tisdag 15 december 2015

Jan Helin, chefredaktör för boulevardtidningen Aftonbladet ny programdirektör i statstelevisionen.Demokratimotståndaren Hanna Stjärne – totalitarismens moder


Bomben mot svenska folket idag: stats-TV:s vd Hanna Stjärne har föreslagit vänsterpopulisten Jan Helin som programdirektör.
- Jan Helin är en stark visionär och modig pionjärer när det gäller medieutveckling, och har den kunskap och passion som behövs för att utveckla framtidens tv, säger vänsterextrema Hanna Stjärne."
Carina Fina

Olle Ljungbeck:
Chefredaktör för boulevardtidning blir programdirektör i SVT!
Nuvarande chefredaktören för boulevardtidningen Aftonbladet, Jan Helin har av SVT.s chef Hanna Stjärne utsetts till programdirektör hos SVT.

Helin skall med ytterligare en programdirektör ansvara för SVT.s programbudget och beställa allt utbud till samtliga kanaler och plattformar.

Helin ansvarar ensam för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och ungdom samt minoriteter!

Sett utifrån vad som stadgas i SVT.s sändningstillstånd, som fastslår att SVT bland annat ska utöva sändningsrätten; "Opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet skall råda", får det anses stå klart att SVT.s ledning bryter mot sändningstillståndets innehåll genom att tillsätta Jan Helin som programdirektör.

Ja SVT inte bara bryter mot detta utan det är ett hån mot såväl tittare som lyssnare mot bakgrunden hur Helin agerat i Aftonbladet vad gäller dessa etniska regler.

Nedanstående anger de principer enligt efter vilka verksamheten skall bedrivas och som inte minst programdirektörerna måste rätta sig efter.

Opartiskhet och saklighet
I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.
Kravet på saklighet består av tre delar:

Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.
Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.
SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.
Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor. 

Demokratiska värden ska försvaras
Det finns ett viktigt undantag från opartiskhetskravet. SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen). Bestämmelsen innebär en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska hävdas.

Mina synpunkter;
Jämför vi SVT.s krav på opartiskhet och saklighet och hur Jan Helin som chef för Aftonbladet förhållit sig till dessa så har tidningen inte bara generellt brutit mot dem utan faktiskt ignorerat dem.
Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt. Detta har ju varit regel hos Aftonbladet. Part som haft avvikande åsikter i kontroversiella ämnen har nästan aldrig fått gå i svaromål. Överdrifterna i Aftonbladet har varit legio och någon balanserad eller nyanserad bild ges aldrig i tidningen.

Tidningens ofta kränkande och snaskiga bilder och artiklar om kvinnor kan knappast anses respektera dessa varför rätten om likabehandling av kvinnor helt ignorerats. 
Med hänsyn till den vulgärjournalistik som Helin själv står för och som han tillåtit övriga i redaktionen att bedriva är det en skymf och kränkning mot  TV-tittarna  men också mot principerna i sändningstillståndet att utse honom som programdirektör. 

Med Helin som programdirektör har SVT tillsatt en person som i sin nuvarande tjänst generellt brutit mot de principer medborgarna genom sina valda ombud fastslagit skall gälla SVT.s programutbud.

SVT kan genom denna utnämning inte längre betraktas som ett seriöst och trovärdigt Public service företag. Ännu mindre som främjare av kultur och bildning.
Olle Ljungbeck, Gävle.          
Fd personaldirektör

….Slutligen är det lite fascinerande att de politiskt korrekta människorna fortfarande mässar mantrat "alla människors lika värde och mångfald", utan att någonsin känna sig generade eller patetiska. I verkligheten tycker Jan Helin inte alls att alla människor har samma värde, vilket han bland annat visar genom att bosätta sig i ett exklusivt område och endast umgås med andra välbärgade människor. Än mindre önskar han sig någon mångfald i sitt eget liv, vilket även det uttrycks genom val av bostad och medarbetare.

Äppelviken, där Jan Helin bor. SvD berättar: "För en genomsnittsvilla i exklusiva Äppelviken i västra Stockholm kan du få 22 likadana villor i Hällefors i Västmanland. Den dyraste Sverigevillan ligger således i Äppelviken i Bromma och kostar hela 8,25 miljoner kronor.

1 kommentar:

  1. När man ser Hanna Stjärne och Jan Melin är talesättet "maka söker kaka" mer än klockrent.

    SvaraRadera