torsdag 24 mars 2016

Nu närmar sig sanningens ögonblick för PK-politiker och journalister. Landsförräderi kan inte preskriberas.

Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Olle Ljungbeck:
Sanningens ögonblick närmar sig PK-politiker och journalister!

Några smärre yttrande från två f d ledande politiker som valt att redovisa sanningen har chockerat pk-politiker och deras systrar och bröder på tidningarnas redaktioner. Värst reagerar de som ljuger mest.

När Lena Adelsohn-Liljeroth och Ulf Adelsohn efter ett reportage om hur boende på Östermalm ser på invandringen väljer att tala fritt och sanningsenligt ur hjärtat drabbas ledarskribenter på ett flertal av våra dagstidningar nästan av blodstörtning. De gör det trots att det är sanningar paret förmedlar (kanske just därför) och som omfattas av flertalet självständiga och genomskådande medborgare. Visserligen förtigna av journalisterna, som skall värna sanningen men som  i stället bildat symbios med makten och blivit dennas lydiga redskap.

Det innebär att såväl politiker som journalister döljer och mörkar de negativa konsekvenserna av massinvandringen. Paret Adelsohn påstår helt riktigt att mediernas företrädare och politikerna är lögnare. När så Lena Adelsohn-Liljeroth samtidigt vågar tillstå att hon stundtals läser vad Avpixlat skriver om bl a invandringen förvandlas dessa politiker och journalister till sippa mamsellaktiga 1800-hundratals fröknar rodnande av skam över att någon kan läsa Avpixlat.!

Ja Anna Kinberg-Batra påstår i sin skenhelighet att hon inte skulle kunna tänka sig en kulturminister som Liljeroth! Hon som själv var med och avskaffade demokratin genom Decemberöverenskommelsen (DÖ). Och när KD till slut sköt den i sank ville hon grundlagsfästa den! Och denna opålitliga och hycklande person kan vi få till statsminister!

Därmed visar de också sitt släktskap med forna tiders bokbålständare. Men det åskådliggör också deras inskränkthet och falskhet när de hävdar att skulle vara farligt att ta del av det skrivna ordet vad det än må handla om i strävan att finna sanningen.

Samma använde sig inkvisitionen av när den sökte förhindra människorna att ta del av ny vetenskap. Med andra ord har de genom sin avslöjande kritik av personer som vill 
söka sanningen blivit sanningens fiende och mörkmän. 

Som en bekräftelse att det förhåller sig så som paret Adelsohn påstår skall jag här berätta något ur min egen "skrivarhistoria".

Jag började på allvar skriva insändare och debattartiklar omkring 1990. Skrev om allt möjligt som jag kände engagemang för. Så småningom hade jag minst ett 25-tal tidningar, som inte endast gärna tog emot mina artiklar, utan också uppmanade mig att skriva oftare. Detta flöt på fram tills jag började agera mot ett EU-inträde och gick med i Junilistan. Då upphörde med ens flertalet tidningar att ta in mig trots att jag väldigt ofta fått höra att jag skrev bra och ofta tacklade problemen ur nya synvinklar.

Så småningom gick det upp för mig att mitt medlemskap i Junilistan var problemet. Efter att Junilistan ställt upp i riksdagsvalet och misslyckats att komma in i riksdagen lämnade jag emellertid den. Men hör och häpna. Det tog säkert inte mer än några månader efter att det blev känt att jag lämnat Junilistan, så var jag åter skribent i flertalet av de tidningar som refuserat mig tidigare!

Så gick det åter ett antal år och mina artiklar refuserades mycket sällan. Men så helt plötsligt började jag skriva kritiskt om massinvandringen och vad denna medförde. Då blev det åter stopp. Och i den situationen befinner jag mig nu. I dag kommer jag i huvudsak in på bloggar kritiska till massinvandringen och jag har till dessa tidningars fasa blivit krönikör på Exponerat.

Sista gången jag fick in något om massinvandringen i Gefle dagblad var för flera år sedan då jag avslöjade islamisten, rektorn för den islamistiska friskolan - Römosseskolan - tillika riksdagsledamot för moderaterna - Abdisiriak Waberi. Min artikel var så intressant att Gefle Dagblads kommentars funktion slogs ut och man tvingades stänga ned den. Av en av tidningens redaktörer fick jag veta att man aldrig tidigare varit utsatt för något sådant där läsarna visat ett så enormt intresse för en artikel. Fler sådana artiklar kunde ju fått läsarna att börja se verkligheten och tänka själv varför detta enligt redaktionen måste bli min sista artikel om massinvandringen!

Det som ständigt gör mig förvånad är att så obetydliga skribenter som Peter Wolodarskii m fl kan få uppehålla tjänster som ledarskribenter. Deras originalitet är obefintlig och några stora tankar lyckas de aldrig formera. Jag kan inte se det på annat sätt än att när ägarna till dessa tidningar har funnit att personer som Wolodarski m fl  är villiga att bli deras lydiga redskap och därmed skriver som  ägarna önskar är deras lycka gjord och de behöver inte räkna med att bli utan jobb hur illa ekonomin än blir.

En granskning av dagens ledarsidor visar ju också att jämfört med tiden för 25 år sedan så består flertalet ledarskribenter inte av andraklassens men väl  av tredjeklassens skribenter.

I dag när jag skriver dessa rader nås jag av information om terrorattacken i Bryssel. Som vanligt stiger partiledarna med Stefan Löfven i spetsen upp och uttalar en massa plattityder. Löfven har fräckheten att uttala att terrorn är ett angrepp på vår demokrati. Detta senare visar ju att han inte vet vad han talar om. Vi har ju ingen demokrati. För hade vi haft en sådan då hade terrorn inte nått Europa eller vårt land. Och hade vi haft demokrati då hade inte alla de terrorister som i dag befinner sig i Sverige funnits här. Om vi hade haft demokrati hade folket fått bestämma vilka vi skulle ta emot och hur många. Men också vilka som ovillkorligen skall utvisas. Och dessa är alla de som inte ställer upp på vår grundlagsfästa värdegrund. Även alla bokstavstrogna muslimer,  återvändande jihadister liksom alla de vilka utfört brott där straffskalan är fängelse. Inte bara de som fullbordat våldtäkt utan även de som försökt göra detta. Innehav av illegala vapen skall givetvis bestraffas med utvisning. Jag är övertygad om att ifall svenska folket fick bestämma så skulle dessa straffskalan se annorlunda ut än dagens.

Men inte så våra politiker. De offrar gärna svenska kvinnor/flickor och andra medborgare i tro att de därmed är de verkliga humanisterna.De offrar gärna också svenskarnas välfärd. Inte minst den store humanisten Fredrik Reinfelt är beredd att göra detta. Han som nu drar in miljoner på föredrag och andra uppdrag men därtill varje månad tar ut 150 tusen kronor i "avgångsvederlag". Han gör detta trots att enligt reglerna skall kvittning ske i motsvarande grad med vad han tjänar på övriga uppdrag. I sanning en person som är beredd till stora offer för sina medmänniskor.

Löfven och hans övriga sex kolleger har släppt in kreti och pleti oavsett om de varit grova terrorister eller andra förbrytare. Deras omtalade humanism (störst i världen) har inneburit att man med öppet hjärta tar emot presumtiva terrorister men glömmer sitt eget folk. Denna humanism tar sig nu uttryck i att svenska kvinnor/flickor aldrig längre kan känna trygghet och många av dem dagligen utsätts för våldtäkt och sexterror. Hellre än att utvisa grova mördare då det kan innebära fara för deras i det egna landet liv är man beredd att offra sina egna medborgare i kommande terrorattacker.

Trots denna slapphet och undfallenhet får vi av Ygeman veta att Sverige är väl rustat mot terror! Detta uttalande är ju inget annat än ett medvetet försök att lura oss medborgare.  Trots alla mord, rån, våldtäkter, bil och husbränder hittills, utförda av invandrare är han rent ut så rå att han ljuger oss upp i ansiktet! Olle Ljungbeck, Gävle  

Reinfeldt – den humanitära despoten

Fredrik Reinfeldt har kommit ut igen som den humanitära och humanistiska stormaktens sista humanist. Det finns ingenting som kan få Fredrik Reinfeldt att brinna så mycket som när han då talade om att öppna våra hjärtan och nu om att öppna era ögon. Visst är det så att Syrien, Libyen och Afghanistan slår våra svenska utanförskapsområden i kollaps och kaos, visst är det så att våldet är så katastrofalt mycket värre i Raqqah än i Rinkeby. Visst finns det alla skäl i världen för folk att försöka fly från den delen av världen, men måste man därför låta det brinna till inne i den kala skallen så till den milda grad att man börjar se röken pysa ut ur öronen. Samtidigt är ögonen lika maniskt stirrande på det som händer där, som de blundar krampaktigt för det som samtidigt händer här.

Fredrik Reinfeldt raljerar kring brinnande julgran, kring ett tomt julbord, kring en kollaps han inte vill och kan se, om allt som har slutat fungera i det Sverige som Fredrik Reinfeldt lämnade efter sig när han avgick. Han vägrar se socialförvaltningar som går på knäna, socialsekreterare som blir utbrända. Han vill inte se hur vården sakta men säkert är på väg att knäckas av bli utsatta för en överbelastning som Fredrik Reinfeldt själv är delaktig i.Hela artikeln

Landsförrädare Fredrik Reinfeldt i farten igen
Fredrik Reinfeldt hatar det svenska Sverige. Han har länge uppbjudit all sin kraft för att förstöra vårt land och trots att han lämnat partipolitiken så fortsätter att han propagera för stor invandring – nu som lobbyist. Fredrik Reinfeldt besökte i början av året i Finland och höll tal inför ett antal kommunpolitiker. Där gratulerade han Finland till att landet nu liksom Sverige har öppnat dörren för stor invandring. Han kommenterade att Finland 2015 tog emot 32 000 asylsökande.

…Men Fredrik Reinfeldt är inte en politiker som vill Sverige eller svenska folket något gott. Han är en farlig person som vill svenskarna allt ont i världen. Listan på hur många svenskar som har hotats, misshandlats, rånats och mördats för att han lät gränserna stå öppna är lång. Det räcker med att nämna den brutalt mördade Elin Krantz som hade kunna vara i livet idag om Reinfeldt inte hade släppt in hennes mördare i landet. Trots att mördaren var brottsdömd redan innan han kom hit fick han bosätta sig här.
Fredrik Reinfeldt har verkligen blod på sina händer.Läs mer på Asylkaos Elin Krantz - Ett politiskt mord del 1 och del 21 kommentar:

  1. Önskar dig en trevlig Påsk,före detta anställd på Lantmäteriet i Gävle.

    SvaraRadera