måndag 22 februari 2016

Olle Ljungbeck:LUF vill tillåta incest och nekrofili. Hotet mot kristnaLiberala ungdomsförbundet: Tillåt incest och nekrofili
Liberalernas ungdomsförbund, LUF, i Stockholm vill göra det lagligt med incest och nekrofili.
Det beslutade man på sitt årsmöte i dag.


– Vi är ett ungdomsförbund och en av våra uppgifter är att tänka ett steg längre, säger Cecilia Johnsson, LUF:s ordförande i Stockholm. Aftonbladet


Olle Ljungbeck:
Det intellektuella, moraliska och etiska förfallet hos dagens politiker och journalister accelererar.

Vi är många som är beredda att förhindra att den värdegrund som i dag är grundlagsfäst och som svenska folket enhälligt är beredd att värna -slås i spillror.
 Jag är själv beredd att gå ut i den kampen om inte politikerna med det snaraste agerar för att invandrarna anpassar sig till vår värdegrund. 
Med andra ord om inte invandrarna efterlever våra lagar så skall de obönhörligen utvisas.

I går blev vi informerade av ordföranden för Stockholms liberala ungdomsförbund Cecilia Johnsson om att förbundet förordar rätten till incest och nekrofili!

Egentligen borde inte detta sjuka, primitiva och absurda förslag kommenteras men eftersom det har delgivits pressen och andra nyhetsorgan bör det bemötas.

Cecilia Johnsson meddelar att förbundet är mot moralregler och då är det ointressant vilka dessa är. Eftersom friheten att utöva incest inom syskonskaran och nekrofili med döda människor inte drabbar eller skadar någon - är hennes förklaring - bör det vara tillåtet med samlag med döda människor. Några etiska skrupler har hon sålunda inte. Ej heller ser hon något fel i könsumgänge mellan syskon trots att vetenskapen bevisat att barn i sådana "förhållanden"  löper nästan hundraprocentig risk att skadas genetiskt. Hon ser inte heller  någon fara med att bröder inte minst i muslimska familjer skulle tvinga systrarna till detta utan de senares godkännande.Detta säger hon trots att hon borde veta att inom islam bestämmer bröderna över systrarna.

För Cecilia Johnsson kan det kanske vara värt att veta att alla de stora rovdjurens unghanar lämnar kullen när de blir könsmogna och söker sig instinktmässigt till andra revir eftersom inavel försvagar den kull de fötts i.

Egentligen är det fel att överhuvud orda eller argumentera kring ett så sjukt förslag som det liberalen Cecilia Johnsson för fram. Men vår erfarenhet av historien är ju den att även dårar tyvärr får efterföljare och trosfränder.

Därtill kommer att Annie Lööf inte tydligt tagit avstånd ifrån Centerns första förslag till program och Jan Björklund gjorde ett mycket lamt ifrågasättande av Johnssons sjuka förslag.

Är det ändå inte märkligt att trots att Sverige befinner sig i den svåraste kris någonsin, p g a massinvandringen  såväl ekonomiskt, socialt, kriminellt men också vad gäller skola, åldrings- sjukvård etc så har två av sjuklöverpartierna - C och L - oförskämdheten att förespråka fri invandring, månggifte, slopad skolplikt, liksom att tillåta incest och nekrofili ! Bör vi längre behandla dessa partier som friska? Eller bör vi klargöra att de är sjuka och därför inte ges tillträde till den byggnad - Riksdagshuset -  utan tillträde å folkets vägnar skall reserveras för de normala, bildade och kunniga ur befolkningen som har det egna folkets välfärd som främsta mål. Absolut inte för de vidskepliga och sinnessvaga.

Vårt broderland Norge har insett det vansinne de svenska politikerna gripits av och hotar nu med att definitivt stänga gränserna mot Sverige! De har fått nog av de svenska politikernas sjuka politik.

Men ovanstående vansinniga förslag räcker inte för de mest destruktiva och intellektuellt undermåliga politiker Sverige någonsin haft för att de skall bli nöjda  med den förstörelse
de hittills förorsakat Sverige och svenska folket.

Med massinvandringen har vi fått in världens ondaste, mest primitiva och våldsinriktade
religion/kultur - Islam. Genom regerings- och riksdagsledamöternas svaga personligheter, bristande intellekt, avsaknaden av bildning har dessa ingen egen åsikt utan inordnar sig helt efter vad som anses vara politiskt korrekt. Däremot inte rätt enligt konstitutionen av vad vi sett hittills. Denna torftighet gör att de inte förmår uppehålla ett sekulärt förhållningssätt och integritet som grundlagen föreskriver - mot Islam. Istället och helt fel behandlar man denna religion som om den är politisk företrädare för medborgare på samma sätt som politiska partier! 

Det har inneburit att man i strid med grundlagen går Islams - en religions - ärenden och inte ställer krav på att invandrarna skall följa och leva efter de värderingar vi såväl grundlagsfäst som fastlagt i allmän lagstiftning. Man tillåter helt grundlagsstridigt att Islam och därmed också alla invandrare tillhörande denna religion att bryta mot våra grundlagsfästa värderingar. Detta innebär att i de så kallade parallellsamhällena lever invandrarna enligt Koranen ochSharia. Ett självklart absurt förhållande som kommer att bli svårt att bryta om det inte görs snarast. Om inte, har vi allvarliga konflikter att vänta i framtiden! Ja, sannolikt inbördeskrig.

Därför måste all kraft sättas in för att bryta nuvarande utveckling och kräva obönhörlig lydnad till vår lagstiftade värdegrund.

Det rör sig om bl a att acceptera demokratin, jämlikhet mellan kvinnor/flickor - män/pojkar, förbud mot barnäktenskap, agaförbud, förbud mot kvinnlig könsstympning, förbud mot hedersvåld etc. Men också förbud att hindra såväl invandrarkvinnor som män att integrera sig i det svenska samhället. I de fall dessa förbud inte följs måste de kraftigaste sanktioner användas. Det är bl a utvisning efter avtjänat straff. Detta senare måste gälla såväl våldtäkt som illegalt innehav av vapen etc.

Om inte Sverige nu kräver ovillkorlig lydnad mot de lagar som bildar vårt  lands och svenska folkets värdegrund kommer vi inte kunna stoppa de konflikter som ovillkorligen inträffar inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi är många som är beredda att förhindra att den värdegrund som i dag är grundlagsfäst och som svenska folket enhälligt är beredd att värna -slås i spillror. Jag är själv beredd att gå ut i den kampen om inte politikerna med det snaraste agerar för att invandrarna anpassar sig till vår värdegrund. Med andra ord om inte invandrarna efterlever våra lagar så skall de obönhörligen utvisas.

Olle Ljungbeck, Gävle
 Så får IS-slavarna hjälp att fly från dödsriket
De säljs som slavar, våldtas och torteras: Yazidiska kvinnor som terrorsekten IS tillfångatog efter att de intagit staden Sinjar i norra Irak sommaren 2014.

Men i gastkramande räddningsoperationer där landsmän riskerar sitt egna liv har över hundra kvinnor och barn kunnat befrias. Finansieringen sker genom en frivilligorganisation i Israel och leds av brittiskan Lisa Miara.
…En yazidisk slavinna går gatan fram i staden M. Allra bäst, för vår berättelse, hade det varit om hon gått ensam, men i IS-land, Balad Daesh, får en kvinna inte röra sig utomhus utan manlig övervakare. Hon går ett par steg bakom sin herre, som reglerna bjuder. Han kan vara en IS-man som tagit eller fått henne i krigsbyte, eller någon annan som köpt henne på slavmarknaden. DN Nyheter

 Säkerhetshotet i Egypten: Kyrkor
När kristna försöker reparera, renovera eller bygga en kyrka – vilket är emot islamisk lag – blir följderna alltid desamma. Muslimer i området startar upplopp och går bärsärk, och lokala (muslimska) myndigheter drar slutsatsen att enda sättet att hindra "arga ungdomar" från att begå våldshandlingar är att förbjuda kyrkan, som förklaras vara ett "säkerhetshot".
Kristna ledare har upprepade gånger anklagat lokala myndigheter för att underblåsa muslimskt våld mot kyrkor. Sedan pekar muslimska ledare på våldet som orsak till att man inte kan tillåta kyrkor. Gatestone

Hur tror ni att det blir i vårt land? Hör ni den importerade tyska ärkebiskopen Antje Jackelén protestera mot förföljelsen av kristna i Mellanöstern?
Asylkaos
Sprid det goda budskapet över hela landet

Det pågår ganska många invandringskritiska kampanjer i Sverige just nu. Från norra Norrland till södra Skåne protesterar människor mot asylpolitiken, mot massinvandringen och mot förstörelsen av vårt land. Folk går på informationsmöten och ställer politikerna mot väggen, man tar lokala initiativ och sprider flygblad mot vissa specifika eller planerade asylboenden.

Över hela landet jäser det bland folk som inte vill se sitt land förändras till oigenkännlighet och i värsta fall gå under om ingen ändring av politiken sker snart.

Vi på Asylkaos gör också vad vi kan för att hjälpa till att upplysa om farorna med den nuvarande politiken.
Vi hjälper till att sponsra och sprida stora mängder flygblad, skrifter, klistermärken dekaler och annat. De sprids just nu på många håll i landet och behöver nå ännu fler.

Här ser du några smakprov på vad som sprids just nu. Läs mer

1 kommentar:

  1. LUF:s ordförande Cecilia Johansson talar i egen sak då hon vill kunna ta sex med sin egen partner.

    SvaraRadera