måndag 30 maj 2016

Ljungbeck: Partiledardebatten på Mors Dag visade sex moraliska krymplingar. Kulturmarxistiska förtrycket i SverigeLjungbeck: Partiledardebatten.

Jag kan inte längre betrakta dessa sex personer värdiga att sitta i vare sig regering eller riksdag.
De är moraliska krymplingar som varje svensk borde ta avstånd ifrån.

 Jag kräver nu att Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund, Isabella Löwin lämnar sina poster omedelbart.

Ovanstående individer visade tydligt och klart - eftersom de inte  markerade - att för dem och deras partier är våldtäkt och sexuell terror mot svenska kvinnor/flickor utförda av invandrarmän en andrahandsfråga.

Jag har aldrig tidigare upplevt något så chockerande  som dessa politikers uttalanden i denna fråga. Endast Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor markerade tydligt att invandrarmän som våldfört sig på svenska kvinnor/flickor skall utvisas efter avtjänat straff.

De övriga gav inget svar som kunde tolkas så att de delade Åkessons och Busch krav.

Detta är skrämmande, ja oförsvarbart. Såväl Löfvens, Levins som Sjöstedts svar kan inte tolkas på annat sätt än att de ser våldtäkter mot svenska kvinnor/flickor som något vi måste acceptera.

Löwins jämförelse med vad hon sett i andra länder har inte det minsta med saken att göra. Sveriges regeringar har inbjudit dessa väldtäktsmän till Sverige. Därför är de skyldiga och deras brott kan aldrig försvaras. De borde skämmas för att göra denna jämförelse.

Svenska kvinnor/flickor har sålunda från de personer som ofta skryter om svensk jämställdhetspolitik fått höra att det av sex partiledare ses som en bagatell att
de våldtas. Vilka signaler sänder detta till de presumtiva våldtäktsmännen. Jag trodde faktiskt aldrig att jag från en svensk politiker skulle få höra att man bagatelliserar detta fruktansvärda brott som en våldtäkt utgör.

Detta får inte stå oemotsagt. Nu måste vi förena oss i motståndet mot dessa sex fiender till svenska kvinnor/flickor. Ni alla som kan. Maila dem och tala om vilka kräk de är. Stryk dem på valsedeln.

De har gått för långt i sin feghet att inte våga värna de svenska kvinnorna/flickorna.

Jag är 84 år och har under min levnad lyssnat på flertalet valdebatter. Men jag har aldrig hört något så  fruktansvärt svekfullt, ondskefullt och vidrigt som när dessa sex stackare inte vågade ta klar ställning för att allt skall göras för att skydda svenska kvinnor/flickor.

Jag kan inte längre betrakta dessa sex personer värdiga att sitta i vare sig regering eller riksdag. De är moraliska krymplingar som varje svensk borde ta avstånd ifrån.

Jag trodde aldrig att jag i en partiledardebatt skulle få höra något så lågt, simpelt som deras feghet i att inte ta klar ställning mot invandrarmäns våld/våldtäkter mot svenska kvinnor/flickor. Att ett så enormt svek mot svenska kvinnor/flickor uttalas av de som skall agera för att skydda dem på alla sätt kommer för alltid att vara den mörkaste dagen i mitt liv.

Stå upp ni alla män, kvinnor/flickor och visa ert hat mot dessa avskyvärda individer.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

I&M Bloggläsare Mors dag
1. I natt avslutade jag läsningen av en bok som stått oläst i min bokhylla i fyrtio års tid. Som pensionär har jag äntligen fått tid att ta itu med en del olästa verk som stått och pockat på läsning i alla dessa år. Boken är "En kalv med eken stångades" av Alexander Solsjenitsyn och redan när jag tog ner den från bokhyllan anade jag att jag skulle finna en rad likheter mellan förtrycket i Sovjetunionen och det nuvarande kulturmarxistiska förtrycket i Sverige. Som du kanske känner till skildrar boken den kamp Solsjenitsyn fick föra mot det sovjetiska systemet för att få sina verk publicerade och den försvarsstrid han fick föra efter att vinden vänt och tövädret upphört och gått över i en kampanj mot honom. Även alla säkerhetsåtgärder och manövrer han tvingades till för att skydda sina ännu icke publicerade verk, de som i början på 1970-talet slog ner som bomber i västvärlden. Det hela slutade som bekant med att han landsförvisades i februari 1974, med hänvisning till artikel 64 i den sovjetiska strafflagen om landsförräderi.
Olikheter finns naturligtvis men något som slår en är likheterna i de metoder som överheten använder för att tysta och förfölja dissidenter. Här är några svar som Solsjenitsyn ger i en intervju med AP och Le Monde i augusti 1973.
Fråga: Vad kan Ni säga med anledning av de senaste angreppen i sovjetpressen mot akademiledamoten Sacharov?
Svar: /…/ "Ingen i detta land tillåts över huvud taget uttala seriös kritik på någon nivå och med någon grad av konstruktivitet - om man undantar en snäv krets av personer, vilka nått sin position efter många års lydighet, vilken föga uppammat den kritiska förmågan hos dem. Sacharov är tyvärr alltför berömd; man tvingas därför krossa honom offentligt /…/. Men de okända kritikerna krossas en masse i tysthet, i landsorten, i avkrokarna, och ingen vet hur många anonyma människor som försmäktar och går under på de psykiatriska distriktssjukhusen. Ni kan själva undersöka om det de senaste 10, 20 eller 30 åren har framförts argument mot någon enda oliktänkande. Nej, inte mot någon - eftersom inga finns. Man svarar alltid med svordomar och förtal. Sådant är ”svaret´ till Sacharov”./…/
Endera administrativ, rättslig straffpåföljd eller okvädinsord eller tystnad - de tre utvägarna för dem som ingenting substantiellt förmår svara.
Citaten återfinns i Bilaga 26 på sidan 429 i ovan nämnda bok. Det sista citatet kan även användas som en beskrivning på det svenska "debattklimatet" i invandringsfrågan under de senaste decennierna. Det är både skrämmande och beklämmande på en och samma gång!I&M


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar