onsdag 21 oktober 2015

Ljungbeck: Är svenska politiker antidemokratiska, destruktiva och obildade?Glöm aldrig bort att Sverige är svenskarnas land. Målet måste vara att ta tillbaks det även om det tar tid och kräver blod, svett och tårar. Sverige är inte och ska aldrig bli ett allemansland, en mångkultur, ett muslimskt eller ett mångetniskt land där svenskarna bara är en liten folkspillra bland andra folk. Vi måste realisera tanken på att få bort den makthavande eliten från makten och ersätta den med människor som har en välvillig inställning till Sverige och vill att det svenska folket även i framtiden ska kontrollera landet. Vi ska göra det till en vänlig, demokratisk och väl fungerande nation där ingen makthavare någonsin i framtiden kan utöva politiskt förtyck mot den svenska befolkningen.
 
 Olle Ljungbeck:
Är dagens politiker (regerings- och riksdagsledamöter) ett antidemokratiskt, destruktivt och obildat urval av befolkningen?

Frågan kan verka drastisk vid första ögonblicket. Studerar man emellertid verkligheten de senaste 25 åren, men särskilt efter 2000-talet så är påståendet ingen överdrift. Det är bara ett jämföra 30-50-talets politiker med dagens. Trots att de förra oftast endast hade genomgått folkskola och ibland inte ens detta var deras bildningsnivå skyhög jämfört med dagens politiker som i flera fall har högskoleutbildning. Men inte bara det. De hade också en lidelse för sitt folks bästa. De skulle aldrig haft en tanke på att offra det egna folket för individer som försöker byta ut ett högt civiliserat samhälle mot en kultur och värderingar som hör medeltiden till. Därtill en människofientlig religion som grundas på hat, vidskepelse och kvinnoförnedring. 

Om vi börjar med demokratin så kan ju varje medborgare konstatera att någon reell sådan har vi inte längre i Sverige. Endast en demokrati till namnet eller en formell sådan.

I dagarna har socialförsäkringsministern Annika Strandhäll aningslöst och diktatoriskt gått ut med att man redan innevarande mandatperiod skall ändra pensionsåldern! Denna fråga rör alla medborgare som ännu inte gått i pension. Då borde det också vara en självklarhet att beslutet skall föregås av val eller folkomröstning. 


 Att politikerna inte vill detta är att undergräva demokratin ytterligare. Tyvärr har detta pågått alltsedan EU-inträdet. Förklaringen är att dagens politiker är synnerligen obegåvade och aldrig skulle komma sig för att studera grundlagen (Regeringsformen bl a) och allra minst förarbetena till denna. I stället hävdar man att eftersom Sverige är en representativ demokrati så har medborgarna ensidigt och villkorslöst överlämnat beslutanderätten åt Riksdagen. Ett slags in blanco-förfarande!

Självklart har man fel. Totalt fel. Såväl studier av Regeringsformen som förarbetena till denna ger klart besked om, att de stora och för medborgare och samhälle viktiga frågorna skall alltid alternativt behandlas i val eller folkomröstning. Förarbetena markerar tydligt att så är fallet. (Praxis bland t ex våra domstolar är att man fäster mycket stor vikt vid förarbetena till våra lagar), så har också riksdagen alltid gjort innan det nuvarande förfallet startade.

Att inte dagens riksdagsledamöter följer vare sig grundlagen eller förarbetena får dels anses bero på bristande bildning men framförallt att de varken respekterar medborgarna eller demokratin.

Eftersom jag är en bit till åldern kommen minns jag mycket väl att regeringen Erlander vid flera tillfällen, senarelade viktiga frågor, som inföll under pågående mandattid till kommande val av respekt för demokratin.

Den usla bildningsnivån hos regerings- och riksdagsledamöter ger sig ständigt till känna. Jag råkade av en tillfällighet lyssna på "Demokratiminister" Alice Bah Kuhnke i ett föredrag om just demokrati. Jag blev inte bara överraskad utan rent av förtvivlad när jag fick höra henne exemplifiera vad hon ansåg vara betydelsefulla inslag i demokratin. På mig gav det intrycket att det närmast var en nioårig barnunge som försökte sig på att beskriva demokrati. Och därför  handlade tyvärr hennes föredrag om petitesser och inte om demokrati. 

Dagens rikspolitiker har satt i system att av ideologiska skäl bryta mot demokratin. I annat fall skulle det varit självklart att t ex röstat om Lissabonfördraget och i dag självklart om massinvandringen etc.

