tisdag 5 januari 2016

Orban:Europas extremvänster importerar ickevita. Ljungbeck:hög tid att handlaUngerns president Viktor Orban: Invasionen en "avsiktlig vänsterplan
Extremvänstern i Europa medvetet importerar ickevita för att på så sätt öka sina röstsympatisörer (väljare) har Ungerns premiärminister Viktor Orban uttalat.

I en intervju med den tjeckiska tidningen Lidove Noviny, omtryckt av Budapest tidningen Magyar IDOK, sade Orban att efter att ha naturaliserats som medborgare, kommer inkräktarna att vara den största delen, "vänsterväljare."

Vi lever i en konspiration, där hemliga och bakom stängda dörrar beslut tas för att importera vänsterväljare", förklarade han.

"Europa har glömt vem hon är, vad hon är, och vad de verkligt viktiga sakerna är", fortsatte han.

"Europa behöver återfå sin självkännedom, självkänsla och självidentitet, och vi måste bli starka igen."

Han fortsatte med att kritisera i vilken riktning EU var på väg, kallade det en "galen och farlig idé," att betrakta ett "Europas Förenta Stater", som inte har enskilda nationer.

"Men", sade han, "baserat på folkets reaktion på migrationskrisen, verkar det som européerna kommer att kunna skydda sig själva och kontinenten mot denna idé."

I detta avseende upprepade han sitt motstånd mot EU´s idé att fördela "kvoter för flyktingar" till enskilda medlemsstater.

"Man kan inte diktera utifrån en nationell gemenskap om vem de måste leva med", sade han.

"Man kan inte bara betrakta nykomlingar som extra arbetskraft. Man måste ta hänsyn till deras kulturella identitet, samexistensproblem, och det faktum att dessa nykomlingar inte är européer ", sade han.

"Idag i europeiska länder med en befolkning som innehåller en hög andel av dem som har kommit in från utsidan, har parallella kulturer bildats.

"I Centraleuropa, är det en av våra största fördelar att det inte finns några sådana parallella samhällen. Detta kommer att vara vår regions konkurrensfördel i framtiden. "

Hans intervju rapporterades i Düsseldorf-baserade tidningen Rheinische Post, där det presenterades som ett angrepp Angela Merkel. Även om Orban in speciellt nämnde Angela Merkel så menade han att Angela Merkel ”kontrollerades av extremvänstern” med tanke på hennes invandringspolitik.

Tidningen hade högst troligt hoppats på att intervjun skulle orsaka ilska mot Orban men motsatsen visade sig och tidningen kunde tills vidare inte acceptera kommentarerna, då reaktionerna var sådan att ”konstruktiva diskussioner inte kunde föras”. New Observer

Olle Ljungbeck: Hög tid att handla


Vi kommer alltid att minnas Stefan Löfvens yttrande; ”Vi har varit naiva”. Men var det sant? Ja till viss del.
Stefan Löfven och övriga PK-eliten har varit naiva inte vi som värnar Sverige. Som alla förstår gällde det hans uttalande när invandringen även för PK-eliten lett till en kris av oanade mått och som vi inte på långt när sett konsekvenserna av ännu. Förhoppningsvis kommer inflödet att begränsas även om de åtgärder som utlovats ännu bara stannat vid ord.

Men även om vi nu lyckats bromsa inflödet så kan vi inte blåsa faran över. Något som närmast kan liknas vid en samhällelig cancersvulst är på väg att sprida sig i vårt land.

Med detta menar jag de barbariska och ociviliserade värderingar de muslimska/islamistiska asylsökande/invandrarna tagit med sig och nu med våld söker påtvinga oss.
Det som borde vara en självklarhet för varje svensk men också för de som förmår göra jämförelser med vårt land och framförallt muslimska länder är att det allra viktigaste i ett land är gemensamma värderingar inom områden som rör mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet mellan könen etc. Men också att samhället skall bygga på sekulär grund och religionen inte ha något som helst inflytande i politiken eller rättighet att styra människors liv.

