söndag 13 december 2015

Ljungbeck om Tobé, en landsförrädare av många. Kinberg-Batra är en politisk bedragareOlle Ljungbeck:
Tomas Tobè har fräckheten att först nu erkänna Alliansens misstag.

Nu när katastrofen är ett faktum, Sveriges ekonomi står inför en kris. Skola, åldrings- sjukvård är på väg att kollapsa finner han inget starkare ord än misstag! 

Resurser för cellprovstagning på Svenska kvinnor saknas därför att invandrarkvinnor tar dessa resurser i första hand. Sålunda nöjer sig Tobe med att , "Alliansen har gjort ett misstag",  när svensk sjukvård inte längre har resurser att upptäcka cancer utan ett stort antal svenska kvinnor riskerar såväl lidande som att dö i cancer.

Om han i stället hade sagt att vi Alliansen (men inte heller de rödgröna) klarar inte av att leda Sverige med nuvarande politiker hade han varit ärlig.

För är det verkligen någon som tror att den person - Anna Kinberg Batra - som nu backas upp av bl a Tobe, har några som helst kvalifikationer att ta över efter olyckan och analfabeten Stefan Löfven!

Denna hummande, stakande, icke verbala individ kommer ju att bli en kopia av dagens katastrofalt oduglige "statsminister". Liksom denne saknar hon ett språk. Detta är så torftigt att hon måste använda samma ord i så gott som varje mening. Dessa är; ordning och reda, här och nu etc. Däremot aldrig minsta försök eller förmåga att konkretisera det hon försöker säga.

Hur tänker moderaterna? Tänker de än en gång köra Sverige i botten. För något annat kan vi inte förvänta oss om inte större delen av sjuklöverpartiernas politiker byts ut.

Eftersom såväl Tobe som övriga sjuklövern trots erkännande om sitt inte bara totala misslyckande utan också brottsliga förfarande, inte verkar ha för avsikt att lämna politiken ligger det inget ärligt ångerfullt i hans yttrande.

I stället får vi medborgare se det för vad det är. Ett erkännande under galgen, som han och de övriga trots allt inte tänker ta konsekvenserna av genom att lämna politiken. Se bara vad Thatcheristen Annie Lööf har för planer. Enligt henne finns det plats för 35 miljoner invandrare i vårt land! 

Vi medborgare - oavsett - parti måste därför inför kommande val på alla sätt visa på respektive politikers totala brist på förmåga och kompetens.

Kom ihåg att om vi låter dem återkomma till makten är det inte endast genom massinvandringen de tänker förstöra vårt land.

De kommer på alla sätt försöka göra oss till medlemmar i Nato.
Därmed blir vi allierade med USA och detta blir en garanti för att vi dras in i nya krig. Ni har väl märkt hur man på alla sätt försöker svartmåla Ryssland som efter Sovjetunionens fall varit ett av världens fredligaste länder i motsats till USA som utan överord varit och är motsatsen.

Till dig som trots deras handlingar när ett hopp om en möjlig förändring, vill jag bara peka på några ytterligare fakta.

Nyligen sammanträdde Sjuklövern och kom överens om ca tjugo punkter för att stoppa den pågående massinvandringskrisen. När jag skriver detta har fortfarande inget hänt. Den begränsade minskningen av inflödet av invandrare beror inte på politikernas agerande utan har andra orsaker. Som Du förstår stoppar inte enbart ord den pågående katastrofen.

För några dagar sedan fick vi rapporter om att man måste avbryta cellprovstagning på ca 1300 kvinnor enbart i Blekinge. Trots de risker dessa löper att drabbas av oupptäckt cancer har ingen minister eller annan politiker tagit några initiativ för att lösa problemet och därmed skapa trygghet för de utsatta kvinnorna. Märk väl. Detta rörde sig bara om Blekinge. Samma kan komma att drabba kvinnor i flertalet län!

Men detta är inte nog. Flertalet asylsökande läkarundersöks inte vid ankomsten. Många är bärare av ett flertal för oss okända smittsamma sjukdomar. Hur snart tror Du vi har epidemier. En svår sjukdom har vi redan - om än inte av epidemikaraktär ännu - nämligen tbc som varit utrotad hos oss. Som vanligt hemlighåller politikerna riskerna som de gjort med asylinvandringen.

Bered dig på följande larm från ansvariga myndigheter men också från organisationer i utlandet. Det kommer att gälla skola, åldringsvård, sjukvård etc. Och politikerna tiger tills katastrofen är ett faktum. Det enda de då gör att förklara sitt misstag och kräva nytt "förtroende"!

Har Du hört någon politiker visa empati för de som drabbats av olika former av våld såsom våldtäkt/gruppvåldtäkt, mord, rån, otrygghet etc. Eller förslag till åtgärder som strängare straff, utvisning etc.

Du kan aldrig av dagens politiker räkna med någon som helst hederlighet eller att de skall följa vår grundlag och genom folkomröstning få folkets viljeförklaring i t ex invandrings- och asylfrågor etc.

De anser nämligen (förhoppningsvis inte nu längre) att de står över dig i förmåga att se vad som är bäst för Sverige och dess medborgare. De talar om demokrati men har för länge sedan lämnat hävdandet av denna.

De beskyller ständigt det åttonde partiet för rasism, främlingsfientlighet, antidemokrati etc etc.

De gör detta trots att de själva fullt ut agerar som nazister, fascister eller kommunister.

Det går inte att tolka deras värderingar på annat sätt än att de bekänner sig till en övermänniskofilosofi, eftersom  de likt dagens diktatorer tror sig stå över folkviljan och därmed också är beredda att offra det egna landet och folket. Denna maktens övertro på sin egen överlägsenhet ledde till bl a förra världskriget och kommunismens seger i Sovjetunionen. 

Tobes nonchalanta erkännande av Alliansens misstag är ett praktexempel på en skrupelfri och i grunden havererad moral. Detta måste med hänsyn till dagens situation anses gälla alla i sjuklöverpartierna.

Olle Ljungbeck, Gävle

Nedanstående artikel är lång och daterad den 12 december i år. Men läs hela. Här är slutet på artikeln som har som rubrik: 

Anna Kinberg Batra (M) är en politisk bedragare.

Hon står bakom massimport av mångkultur,
men vill inte bo i de områden hon skapatTro inte ett ögonblick på att Anna Kinberg Batra vill svenska folket något gott. Hennes mål är detsamma som andra globalisters mål. Att öka antalet invandrare på bekostnad av antalet svenskar så att vi en dag blir i minoritet i vårt eget land.
Hennes retorik är bara ett falskspel, ett bedrägeri. …. Anna Kinberg Batra föddes Skärholmen. Vi kan inte veta något om orsaken till att föräldrarna flyttade därifrån. Däremot vet vi att svenska barnfamiljer alltid flyttar ut från invandrardominerade områden om de har råd och andra förutsättningar att kunna göra det. Råd hade familjen Kinberg eftersom de hade god ekonomi.

Nu visar det sig att deras dotter har arbetat i minst 20 år för att Sverige ska få ännu fler och ännu större invandrardominerade områden. Hon arbetar för att omvandla det tidigare etniska homogena Sverige till ett mångkulturellt helvete. Orsaken är att Anna Kinberg Batra är etniskt blind, allmänt okunnig om sitt lands historia, huvudsakligen globalist och dessutom liksom andra av hennes sort hycklande. Politiker som hon väljer att undvika att bo i invandrartäta områden, men de vill att vi andra ska tvingas göra det.
  
Om Ulf Kristersson kan man läsa följande:
 Bildresultat för ulf kristersson moderaterna
…Ulf Kristersson var en av dem som propagerade hårt för ökad arbetskraftsinvandring. Många tror att arbetskraftsinvandring handlar om att importera dugligt folk till viktiga positioner i svenska företag, men så är inte fallet. Det handlar ofta om att mindre nogräknade företagare, inte sällan med invandrarbakgrund, vill hämta hit sina landsmän och i många fall ge dem låglönejobb som de ska känna tacksamhet över att de har fått. När deras anställning sedan bryts är de vilsna i ett främmande land.

.. Min övertygelse är att arbetskraftsinvandringen kommer att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för fler talangfulla människor och att mötet mellan den som är född utanför Sverige och arbetsmarknaden därmed inte kommer att förbli lika stigmatiserande. Utöver detta ska det påpekas att vi har en ny diskrimineringslagstiftning.

Ulf Kristersson var en av dem som låg bakom att uppemot 100 000 människor kunde komma till Sverige som låglönearbetare.

När Ulf Kristersson var socialborgarråd I Stockholm såg han till att ordna fram en stor hyreslägenhet åt sig före andra som stod i kö för att få bostad.

…Ulf Kristersson har gjort precis allt han kunnat för att Sverige ska bli mångetniskt. Han har också sagt att han anser att svenska kyrkan ska ”vara en mötesplats” för alla oavsett religion och bakgrund, det vill säga även muslimer.

Denna extremliberale figur har Anna Kinberg Batra flera gånger uttryckt sin djupaste sympati för. När det 1992 var strid mellan två liberaler om vem som skulle bli ordförande för Moderata Ungdomsförbundet så valde Anna att ge stöd åt Ulf Kristersson som var den mest liberale. Den andra liberale kandidaten var Fredrik Reinfeldt och det var han som vann striden och blev Muf-ordförande.” Som sagt läs hela artikeln på Asylkaos


 Första natten i tältlägret
…..Intervjun är över och vi ska strax lämna tältet. Noure Aglone hejdar oss. Han vill säga en sak till.
– Jag hoppas bara att vi inte är en börda för svenska folket. Jag känner tacksamhet även om vi får bo i tält.Sydsvenskan

 
ABSOLUT INGEN BÖRDA,GRABBAR!
 Fem ganska välmående grabbar som knappast ser ut som flyktingar som har gått genom tio länder på sin färd till det förlovade landet är nu de första som tar plats i tälten på Revinge camp i Skåne.

Även om jag är lite skeptisk mot historien om att ni har fotvandrat  från Syrien till Sverige så är ni absolut ingen börda för det svenska folket. Även ni har kanske åkt tåg en bit genom t ex Ungern och kanske har ni till och med rest med just det tåget som vi tidigare har sett bilder på från insidan. Hoppas verkligen inte att tälten efter några dagar kommer att se ut som den svinstia som tågbilderna uppvisade.

Tvärt om grabbar, ni liksom alla andra asylanter är en högvinst för det svenska folket. Ni skall känna er varmt välkomna eftersom vi behöver många fler av er sort som kommer att säkerställa och garantera det svenska folkets framtid och välfärd.

Så vi svenskar kan bara tralla
jalla jalla,
ropen skalla
vår välfärd är till för alla.

 S Herold,Malmö
”En nation kan överleva sina dårar - och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla. 

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.

Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten - i hemlighet och anonymt - tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten

1 kommentar:

  1. Förrädare måste man se upp med.
    Som den store socialisten Karl Liebknicht sade:"Landsförräderi har alltid varit de härskande klassernas privilegium."

    SvaraRadera