måndag 4 april 2016

Europa skall mångfaldigas - en del av den Nya Världsordningen. KalergiplanenOle Gerstrøm, som här intervjuas i det kinesiska TV-programmet, är en erfaren debattör som bland annat varit medlem av danska Folketinget men numera är debattör i olika danska tidningar.. Det som sägs i det TV-programmet kanske kan hända här!!

Från Ole Gerstrøms nyhetsbrev som jag fick mig tillsänt av  Spydpigen.
Ole Gerstrøm menar att Timmermans talar i ”koder” men självklart anser att det handlar om muslimska män i stor skala.

Europa kommer att bli mångfaldigat, eller det blir krig – Frans Timmermans

 Frans Timmermans, en holländsk diplomat och vice ordförande för Europeiska kommissionen, uppmanade alla medlemmar i EU-parlamentet att öka ansträngningarna för att "radera enskilda, monokulturella nationalstater " och påskynda den process där "varje nation på jorden måste så småningom bestå av mångfald". Under sitt tal i EU Fundamental Rights Colloquium 2015 lade han särskild tonvikt på betydelsen av "att inte låta ens de mest avlägsna platserna på jorden existera utan mångfald".

Mänsklighetens framtid, som han uttrycker det, tillhör inte längre enskilda nationer och kulturer, utan snarare en blandad superkultur. Nutida konservativa, som värdesätter sina egna traditioner och vill ha en fredlig framtid för sina egna samhällen, värdesätter ett "förflutet  som aldrig existerat” och kan därför inte diktera framtiden. Timmermans antyder därför att den europeiska kulturen och kulturarvet är inget annat än sociala konstruktioner och vem som helst som säger något annat är trångsynt. Han avslutade sitt tal med att konstatera att Europa har alltid varit en kontinent av migranter och europeiska värderingar i sig innebär att acceptera mångfald.

Han uttrycker oro över att om EU inte ökar ansträngningarna för att garantera mångfald på varenda plats på jorden så fort som möjligt så är freden i Europa i fara.

Medlet för att uppnå detta är naturligtvis, storskalig olaglig massinvandring av muslimska män i Europa; ansträngningarna för att "säkerställa att inget land kan fly från oundviklig mångfald" innebär att tvinga invandrare på de allra sista, jag citerar, "avlägsna platserna på planeten" för att säkerställa att det inte finns några homogena samhällen kvar någonstans.

Det
är mycket ovanligt att höra en EU politiker uttala sina avsikter så klart. Det verkar som om han inte längre känner behovet av att dölja det faktum att "mångfald" betyder inget mindre än att jaga de sista européerna på jorden och översvämma  deras bostadsområden med utlänningar.

Vore denne en autentisk etnopluralist och hans avsikt skulle vara sann mångfald, skulle han stödja skyddet av alla människor i sina respektive kulturer snarare än att översvämma Europa med fientliga invandrare, eftersom just nu är födelsetalen så låga och nivåerna på invandring så hög att själva existensen av alla europeiska folk står på spel.

Gatestone: Jihad i Bryssel
Islam tillhör Europa...Jag är inte rädd för att säga att politisk islam borde vara en del av helhetsbilden" — Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.

Detta västerländska synsätt utgör en del av en total vägran att undersöka Islams doktriner, baserat på en rädsla att förolämpa muslimer. Detta är inte ett renodlat europeiskt fenomen. Obama administrationen beordrade att allt innehåll i träningsmaterial som ansågs vara stötande för islamiska grupper skulle tas bort.

En fundamental del av sharia som västvärlden vägrar att internalisera är påbudet av utföra jihad, både våldsamt och icke-våldsamt.

"Den viktigaste faktorn är Belgiens förnekelsekultur...Observatörer som uppmärksammar obehagliga sanningar som den höga brottsfrekvensen bland marockanska ungdomar och våldstendenser bland radikal Islam, anklagas för att vara högerextrema propagandister och blir därefter ignorerade och utstötta." — Teun Voten, en holländsk kultur antropolog som bodde i ett muslimskt område i Bryssel mellan 2005 och 2014.

Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, sade följande den 24 juni 2015 på en konferens med det träffande namnet "Samtal till Europa 5: Islam i Europa":

"Idén om en civilisationernas kamp mellan islam och västvärlden, har vilselett vår politik och våra perspektiv. Islam har en plasts i våra västerländska samhällen. Islam hör hemma i Europa...Jag är inte rädd för att säga att politisk islam borde vara en del av helhetsbilden."Gatestone

Frederica Mogherini beklagade tragedin i Europas huvudstad - Bryssel.
 Sveriges huvudstad är fortfarande Stockholm....!
 EU som rasbiologiskt experiment - Kalergiplanen

Die Welt ger Enoch Powell rätt
I "liberala kosmopolitiska " Die Welt, en av de tre eller fyra flaggskeppen i den tyska pressen, skriver historikern Michael Stürmer den överraskande debattartikeln : Enoch Powells frühe Warnung vor der Massenmigration. Detta är sju år efter det att BBC gav Powell en överraskande upprättelse i dokumentären “Rivers of Blood.” Alla politiska karriärer slutar i ett misslyckande "- summerade Powell. Om han skulle ha kommenterat nyheten i dag, skulle han utan glädje konstatera att  han hade sett det mesta tidigare och tydligare än andra.

Med hänvisning till källan - den romerska poeten Vergilius - beträffande hans nu ökända "Floder av blod" tal -– skriver den tyske historikern Michael Stürmer att ingen i brittisk politik har "straffats" så "skoningslöst " som Powell för att ha ”gått över gränsen.

Man konstaterar  att Powell budskap var inte bara "mot politisk korrekthet på 1960-talet", det kränkte också den brittiska industrins målsättning som ville importera billig arbetskraft.  För att uppnå detta mål, hävdar artikelförfattaren, var  Storbritannien liksom Tyskland inte vid denna tidpunkt uppmärksamma på "idén om långsiktiga konsekvenser" och lider av detta idag. 

Slutligen hävdar man i artikeln att Mr Powell skulle inte upplevt någon glädje över att se sina förutsägelser uppfyllas — en dos av skadeglädje .  Men trots allt så hade han förmågan att se framtiden för massinvandring "tidigare och tydligare än andra”. MajorGerman Newspaper: 1960s Anti-Immigration Firebrand Enoch Powell Was Right

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar