lördag 10 oktober 2015

Olle Ljungbeck - Decemberöverenskommelsens dödsryckningar. 
Så äntligen vågade någon - Kristdemokraternas (KD)  gräsrötter - ta första steget mot demokratin igen. Visserligen är Decemberöverenskommelsen bara ett litet men viktigt steg innan vi nått reell demokrati.

Men de övriga sex sjuklöverpartierna visade minst av allt någon entusiasm över Sara Skyttedals och de andras initiativ när de röstade för att partiet skall för alltid skrota DÖ.

Därför kunde inte motståndarna dölja sin förbittring över att det finns medborgare som sätter demokratin före lön och pension.

Några yttrande; Stefan Löfven, "Stå för ert ord. Borde tänka på sina kristna värderingar. Har man gjort en överenskommelse så står man för den"! Det har denne närmast patologiske lögnare mage att säga! Han som i stort sett  svikit alla löften han givit så väl övriga sjuklöverpartier som det egna folket!

Eller MP; "Ett parti i kris". Ett parti skulle sålunda enligt MP vara i kris när man modigt hävdar demokratin.

Eller SSU; "Hur kan hon stå och skåla i champagne". Jag skulle varit stolt att få skåla med Sara i det ögonblicket.

Resultatet av ovan innebär förhoppningsvis att övriga allianspartier också bryter överenskommelsen och vi återgår till parlamentarismen.

Men vägen är fortfarande lång till att Sverige åter blir en suverän stat som har kontroll över sina gränser och bestämmer över vilka som får vistas i vårt land.
För detta krävs framförallt att Regering, Riksdag och myndigheter tillämpar lagarna vi stiftat. Som det nu är bryter samtliga mot de lagar Riksdagen stiftat.
Sålunda utvisar man inte de som fåt avslag på sina asylansökningar. Dessa är väl i dag minst 20000. Eu-emigranter och övriga bryter därutöver mot en mängd andra lagar utan att regering och myndigheter agerar. (Så här kan det t ex låta från justitieminister Morgan Johansson, "De som ej beviljats asyl skall utvisas men vi vill inte tvinga dem om de nekar")!

Det är i dag inte i huvudsak de svenska medborgarna som bryter mot lagen utan Regering och myndigheterna som systematiskt gör detta. 
Förfallet vad gäller regeringsmakten (icke utövandet av denna) och den totala handlingsförlamningen är katastrofal. När dessa faktorer samverkar på ett så förkrossande sätt måste det tyda på såväl bristande begåvning som oförmåga att orientera sig i verkligheten. Men också avsaknad av fantasi för att därmed finna lösningar på problemen. Dessutom något som inte hör hemma hos mogna människor nämligen - prestige. Tyvärr gäller detta alla sjuklöverpartierna mer eller mindre. För landets bästa borde de ju inte vara så små att när de ser att Sverigedemokraterna har rätt i sak inte borde vägra att använda deras förslag till lösningar. Men så är det tyvärr. Hellre får det svenska samhället rasa ihop och medborgarna som kämpat för ett anständigt liv återföras till fattigdom och missförhållanden inom skola, vård, omsorg, rättssystem, boende, sysselsättning etc. För faktum är att vi kommer att hamna där om partierna inte agerar mot massinvandringen, som till stor del består av ekonomiska flyktingar och bara i mindre utsträckning sådana som flyr från krig.

Att prestigen och omdömeslösheten är total hos de röd-gröna men också hos merparten av allianspartierna när man nu skall bygga tältläger till "invandrarna" i vinter! Är det inte på gränsen till vansinne när man för att härbärgera de nämnda placerar dem i tält den kallaste tiden i norra Europa - när man kan som - Sverigedemokraterna förordat skapa flyktingläger i de varma närområden där de kommer ifrån. Att inte tvivla på Stefan Löfvens och Morgan Johanssons  m fl hälsa över detta vanvett vore att lida av total brist på förmåga att tolka verkligheten.

Massinvandringen innebär i dag att de svenska medborgarna lever under total otrygghet. De kan när som helst dödas eller skadas av en förlupen kula från kriminella invandrargäng. Dagligen utsätts svenska kvinnor för våldtäkt/gruppväldtäkt. Varje dag utsätts tusentals svenska kvinnor, män, barn för mord, grovt våld, rån, stöld etc. Svenska män och kvinnor kan inte längre känna sig trygga i sina bostadsområden. En förlupen kula, en granat eller en sprängladdning kan korta deras liv eller skada dem för livet. Svenska småflickor utsätts för sexuella trakasserier av invandrarpojkar. Sommarstugor och privata markområden läggs beslag på av EU-emigranter eller andra invandrare.

Regering, myndigheter etc agerar inte mot de ociviliserade värderingar som invandrarna har med sig.

Regering och riksdag liksom myndigheter hävdar inte de grundlagsfästa och andra lagfästa värderingar som de svenska medborgarna anser är grundläggande för vårt samhälle.

Sålunda har lagen om jämlikhet mellan kvinnor och män satts helt ur spel av framförallt muslimska grupper, som bekänner sig till islam. Kvinnlig könsstympning, oskuldskontroll, barngifte, tvingande klädsel. Vidskepelse som halalslaktat kött tvingas nu svenska barn att äta vid skolbespisningar etc.

I ett stort antal förorter finns nu parallellsamhällen skapade av fundamentalister tillhörande islam. De islamistiska friskolorna är inget annat än koranskolor där flickor från förskoleåldern hjärntvättas att enbart vara ett könsobjekt och mannens lydiga slavinna. Småflickorna tvingas bära schal. Svenska politiker är så korkade att de tror att småbarn i dessa "skolor" har rätt att själva välja vilken undervisning de vill ha eller  vilka kläder de vill bära. De tror att dessa småbarn har mod att själva välja! Självklart inte. Invandrarkvinnor tvingas leva under precis samma förhållanden som i hemländerna. Kvällstidningarna som inte minst skryter över sin humanism kan någon gång ha ett reportage om missförhållandena men har glömt dem dagen efter.

Regeringen måste med det snaraste se till att dessa vidskepliga avarter förbjuds och förvisas till sophögen. Det får inte som nu enbart röra sig om några tidningsnotiser då och då, varefter allt faller i glömska och medeltiden kommer allt närmare.

Detta måste samtliga partier verka för. Varje partie bör också tillsätta någon som håller frågan aktuell och slår larm så snart vederbörande får kännedom om sådant. 

De avarter som jag nämnt här måste förbjudas. Om inte, kommer islamisterna att ta över mer och mer. Det islam för med sig i dag av värderingar och "kultur" är barbari och obildning.

Detta accepterar inte vi svenskar. Om inte politiker och myndigheter agerar kommer vi medborgare att göra det. Om inget händer kommer vi själva att ta lagen i egna händer.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Syrisk invandrarfamilj tros ha mördat våldtagen dotter för att återupprätta heder.
Ett skakande och djupt tragiskt exempel på s.k. heders-/skamkultur har under de senaste dagarna rapporterats i en mängd europeiska medier. En ung kvinna med syriskt ursprung hittades för en vecka sedan mördad i Dessau, i Tyskland. Hon utsattes för drygt två år sedan för en gruppvåldtäkt i sitt hemland. Efter våldtäkten ska hennes familj ha betraktat henne som “oren”. Kvinnans familj tros nu ha mördat henne, i syfte att “återupprätta sin heder”. Avpixlat 
 'My family regarded me as unclean': Syrian migrant Rokstan M was allegedly stabbed to death by her father and brothers in the twisted logic she brought disgrace on her family after being gang raped

 Svenska läkare avslöjas – gör oskuldskontroll 

”Som våldtäkt”. Svenska vårdgivare genomför oskuldskontroller på unga kvinnor, mot kvinnornas vilja. Det visar en granskning från TV4:s Kalla fakta där redaktionen låtit utrusta skådespelare med dold kamera och sedan besökt tre olika vårdcentraler och specialistmottagningar.SvDVad är väl kvinnans integritet värd när det mångkulturella lyckoriket hägrar runt hörnet....?

EKP “Ett samhälle bestående av skrikande, ensamstående mödrar och egensinniga, tygellösa män är inte ett samhälle alls. Om en nation inte kan göra det grundläggande arbetet att reproducera, i närvaro av en mycket fertil och våldsamt patriarkalisk, främmande kultur, är det inte förtjänat att existera och med tiden kommer det inte heller att göra det.  Om en nation inte producerar de män som är villiga och kapabla att ta ansvar för sin nation, kommer det att se sig oförmögna att stå emot marschen av män som kan…. EKP Det verkliga problemet

Johan Westerholm: Sverige mobiliserar

Under tisdagen den 6 oktober påbörjades nästa fas i upptrappningen av flyktingkrisen. Vid ett samverkansmöte mellan Migrationsverket och beslutades om vilka kompetensprofiler som skulle råda när nu Försvarsmakten skall avdela personal ur insatsförbanden till att sköta Migrationsverkets handläggning.
Denna omfördelning av personal vittnar tydligt om att Sverige, och svenska myndigheter, befinner sig på kollapsens rand. Insatsförbandens personal, som normalt svarar för incidentberedskapen vid olika förband, skall registrera och handleda nyanlända asylsökande. Protokollet kan du läsa i slutet av artikeln. Ledarsidorna

Är vi här nu - Ur Planerna för nationen Sveriges undergång
8. Rekvirering av fastigheter vid massflykt
§ 19 Fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten får genom rekvisition tas i anspråk med nyttjanderätt under begränsad tid för det ändamål som anges i § 20. Genom rekvisition får även särskild rätt till fastighet eller del av fastighet för samma tid upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.

Med särskild rätt, som nu sagts, avses nyttjanderätt och servitut och liknande rätt. Om sådan rätt rubbas genom rekvisition gäller bestämmelserna om rekvisition av fastighet i tillämpliga delar. Rekvisition riktas mot fastighetens ägare eller innehavaren av fastigheten eller särskild rätt till denna. Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger motsvarande tillämpning i fråga om byggnad på annans mark.

§ 20 Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande- och vistelse som möjligt.

Fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet, som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får inte utan absolut tvingande skäl tas i anspråk genom rekvisition.

§ 21 Ägare eller innehavare av egendom, som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick. Läs mer
1 kommentar:

  1. När jag ser ut över det Svenska samhället ser jag allt annat än medborgare som har vad som krävs för att ta lagen i egna händer. Svensken är som jag ser det i gemen är inte villig att förlora jobb, villa, bil, utlandsresor etc etc för att rädda sitt/vårt land åt sina barn och barnbarn. Man kan hoppas att en dag träder någon eller några fram som har vad som krävs för att fånga ett antal Svenskars intresse som har lite att förlora på att göra uppror. Enl en video på DB lider Svenska folket av en masspsykos , så det blir inte lätt att få massorna att revoltera mot sina plågoandrar, landsförrädarna och deras medlöpare PKludren inom media.

    SvaraRadera