måndag 14 december 2015

Ljungbeck om klimatkonferensen i Paris misstag eller....! Bildresultat för Klimatkonferensen i Paris 2015
 Ljungbeck:
Tänk om det är ett misstag!

I dagarna avslutades den så kallade klimatkonferensen i Paris.

Syftet med denna har varit att samla världens "ledare" för att dessa gemensamt skall komma överens om åtgärder och resurser för att begränsa en påstådd uppvärmning av vår jord. Denna skall enligt de nämnda och en rad "forskare" bero på människans förbränning av fossila bränslen som   orsakar koldioxidutsläpp. Målet är att begränsa den påstådda uppvärmningen  till 1.5-2 grader. För att nå detta mål krävs enorma ekonomiska, tekniska och konsumtionshämmande insatser.

Bland klimatforskarna finns ingen enighet om vad som skapar uppvärmning av vår planet. Därför finns det två tydliga läger.

1 .Uppvärmning orsakad av människan genom förbränning av fossila bränslen.

2. Andra forskare delar inte uppfattningen att människan skulle vara orsaken utan anser att det är helt andra faktorer.

De förstnämnda har hitintills inte kunnat lägga fram bevis på att fossila bränslen är orsaken.

De senare har däremot med bl a borrkärnor mm klart kunnat bevisa att jorden under årmiljoner växlat mellan varma och kalla perioder.

Vissa perioder har har sålunda varit extremt varma andra återigen extremt kalla.

Det som är viktigt att framhålla är att värmeperioderna förekommit såväl före som efter människans "tillblivelse/uppkomst".

Under den senaste årmiljonen har vi haft såväl istider som värmetider.

Så sent som för ca 15000 år sedan smälte ett flera kilometer tjockt istäcke bort från Nord-Europa inkl Skandinavien. Då beräknas jordens befolkning ha uppgått till högst några miljoner. Några fossila bränslen hade då inte ianspråktagits av det fåtal människor som fanns på jorden. De eldar som förekom var på sin höjd lägereldar.

I Sverige hade vi en tidsperiod som vi kallar för bronsåldern och som inträffade i Skandinavien för ung 1800 år fk. Då hade vi tre till fyra grader varmare här. Bl a vilda vindruvor växte så långt norrut som i Mellansverige. Det vi kallar ädla lövträd växte vilt i Tornedalen. Inte heller vid denna tid nyttjade människorna fossila bränslen.

Härefter har flera mindre kortvariga uppvärmningar och avkylningar förekommit i Norra Europa som är väl kända och bevisbara av forskarna.

Ett annat exempel på att naturen själv skapar uppvärmning av jorden är våra öknar. Flertalet av dessa har varit grönskande områden med rikt djur och växtliv men blev ökenartade långt för människans tillblivelse.

De forskare som inte bara är skeptiska till att människan orsakar uppvärmning av vår jord utan också kan föra i bevis att uppvärmning skett och sker utan förbränning av fossila bränsle har helt andra teorier om växlingarna mellan uppvärmning och nedkylning. De hävdar bl a att solens variationer är huvudorsaken och inget vi kan gör något åt. De kan också genom sina studier slå fast att vi inom en framtid kommer att ha en ny istid.

Självklart har jordens variationer i värme och köld haft och kommer att få konsekvenser för allt levande såväl människor, djur och växter. Detta är sålunda inget nytt. Problemet är den enorma folkökningen och statsbildningarna.

När jorden drabbades av klimatväxlingar gick många djurarter under andra klarade sig genom geografiska förflyttningar och anpassning till rådande läge.

Samma gällde människan. När jordens befolkning var avsevärt mindre än dagens lämnade människorna de trakter de bebott sedan länge och sökte sig till andra där klimatet var lämpligt. Säkerligen har flera av historiens folkvandringar tillkommit av dessa orsaker.

Men i dag kompliceras dessa möjligheter av överbefolkning och nationsgränser. Därmed inte sagt att lösningen skulle ligga i att ta bort de senare. Krig och hungersnöd i en framtid är därför mycket sannolika. De åtgärder som nu sätts in för att dämpa uppvärmningen kommer inte att ha någon som helst effekt.

Det som istället bör göras är att sätta in åtgärder mot nedsmutsningen av hav och vattendrag. Detta kostar inte på långt när vad som nu satsas mot att bekämpa en icke sakligt bevisad uppvärmning av vår planet. Dör våra hav dör också allt levande. Kostnaderna för dessa insatser som är livsnödvändiga blir minimala mot vad som nu satsas på en icke bevisad uppvärmning förorsakad av människan.

Eftersom isarna smälter vid uppvärmning ökar vattenmängden i våra hav. Denna ökning kanske skulle kunna tas tillvara genom avsaltningsanläggningar inom områden där torkan slår ut odlingsmöjligheterna. 

För något som är säkert så är det detta, att oavsett hur mycket vi satsar på koldioxidbekämpning så kommer jorden att ha perioder av uppvärmning och kyla. Därför är de resurser som nu läggs på dagens vansinniga projekt bortkastade.

Olle Ljungbeck, Gävle 
Vi måste prata om hundar

….Ändå tas inga kommunala miljöplaner fram för hur vi ska minska vårt beroende av hund eller exempelvis katt.
Bildresultat för katt skogkatt
 Det byggs inga hus för att försvåra husdjursägande, som det byggs hus för att försvåra bilägande.
 Kanske är kommunalråden rädda för att få skäll av de lokala kennelklubbarna? 
Kanske är tjänstemännen inte sällan en husse eller matte? 
Marcus Svensson politisk redaktör Smålandsposten
Läs:

Sverige: Förödelse i asylparadiset

I Sverige är det bara de som säger att de inte vill söka asyl som id-kontrolleras.

För att slippa visa papper, kan en terrorist som vill till Sverige för att utföra ett attentat bara säga till gränspolisen att han tänker söka asyl. Han får då genast, skjuts till närmaste asylmottagning. Under tiden Migrationsverket försöker ta reda på vem han är, kan han planera sitt terrordåd i lugn och ro på den svenska landsbygden.

"Sanningen är att de personer som har onda avsikter vet exakt hur de ska göra när de kommer hit. Den informationen sprids som en löpeld. De här nya gränskontrollerna är bara till för att lugna befolkningen, de har ingen som helst effekt på den stora asylströmmen." — Gränspolis vid Öresundsbron.

Så trots att vanliga svenskar drog en lättnadens suck när regeringen aviserade att asylinvandringen drastiskt ska minskas, så innebär den nya politiken ingen verklig skillnad. Gatestone

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar