fredag 1 januari 2016

Uppvaknande för svenska folket. Vilka värderingar ska gälla i Sverige?GOTT NYTT ÅR 2016

Den sista versen i denna dikt läste inte Malena Ernman. Var och en som sett utvecklingen i Sverige och fjäskandet för islam förstår och borde förstå vart vi är på väg. Jag har gått tillbaka och lyssnat på tidgare nyårsvärdar och även då har man inte läst den sista versen.


”Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias! ”Värderingar

Att förminska värderingar är att spela rysk roulette om Sveriges framtid

Den liberale Timbro-medarbetaren Andreas Johansson Heinö skrev nyligen en debattartikel i Göteborgs-Posten där han nämner att Sverige borde ”omvandlas från folkhem till invandrarland”. I slutet av artikeln påpekar Heinö att ”utmaningen nu är därför att bejaka nationens återkomst, samtidigt som den omformeras. Mindre av gemensamt ursprung, värderingar och livsstil”. Det är alltför många svenskar, framförallt i media och inom politiken, som inte verkar begripa är vikten av gemensamma värderingar och delar av en livsstil i samband med integration av invandrare.

…Först och främst är det viktigt att utreda begreppet ”värderingar” och dess betydelse för individen, gruppen, kulturen, samhället och nationen. Värderingar är inre övertygelser man lever efter. Värderingar driver och motiverar en individ, en grupp, en kultur, ett samhälle och en hel nation. Värderingar är extremt starka drivkrafter. Värderingar leder till assimilation, integration eller parallellsamhällen.

Heinö omnämner ”mindre värderingar”, vilket är som att slita ur själen ur en människa eller att bygga ett hus utan grund. Att överge sin identitet. Människor, grupper, kulturer, samhällen och nationer är djupt rotade i just värderingar. Detta är ofrånkomligt och får inte förminskas som det görs i dagens Sverige och som Heinö nämner. Vikten av traditionella och sunda svenska värderingar måste istället begripas, höjas upp och dessutom användas effektivt i integrationsarbetet.

…Istället för att förkasta värderingar, även de svenska, måste invandrare uppmuntras att byta ut vissa barbariska värderingar mot civiliserade svenska värderingar. Svenska värderingar måste höjas upp och kommuniceras till invandrare som en förväntning att omfamna, till exempel värderingar kring jämställdhet, demokrati och människovärdighet.
Värdegrundsarbetet och förväntningarna måste börja den dagen som migranten korsar gränsen till Sverige, även om migranten är muslim. Ingen nämnd. Ingen glömd. Att förvänta sig att invandrare anammar svenska värderingar och förkastar barbariska värderingar från hemlandet är inte att kränka invandrare eller att vara rasist. Tvärtom. Det är att hjälpa invandrare att integreras i det nya landet och därmed öka möjligheterna till ett bättre liv i det.

..Kulturkrock är i grunden nämligen en rejäl krock mellan värderingar. Såvida inte den invandrade kulturen och individer samt grupper inom denna överger vissa barbariska värderingar och anpassar sig till nya civiliserade värderingar, är integration i princip en omöjlighet. Kulturkrocken blir då permanent och utanförskap, parallellsamhällen och konflikter uppstår.

Genom att förminska vikten av civiliserade svenska värderingar så uppmuntrar man utanförskap, parallellsamhällen och konflikter eftersom det mest grundläggande som förenar och skapar gemenskap mellan individer, grupper och kulturer inom samhället förkastas – gemensamma värderingar.
Till skillnad från att förespråka och förverkliga ett Sverige med mindre gemensamma värderingar och därmed mer splittring så förespråkar jag det motsatta, ett samhälle som bygger på just gemensamma värderingar, där gemensamma värderingar ligger som stabil samhällsgrund som håller samman en befolkning oavsett etnicitet, ursprung, kultur, religion eller hudfärg.

…Sverige kan tyvärr nog glömma assimilation. Sverige kan sannolikt glömma integration med. Genom att förminska svenska värderingar kan Sverige nog endast hoppas på att undvika splittring och större nationella konflikter mellan olika invandrargrupper som varken delar svenska eller varandras värderingar. Även detta lär nog tyvärr misslyckas, vilket vi redan nu ser tydliga spår av.

…Det enda vi kan hoppas på är att Sverige inte blir alltför splittrat och att konflikterna inte helt spårar ut genom massvåld. Även i det är jag inte speciellt hoppfull, tyvärr, eftersom många poliser slutar sitt arbete samt att rättsväsendet och politikerna vid makten inte ger poliserna det stöd dessa behöver för att utföra sitt arbete med att just förebygga och stoppa dessa invandrare konflikter, som i grunden bygger på inkompatibla och inte sällan barbariska värderingar.

…Det är alltså inte invandrares etniska ursprung som måste ”försvenskas”, eller assimileras. Det är kring värderingar som invandrare måste ”försvenskas” och assimileras. Nationella gemensamma värderingar är just det som bidrar till gemenskapen och som invandrare alltså måste omfamna, om inte så leder det till just parallellsamhällen och alla problem kring dessa, något som växer lavinartat i dagens Sverige.

…Om nationen börjar överge de mest vitala beståndsdelarna av vad om utgör nationens kärna och identitet, beståndsdelar som dessutom låg som grund för uppbyggandet av nationen till världsledande och som andra västländer hyllade och försökte efterlikna – inte minst vad gäller mänskliga rättigheter, tillit och gemenskap, egenskaper som bygger på just värderingar och livsstil – vad menar man då att invandrare ska integreras i? Det finns ju inte mycket kvar att integreras i längre om man förminskar och förkastar värdet av svenska värderingar och svensk livsstil, men även svensk kultur.

Att spela rysk roulette om Sveriges framtid genom att förminska svenska värderingar är förödande men dessvärre verkligheten i strävan att uppnå det mångkulturella samhället. Kanske är det just endast en geografisk yta med otaliga parallellsamhällen och otaliga större konflikter och med total avsaknad av gemensamma värderingar och en icke-fungerande välfärdsstat som avses med Sverige som ett “invandrarland”, i vad som slutligen blir det politiskt korrekta mångkulturella “drömsamhället” – med andra ord ett nytt Mellanöstern. Björn Norström


Ovan 2:a delen av den kloke arkitekten Peter Krabbe’s analys av “Eurabia” mm. Och nedan ett kort citat från denna text:

-  Vad blir konsekvenserna för vårt samhälle av att konfronteras med en ny och för oss främmande religion som islam? Våra barn och barnbarn kommer att växa upp i detta nya samhälle. Vi är åtminstone skyldiga dem att göra en analys av deras framtidsutsikter.
 Gott Nytt år alla ni som kämpar för vårt ack så utsatta Sverige!

//Kenneth S.

”När spåren i sanden slätas ut del 1
När man ställs inför dagens problem med en invandring utan eftertanke, regeringens vägran att inse problemets omfattning och det eskalerande våldet i vårt tidigare relativt fridfulla samhälle, undrar man ibland varför ingen förutsåg detta. Den simulerade förvåningen hos våra politiker, samma politiker som under decennier lagt grunden för dagens händelser, rimmar illa med det faktum att utvecklingen faktiskt är en självklarhet, sett mot bakgrund av den långa men dolda planering som föregått den. I själva verket handlar det om en högst medveten omvandling av vår del av världen, som pågått under närmare 40 år utan att vi vanliga väljare ansetts behöva bry våra små hjärnor med denna ommöblering av jordklotet. Detta är demokratins stora svarta hål.” Peter Krabbe

Carolin Hanna Dahlman som inte vill dejta SD:are

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar