onsdag 6 april 2016

Anledning att bli mörkrädd! Mandom, mord och morske män finns de i Sverige nu?Ta det inte personligen men ni europeer är dumma.  Ni kan inte skilja på Gud och Djävulen. Precis som den där grisen Hollande. De mördade kallblodigt 160 personer av hans eget folk en efter en.

Ni kommer att få betala för detta misstag och era barn. De kan inte vänta på att göra detsamma här. De här terroristerna tog sig in i våra hem, de tog våra kvinnor….för att våldta dem. Och ni låter dem alla komma till Europa. De är alla ISIS och Al-Nusra. Medan här bekämpar alla kristna., ”Dursi”, Alawites dem. För detta misstag kommer ni att få betala och om inte ni så får era barn betala. Varenda en som ni har släppt in i ert land är slödder! Ni kommer att ångra detta. Det kommer att bli explosioner i Frankrike, Tyskland, Ryssland, Italien, och Serbien. De kommer att stanna tills de har skurit av huvudena på er alla.

Bilden är typisk för dagens Sverige

 Mandom, mod och morske män
Finns i gamla Sverge än,
Kraft i arm och kraft i barm,
Ungdomsvarm i bardalarm.
Ögon blå,
Då och då
Le i blomsterdalar där!
Nord, du jordens jättelem,
Nord, du milda hjertans hem!

Det är över hundra år sen den texten skrevs. Finns det några milda hjärtan kvar som är snälla mot kvinnor och barn, eller har alla böjt sig för muslimsk arrogans? De "goda" journalisterna och opinionsbildarna tror att de har milda hjärtan men de är bara fega. Om de bara kunde hålla käft och låta oss andra tänka själva! De pålägger oss självcensur och splittrar familjer. Låt oss behålla vår tankeförmåga. Varje människa måste få lov att skapa sin egen logik, 2+2 är inte 5. Tyvärr hjälper inte logik mot propaganda.
…För en vaken TV-tittare borde det ringa varningsklockor, men för de politiskt förgiftade TV-journalisterna ringer uppenbarligen inga klockor. De lyssnar hellre på ropen från minareterna och gör allt de kan för att propagera för att svenskarna inom en överskådlig framtid ska att bli en minoritet i sitt eget land.EKP

Imre Kertez - Nobelpristagare i litteratur – Europas självmord:
 "Muslimerna översvämmar, ockuperar och förstör Europa"-
“Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.” (sidan 177)
och:
“Jag borde säga några ord om politiken också (…) Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockuperar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin (…) Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende.” (sidan 180) Hela artikeln

Spanien: Islamstudier i offentliga skolor
En inkörsport till radikal islam?
- av Soeren Kern  •  5 april, 2016

Riktlinjerna i läroplanen för islamstudier i offentliga skolor – utarbetade av Spaniens Islamiska kommission och godkända av Utbildningsdepartementet – syftar till att väcka religiös glöd och främja den muslimska identiteten bland unga muslimer i Spanien.
Riktlinjerna omfattar alla aspekter av den islamiska doktrinen, kulturen och historien. Språket är laddat med "politiskt korrekt" terminologi ... men det övergripande målet är tydligt: Att inpränta den islamiska världsbilden hos unga människor.
Enligt riktlinjerna ska förskolebarn (3-6 år) lära sig den islamiska trosbekännelsen Shahada, som slår fast att "det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är hans sändebud". Shahada är porten in i islam: Man blir muslim genom att upprepa Shahada tre gånger inför ett vittne. Barnen uppmuntras också att "efterlikna, genom olika uttryck, de värderingar Muhammed levde efter".
I låg- och mellanstadiet (6-12 år) säger riktlinjerna att barnen ska "erkänna Muhammed som den siste profeten sänd av Allah och acceptera honom som den viktigaste". Gatestone
Varför fruktar man Trump?
Nya världsordningens företrädare försöker nu med könskrig mot Trump
Det politiska systemet i USA är misslyckat och måste reformeras. Hela USAs utrikespolitik måste bytas ut från imperialism till realism istället, så vad ska den imperialistiska makten göra för att sabotera Trumps kampanj?

Svaret är könskrig!

Men Trumps kampanjledare svarar på ett mycket tydligt sätt och talar om vad saken egentligen gäller. Hela artikeln

Antropocene: Varför våra politiska ledare sviker

Jag har tidigare skrivit om hur de svenska politiska partierna förvandlats från folkrörelser till yrkesföreningar för en lågutbildad politisk adel som livnär sig på politik. En allvarlig aspekt på denna förvandling är att politiker oberoende av partitillhörighet har starkare gemensamma intressen med varandra än de har med sina väljare – med vanligt folk. Den förda politiken formas därför allt mer av politikerklassens egna intressen och lojaliteter än av den folkvilja som den borde avspegla. Globala strömningar och intressena bakom den nya världsordningen – NWO som jag skrivit om tidigare, har fångat upp politikerklassen i västvärlden och infiltrerat den. NWO manifesterar sig för vår del genom den forcerade omvandlingen av samhället med överföring av allt mer makt från nationella institutioner till överstatliga organ som EU.Hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar