torsdag 3 mars 2016

Världen närmar sig en världsregering. Kommer svenska folkets hem att exproprieras till förmån för "nyanlända"? Bildresultat för Den Nya världsordningen
 David Rockefeller citat:


”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.
 Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år.
 Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering.Peter Krabbe
Islam och New World Order – slutet på vår civilisation
Rubriken kan tyckas tillspetsad. Men vad finns det för fog bakom denna oheliga allians? Frågan är för viktig för att förbises. Svaren finns som vanligt att söka i USA, det självutnämnda ledarlandet bakom planerna att införa en ny världsordning. Låt oss se vad vi har i potten!

När Obama valdes till president i USA för åtta år sedan, lanserades han som kristen och i egenskap av färgad som det nya idealet för en mångkulturell nation. Det kristna inslaget var ofrånkomligt i ett land där ”so help me God” är en stående fras. De kristna fundamentalisterna är starka i stora delar av USA och har stort inflytande över det republikanska partiet. Att även judarna har en av tradition stark ställning är också välbekant för de flesta, inte minst genom de djupdykningar vi gjort i oligarkernas värld under tidigare artiklar. Men muslimerna då, på vad sätt har denna för amerikanarna nya religion satt sina spår i landet? Man kan tycka att ett gediget hat mot muslimer bör ha rotat sig i USA efter händelserna 9/11 och påföljande intensiva krigsföring mot arabvärlden i Bushs regi. Men dessförinnan hade vi den ”arabiska våren” under Clintons tid, då amerikanska ansträngningar fokuserade på vad man trodde skulle innebära en demokratisering av arabvärlden och minskade spänningar globalt.

 …Islams ökande inflytande i FN där också NWO nu får sin näring genom Agenda 2030 visar att vi är på väg mot en allians mellan de amerikanska oligarkerna, med sikte på den globala ekonomiska makten, och islam, med kontrollen av folket på sin lott. Är vi beredda att leva i en sådan värld? Och vad händer när mullorna sitter tillräckligt säkert i sadeln för att göra sig av med oligarkerna, som ändå är i deras ögon förhatliga judar? Då kommer våra efterlevande sannolikt att få se slutet på en civilisation, i likhet med romarrikets fall.

Och Obama då, vad hände med honom? Jo, han avgick som president för USA i januari 2017. Som av en tillfällighet löpte Ban-Ki-moons femårsmandat som generalsekreterare för FN ut samtidigt. Den givne efterträdaren på den posten blev – Obama! Därmed var posten som chef för det Högsta Politiska Rådet i FN och ansvarig för genomförandet av New World Order tillsatt. Oligarkerna skrattade så de kiknade. Hela artikeln

Ni har väl läst tidigare artiklar av Krabbe:
Agenda och Maktens Män del 1 och del 2

Fr. Experimentlandet – politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

”Illuminatis agenda består av följande punkter:

1. Avskaffande av nationer.
2. Avskaffande av det privata ägandet.
3. Avskaffande av arvsrätter.
4. Avskaffande av patriotism/nationalism
5. Avskaffande av religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. För att En ny världsordning (NWO) skall kunna komma till stånd.”


Det vi märker av tydligt idag är förutom attackerna på nationen också attacker på alla nationellt sinnade krafter samt attacker på familjen och inte minst på religionen. Det vill säga på kristendomen..

En hetsjakt på nationalister bedrivs och massmedia går i bräschen för detta genom att samarbeta med underrätelseorganisationen Expo som har kopplingar till den judiska frimurarorden Bnai Brith (inklusive Mossad) .
Här kan du läsa hela artikeln som är väldigt lång men intressant. Experimentlandet 1 och 2

Så här skulle det kunna se ut i Sverige

Avskaffandet av nationer.
Miljöpartiet, Vänstern, Liberalerna
Avskaffande av det privata ägandet.
Socialdemokraterna, Vänstern
Avskaffande av arvsrätter.
Centern
Avskaffande av patriotism/nationalism
Vänstern, Miljöpartiet, Liberalerna
Avskaffande av religioner.
Vänstern, Miljöpartier, Feministiskt initiativ och Liberalerna
Avskaffande av familjen.
Vänstern, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Liberalerna


Centern vill avskaffa arvsrätten. Läs mer

Vänstern – Död åt familjen

För Sverige och svenska folkets del gäller att kommuner tvingas ta emot ”flyktingar – Grundlagen upphävd? 

Tillämpningen av Expropriationslagen kryper närmare
Enköping kommun behöver fler bostäder för att lösa bostadsfrågan för nyanlända. Nu letar de efter sommarstugor och tomma hus och ber privata hyresvärdar om hjälp. Exponerat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar