onsdag 9 mars 2016

Politiker och myndigheter handlingsförlamade när Sverige befinner sig i djup kris! Kärringväldet i SverigeOlle Ljungbeck
Till regerings- och samtliga riksdagsledamöter, Skolinspektionen, Justitieombudsmannen (JO), Riksåklagaren (RÅ), Riksrevisionen, Rikspolisen, Migrationsverket.
digheter är handlingsförlamade när Sverige befinner sig i djup kris!

Den kris Sverige nu befinner sig i är den värsta någonsin såväl ekonomiskt som vad gäller otryggheten och invandrarvåldet mot medborgarna. Kvinnor och flickor i Sverige lever pga av massinvandringen av individer från "kulturer" med en helt annan värdegrund än vår - där män har rätt att våldta och terrorisera kvinnor - i ständig otrygghet och rädsla. Ja det har gått så långt att tusentals flickor känner ångest när de går till skolan. Samtidigt varnar polisen på olika orter i landet kvinnor att inte gå ut ensamma! Men ni politiker och ansvariga myndigheter låter detta fortgå som om det inte rörde er!

De som skapat detta fruktansvärda tillstånd är ni sjuklöverpolitiker - S, M, L, KD, C, MP, V. De myndigheter som har det operativa ansvaret att  bekämpa dagens invandrarvåld
tar inte ni heller ert ansvar utan våldet eskalerar hela tiden.

Flertalet av dagens invandrare bekänner sig till Islam och är därför också bärare av denna religions/ideologis sjuka och ondskefulla värdegrund. Denna står i helt motsatsförhållande till vår egen grundlagsfästa och måste därför bekämpas på ett aktivt sätt. Inte som nu när ni hela tiden låter våldet pågå ja tom accelerera så att Sverige mer och mer börjar likna Mexiko.

Kvinnorna i de muslimska länderna är helt underkastade männens men också brödernas  och sönernas vilja. Kvinnorna är således helt utan frihet och behandlas närmast som djur. I stället för att bekämpa detta barbari låter ni det ske. Denna värdegrund har majoriteten av de muslimska männen tagit med sig till vårt land. Den har därmed inte enbart förödande konsekvenser för de "egna" kvinnorna/flickorna utan också för svenska kvinnor/flickor.
Det som drabbar invandrarkvinnorna/flickorna såväl som de svenska kvinnor/flickor framgår av nedanstående. Tyvärr  förekommer detta så gott som dagligen på tidningarnas nyhetssidor.

Mot de egna kvinnorna/flickorna.
-   Könsstympning
-   Barnäktenskap
-   "Hedersvåld" som tar sig uttryck i mord och fysiskt våld
-   Förvägras välja relationer med den de själva vill
-   Hindras med Skolinspektionens goda minne att deltaga i  obligatoriska skolaktiviteter som gymnastik, bad/simning, idrott etc. Senast i dag visade statistik på att ett stort antal invandrarflickor inte var simkunniga.

De muslimska skolorna följer inte läroplanen om att skolan inte skall vara konfessionell. "Lärarna i dessa skolor saknar ofta bildning och behärskar i stort sett bara koranen. Därför är denna "undervisning" en ren kränkning av eleverna.

Det är väl känt att invandrare som "tillhör" Islam hotas om de klär sig som svenskar eller vill integrera sig och leva som dessa. De inte endast utsätts för hot utan också för våld.
Svenska kvinnor/flickor.

Dessa är i dag ständigt utsatta för risk för överfall och våldtäkt i områden med invandrare. Men även i offentliga miljöer som skolan, badinrättningar och ungdomsgårdar etc utsätts de numera så gott som dagligen för övergrepp av invandrare. Jag har personligen men också genom bekanta och från annat håll tagit del av hur svenska skolflickor nu mera känner ångest när de går till skolan om det finns s k "unga ensamkommande pojkar"  men även andra invandrarungdomar. Det är givetvis en stor skam att politiker och myndigheter inte tar sitt ansvar och stävjar detta. För att åstadkomma förändringar är det då ingen lösning att ta parti för förövarna - som numera ofta är fallet - och lämna de terroriserade och hotade åt sitt eget öde.

När jag skriver detta läser jag att Östersundspolisen varnar kvinnor för att gå ut ensamma. Men jag läser också en nyinkommen nyhet att en 16-årig flicka blivit sönderslagen av tre invandrare. Och ni sitter där allihop och mesar med
utan att ingripa!
Strax efter att statsminister Stefan Löfven tillträtt som regeringschef utsågs han av FN-chefen att inom FN.s ram verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.
När man så här en tid efteråt ser hur han svikit de svenska kvinnorna men även invandrarkvinnorna måste man tro att han missuppfattat sitt uppdrag att detta i stället går ut på att öka ojämlikheten och ge acceptans för islamistiskt våld mot de
nämnda.
Eftersom ni inte tycks befinna er i verkligheten skall jag översända två artiklar, "Dom är inte som vi" samt om "Tiggeriet". Kanhända kan det få er att i någon mån se verkligheten som den är och agera därefter.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle. Hela artikeln här

Avpixlat - Gun Hjortryd, Rossana Dinamarca och Irene MatkowitzcGun Hjortryd överföll för en tid sedan SD-politikern Thoralf Alfsson. Hon utdelade en praktfull fetsmäll med knuten näve mot den intet ont anande Alfsson. Träffade uppenbarligen med ett knockoutslag värdigt Mike Tyson. Hon ser ut att gå i samma viktklass. Även mentalt kan man förmoda.
Mike Tyson - nej förlåt Gun Hjortryd
De befann sig på krogen. När Alfsson av en annan gäst ombads ett samtal satte de sig vid ett bord. Då dök Gun Hjortryd upp och krävde att Alfsson skulle lämna lokalen. Hennes aversion mot Sverigedemokraterna gjorde enligt henne att det blev alldeles svart i det berusade huvudet. Han vägrade förstås – och blev brutalt nedslagen av denna kraftfulla representant för det feministiska Sverige.

Hon är inte bara en gemen vänsterextrem våldsverkare. Hon är informatör på kommunikationsavdelningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tidigare var hon anställd vid Utbildningsradion. Denna 54-åriga valkyria anger nyktert på sin hemsida att hennes viktigaste intressen är djurskydd, barn och ungdom, utbildning, miljö, fattigdom – och mänskliga rättigheter! I likhet med alla de andra politiskt korrekta världsförbättrarna alltså – utklädd till fredsängel, men full i fan. Hela artikeln
Nyanlända unga ska tränas i jämställdhet. Åsa Regnér sjösätter nu i veckan ett paket för att utbilda unga i jämställdhetsfrågor. Läs hela långa artikeln på SvD
 Åsa Regnér

… "Det afghanerna gör är inte fel i Afghanistan, därför är era regler helt främmande för dem. ... Vill ni komma till rätta med afghanernas sexuella övergrepp mot svenska flickor måste ni vara hårda mot dem. Att sätta dem på kurser i jämställdhet och hur man behandlar kvinnor är helt meningslöst. Första gången de beter sig illa ska ni ge dem en varning, och andra gången ska ni deportera dem från Sverige." – Mr Azizi, hotellmanager i Kabul, Afghanistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar