lördag 5 december 2015

Ljungbeck: Svenska folkets frihet och liv är hotat. Vi är förrådda av Sjuklövern. Det ljugs dagligen i media Ljungbeck skriver längre ner i denna artikel så här:Regeringen med Stefan Löfven i spetsen jämte Allianspartierna har den senaste månaden sökt manipulera folket att de vidtagit åtgärder, som skall få ned invandringen till acceptabel nivå. Gå inte på dessa lögner. Invandringen i dag är ungefär lika hög som tidigare. Ingen av de åtgärder de så vältaligt uttryckt sig om har gjort någon som helst effekt. Fortfarande strömmar det in 6000-8000 individer per vecka.

Ljungbeck: Det är allvar nu. Vi är förrådda. Vår frihet och våra liv är hotade.

Ovanstående rubrik kan verka överdriven men är det inte, för den som gör en enkel verklighetsanalys.

De som förrått Sveriges folk är i första hand politikerna och då menar jag främst regerings- och riksdagsledamöter. Men också politikerna på regional- och lokal nivå. De senare som väl känner problemen sviker genom att tiga och inte redovisa problemen. De enda som inte sviker oss är Sverigedemokraterna ((SD).De har trots att de utsatts för hat och smädelser ändå vägrat att medverka i sjuklöverpartiernas förräderi.

Men även medierna har svikit. Ja, svikit är ett för svagt ord. De har medvetet genom lögner vilsefört folket totalt. Hade de berättat sanningen skulle vi inte i dag stå vid katastrofens kant.

Det står nu klart att massinvandringen om den inte upphör inom närmsta halvåret innebär att Sveriges period som en av de friaste, tryggaste välfärdslanden i världen definitivt är slut.Men redan nu har våldet antagit sådana proportioner att vi aldrig längre kan känna oss trygga.

Massinvandringen med det som följer av denna, är orsaken härtill. 

Det mest onda är givetvis Islam. Om detta råder inte minsta tvivel. De stater där denna "religion" är etablerad är alla brutala diktaturer. Koranen och Sharialagen styr helt och hållet människornas liv. Dessa stater har inte accepterat FN.s deklaation om de mänskliga rättigheterna. Huvuddelen av de människor som i dag kommer till vårt land är anhängare av Islam. Därför kan vi inte lita på dem. Islams mål är att ta över till varje pris. Det påstås att IS och andra terrorgrupper inte är detsamma som Islam.  Det är inte sant. De som bekänner sig till Islam bekänner sig också till att Islam skall ta över Sverige och att Sharia skall vara lagen. Om detta finns ingen tvekan.

Att detta smygande övertagande av Sverige pågår för fullt är ingen hemlighet för den som  har ögon och öron öppna. Det kallas av pk-folket för radikalisering men är inget annat än första steget i övertagandet av det svenska samhället. Våra politiker är naivare än en sjuåring och trots att det är så uppenbart ser de inte eller låtsas inte se. (Jag kommer med denna artikel också att översända en artikel från Gefle Dagblad om "radikaliseringen" i Gävle, som politikerna gör allt för att inte se).

Vi kritiker av det pågående vanvettet måste ha minst dessa två målsättningar.

1.Stopp på invandringen från muslimska länder.
2.Förbjud Islam (som inte är en religion utan en terrororganisation) och tillåt inte de som utövar denna att driva skolor och individbaserade organisationer.

I kampen för ett fritt Sverige kan vi alla agera på olika sätt t ex.

- Demonstrera mot Islam.
- Arbeta mot att skolor och ungdomsorganisationer får drivas av Islam eller utövare av Islam.
- Motarbeta all etablering av "flyktingboende" för vuxna eller ensamkommande.
- Demonstrera mot att badande får ske med kläder.
- Demonstrera mot att invandrarflickor inte behandlas under samma villkor som svenska   flickor. T ex att de får bada, sporta, gymnastisera, dansa etc. Men också att de får ta del av samma undervisning t ex sexualundervisning etc.
-Reagera mot könsstympning av såväl flickor som pojkar. Kunde vi förbjuda könsstympning (omskärelse) av pojkar är jag övertygad om att många skulle lämna landet.
- Demonstrera mot slöja, burkha etc.
- Demonstrera mot parallellsamhällen och stöd de framförallt invandrarkvinnor som strider för sin frihet.

Denna kamp kan bedrivas såväl individuellt som i grupp. (Är Du ensam behövs inget demonstrationstillstånd). SD får fler och fler politiker i kommuner och landsting. Dessa kan endera själva ta initiativ i kommunfullmäktige mot ovanstående. Enskilda kan ensamma genom att demonstrera med ett plakat på kommunens torg påverka fler. Vi har 290
kommuner i landet. Många av dessa har flera torg. En person kanske under ett två timmars pass når 200 människor, vilket totalt blir ganska många. Själv går jag ut på lördagar då det
är mycket folk på stan. Ingen som verkligen säger sig kämpa för vårt land och vår frihet kan svära sig fri från detta ansvar.

På TV2 går en serie som heter "Motståndsmannen". Den går onsdagar och det sista avsnittet kommer nästa vecka. De som har möjlighet att se denna skall onekligen stärkas i sin övertygelse att vi måste göra något för att rädda vårt land och våra anhöriga. De som räds att t ex gå ut på torget i enmansdemonstrationer kan inte svära sig fria när katastrofen är här. Då är det för sent. Och då har fegheten segrat.

Framstående ekonomer världen över är helt övertygade och överens om att så snart som 2020 är Sveriges ekonomi helt raserad och man tvingas till enorma besparingar som för Sverige tillbaks till U-landsnivå. Redan inom ett år kommer belastningen på åldrings- sjuk- och socialvård jämte skolor vara sådan att det inte går att upprätthålla en nödvändig standard.

Regeringen med Stefan Löfven i spetsen jämte Allianspartierna har den senaste månaden sökt manipulera folket att de vidtagit åtgärder, som skall få ned invandringen till acceptabel nivå. Gå inte på dessa lögner. Invandringen i dag är ungefär lika hög som tidigare. Ingen av de åtgärder de så vältaligt uttryckt sig om har gjort någon som helst effekt. Fortfarande strömmar det in 6000-8000 individer per vecka. Bered er på sammanstötningar och konflikter invandrarna sinsemellan såväl som mot lokalbefolkningen. Och terrorhotet är ingalunda över. Ingen vet i dag om vi har några hundra eller 2000 Is-terrorister i landet.

Den som tror att vi går en fredlig framtid till mötes besitter troligen samma begåvning som Stefan Löven och Åsa Romson.

Olle Ljungbeck, Gävle

Samtidigt som stiftelsen i Qatar köpte Metodistkyrkan på Södra Rådmansgatan i Gävle och grundade Al-Rashideen moské finansierade dess grundare Al Qaida i Irak. Det som sedan blev terroristorganisationen Islamiska Staten.
– Det är finansiering av pågående inbördeskrig i Syrien, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi på Uppsala Universitet.

I Gävle moskés stadgar går det att läsa hur deras stiftelse "Al-Rashideen Moskén i Gästrikland" bildades i slutet av 2007.
"Undertecknade stiftare Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation i Quatar förordnar härigenom att bilda en självständig förmögenhet med ändamålet att förvärva, äga och förvalta fastigheten Söder 61:9, med adress S. Rådmansgatan 25, 80251 Gävle (fd Metodist Kyrkan) och på denna inrätta en moské."
 
Den qatariska stiftelsen köpte Metodistkyrkan på Södra Rådmansgatan för 5 150 000 kronor. Sedan tillkom ett par miljoner för ombyggnationen. En styrelse för Gävle moské var då redan tillsatt med bland andra imamen Riyad Al-Duhan, i dag kallad Abo Raad.
Under torsdagen rapporterade P4 Örebro om hur den qatariska stiftelsen skaffat sig inflytande i Örebro och Gävle. Bland annat rapporterade man om att stiftelsen 2013 gav 700 miljoner kronor till moskébyggen, koranskolor och fattigdomsbekämpning världen över.
En av den qatariska stiftelsens viktigaste personer var Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi.
– Han är en av initiativtagarna och grundarna för den här organisationen. Jag fick uppfattningen att det var han som låg bakom grundandet, säger Mohammad Fazlhashemi som fått uppgifterna från insatta personer i Quatar.
Mohammad Fazlhashemis uppgifter bekräftas även av flera internationella medier.

Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi räknas som en av de största Al Qaida-finansiärerna efter att ha skänkt pengar till terroristorganisationen i mer än ett decennium.
Han är sedan 2013 terrorlistad av USA, EU och FN för sin finansiering till jihadistgrupper i Irak, Syrien, Jemen och Somalia. Därför har alla hans tillgångar frysts.
Under en period skänkte han 17 miljoner kronor i månaden till Al Qaida i Irak, terroristorganisationen som senare kom att byta namn till Islamiska Staten.
– När det här kom ut blev det besvärande för organisationen. Då tvingades han avgå från styrelsen och versionen efter var att pengarna som skickats inte var stiftelsens utan hans egna som han samlat in genom privata donationer. Det var så man försökte säga att det inte var stiftelsen som låg bakom terrorfinansieringen, säger Mohammad Fazlhashemi.

Stiftelsen Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation är godkänd av FN som välgörenhetsorganisation.
– De har insamlingsplatser runt om i Qatar. Så deras övriga verksamhet är svårt att koppla till terrorverksamhet. Sen kom de här anklagelserna och det blev pinsamt för dem eftersom USA har nära relationer med Quatar. Så Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi fick dra sig ur, annars hade FN-erkännandet varit i fara för organisationen, säger Mohammad Fazlhashemi.
Den qatariska stiftelsen beskrivs av amerikanska staten som "troligtvis den största och mest inflytelserika salafistkontrollerade hjälporganisationen i världen".
– De är missionerande, de vill sprida sin egen tolkning och de har pengar för att göra det, säger Mohammad Fazlhashemi.
Gefle Dagblad har tidigare berättat om Gävle moskés kopplingar till salafism.
Gävle moské har i sina lokaler haft skriftliga prov om den salafistiska grundaren Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Enligt honom skulle alla som inte följde hans gren av islam ses som avfällingar och dödas.

Gävle moskés imam Abo Raad har fått sin religiösa utbildning i Saudiarabien som har salafism som statsreligion. Han läste där hos Shaykh Ibn Baz och Shaykh Ibn Uthaymin.
– Ibn Baz var en av de stora salafisterna i Saudiarabien. Djupt, djupt konservativ. Kvinnor ska hållas skilda från män och så vidare. Ibn Uthaymin är också salafist. Han citeras ofta på salafistiska sidor. Även han är djupt konservativ, säger Aje Carlbom som forskat kring politisk islam på Malmö högskola.
Eftersom den qatariska stiftelsen vill sprida den salafistiska grenen av islam valde man att tillsätta imamen Abo Raad i styrelsen. I Gävle moskés stadgar står det:
"Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation i Quatar utser stiftelsens styrelse."
Gefle Dagblad har tidigare rapporterat om exempel vad den salafistiska grenen av islam innebär.

Några exempel är:
– Avskaffandet av demokrati.
– Kvinnans rättigheter försvinner. Hon får inte studera, arbeta, klä sig som hon vill, välja när hon ska ha sex eller lämna hemmet som hon vill.
– Landet ska styras genom sharialagar vilket till exempel innebär att homosexuella ska dödas och att kvinnor som begår äktenskapsbrott ska stenas till döds.

Gefle Dagblads granskning av islamistisk extremism:
Johan Järvestad
3 kommentarer:

  1. Tillståndet i landet är så jävligt att det snart inte med ord går att beskriva. Risken är att det blir enbart upprepningar. Vad finns kvar när tal och skrift blir lönlöst? När denna tid kommer vad gör då Svenska folket lägger de sig platt eller har de vad som krävs för att göra vad som krävs? Än så länge går majoriteten av folket på de lögner som PKmedia och 7Klövern spyr ur sig i parti och minut. Det måste nästan till orkanvindar för att Öresundsbron skall stängas. Det är bara ett spel för galleriet att ta till stängnig av bron av alla försöka att visa folket att regeringen är handlingskraftig. Är det något som ledarna inom 7Klöverpartierna är så är det handlingsförlamade Sverige och Svenskhatare med ständig mundiarre`. De skall för Sverige och Svenskarnas bästa sparkas ut från Rosenbad snarast möjligt.

    SvaraRadera
  2. Förbered er på ett blodigt inbördeskrig.

    SvaraRadera
  3. Vem är ljungblek?

    SvaraRadera