fredag 1 april 2016

Ljungbeck: De har förstört vårt land. EU kan bli muslimskt kalifat år 2050
Olle Ljungbeck:

Politikerna i S, M, C, L, KD, MP och V har förstört vårt land.
Denna förstörelse har gått så långt att om vi skall kunna rädda Sverige och den värdegrund vi grundlagsfäst - måste vi inför kommande val sluta ge vår röst till dessa partier.

Oavsett vilka sympatier man har för SD är detta parti det enda, som kan åstadkomma en förändring tillbaks till den värdegrund vi grundlagsfäst. Det är tydligt att SD mer än något annat parti har en verklighetsuppfattning, som gör att detta partis företrädare mer än de andra förstått, var vi är på väg, om inte islam och den värdegrund som följer med denna religion bekämpas och förbjuds.

Då menar jag i första hand ett land där alla kan känna trygghet. Där kvinnor/flickor kan röra sig på vilka platser som helst utan att riskera att bli våldtagna eller misshandlade. Ett land där kvinnor och män känner förtroende och aktning för varandra.

I dag kan vi läsa att Stefan Löfven beslutat om mer resurser till Säpo för terrorbekämpning. Självklart är detta viktigt och borde kommit långt tidigare. Men trots risken för terrorattentat så är frågan om bevarande av vår svenska värdegrund den absolut viktigaste. Detta blundar såväl politiker som medierna för. I de muslimska skolorna och ungdomsorganisationerna pågår en enorm indoktrinering av Koranen och sharialagarna. Stoppar vi inte denna utveckling kommer nästan inga muslimer att anpassa sig till svensk värdegrund. Det lär finnas ca 500 tusen muslimer i Sverige. Tänk er flertalet av dessa indoktrinerade med muslimska/islamska värderingar.

Värderingar som tar avstånd ifrån demokrati, jämlikhet mellan könen. Som kräver segregerade skolor, segregerade offentliga inrättningar som bad etc. Men också segregerade bussar och tåg liksom krav på särskild klädsel för kvinnor/flickor. Det är detta samhälle vi är på väg mot om vi inte sätter in kraftfulla motåtgärder. Vi har inte mycket tid på oss om vi skall hinna stoppa denna fruktansvärda barbariska utveckling.

Redan i dag styr och påverkar islam vårt samhälle på ett markant negativt sätt.
Vi måste inse att den värdegrund islam bygger på är oförenlig med såväl ett civiliserat samhälle, demokrati, jämlikhet mellan könen etc. Eftersom pk-eliten inte bryr sig om detta, är vi på väg in i ett tudelat samhälle som endast kan leda till ökat våld och terror där våra värderingar trampas på.

Medierna tar inte upp dessa, de kanske viktigaste frågorna, av rädsla för rasist- och främlingsfientlighetsstämpeln.

I dagarna har Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg förekommit i tidningsspalterna för att hon blivit hotad av islamister efter att hon tillåtit kritik av islamistiska företrädare vid Moskèn i Gefle. Det hedrar henne att hon tagit initiativ till dessa reportage där tidningen i viss mån också speglat den värdegrund, som råder i muslimska familjer.

Men tyvärr är hennes agerande ett försiktigt tassande kring islamsk religion/kultur och värdegrund. Hon släpper knappast in "folklig" kritik mot den förnuftsvidriga och absurda värdegrund som islam står för. Den må sedan vara hur saklig och sanningsenlig som helst.

Jag vill påstå att om kritiken mot islam och muslimska seder och värderingar skall få något genomslag, som innebär erkännandet av en civiliserad värdegrund måste också politiker och myndigheter agera. Jag skrev själv en sådan artikel till Gefle Dagblad och påtalade detta. En saklig sådan. Som vanligt kom den inte in i tidningen.

Om politiker och myndigheter inte tvingas att agera mot islamiseringen kommer denna att accelerera och våldet, i form av mord, rån, våldtäkter etc bara att öka.

Situationen i dag är redan så allvarlig att om vi inte lagstiftningsvägen agerar betydligt hårdare än i dag kommer vi inte kunna undvika ett samhälle där våldet och otryggheten tar överhanden.

Det som omedelbart bör göras är följande.

1.Utvisning av alla de som inte fått uppehållstillstånd.
2.Utvisning av alla som dömts till fängelse efter avtjänat straff.
 3.Utvisning av alla asylsökande eller sådana utan uppehållstillstånd om de ertappas
 med  innehav av vapen  eller sprängmedel etc
 4.Förbud mot muslimska skolor. Alla skolor skall vara  i offentlig regi.
5.Företrädare för islam som förordar våld eller på något sätt stöder terrororganisationer genom sina uttalanden utvisas.
6.Inga offentliga bidrag till religiösa eller andra organisationer där islam är involverat.
7.Organisationer som rekryterar ungdomar eller övriga, skall ha en tydlig demokratisk inriktning där vår lagstiftade värdegrund inte får ersättas med islamsk.
8.Om så är fallet skall de förklaras som antidemokratiska och tvingas upphöra.
9.Ingen hemspråksundervisning. Detta skulle leda till snabbare integration och sannolikt bort från islamsk indoktrinering och rekrytering till terrororganisationer.

I samband med att regeringen åtminstone verbalt lade om asyl- och invandringspolitiken uttalade Stefan Löfven att, "vi har varit naiva". Ordvalet var ju i så måtto osant eftersom det inte var vi utan StefanLöfven och PK-eliten som varit naiva.

Jag kan inte - varken hos honom eller den övriga sjuklövern spåra någon större verklighetsuppfattning över vad som nu är på väg att ske beträffande islamiseringen, våldet i form av mord, rån, våldtäkter etc än den de visade när de tillät massinvandringen.

Därför är jag mycket orolig att, när förhållandena orsakade av invandrare är utom kontroll vi åter får höra, "Vi har varit för naiva". Men då kan det vara för sent. Därför måste vi som hela tiden haft ögon och öron öppna, inte förtröttas utan trots smädelser och kränkningar oförtrutet fortsätta kampen tillbaka till det Sverige vi älskar och vill värna.

Vi ser hur raseringen av vår civilisation får fortgå.I alla storstäder och i många större sådana har vi klan- och parallellsamhällen sedan många år tillbaka.Invandrarsamhällen med egna lagar, och regler som helt strider mot demokratin. Detta vet Stefan Löfven och övriga politiker men gör inget! De muslimska skolorna är inget annat än koranskolor där indoktrineringen får fortgå trots att den svenska skolan enligt lagen skall vara sekulär. I dessa samhällen förkommer barnäktenskap. Flickor och pojkar får inte själva välja partner eller umgås med klasskompisar av annat kön eller med svenskar.  Vuxna kvinnor är bara andra klassens medborgare i dessa samhällen.

Detta vet Stefan Löfven och övriga sjuklövern. Men inget görs! De medverkar därmed till att slå sönder det samhälle som vi och våra förfäder utvecklat till ett av de mest civiliserade i världen. Och dessa partier kanske DU och många andra tänker ge din röst! Personer som verkar för att Du och dina efterkommande skall bli förtryckta i sitt eget land. Jag ljuger inte. Situationen i dag betydligt värre än vad jag här lyckats åskådliggöra!

Socialdemokrater och moderater har efter uppvaknnandet kring massinvandringen fått tillbaka en del av sina väljare. Jag vill påstå att de som nu lämnar SD kommer att djupt få ångra sig. S och M.s omvändelse var en sådan under galgen. De har inte på något sätt visat sig vilja på allvar ta tag i detta ännu större hot som vi kan benämna islamiseringen. Den som har någon som helst självbevarelsedrift för egen och sina anhörigas del skall ovillkorligen vänta tills sjuklövern visat att man tar islamiseringen på allvar och gör något åt denna. Bara ett litet exempel. Annie Lööf står fortfarande fast vid att vi kan ta in 25-30 miljoner individer som representerar en livsfientlig kultur/religion. Jag drar mig inte för att benämna
Islam för att vara en dödskult.

Ett gravt exempel på hur sjuklövern med Stefan Löfven och MP i spetsen ignorerar vår grundlagsfästa värdegrund när de tillåter en islamist i regeringen - Mehmet Kaplan. Han trampar inte minst på vår kanske främsta jämställdhetslag - jämställdhet mellan kvinnor och män! Kan förbrytelsen mot grundlagen och vår värdegrund bli större! Detta om något visar vilka skurkar sjuklöverpartierna representeras av. Den man som representerar kvinnoförnedring och kvinnoförakt av alla tillåts vara svensk minister! Som inte tillåter kvinnor vara jämställda med män! Går det att finna något mer kränkande mot de kvinnor och män som kämpade för samma rättigheter för kvinnor och män? Se när han sitter på första bänk i sin moskè. Han tillåter inte kvinnor sitta bland männen!
Hur kan en regering någonsin bli trovärdig när den så tydligt bryter mot såväl grundlag som allmän lag.

