måndag 18 april 2016

Ljungbeck: Det svenska politiska systemet är i grovt förfall. Marcus Birro: Vad statsministern skulle sagtSveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar
motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.
Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter.

Överallt sitter svekets administratörer och administrerar
svenskarnas undergång Belöningen från Reinfeldt & alliansen
är fina jobb och hög lön.”

Olle Ljungbeck:
Det svenska politiska systemet är i ett tillstånd av grovt förfall,  ja jag skulle vilja använda ordet förruttnelse.

Stefan Löfven, "Jag har i dag fått Mehmet Kaplans begäran om entledigande som statsråd". "Jag har beviljat begäran. Ett statsråd ska kunna representera Sveriges regering på ett otvivelaktigt sätt, om detta får det inte råda några tveksamheter".

Vad är nu detta om inte ännu ett bevis på Stefan Löfvens feghet och moraliska förfall. Men också att han aldrig säger sanningen. I stället för att klart markera att islamisten Mehmet Kaplan på grund av sina åsikter och värderingar är ovärdig att inneha en statsrådstjänst, fegar han och låter Kaplan själv begära sitt avsked.

Därmed vet vi inte heller var Stefan Löfven står. För Stefan Löfven är kanske Kaplans agerande och uttalanden inte särskilt allvarligt. Kanske hade Löfven låtit honom vara kvar om inte medierna agerat. Den slutsatsen går att dra av flera skäl. Bland annat trampar Kaplan varje dag på den värdegrund vi såväl grundlagsfäst som vi lagt fast i allmän lagstiftning. Och detta vet Löfven men har aldrig påpekat det.

Exempelvis kräver han att såväl hustrun som döttrarna  skall bära schal/slöja. Vilket är ett kvinnoförnedrande attribut som helt strider mot vår jämställdhetslagstiftning.

Genom sitt medlemskap i olika samfund tillhörande islam tar han klart avstånd från såväl demokrati som vår svenska lagstiftning om jämställdhet mellan könen etc.

Det är helt enkelt oförlåtligt av Löfven att ha accepterat Kaplan i regeringen om han själv delar vår grundlags värdegrund. Vilket han rimligtvis borde göra. För mig låter inte detta troligt med hänsyn till hur han hittills agerat. Hans passivitet inför alla de våld/gruppvåldtäkter som begås av invandrare mot svenska kvinnor gör honom inte trovärdig.

De övriga partiledarna i sjuklövern inger inte heller något stort förtroende.

Anna Kinberg Batra tycker, "att statsministern agerat passivt och långsamt och felet med det är att det skadar Sverige". Om nu Batra ansåg att Kaplan var ovärdig att inneha statsrådsposten kunde hon när som helst begärt misstroendevotum och på det viset fått honom utkastad. Men att Batra och Alliansen skulle ta ett sådant steg tror väl ingen på.

När nu Batra uttalar sig om Kaplan kan jag inte låta bli att nämna ordet skenhelighet. När jag för ett antal år sedan avslöjade islamisten och f d rektorn vid Römosseskolan i Göteborg och sedemera moderate riksdagsledamoten Abdisiriak Waberi fick jag höra att jag var såväl rasist som främlingsfientlig av bland annat Batras närmaste medarbetar och partisekreteraren för moderaterna Tomas Tobe.

Trots att Skolinspektionen vid ett tiotal tillfällen under ett flertal år riktat grova anmärkningar mot skolan där Waberi var rektor beskylldes jag för rasism då jag endast gjorde vad jag var skyldig att göra. Av Skolinspektionens protokoll framgick bl a att de kvinnliga eleverna utsatts för grov mobbing. Detta tog sig uttryck på många sätt som t ex när de hade menstruation inte fick vistas i mosken eller ta i koranen. De fick generellt sämre betyg än pojkarna trots att statistiken visar något helt annat. Med andra ord tillämpade skolan samma kränkande behandling av flickor som är legitimt inom islam. Men i stället för att agera mot Waberi beskylldes jag för att vara rasist rasist. 

Alliansen har återigenlurat medborgarna och återinfört "Decemberöverenskommelsen". Jo visst har man påstått att man brutit denna överenskommelse, som också innebar brott mot grundlagen genom att man då också dödförklarade parlamentarismen.

Men att vara ärlig och stå för givna löften är inget som tilltalar dagens politiker. Och därför lever "Decemberöverenskommelsen" som tidigare. Visserligen dödförklarades den men uppstod ögonblickligen därefter. Ja Batra har ju till och med velat grundlagsfästa den.

Annie Lööf som ingår i denna illustra församling av svamlande retoriker anser, att beslutet var nödvändigt. Beskedet från Kaplan var ofrånkomligt. Hans agerande har visat på bristande omdöme och skadat såväl honom själv, regeringsämbetet som Sveriges anseende utomlands. Även hon verkar inte ha förstått allvaret i Kaplans agerande. Genom hennes påstående att det skadat honom själv, fritar hon ju honom från ansvar som att någon annan vållat skada.

Och på tal om att skada Sveriges anseende så är hon inte dålig själv heller. Genom att förorda månggifte, 40 miljoner invandrare etc etc platsar inte hon heller - med hänseende till förnuft och omdöme - precis i första divisionen.

Uttalanden i den här frågan av de övriga partiledarna i sjuklövern tyder knappast på att de brytt sig om att vi haft  en antidemokratisk islamist, som dagligen trampar på de värderingar vi grundlagsfäst och som inte minst företrädarna för partierna har skyldighet att värna.

Genom den nu förhoppningsvis avslutade "Kaplan-affären" har förfallet inom politiken alltmer accentuerats. Men den som tror att denna förfallna och icke ansvarstagande skara politiker skall dra lärdom av det som hänt bedrar sig.

Skall förruttnelsen upphöra måste vi medborgare kräva att politikerna följer grundlagen. Under de senaste 25 åren har brotten mot denna och därmed också mot folket varit otaliga.

Den som studerat vår främsta grundlag - Regeringsformen såväl som förarbetena till denna - kan inte undgå att se hur politikerna bryter mot den och därmed också mot demokratin.

När politiker skall svära sig fria försvarar de sig med att vi har ett representativt system.
Jo det har vi. Men det innebär inte att medborgarna överlämnar makten in blanko. Enligt grundlagen och i förarbetena betonas vikten av information i de stora frågorna. Men än mer något som är ännu viktigare. Nämligen att de stora frågorna skall tas inför val eller i folkomröstning. I stället utelämnar politikerna de stora frågorna inför valen och först när det eller de partier som erövrat regeringsmakten tillträtt informerar man och redovisar dessa frågor. Då är det försent för medborgarna att t ex vid val av parti välja det som driver deras frågor.

Det finns många exempel på detta.
 "Det nya pensions-systemet" togs bakom lykta dörr   ar. Och var okänt för medborgarna när det redovisades. ATP däremot fick medborgarna kunskap om  genom en intensiv informationskampanj med folk   omröstning.

Jag skulle kunna ta massor av för folket viktiga frågor som politikerna genomfört utan att ge medborgarna möjlighet att välja

Här några:

Lissabonfördraget
Riksbankens överstatlighet
Avskaffande av värnplikten
Försvarspolitiken

Stora delar av Norrland gjordes till övningsfält för främmande nationer

Massinvandringen som sannolikt påverkar ekonomi   och befolkning mer än någon   annan fråga

Ändring av grundlagen (regeringsformen 2002) som  gav riksdagen rätt att överföra mer makt till EU utan att höra medborgarna. Detta har av framstående  jurister ansetts för att vara  inte bara ett grundlags   brott utan till och med en statskupp. Ja, Lagrådet hävdade
också att det var ett grundlagsbrott. Därefter har   medborgarna ovetande, ett stort antal ändringar  skett

När nu såväl Nato-anslutning som Värdlandsavtalet  är aktuellt talar ingen politiker om folkomröstning  valet.

Eftersom politiker och medier nästan aldrig säger sanningen eller hävdar demokratin kanske en Tribunal skulle kunna ge medborgarna information om det politiska förfallet. Givetvis skall alla politiker vara bannlysta från denna. Du som inte tillhör sjuklöverpartiernas degenererade och förfallna politiker hör av dig så arbetar vi för en sådan inför nästa val.

Olle Ljungbeck, Gävle

Vad statsministern borde sagt

Marcus Birro…ser nu presskonferensen med statsministern rörande Kaplan.
Det är en häpnadsväckande brist på ryggrad jag ser. Det är en närmast klinisk brist på mod, karaktär, tydlighet och upprättelse.Statsministerns feghet och flathet inför exakt allting som kräver ställningstagande är flottigt och fasansfullt.

När det gäller övertramp rörande andra värdegrunder kan statsministern dundra i artiklar om facism och människors lika värde.

Nu är det knäpptyst. Han är som en kastrerad hankatt. Inte ett enda ord om VARFÖR ministern avgår.

Jag kan hjälpa dig Stefan. Så här kunde du ha sagt:

”Hej och tack för att ni kommit hit. Det har under en viss tid blivit känt att en känd och framstående svensk minister inte delar den värdegrund som mitt och regeringens samarbetsparti delar. Det är oförenligt med våra värderingar jämföra israeliter med nazister, det är vedervärdigt att sitta vid samma bord som terrorister, islamister och religiösa fundamentalister i en tid när just denna typ av brottslighet är det främsta hotet mot vår civiliserade demokrati. Det har blivit uppenbart att ministern i fråga haft en attityd utåt och en annan, dold agenda. Det är oförenligt med vår demokrati helt enkelt och det är därför, och inte för att media skrivit om det, som han avgår. När en värdegrund attackeras måste vi vara lika konsekventa oavsett från vilket håll attackerna kommer. DET är verklig demokrati och jag tänker i fortsättningen vara lika skoningslöst tydlig i myt adresserande av denna typ av fascism som jag varit i min kritik mot folkvalda paritet i riksdagen. Kaplan avgår inte för att media skrivit om detta utan för att det inte går att ha en minister som svävar så tydligt och uppenbart på målet om vem han är och vad han tror på.” Marcus Birro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar