torsdag 12 november 2015

Olle Ljungbeck: Sjuklöverpartierna är landsförrädare o. intellektuellt torftiga Bildresultat för decemberöverenskommelsen
Olle Ljungbeck:
Sjuklöverpartierna tjänar inte i första hand Sverige och dess medborgare. Man offrar dem medvetet.

Den planlösa och oreglerade invandring som rubricerade partier inte bara tillåtit utan också främjar har nu resulterat i det kaos, som vi kritiker hela tiden varnat för. Det har till slut tvingat regeringen att införa gränskontroller mm. Men detta är mer en skenfäktning än en åtgärd som leder till nämnvärd mindre invandring. Risken är stor att vanstyret av alla regeringar från 2006 har orsakat sådana skador på det svenska samhället att de kanske inte kan repareras.

Skälen till detta är många. Vi har sedan 2006 haft regerings- och riksdagsledamöter som är så intellektuellt torftiga att de helt enkelt inte haft förutsättningar att regera landet med bibehållen välfärds- och trygghetsnivå.

Vi har en statsminister som har ett ordförråd som en tioåring. Detta har inte att göra med att han är arbetare. Går vi tillbaka till 1930-60 - talet så var flertalet regeringsledamöter från socialdemokraterna arbetare. Men deras intelligens och bildning var skyhög mot vad gäller dagens. Han har helt enkelt varit för obegåvad och lat för att bilda sig.

Det finns - kanske det allvarligaste - en antiintellektualism inte enbart bland politikerna utan i stora delar av etablissemanget - journalistkåren inräknad.

Självklart är det allvarligt när antiintellektualismen är så genomgående hos regerings- och riksdagsledamöter som i dag.

Det finns många exempel på hur dessa "företrädare" för medborgarna förnekar förnuftsmässiga metoder och lösningar att finna sanning och lösa problem.

De går i stället mer efter känsla och tro än efter sakskäl. I stället för att hävda upplysningstidens idéer böjer de sig för vidskepelse och kulturella/religiösa fundamentalister. I stället för att tydligt markera Sverige som en sekulär stat
bjuder man in representanter för de mest reaktionära och vidskepliga företrädarna för t ex Islam för att dessa kräver det! Hellre än att värna svenska värderingar göder man dessa bakåtsträvare med skattemedel trots att de motarbetar demokrati och jämlikhet mellan könen.

I sin falska självgodhet försöker de framstå som världens främsta humanister vad gäller dagens massinvandring. Deras hantering av denna fråga är helt kravlös varför invandrarna bibringas känslan av att vara något som skall ges all hjälp utan att prestera något själva.

Denna självgodhet har också medfört att de på alla sätt vill framstå som de godaste i världen och därför söker misstänkliggöra alla som inte tänker och gör som de. Därför låter de det svenska samhället braka ihop hellre än att de lyssnar på sakliga och möjliga lösningar på invandringen från meningsmotståndare som t ex Sverigedemokraterna (SD). Nu när katastrofen inträffat tvingas de att tillgripa och använda sig av de redskap som SD sedan länge anvisat.

Man behöver inte vara SD vän och försvarare av detta parti för att inse vilka hycklare sjuklöverpartierna är. Studerar man hur politikerna gång på gång brutit mot grundlagen (den viktigaste lagen av alla) häpnar man över hur många grundlagsbrott de godaste bland de goda gjort sig skyldiga till och därmed förrått sitt land och folk. Självklart vill man inte ha en författningsdomstol. I sådant fall skulle det ju framgå att de enda som följer grundlagen är SD.

Hade vi i dag haft en självständig författningsdomstol hade samtliga regeringar och riksdagar från 2006 ställts till ansvar för vad som nu inträffat.

Dagens regering kan inte längre garantera sina egna medborgarna säkerhet till liv och egendom från individer som kommer utifrån och inte är svenska medborgare. Polisen har också i dagarna anmält att man inte längre kan garantera den allmänna ordningen och inre säkerheten.

Som ett exempel på hur allvarligt läget är för oss medborgare kan nämnas att ca 150 jihadister, som stridit för IS och andra terrororganisationer återvänt till Sverige utan att de förhörts! Vad har dagens regering och riksdagspolitiker att anföra till sitt försvar, inte bara om utan när ett terrorattentat inträffar?

Tusentals kvinnor/flickor har våldtagits av invandrare. Ett mycket stort antal svenska kvinnor, män, ungdomar, barn har därutöver mördats, våldförts, rånats, skjutits, sprängts etc. Detta har inte ens beklagats av ansvariga politiker. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att de kallt kalkylerar med detta våld mot svenska medborgare, i annat fall skulle man stoppat invandringen.

Belysande för antiintellektualismen är accepterandet av muslimska friskolor, framväxten av parallellsamhällen med sharialagar och förtryck av kvinnor. Accepterande av symboler för kvinnoförtryck som Burkha, Schal på inte enbart vuxna kvinnor utan också barn. Kvinnlig könsstympning tystas ned och myndigheterna vägrar att agerar i rädsla för att stöta sig med kulturella eller religiösa ledare! Samma sak gäller barnäktenskap. Att inte ställa krav på att lagstiftade svenska värderingar skall efterlevas är ytterligare exempel på hur dessa "goda" politiker tillåter att invandrarna förråar och bryter mot våra humanistiska värden. Detta trots att de själva utnämnt sig till världens godaste människor. När skall de själva börja inse hyckleriet och falskheten? Sannolikt saknar de denna självinsikt eftersom de aldrig vågar se sanningen utan lever på självbedrägeri.

När jag skriver detta nås jag av informationen att centerpartiets t f partiordförande Anders W Jonsson försett en gammal hederlig och ärlig centerveteran - Staffan Danielsson - med munkorg med förbud att uttala sig i invandringsfrågor! Jag minns hur denne A W Jonsson applåderade Säpo när de kallade mig till förhör därför att jag kallat ett antal politiker för ohyra. Men denne intellektuelle rese har jag aldrig hört uttala någon kritik mot de invandrare som våldtar/gruppvåldtar och begår grovt våld mot svenska medborgare.

Antiintellektualismen skördar sällan sådana segrar som när förespråkare för Nato och ett "nytt kallt krig" excellerar i sin  lögnpropaganda mot Ryssland, som inte ens CIA är mäktig!

Dagens ointellektuella politiker blundar för hur invandrarna lever kvar och för vidare till sina barn de primitiva värderingar som inte hör hemma i ett civiliserat och humant samhälle. Kvinnoförtrycket, hedersrelaterat våld, barnaga, hjärntvättning med koranens värderingar i muslimska friskolor, flickor utestängs fortfarande från sexualundervisning, bad, gymnastik etc i blandade grupper med både flickor och pojkar. För många av invandrarflickorna skiljer sig inte vardagen i Sverige från det förtryck de var utsatta för i sina hemländer.

Till dig som vågar ha en egen åsikt och i motsats till dagens politiker anser att kvinnor/flickor och män/pojkar har samma värde och skall behandlas lika - slå ner på alla de avvikelser du ser från svenska värderingar.

Gör vi inget kommer vi om några år ha en fundamentalistisk islamisk stat i Sverige med sina egna odemokratiska värderingar och med egna lagar. Det brådskar. Denna stat är under uppbyggnad. Som Du vet har vi en islamist i regeringen som i sitt agerande tydligt tagit avstånd från en av våra viktigaste lagar - nämligen lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män!
 Olle Ljungbeck, Gävle  

Gränskontroller? Pyttsan!
Av Thomas Nydahl
Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I’ve seen the future, brother:
it is murder.

(Leonard Cohen: The Future)

Ja, det infördes alltså gränskontroller. Bra säger vän av ordning och applåderar. Mot det invänder jag: ni tycks inte ens förstå vad som redan skett, vad som ödelagts och förstörts för all framtid. Sverige har allt för länge styrts av en blåögd, av självgodhet överjäst överhet, som trott att allt de satts att utföra är att ruinera den nation de fått förtroendet att styra och leda. Men de varken styr eller leder. Och när allt spricker och faller samman hojtar de på Bryssel och säger att de vill omförhandla! Det är så patetiskt att det mest förtjänar att skrattas åt. Men man ska inte skratta när man ser det man håller kärt förstöras.Läs hela artikeln


Från en utlandssvensk boende i Frankrike

Betraktelser under hösten 2015
…..” Den som är satt i skuld blir aldrig fri ”  Var det inte så han sa, Göran Persson ?


För 40 år sedan var den svenska statsskulden 0 kr. Nu är den uppe i 1.400 miljarder och då ingår inte de ca 360 miljarder som Göran ” lånade” från svenska folkets pensionskassa under försäkring från sin ekonomiska rådgivare i regeringen Ingela Thalén; ” pensionsfonderna är överfinansierade så där kan Du ta  hur mycket som helst ”  Nu säger den svenska finansministern att finansieringen av invandringen   skall ske genom ny upplåning utomlands (360.000 nya invandrare beräknas under 2015-16. Frankrike har under samma period åtagit sig att ta emot 24.000). Som väl är så är detta , till skillnad från övriga Europa, inget problem eftersom det ingår i den demografiska omstrukturering  av det svenska samhället som planerats av den sittande vänster/extremvänster regeringen tillsammans med sina allianspartners.

” I en tabell över världens mest skuldsatta ekonomier alla kategorier hamnade Sverige på andra plats med skulder på 293 procent av BNP ” Andreas Cervenka, Svd (25/4/2015). Hur tänker man när man bygger upp detta skuldberg för kommande generationer ?

Det verkar nästan kusligt overkligt men Sverige är inte längre en fullvärdig demokrati utan de facto en enpartistat med ett oppositionsparti som saknar allt inflytande, trots att det är Sveriges tredje största parti och på kraftig frammarsch. Den tyske filosofen Arthur Schoppenhauer sa en gång att alla sanningar genomgår tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara.

Jag menar, som den kände filosofen Peter Singer, att i stället för att riskera liv och lem för att ta sig till Europa bör flyktingar ta sig till väl organiserade och av den rika världen finansierade läger i nära anslutning till sina hemländer. Väl i dessa läger sorterar man bona fide flyktingar från ekonomiska migranter och FN kvoterar ut de behövande bland sina medlemsländer. På detta ordnade sätt undviker man det kaos som nu råder.   

Språket hänger intimt samman med kulturen och för att bli en del av kulturen måste man behärska språket. Gemene man behöver ett ordförråd på 1800 ord för att klara av det nödvändigaste av livets nödtorft. Shakespeare använde 30.000 ord. Det kanske mest exakta språket är det franska, därför var det också under närmare 300 år det diplomatiska språket par excellence. I dagens tekniska värld har emellertid engelskan blivit det mest gångbara och det internationella språket framför andra, vilket är ett stort handicap för fransoserna som är bland de minst engelsktalande i Europa.

På det litterära området är nog den franska språkbehandlingen ledande (kanske med undantag av arabiskan som också är ett vackert och uttrycksfullt språk). Retoriken, vältaligheten, blir viktigare ju längre söderut man kommer, men ofta på bekostnad av handlingskraften. Detta är nog förklaringen till den överlägsna tekniska utvecklingen i den germansk/anglosaxiska världen. För att ta ett ytterlighetsexempel så präglas det arabiska språket till stor del av upprepningar med stigande förstärkningsgrad av det man vill framföra. För att ta ett exempel så läste jag en dialog mellan Jordaniens kung Hussein och Egyptens Nasser under inledningsfasen av sex-dagars kriget mot Israel (som bandades och offentliggjordes av Hussein). Trots att Israel avgjorde kriget redan i inledningsskedet matade Nasser Hussein med felaktiga och verklighetsfrämmande uppgifter under flera dagar vilket föranledde Hussein att fatta katastrofala order till sina styrkor.

Migration över de politiska gränserna är ett historiskt naturligt fenomen. Man skiljer mellan politiska och ekonomiska migranter. De förra söker sig från underutvecklade kulturer präglade av  brutala diktaturer. De senare för bättre ekonomiska förutsättningar, båda naturliga inslag i människans strävan mot ett bättre liv. Det vi ser i dag emellertid är i alltför hög omfattning ” sociala migranter ” som vill ” à la carte ” ta del av den välfärd som mottagarländernas befolkning byggt upp sedan generationer. Enligt nyligen publicerad statistik kan man räkna med att 2% av de europeiska immigranterna är islamister som till skillnad från vanliga muslimer inte har rent mjöl i påsen. Med 30.000 anmälda våldtäkter under den senaste femårsperioden i Sverige undrar man vilket ansvarstänkande den svenska regeringen har gentemot den egna befolkningen med en invandring som har blivit helt okontrollerad.

Migrationen påskyndas genom att annonser i tredje världens tidningar uppmanar till invandring till Sverige, bidragsnivån till invandrare blir världens högsta, invandrare ges förtur till befattningar i kommuner och statliga ämbetsverk och bostäder skall snabbproduceras utan kommunal vetorätt

1 kommentar:

  1. Vi får inte glömma de miljarder som förmodligen alla Svenska kommunpampar har lånat upp för att klara finanserna. Till detta skall också läggas Svenska folkets privata skuldberg. Sverige är bankrutt och skulle om det var ett AB vara tvingade att försätta sig i konkurs omedelbart.

    SvaraRadera