torsdag 19 november 2015

Får stjäls, slaktas och avfallet slängs på parkeringsplatser. EU-migranter in - svenska seniorer ut från trygghetsboendeSveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar
motstycke i historien.
 


Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.
Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter.

Överallt sitter svekets administratörer och administrerar
svenskarnas undergång .Kommentar tidigare på denna bloggkatrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se;nils.karlsson@malmo.se;carina.nilsson.ks@malmo.se;martina.skrak@malmo.se;hanna.thome@malmo.se;andreas.schonstrom@malmo.se;anders.rubin@malmo.se;magnus.olsson@malmo.se;:

Från: Sandor Herold
Så här kan det se ut på en parkeringsplats i det mångkulturella Rosengård i Malmö.
Man kan ju bara undra var dom stackars djuren har blivit slaktade någonstans och på vilket sätt. Det ligger mycket nära till hands att slakten har ägt rum i en närliggande lägenhet för varför har man annars dumpat resterna på en parkeringsplats mitt i ett bostadsområde.

Malmö stad bör kanske ta detta tillfälle i akt att visa upp detta pittoreska mångkulturella inslag i någon reklambroschyr för staden eller använda bilden i en julhälsning från staden för att ytterligare stärka bilden av vad mångkultur kan innebära.
 
"Välkomna till ett mångkulturellt julbord i Rosengård som alla har råd med"

Till: asikter@sydsvenskan.se;medandraord@sydsvenskan.se;samt samma personer som i föregående brev

Från: Sandor Herold

Tryggt hotell för seniorer ska skrotas 

 Bildresultat för mathildenborg malmö
 

Tydligen så finns det ett förslag från tjänstemännen i Malmö stadshus att det riksunika trygghetshotellet Mathildenborg skall läggas ner.

Jag har självt haft min egen mor boende där för ca 4 år sedan i ca två veckor så jag har självt sett hur oförskämt bra de åldringar som tar detta boende i anspråk har det.
Jag hoppas verkligen att boendet läggs ner för det finns grupper här i Malmö som bättre behöver detta boende och då tänker jag t ex på de EU-migranter som vräktes för ett par veckor sedan från tomten på Industrigatan och som nu vistas utomhus framför Stadshuset.

Jag tycker att de åldringar som nu vistas på Mathildenborg skall visa solidaritet mot EU-migranterna och självmant flytta tillbaka till sina hem och att i de fall som åldringen inte kan ta hand om sig själv i hemmet så borde de anhöriga ställa upp.
Boendet tar idag emot personer från 67 år och uppåt och jag är övertygad om att en hel del av dessa till och med kan återgå till arbetslivet och på så sätt inte ligga samhället till last. Själv skulle jag aldrig kunna tänka mig att gå i pension innan jag fyllt 70 år och absolut skulle jag aldrig hemfalla till en sådan egoism att jag skulle ta in på ett dylikt boende när jag vet att det finns ett antal s k EU-migranter som idag får tillbringa natt som dag utomhus.

Så ut med åldringarna från Mathildenborg och låt våra kära EU-migranter flytta in omedelbart. De är värda detta boende och det är Malmös skyldighet att behandla dessa på ett värdigt sätt särskilt efter den omänskliga behandling de fått hittills.
Jag är övertygad om att majoriteten av malmöborna tycker som jag i denna fråga och hade min mor varit i livet idag och bott på Mathildenborg så hade jag omedelbart tagit hem henne och på det sättet visat solidaritet mot EU-migranterna som bättre behöver detta boende.

Så jag uppmanar de anhöriga till boende på Mathildenborg att göra detta också.

Tydligen så kostar ett dygn med helpension 190 kr för de som bor där och naturligtvis så skall EU-migranterna inte behöva betala något eftersom Malmö säkerligen har råd att bjuda på detta.

Trygghetshotellet har enligt Katrin Stjernfeldt-Jammeh (s) inte efterfrågats i tillräcklig utsträckning och med detta i åtanke så är det bara att stänga det så fort som möjligt. Säkerligen så kommer våra kära EU-migranter inte att uppvisa dylik otacksamhet som tydligen är vanlig bland svenska pensionärer utan de kommer säkerligen att ta till vara varenda plats.

Katrin Stjernfeldt-Jammeh med äkta make


Platser som de är väl värda att få! Artikel i Sydsvenskan
Sandor Herold,Malmö
1 kommentar:

 1. Det startades av judarna Bonniers när de tog sig illegalt in i landet!

  Strindberg liknade en gång Moses Smith vid en "slemmig reptil", och liknelsen är synnerligen träffande. Moses är en fet, slemmig orm, listigare än alla andra djur på marken.

  Vi ha redan tidigare nämnt, att Moses lika ogenerat som alltid ställt sig som beskyddare och befrämjare av alla slags politiska rörelser och riktningar, men alldeles särskilt gynnar sådana, som öppet eller i hemlighet arbeta på att underminera, besmitta och ödelägga den rest av nationellt och fosterländskt medvetande och vilja till svensk självhävdelse, som ännu finns kvar hos vårt svenska folk. Och hur Bonnier-Moses i alla avseenden är ett av de mest livslevande och talande bevisen för äktheten av de s. k. Zions vises protokoll. Det finns knappt en enda punkt, där Moses inte gjort allt vad som stått i hans förmåga, för att i sin mån bidraga till förverkligandet av de judiska planerna på ett världsherravälde under den judiske Antikrists spira. Som ett led i dessa planer ingår som bekant bl. a. att judefinansen genom alltmer ökat insteg i dagspressen och bokförlagsverksamheten strävar att sprida vantro, splittring och kaos också i de verkligt kristna lägren, för att därigenom till varje pris bringa även de sant troende på fall.

  Ända tills för omkring två årtionden sedan hade man emellertid i de verkligt kristna både stats- och frikyrkliga kretsarna i Sverige ståndaktigt motstått alla Moses' envisa attacker och försök att åstadkomma en murbräcka mot "det nya Jerusalems" murar. De
  (185)

  kristna författarna och skriftställarna höllo envist fast vid de gamla hederliga religiösa bokförlagen, som det sedan långa tider tillbaka inte rått någon brist på här i Sverige, och alla Moses' frestande anbud avböjdes.

  Men då, omkring år 1918, lyckades Moses för första gången åstadkomma en allvarlig bräcka i muren, och detta skedde symboliskt nog med tillhjälp av f. d. reservlöjtnanten, författaren och numera pingsttidnings-redaktören Sven Lidman.

  SvaraRadera