söndag 21 februari 2016

Ljungbeck om Lucia och svenska traditioner. Den samhällsdestruktiva feminismenOm Luciafirandet och svenska traditioner
 ”Luciafirandet är ett arrangemang som till sin karaktär blivit allt mer otidsenligt. GD har försökt att få till en förändring men det arbetet har gått trögt med Lions”, säger GD:s chefredaktör Anna Gullberg. 
Frågan kring hur luciafirandet i Gävle ska genomföras har diskuterats flitigt och länge, berättar Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Tidningen, som varit huvudsponsor i 25 år, har efterlyst ett förändringsarbete som resulterade i att man i höstas gick ut med att det skulle bli mindre fokus på röstning och mer på välgörenhet. Medievärlden

Olle Ljungbeck skriver på Exponerat till bl a chefredaktören Anna Gullberg och signaturen Nekbom som vill anpassa våra traditioner till dagens normer!

Man kan säga att firandet av traditioner är bl a att vidareföra normer, kunskaper, historia, seder, bruk och diktning etc från generationer till generation. De bidrar därmed till att ge samhällsmedlemmarna en gemensam historia men kanske också en sammanhållning. (Denna vi-uppfattning uppfattas emellertid av vissa som något gott av andra som något negativt).

Självklart bör traditioner så långt möjligt spegla sin tids historia så sanningsenligt som möjligt annars blir det  historieförfalskning. Detta senare har vi inte minst fått erfara när det gäller indoktrineringen om våra kungars "ärorika" krig

…För mig har det därför varit ett ovillkorligt krav att historien inte får förskönas eller förfalskas utan skall beskrivas som den en gång var. Men där är jag lika lite för att kompromissa när det gäller dagens verklighet.

Att skriva om historien eller traditionerna för att den inte i dag rimmar med våra normer eller värderingar är i högsta grad omoraliskt och innebär en förfalskning av en verklighet som vi inte kan göra om.

Det måste därför vara inte minst mediernas och public service absoluta skyldighet att alltid skildra sanningen och inte förneka den.

Att vi har förändrat, normer, moral, värderingar får ju inte innebära att vi ger en falsk bild av gången tid av opportunistiska skäl. 

Varje tidigare generation har haft sitt värdesystem och sina normer och det måste vi acceptera eftersom vi inte kan påverka det bakåt.

Ska vi löpa linan ut och inte erkänna gångna tiders verklighet i form av värderingar etc gör vi ju oss skyldiga till förfalskning.

Tyvärr har detta redan skett när man givit sig på sådana oskyldiga företeelser som Pippi, Alfons Åberg, negerboll etc.

Blir det till exempel Tjechovs författarskap, dramatik etc som blir nästa offer eftersom han var antisemit? Eller blir det två av våra främsta humanister Harry Martinson och Evert Taube för att de använt sig av ordet neger i sin poesi? Ja Karlfeldt har väl redan fått schavottera med "Svarte Rudolf".

…Men att som nu i fallet med luciafirandet sudda ut historien och ge sken av att normer och värderingar inte förändrats är förfalskning. Därmed ger man också dagens ungdom en felaktig bild - ja t o m en förskönad och falsk sådan av hur de mänskliga rättigheterna förändrats  - i får vi väl säga en mer humanistisk riktning.

Om vi vid nutidens luciafirande utgår från den Sicilianska kvinnliga förebild som åberopas så var det helt omöjligt för en man att hamna i den situation som historien anger. Den speglar inte minst det kvinnoförtryck som då gällde.

Att därför utse en man till lucia är inget annat än historieförfalskning och en eftergift åt dagens politiska korrekthet. Hela artikeln på Exponerat

På Karl-Olof Arnstbergs blogg kan man läsa en lång och intressant artikel. Jag har bara citerat några delar för artikeln är lång men bör läsas inte bara en utan flera gånger. Var och en med sunt förnuft förstår att det kommer att gå käpprakt åt h-vete om dessa ruggugglor som nu finns inom den ”politiska eliten” får fortsätta.

Feminismen är samhällsdestruktiv

….Den kanske viktigaste frågan: varför sprider svenska makthavare ekonomiska bidrag till människor, som inte alltid ens vet var Sverige ligger. Här kommer retoriken om alla människors lika värde in, som ett slags perverterad legitimering. Är den extremt generösa asylpolitiken och de internationella ambitionerna med svensk jämlikhets- och jämställdhetspolitik ett resultat av att man lyssnat in vad folket vill? Eller handlar generositeten om att samla prestige i EU och FN, att få axelklappar från Bilderbergarna och andra elitgrupperingar i världssamfundet?


Den modell som beskriver människans tillvaro i termer av förtryckare och förtryckta är i grunden kvinnlig. De förtryckta lider och det kvinnliga förnuftet har empatin som sitt kanske viktigaste fundament. De som lider måste hjälpas! Definitionen på ett gott samhälle är att det står på de förtrycktas sida. Här får det inte spela någon roll på vilken sida om en nationsgräns de lidande befinner sig, lika lite som vad för slags pengar som används. Sverige är ett rikt land och om vi inte använder vårt välstånd till att hjälpa flyktingar, så är vi omoraliska.

…..Medierna och politiken domineras av feminister, som försvarar den feministiska världsordningen utan att ens snudda vid tanken att den är inkompatibel med det demokratiska välfärdssamhället. Ja, värre än så: samhällsdestruktiv. Den kvinnliga arketypen maka och mor är den mest förbjudna. Kvinnor ska sätta sina barn på förskolan och konkurrera med männen i den av en feministisk tankefigur dominerade världen. Resultatet blir inte bara föraktade män utan också olyckliga kvinnor, se på utvecklingen av psykiska sjukdomar. För att uttrycka sig brutalt: Under dagens svenska åsiktsparadigm får inte kvinnan vara kvinna och mannen inte vara man. Våra grundläggande identiteter, förvärvade genom evolutionen, förnekas.

Det är män som bygger samhällen. Onda maktberusade män, goda demokratiska män. Män! Det gäller för totalitära samhällen, det gäller för demokratier, det gäller för välfärdssamhällen. Kvinnorna har sin roll, den ska varken förringas eller förnekas. Men det är ingen tillfällighet att det kvinnliga förnuftet inte sitter vid rodret. Matriarkatet, i synnerhet ett fungerande modernt matriarkat, är inget annat än en fantasi.Hela artikeln på Mörkläggning

Insändare på Avpixlat

Ve er mina medsystrar
 Förtroendekris för politiker och massmedier. Massinvandring. Lag och ordning i upplösning. Statligt våldsmonopol på reträtt. Nedmonterat försvar. Otrygga skolor med katastrofala kunskapsresultat… Är det en slump, eller ett särdeles olyckligt sammanträffande, att vårt samhälles kollaps sammanfaller med kvinnors alltmer framskjutande positioner? Absolut inte. Med risk för att anklagas för ett könsförräderi med versaler kommer här en förklaring till hur det hela hänger ihop.
Kvinnor och män är olika, det är ställt bortom allt tvivel. Det som man av olika ideologiska ståndpunkter grälar om är hur mycket och varför. Egenskaper som särskilt utmärker kvinnor är att de känner mer empati och är mer vårdande. Kvinnor tenderar att hellre lösa konflikter med dialog där alla ska höras än dela ut straff eller en verbal käftsmäll. Dessa typiskt kvinnliga egenskaper är en fantastisk tillgång när det gäller vård av små barn, men kan vara förödande när det kommer till att fostra gränsöverskridande tonårspojkar, hantera kriminella och terrorister och fatta beslut där enskilda ömkansvärda individer kommer i kläm för nyttan för folkmajoriteten och så vidare.

Kvinnorna följer sin natur, men det omhändertagande som kvinnan begåvats med för de egna barnens överlevnad riktas nu nästintill uteslutande mot att ta hand om varenda världsmedborgare som gör anspråk på hennes omsorger. Och detta på de egna barnens bekostnad.

 I instans efter instans i samhället beskådar vi nu hur kvinnliga problemlösningsmetoder, normer, prioriteringar och värderingar, även förfäktade av vår tids politiskt korrekta avmaskuliniserade män, har flyttat fram sina positioner och lett till begynnande anarki. Vårt samhälle kanar utför ruinens brant. Lösningen på den kollaps vi med skälvande bröst iakttar och upplever, mina damer och herrar, springer ur en egenskap som tillskrivs män genom deras förmåga att kunna lyfta blicken från enskilda människoöden och se till flertalets bästa.


Ve er mina medsystrar som fått våra män att skämmas och som aningslöst låtit er kvoteras in i deras ställe. 
Ve er mina medsystrar som med missriktad och oegennyttig moderlighet offrar era egna barns framtid i era politiska gärningar.
Ve er mina medsystrar som i ert journalistiska arbete lagt ut lögnens snaror och omöjliggjort klarsyn med snyftreportagens förgiftade smog. 
Ve er mina medsystrar som tagit heder och ära av vårt lands uppväxande pojkar genom att skuldbelägga dem för att inte vara nog mycket flickor. Det är nämligen i deras kuvade och osäkra händer som vår framtid nu ligger. Avpixlat

Margot Wallström gråter över alla kvinnor i Kongo som våldtas och skadas för Livet. Har ni hört henne gråta över alla svenska flickor som drabbas, nu senast Alexandra i Mölndal?1 kommentar:

  1. När dagens små flickor växer upp kommer de att banna sina feministiska mödrar för vad de dukat för,islam med sin groteska syn på jämställdhet,dagens häxor Maud Olofsson och andra skräckexempel har vid det laget försvunnit i glömskan,men ropen från minareterna vittnar om deras onda gärningar!

    SvaraRadera