Om det ännu inte gått upp för flertalet medborgare i Sverige att en stor del av våra rikspolitiker (givetvis också medlöparna till dessa i kommuner och landsting) är såväl gravt moraliskt defekta så är det ju bara att studera dagens verklighet. Trots att vi aldrig haft en politiker som så lurat, bedragit svikit givna löften som Stefan Löfven, håller allianspolitikerna god min och avsätter honom inte! Trots att Stefan Löfven nu håller på att förstöra Sverige i grunden accepterar man detta och behandlar honom med respekt och en person, som man kan ha förtroende för! Detta visar tydligt på hur moraliskt degenererade de själva är när de i stället för att avsätta honom låter honom vara kvar. Deras usla moral ger dem helt enkelt inga signaler om att något är fel. Ett sådant handlingsmönster visar självklart den som är lika usel som den uslaste. Därför kan vi inte av dessa politiker förvänta oss någon högre moral.

De är helt enkelt ett negativt urval av befolkningen och av vilka vi med hänsyn till det som får ske i dag kan vänta oss att de medvetet förstör vårt land.

Det är inte heller någon osanning att påstå att sjuklöverpartierna är starkt influerade av och lika moraliskt förkastliga som nazi- kommunist- och DDR-tidens politiker eftersom förfallet får fortgå utan att vare sig de eller mediernas representanter reagerar. Sverige befinner sig med andra ord i en situation där medborgarna på allvar måste börja sammansluta sig för att skydda sig själva mot den fara sjuklöverpartierna utgör både vad gäller fysisk frihet som åsikts- och yttrandefrihet.

Vi ser dagligen hur svenska kvinnor/flickor våldtages/ gruppvåldtages. Hur svenska kvinnor, män, barn mördas, utsätts för grovt våld, rånas, skjuts, sprängs etc utan att det knappast nämns av vare sig politiker eller medier. Däremot sätter snyftkören in för allra minsta händelse av negativ art som berör invandrare.

I dag fick vi veta att ca 30000 barn kommer till Sverige enbart i år. Sverige befinner sig redan på fallrepet vad gäller skolresultat jämfört med övriga Europa.

Hur skulle vi kunna betrakta sjuklöverpartierna som värnare om sitt lands döttrar och söner när de nu åser hur vi för var dag närmar oss Europas sämsta skola.

Vilken dom kommer våra barn att utdöma om låt oss säga tio år när katastrofen fullbordats. 

Självklart kommer sanningens minut. Troligen inom kortare tidrymd än fem år.

Då kommer med sannolikhet en majoritet av medborgarna att ha fått nog. Mycket troligt är då att denna majoritet kan erövra makten och ställa alla ansvariga från och med 2006 till ansvar för att ha förrått och förstört vårt land.

Då får ingen mildhet visas. Alla ansvariga måste få det strängaste straffet som går att utmäta för landsförräderi.
Olle Ljungbeck, 1 Gävle 

 Landsförräderi är det grövsta brottet
 Den som begår landsförräderi gör sig skyldig till det allra grövsta brott som lagen känner till. Att då byta ut våra svenska lagar mot muhammedanernas sharialagar är detsamma som landsförräderi och ska självfallet ge lagens strängaste straff!
Enligt svensk rätt (i modern tid) kan landsförräderi endast begås då Sverige är i krig. Landsförräderi innebär enligt svensk lag att man hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet alternativt förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret alternativt åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster eller begår annan liknande förrädisk gärning (brottsbalken 22 kap. 1 §).(Wikipedia)
…..Lova dig själv att ställa upp för Sverigedemokraterna fortsättningsvis, för din skull, för dina föräldrars skull, för dina barns skull, och dina barnbarn! Demokratbloggen
 Detta är sharia

 

3 kommentarer:

 1. Hoppas många läser detta och öht denna blogg. Jag gör vad jag kan för att sprida den
  och hoppas att fler gör det.
  Heima

  SvaraRadera
 2. Bara 1 svar - igen vad är fel med svenskarna???
  Jag blir förtvivlad över det som händer i Sverige - men det tycks inte bekymra folket. Men en dag står
  ni där med byxorna nere och skäms!!!
  Eivor

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett svar kan vara att Svensken i gemen pga att vi i landet har haft fred i 200år är fredsskadad. Ett annat kan vara sossarnas tidigare slogan arbeta, helst på stora företag med bred skattebas betala er skatt så fixar vi resten från vaggan till graven. Ett tredje kan vara att Svensken pga att han/hon är konflikträdd hellre knyter näven i byxfickan än att ventilera sina åsikter offentligt. Ett fjärde kan vara att man har lyckats skrapa ihop så pass mycket av matiriella värden att man inte vill mista något av dem. Ett femte kan vara att Tysken och Dansken har rätt när de säger den dumme Svensken. Jag som fortfarande arbetar ( på en mansdominerad arbetsplats) hör vad som det pratas om i bla fikarummet det är INTE förfallet av Sverige som är prio1 utan det är fredagsölen, fotboll, innebandyn, bilar, familjen, vad man gjorde förra helgen och vad som förväntas hända nästa helg. Min bestämda uppfattning att de allra flesta Svenskar förväntar sig att någon annan skall fixa det som jag själv är för räddhågsen att ta tag i.

   Radera