…En grundläggande del i skapandet av värdegrundsgemenskap kan vara att koppla denna till medborgarskapet. De som inte i ord och handling ställer upp på våra grundlagsfästa värderingar skall inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige.
De värderingar som är omistliga och måste värnas till varje pris är FN.s deklaration om mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet mellan könen, agaförbud, sekulär skolundervisning, förbud mot religiöst tvång, förbud mot kulturella/religiösa symboler som är kränkande t ex slöja, niqab etc. Lagen om religionsfrihet bör ändras på så sätt att religionen betraktas som vilken ideologisk rörelse som helst och därför får kritiseras på precis samma sätt som politiska rörelser eller liknande men med religionsfriheten kvar.

…Jag är lika stenhård motståndare till såväl Nazismen som Islam. De är båda två antidemokratiska, livsfientliga och sadistiska rörelser. Av denna anledning kan jag inte förstå att man ensidigt jagar Nazister (som enligt Säpo rör sig om högst 300 organiserade sådana) medan man t o m överser med tillbakavändande terroristers mördande även om de varit enrollerade i IS och andra barbariska terrororganisationer. Alla känr väl till Mona Sahlins välkomstprogram för dessa barbarer, innebärande bostad, arbete och ekonomiskt stöd!
Även här kan man påstå att de som skall värna vår värdegrund och därmed lägga grunden till en lyckad integration sviker sitt ansvar.

Regeringen måste omedelbart ta fram ett integrationsprogram som förhindrar antidemokratiska och icke civiliserade rörelser som Islam att vinna inflytande. En förutsättning för medborgarskap skall förutom språkkunskaper innefatta att i handling kunna redovisa att man anslutit sig till den värdegrund vi lagfäst och som omfattas av en majoritet av Sveriges befolkning.

En sådan ”medborgarförklaring” är fullt möjlig att testa. Dels genom avläggande av prov men också redovisning i ord och handling på sin syn vad gäller jämställdhet, barnuppfostran (hindras t ex flickor att utvecklas på samma sätt som svenska flickor), religionsfrihet, lojaliteter mot landets lagar. Grov brottslighet innebärande fängelse skall alltid leda till utvisning.

..Jag utesluter inte militära insatser mot fundamentalistiska isalmistiska grupper. Sannolikt blir sådana insatser nödvändiga. 

Då kan den regering som sitter vid makten vid detta tillfälle inte svära sig fri med konstaterandet att vi har varit naiva. Redan nu har tillräckligt många kritiska röster kunnat redovisa hur islamistiska krafter samlar sig för – om inte ett övertagande av samhället men väl skapande av autonoma parallellsamhällen med egna lagar och regler som grundar sig på såväl Koranen som Sharia. Olle Ljungbeck, Gävle Hela artikeln på Exponerat

I ett inlägg på min blogg Uppvaknande för Sverige fanns en kommentar som på något sätt försvann. Här är den.
”Brunne med bockfoten under biskopsdräkten, hyllar därmed stråtrövaren och flickförföraren, hon borde läsa om Nya testamentet.”1 kommentar:

  1. Om det finns någon av Viktor Orban och Vladimir Putins kaliber i Sverige skall han eller hon omedelbart ge sig tillkänna innan vårt Sverige helt har gått under. Invällningen till landet har fn minskat men det kommer snart en vår och då kommer med mycket stor sannolikhet helvetet att braka lös på riktigt med volymer av lycksökare som kan få 2015 års siffror att blekna. Jag är av den övertygelsen att 7Klövern och dess knähundar PKmedia och finanseliten kommer ALDRIG att ge sig, därför måste folket i stort revoltera om så måste med vapen i hand. Skall det finnas något som kan liknas vid ett Sverige som jag växte upp i på 50/60 och en bit in på 70 tal att lämna över till kommande generationer måste landets styrande och helt verklighetsfrånvända Fähundar lyftas bort och straffas hårt snarast möjligt.

    SvaraRadera