emellertid inte så. Mina tidiga tveksamheter om hans möjligheter att föra upp folkpartiet över 4 procents nivån verkar att hålla. När han nu öppnar för ett samarbete med Löfven om denne i gengäld skippar MP och V är han helt klar över vad han gör. Löfven kommer helt att avvisa detta förslag. Och det vet Björklund. Vad händer då? Jo då står Björklund där med glorian som den ende verklige samarbetsmannen och den ende som tänker på Sveriges framtid.

Ebba Busch Thor - Hon talar bra.
 Ebba Busch Thor (@BuschEbba) | Twitter
 Var i början av partiledardebatten tydlig i några frågor. Föll emellertid snart till baka och skiljde sig vid debattens slut inte mycket från den övriga alliansen Hade väntat mig att hon skulle vara samsynt med Sara Skyttedal i åtminstone några viktiga invandrarfrågor men något sådant hörde jag inte av. Skall man hämta väljare från M så räcker det inte med att man sänkte DÖ. KD måste gå mer på Skyttedals linje. Risken är emellertid att Busch ser en rival i Sara Skyttedal och därför närmar sig de övrigas handlingsförlamning. 

Helt klart är emellertid att om man vill ta sig över fyraprocentsspärren måste man våga gå hårdare fram.

Anders V Johnsson - färglös
 Anders W Jonsson (C): Olyckligt för människorna som lever med vargen ...
Gav ett synnerligen färglöst intryck och var noga med att hålla sig inom ramen. Självklart saknar han Lööfvs verbala förmåga. Han instämde ju också i hennes nästan obegränsade invandringslinje.

Gustav Fridolin.  Hans slagordsretorik blir tröttande. Den vittnar om bristande kunskaper och inlevelse. MP är egentligen överspelat och föråldrat. Partiet har inte längre något nytt att komma med. Ältar alltid samma saker. Fortfarande är det koldioxiden som är den stora faran. Men framtiden kommer att visa att så inte är fallet. Det är solen som skapar klimatförändringarna. Och de är inte en gång för alla givna. Förändringarna kommer och går i cykler. Ingen har ännu förklarat för mig hur ett 2-3 km tjockt istäcke kunde smälta ner när det fanns högst en miljon människor på jorden och dessa levde på stenåldersnivå. Därefter har vi haft flera värmeperioder. På bronsåldern växte det vilda druvor i mellersta Sverige och de ädla lövträden frodades i Tornedalen.

Det som är allvarligare än koldioxidutsläppen är nedsmutsningen av våra hav och stora insjöar. Kommer vi inte till rätta med detta väntar en katastrof större än koldioxidhoten. Detta begriper inte MP och därför kommer de att vara passè snart.

Jonas Sjöstedt - tröttsam
 Jonas Sjöstedt
Lika tröttsam att höra var och när han öppnar munnen. Står fast vid sitt kommunistiska förflutna. När jag ser och hör den mannen tänker jag alltid på att kommunistiska, nazistiska och fascistiska ideèr alltid har orsakat död och lidande. Sjöstedt har inte på något sätt visat att han tar avstånd ifrån de system kommunismen står och stått för.

Jimmie Åkesson - säger sanningen
 Har förvånat mig över hans goda verbala förmåga. Visar på verkligheten. Svänger sig aldrig med osanning utan ger en beskrivning av verkligheten som sällan går att ifrågasätta. Var överlägset tydligast och den ende realisten. Han kommer också att få rätt. Det är egentligen problemet.

Därför att sjuklövern låter hellre Sverige rasa i hop än att erkänna att Åkesson haft rätt hela tiden och kommer att få rätt. Så det som riskerar att slå ut vårt välfärdssamhälle och kanske världens en gång tryggaste samhälle det är något så trivialt som ren prestige.

Jag skall villigt erkänna att jag känner en fruktansvärd oro för vad massinvandringen skall föra med sig av död, våld, kriminalitet. Men framförallt det som orsakar detta - nämligen de värderingar invandrarna tillhörande Islam är bärare av. De som i dag ständigt pekar på tidigare invandringar och säger att det då gått bra och de nya har integrerats. Dessa vet inte vad de talar om.

Den kultur/religion/islam som muslimer representerar är en barbarkultur. Fjärran från upplysningstidens ideèr och de värderingar vi grundlagsfäst och som majoriteten av vårt folk anser vara grundläggande för ett gott samhälle.

Ger vi avkall på dem eller låter invandrarnas värderingar få genomslag då är Sverige dömt att gå under som civiliserad stat.

Vi ser vad som hänt i dag. Lunds universitet och flera skolor har fått stänga på grund av uttalade hot. Detta kan vara någon idiot som inte förstår bättre. Men det kan också vara islamister som långsiktigt vill injaga skräck i vårt samhälle. Det viktigaste vi har att göra är därför att bekämpa alla de värderingar som går emot de våra förfäder kämpat för i hundratals år. Men om de nuvarande politikerna får fortsätta som de gör och vi inte kastar ut dem är risken överhängande att dödskulten Islam krossar kanske världens främsta civilisation!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  

Till .
Skolinspektionen, Barnombudsmannen, lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt representanter i konstitutionsutskottet.

Anmälan mot Statsrådet Gustav Fridolin.
 Jag anmäler härmed statsrådet Gustav Fridolin för sanktionering  och vållande till mobbing i
grundskolan.

Jag grundar min anmälan på att Fridolin förespråkar och föreslår att invandrarbarn vars utbildningsnivå inte motsvarar deras ålder skall placeras i lägre klasser. Han förtydligar sig genom att argumentera för att t ex 14- åriga analfabeter skall kunna placeras i t ex andra klass i grundskolan.

Hans förslag är inte bara oansvarigt utan cyniskt och direkt farligt. De barn som kommer från bl a de muslimska länderna har en helt annan värdegrund än vad svenska barn har med sig från såväl hemmet som den undervisas om i förskola och dagis. Vi har redan ett stort antal exempel på hur invandrarpojkar i grundskoleåldern trakasserat flickor sexuellt och på annat vis.

Jag vet mycket väl att Sverige har tillämpat skolundervisning med blandade klasser (har själv gått i sådan). Men då har det rört sig om barn från hem med i stort sett samma värdegrund och uppvuxna på samma ort.

När nu Fridolin på fullt allvar förespråkar att åttaringar m fl skall dela skolklass med 14 åriga pojkar från miljöer där flickor anses stå lägre än pojkar är inte bara skandalöst utan visar också på en total brist på verklighetsinlevelse. Skulle detta dåraktiga projekt verkligen komma till stånd förutsätter jag att berörda barns föräldrar alternativt strejkar eller placerar sin barn i skolor där de inte riskerar att utsättas för den av Fridolin i så fall orsakade mobbingen och psykiska ohälsa som självklart många svenska barn kommer att drabbas av.

Jag vänder mig kraftigt mot att den invandrarkris regering, riksdag och ansvariga politiker försatt landet i skall till viss del lösas genom att vi offrar våra barn som kan komma att innnebära ohälsa hela livet men också försämrad undervisning.
 Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Gatestone:
Enligt ett hemligstämplat dokument uppskattar den tyska regeringen nu att Tyskland kommer att ta emot 1,5 miljoner asylsökande under 2015, varav 920 000 under årets sista kvartal. Med familjeåterföreningar kan det faktiska antalet asylsökande svälla till över sju miljoner. Utöver detta räknar de tyska myndigheterna med att minst 290 000 migranter och flyktingar har tagit sig in i landet utan att registreras.

"Dessa höggradigt kriminella ungdomar uppvisar ett beteende gentemot polisen som kan karaktäriseras som aggressivt, respektlöst och nedlåtande. ... När de grips gör de motstånd och överfaller [polismännen]. Ungdomarna har ingen respekt för statliga institutioner." – Konfidentiell rapport, läckt till Die Welt.

En hemligstämplad polisrapport avslöjar att ett dussin arabiska klaner styr Berlins kriminella undre värld. I rapporten kan man läsa att klanerna ägnar sig åt droghandel, bankrån och inbrott på varuhus, och att de har ett eget "parallellt rättsystem", inom vilket de löser interna konflikter med hjälp av medlare från andra kriminella familjer. Om staten blandar sig i använder klanerna sig av kontantbetalningar eller hot för att påverka vittnen.

"I åratal har policyn varit att hålla allmänheten ovetande om den faktiska brottssituationen... Medborgarna tas för idioter." – André Schulz, ordförande i tyska kriminalpolisförbundet Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK.

Enligt ordföranden för tyska polisfacket Gewerkschaft der Polizei, GdP; "I Berlin eller norra Duisburg finns områden där kollegerna knappt vågar stanna bilen – eftersom de vet att de kommer att omringas av 40-50 män." Dessa attacker utgör "en medveten utmaning av statens auktoritet – attacker genom vilka förövarna visar sitt förakt för vårt samhälle."Läs helaartikeln

Tyska polisen, det finns många no-go zoner

 INVANDRARVÅLD. Ett ökande antal våldsbrott som begås av invandrare från Mellanöstern och Balkan har gjort att delar av Duisburg, en viktig tysk industristad, till ”områden av laglöshet” – områden som de facto har blivit ”no-go” zoner för polisen, enligt till en konfidentiell polisrapport som till det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel.
Rapporten, som producerats av polishögkvarteret i Nordrhein-Westfalen, den folkrikaste delstaten Tyskland (och även staten med den största muslimska befolkningen i Tyskland), varnar för att regeringen förlorat kontrollen över problemstadsdelar och att förmågan hos polisen att upprätthålla den allmänna ordningen ”inte kan garanteras på lång sikt.”Petterssons

1 kommentar:

  1. Hursom är det dags att folket säger sitt/ sprid dela http://www.folketsdemonstration.se/

    SvaraRadera