tisdag 15 mars 2016

Ljungbeck: Regeringsmakten i totalt sönderfall.

Olle Ljungbeck:
Regeringsmakten men också riksdagen och ett flertal statliga myndigheters ledningar är i totalt sönderfall.

Regeringen. 
 Numera kan man bli minister även om man som i Gustav Fridolins och i Åsa Romsons fall saknar alla förutsättningar för denna uppgift såväl vad gäller begåvning som realism. Att tvingas åse Åsa Romson agera lipsill för att låtsas vara berörd av den åtminstone tillfälliga vändningen i immigrationspolitiken är ett narrspel som avslöjar regeringens förfall.

När sedan Gustav Fridolin spyr galla över politiken i den regering han själv är medlem tvingas vi inse att vi inte har någon regering utan en hop individer, som råkat hamna på en plats där deras mognad och övriga förutsättningar att klara de uppgifter de påtagit sig är lika med noll. Han visar också genom sitt agerande helt avsaknad av moral och etik men också brist på ett seriöst förhållningssätt till uppgiften. För kan man som han helt utdöma regeringens immigrationspolitik och ändå stanna kvar, då skall han mötas med förakt och inte med respekt.

Men inte nog härmed utan till detta kommer en islamistisk minister, som bryter och trampar på alla de grundvärderingar vi såväl grundlagsfäst som beslutat om i allmän lag. Hur övriga riksdagsledamöter kan tolerera detta visar på även deras förakt för vår grundlag.
Och det är just dessa som skall värna om vår konstitution! Mehmet Kaplan bryter dagligen mot jämställdhetslagen och detta låter ni bero. Därmed visar ni tydligt vilken respekt ni själva har för denna lag.

Till detta kan läggas en statsminister, som gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap och då räcker det inte med att tala om sönderfall utan ett moraliskt, etiskt och intellektuellt sådant. Det går inte längre att se med respekt på detta narrspel, som inte endast regeringen utan också riksdagsledamöterna bär skuld till.

Oavsett om regerings- och riksdagsledamöter har utbildning som t ex ekonom, journalist , jurist, läkare etc eller helt saknar högre sådan så präglas större delen av  er av en naivitet gränsande till infantilitet ja enfaldighet.

Jag kan inte förstå hur människor som t ex Danielsson kan förlita sig på småflickor och småpojkar som Annie Lööf och liberaler som i fallet Erik Ullenhag etc . För med hänsyn till sin livserfarenhet är de inget annat än sådana. De saknar i stort sett den livserfarenhet som är normalt för den vanlige Svensson. De har gått direkt från skolbänken till de mest ansvarsfyllda uppgifter som finns. Ändå finns det personer som röstar på dessa broilers och därigenom riskerar Sveriges framtid!

De rör sig mestadels med slagord och har ytterst sällan förmåga att utveckla sina åsikter vittnande om insikt i frågan och därigenom blir trovärdiga.

Annie Lööf är ett lysande exempel för denna kategori som dessutom inte känner ordet krav utan bara snällism och tycka-synd-om. Hennes tal om att det skulle vara möjligt att ta mot 40 miljoner invandrare mot bakgrunden av vad 160 tusen innebär i dag borde rendera henne att för alltid lämna politiken.

Hur skulle Sverige sett ut som industrination om dessa barn även skulle varit företagsledare. Vi skall vara tacksamma för de "råskinn" bland företagsledarna som vågat avskeda folk när konjunkturerna gått i botten och konkurrensen blivit övermäktig. De har säkert inte varit mindre mänskliga än dagens låtsashumanister bland politikerna. Men de har haft förmågan att göra analyser som gett underlag för ett adekvat handlande och därmed räddat Sverige som nation och svenska folket från enorm arbetslöshet. För dagens politiker är det viktigare att spela upp ett falskt känsloengagemang än att se och våga ta itu med verkligheten.

Det går mycket bra att göra en jämförelse mellan å ena sidan dagens hittillsvarande ohämmade invandring och hur politikerna har hanterat den, med den situation en företagsledare står inför när alla kurvor pekar nedåt. Då går det inte att vara ömhudad och spela upp en gråtvals. Hur många av våra stora och medelstora företag skulle funnits kvar i dag om vi inte haft företagare med hårda nypor för vilka realism och verklighetsbaserat synsätt varit viktigare än låtsashumanism?

Skillnaden mellan dagens politiker och de företagare som räddat våra företag är framförallt oräddhet, realism, ansvarstagande, och verklighetsförankring. Om vi ser Sverige som ett företag skulle det med företagsledare som Annie Lööf, Åsa Romson, Erik Ullenhag, Jonas Sjöstedt m fl varit ett u-land inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det finns nästan en oskriven lag mellan dagens pk-"elit" att det är fult och inte tillåtet att ställa krav. Snällismen och tycka-synd-om-ismen är deras hemliga kodex. Ett sådant synsätt är  inte friskt och vi måste därför fråga oss hur det har kunnat drabba så många.

Jag börjar tro att jag kommit på orsaken men önskar att den inte vore sann.Jag har alltid varit stolt över våra dagis och förskolor. Barnen har där fått lära sig att samarbeta och undvika allvarliga konflikter  (Märk väl. Konflikter kan också vara nyttiga.) och därmed lösa problem utan fysiska kontroverser. Detta senare borde rimligen vara något att sträva efter. Men tänker jag. Har detta resulterat i individer som blivit rädda för att ha en åsikt, säga sanningen och våga stå för vad de anser vara rätt. För det är ju gruppen politiker och journalister som mer än andra skyr sanning och verklighet. Helt osannolikt är det inte. Vi ser ju hur historien förfalskas genom strykningar i tidigare författares verk där ord som på sin tid var naturliga nu inte längre får nämnas. Därmed tror man sig kunna förändra tidigare verklighet! Samma system användes en gång av kommunister, nazister och inte minst i DDR. Det visar på en kultur som spårat ur. Det benämnes också som indoktrinering.

Från ungefär 60-talet har dagis och förskolan varit allmän, vilket innebär att så gott som alla individer från denna tid tillbringat ett antal år i dessa "skolformer". Tänk om det i stället för sund utveckling har inneburit en prägling som givit till resultat de människor vi nu ser i politiken. Individer som formats att till varje pris ha samma åsikter även när verkligheten är mångfacetterad - som den oftast är.  Skiljaktiga åsikter är närmast nödvändiga och krävs för att få ett friskt  konstruktivt och utvecklat samhälle. Med hänsyn till hur det ser ut i dag är vi närmare "1984" än vi någonsin varit.

Faktum är att när det gäller dagens massinvandring kan vi verkligen tala om kravlöshet från politikernas och journalisternas sida. Trots att flertalet av de ca 160 tusen som sökte asyl förra året är friska och unga individer fordrar ni överhuvudtaget inte någonting av dem. Vi kunde enbart genom att kräva att de själva skulle klara städning, renhållning, kökshjälp etc inte bara sparat en massa miljoner utan många skulle därigenom också fått något meningsfullt att syssla med.

Trots att våra kvinnor/flickor snart inte kan vistas ensamma ute ser vi inga åtgärder mot de invandrade förövarna. Inte heller reagerar ni när dessa kvinnor/flickor så gott som dagligen utsätts för överfall, terror, dagar, nätter, på skolor, badinrättningar och andra offentliga platser. En undfallenhet från regerings- riksdagsledamöter och statliga tjänstemän som närmast måste betraktas som kränkande mot de utsatta. Sannolikt beror er undfallenhet och feghet av rädsla för att bli beskyllda för att vara rasister och främlingsfientliga. Då får hellre svenska kvinnor/flickor våldtas, terroriseras och leva i ständig skräck. Varenda riksdagsledamot borde om vederbörande ägde en sund personlighet regera mot denna terror genom att se till att dessa av sin kultur och religion präglade våldtäktsmän utvisas omgående efter avtjänat straff. 

I dagarna åtalades och dömdes tre invandrare för gruppvåldtäkt på en svensk kvinna. Förövarnas straff mildrades därför att de hade våldfört sig på henne i tur och ordning! Jag har inte hört en enda en av er kräva ändring av lagen.

I Östersund men också på flera andra platser har kvinnor under en längre tid blivit antastade - av deras beskrivning att döma är förövarna invandrare - men ingen av er har reagerat.

Ca 70 tusen invandrarungdomar lever under total ofrihet från inte endast föräldrar utan även från släkten. Ni tiger!

De får inte leva som svenska ungdomar. Ni tiger!

Kvinnlig könsstympning sker i Sverige trots att lagen förbjuder detta. Ni tiger!

Invandrare såväl kvinnor som män, men flest kvinnor vill integrera sig i det svenska samhället men hindras av sin släkt. Ni tiger!

Ni tillåter islamister driva koranskolor för invandrarbarn från förskola och uppåt. De hjärntvättas att inte ta till sig svensk kultur och blir därmed aldrig integrerade. Ni tiger!

Jag räknar inte med att få höra av någon av er. Ni är helt enkelt för små som människor att seriöst tackla de frågor jag här tagit upp. Därför är det också en katastrof att ni nu innehar rikets viktigaste uppdrag.

Olle Ljungbeck, Gävle 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar