tisdag 8 december 2015

Ljungbeck: Ultraliberala Annie Lööf vill ha fri invandring. Kirurger slår larm om patientsäkerheten som är i fara ”… en människa klarar sig på 450 kronor i månaden om hon bara lever på ris . Det är många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu”

Olle Ljungbeck: Humanism eller cynism.


 Den ultraliberala politik Annie Lööf förespråkar har mer gemensamt med de auktoritära och våldsförhärligande rörelser som hade sin glanstid på 30-40-talet.

Med en papegojas envishet hävdar Annie Lööf att asylrätten är överordnad allt annat och därför skall vi släppa in alla dem, som vill till Sverige även om det svenska samhället därmed kollapsar.

Men vad ligger egentligen bakom detta. Lööf har tidigare förklarat att Margaret Thatcher är hennes idol och förebild. Var det inte Thatcher som knäckte engelsk fackföreningsrörelse och gjorde arbetarna försvarlösa? Med detta ville Thatcher skapa ett låglöneproletariat som garanterade arbetsköparna billig och icke krävande arbetskraft.

När nu Lööf så starkt argumenterar för obegränsad invandring trots att framstående ekonomer hela tiden förklarar att detta kommer att innebära slutet för välfärdslandet Sverige måste det ligga något annat bakom.

Vad hon strävar efter är ett samhälle där de starka blir vinnarna och arbetarna, de arbetslösa och svaga blir förlorarna. Med en så enorm invandring som Lööf förespråkar kommer såväl skola, vård, sjukvård etc braka ihop. Sannolikt inom ett år.

Påståendet att invandring alltid är positiv gör hon utifrån sin ultraliberala samhällssyn. Detta har inte det minsta med humanism att göra. Det är i stället den oärlige politikerns argument för att manipulera medborgarna till att välja den politik hon står för men inte vill redovisa faktiskt.

Når Centern för något år sedan tog fram ett nytt politiskt program, föregicks detta av ett första förslag. Detta väckte en enorm upprördhet såväl inom som utanför partiet. Dokumentet hade till stor del utformats av "Stureplansgänget" där flertalet liksom Lööf själv aldrig haft ett riktigt arbete.

Som utkastet var utformat var det synnerligen provocerande mot de svaga i samhället och gynnade enbart den starke. För att rädda partiet fick man stryka omfattande delar i det innan det förelades partiet för beslut. Men ingen skall väl tro att detta ultraliberala dokument har strukits för alltid.

Nej i stället kör man nu med falsk humanism genom att låtsas var för fri invandring och därmed på sikt kunna förverkliga det ultraliberala samhället.

Det faller också på sin orimlighet att Lööf inte skulle vara medveten om att inget land eller samhälle klarar en sådan enorm ekonomisk, social belastning som massinvandringen innebär med hänsyn till den om och bara teoretiska utbildning hon har.

Talet om att invandring alltid är positiv är också fel. Det är bara att vända blickarna mot Asien. Det enda land - Kina - som arbetat för befolkningsminskning är också det enda  som kraftfullt höjt medborgarnas standar.

Annie Lööf för medvetet de svenska medborgarna bakom ljuset med sin politik. Detta gör hon enbart för att uppnå sitt ultraliberala samhälle som präglas av ojämlikhet och enorma sociala och ekonomiska klyftor.

Mot bakgrunden av det lidande, terror, mord, våldtäkter etc som tusentals svenska medborgare utsatts för sedan massinvandringen tog fart på allvar omkring 2005 är det en fruktansvärd cynism hon och hennes medlöpare visar genom att hela tiden envist hävda fri invandring. Men däremot aldrig sända en empatisk tanke till de människor som utsatts för detta lidande och numera ständiga otrygghet.

Olle Ljungbeck, Gävle

Kirurgerna gör uppror
Publicerad  7. december 2015

Kirurgklinikens läkare inom NU-sjukvården rasar mot de senaste besparingarna.
– Patientsäkerheten har vi för länge sedan mer eller mindre övergett.
 För en vecka sedan skickade Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, brevet till sjukhusledningen. Bakom sig säger han sig ha de cirka 60 kirurger som jobbar inom NU-sjukvården.
– Vi kände att det räcker nu. Den utlösande faktorn var de ytterligare sparkrav som kommit. Att avdelningar måste stängas, vårdplatser försvinner och att vi inte tycker att det finns någon konsekvensanalys av vad som kan hända om detta genomförs.Johan Tjärnström säger att hans beskrivning i stället kan ses som en risk- och konsekvensanalys.
– Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi, dundrar Tjärnström.
Han säger att man redan i dag skickar hem patienter som varken är färdigbehandlade eller färdigutredda. Gränsen för vad som är både etiskt och moraliskt riktig, anser han nås i stort sett dagligen.
– Patientsäkerheten har vi för länge sedan mer eller mindre övergett i denna ständiga jakt på vårdplatser. Och det är inte roligt att behöva säga till en patient att han eller hon måste bli hemskickad, trots att jag vet att de egentligen borde ha stannat kvar. Han berättar om en vardag där akuta patienter ständigt konkurrerar ut och prioriteras före planerade operationer.
– Det talas om vinnare och förlorare på sjukhuset. Det finns bara förlorare, och det är patienterna. Det är som vanligt de svagaste som straffas.
Förra måndagen, den 30 november, fanns enligt Tjärnström 1 576 patienter som väntade på att få en operation inom NU-sjukvården. Det finns tre olika prioritetsgruppen och väntetiden ska vara tre dagar för den första gruppen. Men här har man tidigare, av resursskäl, utökat till två veckor.
– Nu är väntetiden en till två månader. Väntetiden för andra gruppen ska vara max tre månader men har i dag en väntetid på upp till ett år. Enligt vårdgarantin ska ingen behöva vänta längre än tre månader för något ingrepp.
Enligt Johan Tjärnström får patienterna i de senare grupperna "vänta så länge att det inte ens känns meningsfullt att prioritera längre".
Att gå i över sex månader med rektalprolaps där tarmen av och till hänger ur analöppningen är inte värdigt någon mänsklig varelse. Listan kan göras lång. Jag tror inte att vi behandlar våra husdjur lika illa. Men värnlösa medborgare, gamla och sjuka, tycks man kunna behandla hur som helst nu för tiden.
Johan Tjärnström erkänner att det inte är någon nyhet att vården ser ut som den gör i dag. Men att han och hans kollegor nu har fått nog, i och med ytterligare besparingskrav.
– Vi kirurger straffas inte direkt av neddragningar. Det är patienterna som straffas. Vi kan inte spara mer nu utan att det får konsekvenser.
Lars Wiklund är sjukhusdirektör. Han delar inte kirurgernas uppfattning, däremot håller han med om att det är patienterna som blir förlorarna när vårdplatser måste stängas.
– Vi inom sjukhusledningen har dock gjort den samlade bedömningen att de här åtgärderna är nödvändiga, just för att främja patientsäkerheten. Vi har gjort det som våra medarbetare inom hela sjukvården dagligen tvingas göra, nämligen att prioritera det mest akuta. Vi har i dagsläget inte resurser att göra allt som vi skulle vilja göra.
Enligt områdeschefen för bland annat kirurgkliniken, Ulrika Tägnfors, pågår nu även en satsning med att förändra arbetssättet på kliniken. Man ska utöka den förlängda dagvården, där patienter som får dagkirurgiska ingrepp inte skrivs in på sjukhuset och tar upp en vårdplats.
– Det innebär att vi kan arbeta med en mer personcentrerad vård, säger hon. Läs

2 kommentarer:

  1. Migrationen är helt ohållbar.
    Asylsökande bär glömda sjukdomar tillbaka till Europa | Nya Dagbladet http://nyadagbladet.se/utrikes/asylsokande-bar-glomda-sjukdomar-tillbaka-till-europa/

    SvaraRadera
  2. När svenskar skall välja i fria val, då blir det så här..

    SvaraRadera