Inte minst detta borde göra dig Svensson, din hustru och inte minst dina döttrar oroliga över hur långt sjuklövern tänker gå i eftergivenhet mot islam och islamiseringen!

Olle Ljungbeck, Gävle


 Bildresultat för moammar Khadaffi EU muslimsk kalifat
 I sitt sista uttalande, bara timmar innan han mördades av de Väststödda skurkar som USA och EU hycklande kallade "frihetskämpar", sade Muammar Gaddafi: "Hör nu, folk i Nato. Ni bombar en vägg som stod i vägen för afrikansk invandring till Europa, och i vägen för Al Qaida terrorister. Denna vägg var Libyen. Ni bryter det. Ni är idioter, och ni kommer att brinna i helvetet för tusentals invandrare från Afrika och för att stödja al-Qaida. Det kommer att vara så. Jag ljuger aldrig. Och jag ljuger inte nu”
  ”Innan Nato/EU/USA med hjälp av Sverige förstörde landet Libyen var det ett fint land att leva i. Nu – sen dom s k demokratierna har gjort sitt är landet en grushög. Men bankmaffian frodas! Hur känns det Reinfeldt & Co att svika mänskligheten för snöd egen vinnings skull! Att smörja uppåt och sparka neråt! Hur känns det? ”


 USA firar påsk: När kristna slaktas – blunda
Muslimer mördar 10 000 kristna och förintar 13 000 kyrkor i Nigeria

 Över 500 kristna bybor dödades på en enda natt." – Emmanuel Ogebe, nigeriansk människorättsadvokat, 2 mars 2016.
 Det de kristna i Nigeria nu upplever är en ögonblicksbild av det miljoner kristna och andra icke-muslimer upplevt sedan 600-talet, då islam "migrerade" till deras trakter: våld, förföljelse, förslavning och förstörelse av kyrkor.

Trots att Boko Haram definierar sig själva endast med islamiska begrepp, vägrar regeringen Obama göra kopplingar mellan gruppen och islam – precis som man vägrar göra kopplingar mellan IS och islam.

Obamaregeringen blundar konsekvent, och insisterar på att jihad är ett fenomen som uppstått på grund av "orättvisor", "fattigdom" och "brist på jobbmöjligheter" – aldrig på grund av islamiska läror.Gatestone


 De förföljda kristna är ett dokument om vad som kommer att ske här i Europa om vi inte kan stoppa den pågående islamiseringen.

3 kommentarer:

 1. Det är viktigare att vända på allmänna attityder än att rösta. Det är inte så viktigt att rösta som man kan tro, metapolitiken är viktigare.

  Att ha en svensk flagga på kläderna är viktigare än att rösta. Att lyssna på svenska sånger om Sverige och själv bete sig svenskt hellre än utländskt är viktigare, att äta svensk husmanskost och fråga efter det på restauranger när man ska äta ute är viktigare, att de man umgås med har en ursvensk attityd är viktigare.

  Vi ser att Sverigedemokraterna har anpassat sig efter de attityder de möter i riksdagen och därmed har de förvandlats till ett parti som jobbar hårt på integrering istället för deportering.

  Medan vi fortfarande är i majoritet är det viktigt att vi svenskar umgås med svenskar, och då med sådana svenskar som trivs bäst med andra svenskar.

  När den attityden blir tongivande i samhället så kommer politikerna att föra en politik därefter, annars får de ju inga röster. Det är därför det är mycket viktigare att arbeta på attitydförändring än att legitimera fortsatt vänstervridning i parlamentet.

  SvaraRadera
 2. Utmärkt skrivet. Landet ja hela EU måste försättas i krigstillstånd! För skall det som artikeln beskriver förändras kommer VÅLD att krävas. Ställer själv upp trots mina 72 år.

  SvaraRadera
 3. Dagens vuxna Svenskar tycks inte bry sig ett dugg för den framtid som deras barn och barnbarn kommer att vara en del av. Merparten har nog med sig själva lever för dagen utan minsta tanke om vad det är för land de kommer att lämna efter sig en dag. När man ser på vad de olika TV kanalerna har att erbjuda visar det sig med all tydlighet var nivån ligger på både de som bestämmer utbudet och vilken nivån de anser sina tittare ligger på. Trams, flams, galenskap och barnslighet genomsyrar helt utbudet idag. Ordet DUMBURK är idag mer relevant än någonsin. Jag ser idag i princip enbart på kunskapskanalen på SVT.

  SvaraRadera