fredag 11 mars 2016

Godhetsapostel i Vellinge. Ljungbeck: Varför så tyst? Förnekelse början till underkastelse
Olle Ljungbeck: Varför så tyst!

Två olika förslag men så mognads- och förnuftsmässigt olika!

För någon tid sedan kom Liberala ungdomsförbundet med förslag om att incest och nekrofili skulle tillåtas. Förslagen innebär att syskon skulle få ha samlag med varandra och att sådant också skulle få ske med döda personer. Lite senare kom ännu ett förslag från samma ungdomsförbund. Nämligen att män skulle ha rätt till juridisk abort. Detta innebar att mannen skulle slippa faderskapsåtagande om kvinnan vägrade abort!
Även centerns partiledare har ju givit uttryck för denna ansvarslöshet när hon på fullt allvar anser att Sverige kan ta emot 40 miljoner invandrare.

Vi är väl ganska många som vid det här laget slutat förvånas över de politiska ungdomsförbundens verklighetsflykt och mognadsgrad. Detta är kanske skälet till att så få reagerat? Vad orsaken till denna omdömeslöshet och omognad beror på, kanske har en så enkel förklaring som, att dessa förbund numera består av ungdomar från välsituerade hem där ansvarstagande och samhällsengagemang saknas liksom att kravlösheten följt dem från spädbarnsåldern. Självupptagenhet och navelskådning har därför blivit deras egenart.

Trots att även Moderata ungdomsförbundet ibland kommer med förslag som kan vara världsfrånvända och ogenomtänkta som LUF nu senast, kom de häromdagen med ett mycket vettigt förslag som borde genomföras med det snaraste.

Muf.s förslag går i stort sett ut på att vår grundlagsfästa och i allmän lag beslutade värdegrund ovillkorligen också skall gälla invandrare - om inte - skall dessa bestraffas.
Här några av MUF.s förslag.

"Inför nationella riktlinjer för öppettider på offentliga badhus. Offentliga badhus ska inte ha könssegregerade badhustider. Kvinnors tillträde till offentliga rum är inte, och kan aldrig vara, villkorat av mäns frånvaro. Att driva en politik för könssegregation är att spela radikalkonservativa krafter i händerna. Det krävs nationella riktlinjer för offentliga badhus öppettider. 

Bötfäll föräldrar som inte låter barn delta i simundervisning. Alla som omfattas av skolplikten ska delta i skolans undervisning. Detta omfattar även simundervisningen och flickors deltagande på densamma. Systematisk frånvaro som leder till att flickor inte kan simma får aldrig accepteras. Föräldrar till elever bör kunna föreläggas att se till att eleven fullgör sin skolplikt. Om detta inte uppfylls bör föräldrarna riskera att betala böter. Därutöver bör skolorna ges resurser att använda hämtning med hjälp av polis när elever systematiskt inte deltar i viss undervisning.

Straffa hedersbrott. I Sverige har vi valt att kriminalisera brott som begås med särskilda motiv och mot särskilt utsatta personer. Brott som begås med homofobiska föresatser straffas hårdare och brott som begås i en relation av en man mot en kvinna straffas hårdare. Det är dags att brott som begås med hedersmotiv görs straffskärpande på samma sätt som hatbrott. Och att brott som begås som ett led i att upprätthålla familjens heder kriminaliseras på samma sätt som grov kvinnofridskränkning.

I vissa kulturer är inte frågan hur kvinnor ska gå från bidrag till arbete, utan snarare om de ens ska få gå från hemmet till badhuset. Inte heller är frågan om föräldraförsäkringen ska delas lika mellan kvinnan och hennes man, utan snarare om hon ens fått välja sin man själv. 

Vi kan inte låta ett omodernt kvinnoförtryck växa fram i det moderna Sverige". Läs hela artikeln på Exponerat och alla kommentarer

Gästskribent Monica Söderlind: Banar förnekelsen väg för underkastelsen?
”Det är för att kvinnor från högern inte vågar berätta” var svaret på en fråga om varför det tycks så vanligt i just vänsterkretsar att ha varit utsatt för våldtäkt och sexuella trakasserier. ”Så har det alltid varit, det är inget nytt. Så har män betett sig i alla tider” är andra vanliga bortförklaringar och förnekelser av nyårsnattens händelser i Köln och annorstädes då 1000-tals unga kvinnor blev sexuellt trakasserade. När invandrarkvinnor vittnar om hur de tvingas leva under den hederskultur som råder på många håll i vårt land, inte minst i våra förorter och utanförskapsområden, menar bl.a. Feministiskt initiativ att det är rasistiskt att peka ut ”grupper och kulturer”. Om inte ens kvinnorörelsen och feminismen på vänsterkanten står upp för alla kvinnors lika rätt att leva sitt liv i frihet efter eget huvud, vilka ska då göra det? Det är ett stort svek. Och inte bara mot de över 70 000 unga som utsätts för detta dagligen i vårt land. Vi kan alla komma att drabbas, kvinna som man.
Om vi inte snarast upphör med allsköns förnekelse så snart frågan om invandringens baksidor lyfts, om inte våra högsta politiker (som av någon för mig obegriplig anledning kallas ”elit”) inte snarast återkommer till verkligheten kan detta storskaliga, och till många stycken irreversibla, experiment sluta riktigt illa. Vad händer i ett samhälle som bygger på individen och individuella ställningstaganden när det ”berikas” med en stor mängd människor vars åsikter kanske i första hand är lojal med sin klan? Vad händer i förlängningen när ett samhälle som vårt med ett barnafödande runt 2 barn per kvinna får ett tillskott från en annan kultur där det är vanligt med 4-5 och kanske fler barn per kvinna?
…Michel Houellebecqs ”Underkastelse” ger näring åt tanken och vidgar förståelsen för den tid vi lever i. Att välja förnekelse framför diskussion riskerar ett brutalt uppvaknande. Banar förnekelsen väg för underkastelsen?. Läs mer av inlägget
Jag säger bara: Läs Soldatmamma och det senaste om Alice Bah Kuhnke men även övriga inlägg är mer än läsvärda
Läs:
Läs om kärringväldet här och här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar