fredag 20 maj 2016

Olle Ljungbeck: Värsta brottslingarna i Sverige i modern tid - regerings- och riksdagsledmaöterna från SjuklövernÄr Du tyst och tiger still är Du också medlöpare till våra fiender - regerings- riksdagsledamöter, politiskt korrekta journalister och myndighetspersoner.
Tiden är knapp. Våra fiender vinner mark för varje dag.
 Tag ditt ansvar och starta kampen.
 Vi måste kraftfullt skärpa och vidga kampen mot islam/islamismen.


En av alla brottslingar och landsförrädare är Leif Lindström, kommunalråd i Borlänge, som tror att teaterföreställningar skall stoppa kravallerna.

Olle Ljungbeck:
De regerings- och riksdagsledamöter från S, M, C, L, KD, MP och V som stött massinvandringen från 2006 är de värsta brottslingar Sverige haft i modern tid.

Enkelt uttryckt kan ett land drabbas av två slags katastrofer eller sammanbrott. Dessa kan endera orsakas av naturen (naturkatastrofer) alternativt av människor (statsledningen - regering och riksdag).

Sverige befinner sig i dag i en situation som måste karakteriseras som inledningen till såväl ett ekonomiskt sammanbrott som en samhällsupplösning. 
Dagens tillstånd är helt och hållet orsakad av rubricerade individer till följd av deras medvetna men helt ogenomtänkta och oreglerade godkännande av massinvandringen.

Förutom att mängden invandrare slukar så enorma  ekonomiska resurser att välfärden inte kan upprätthållas, belastas också samhällsinstitutioner som skola, äldrevård, sjukvård, tandvård etc så att de egna medborgarna inte får ett minimum av sina behov tillgodosedda.

Utöver detta har vårt samhälle (som tidigare var ett av världens tryggaste) drabbats av en enorm kriminalitet i form av  grovt våld som mord, våldtäkter, rån, stölder, sprängningar, skjutningar, förstörelse av byggnader, bilar etc som rör sig om miljardbelopp.

Ett annat tecken på statsledningens brottslighet och totala sönderfall är att denna släppt kravet på lagarnas tillämpning i frågor som framförallt rör invandringen. Detta gör att brottsligheten självklart accelererar när förövarna inte bestraffas. Bland annat används nästan aldrig utvisning hur allvarligt brottet än är.

Konsekvensen av ovanstående är en utsatthet och otrygghet - men också misär för de som är i mest behov som "fattigpensionärer", sjuka etc - för befolkningen som saknar motstycke.

Framförallt är svenska kvinnor/flickor utsatta och otrygga var de än befinner sig i samhället.
Denna otrygghet tar sig mer och mer uttryck i att kvinnor/flickor inte vågar gå ut ensamma liksom att skolflickor ständigt utsätts för tafsande och våldtäktsförsök/våldtäkter från invandrarmän/pojkar. Självklart blir det så om man tar in människor från kulturer där kvinnor/flickor är mannens egendom och i stort sett utan rättigheter.

När därför Stefan Löfven i en debatt där han avkrävs insatser för att förhindra våldet mot kvinnor svarar på detta sätt; "Detta är inget nytt, det har funnits i alla tider i vårt land", är hans påstående så gement och generaliserande att han borde fått avgå enbart för detta uttalande. Denne man som av FN-chefen fått och åtagit sig uppdraget att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män ger ett svar som lämnar kvinnorna helt utan stöd. Hans uttalande personiferar den äkta skurken!

Företrädarna för världens mest onda, skurkaktigaste och primitiva religion/kultur ges mer och mer inflytande. Stora summor av skattemedel ges till samfund tillhörande denna religion och som styrs av män som är motståndare till den värdegrund vi grundlagsfäst. Trots att de motarbetar demokratin, jämställdhet för kvinnor får de driva friskolor där eleverna fostras till att föra vårt land tillbaka till samhällsförhållanden som rådde för 1600 år sedan.

Inte nog med att de får miljoner, politikerna tar till och med deras världsfrånvändhet och galenskap på allvar.

Inte i något fall har de ledande politikerna (partiledarna) klart markerat att Sverige skall vara en sekulär stat, religionen är en fråga för individen och skall hållas avskild från hur samhället skall styras.

I tio år minst har det talats om parallellsamhällen/klansamhällen men de bara växer och fler och fler människor såväl invandrare som svenska medborgare tvingas rätta sig efter dessa destruktiva individers självpåtagna rätt att bestämma hur människorna i dessa områden skall leva.

Islamisterna har inte bara släppts in i partiernas ledande organ de har också tillåtits bli riksdagsledamöter och ministrar etc. !

Det är ställt utom allt tvivel att regeringarna Reinfeldt och Stefan Löfven samt sjuklöverns riksdagsledamöter är skyldiga till den katastrof Sverige och dess medborgare står inför. Därför skall de alltid kallas och bemötas som brottslingar.

När sjuklöverpartierna beskyller Sverigedemokraterna (SD) för både det ena och andra skall Du veta att dessa partier har samtliga fler och grövre lik i lasten än SD. De har alltsedan inträdet i EU oavbrutet gjort sig skyldiga till grundlagsbrott. Det allvarligaste brott en regering och riksdag kan  begå. Detta har såväl Lagrådet (granskare av om lagarna följs) som högt renommerade och respekterade jurister framhållit vid ett flertal tillfällen.

Däremot har SD under sin tid som riksdagsparti alltid hävdat och följt våra grundlagar.
En som däremot inte gör detta är moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. Trots att Allianspartierna hävdat att de brutit Decemberöverenskommelsen tillämpar de den alltjämt. Det innebär att man bryter mot en av den svenska demokratins viktigaste grundpelare - nämligen parlamentarismen. Troligen är Allianspartiernas avsikt med att inte störta regeringen Löfven att låta Sverige hamna i en katastrofsituation som gör att denna helt förlorar medborgarnas stöd. Men det innebär också att man helt kallt spelar med Sveriges och de svenska medborgarnas välfärd och trygghet för att enbart säkra makten åt sig själva. Om detta inte är ett allvarligt brott i juridisk mening så är det i vart fall ett förtroendebrott mot hela svenska folket.

Att därför ge moderaterna sin röst är det samma som att ånyo acceptera en regering som på intet sätt tänker arbeta för de svenska medborgarnas bästa utan helt kallt enbart strävar efter makt för egen del. Du som läser detta kan inte vid nästa val svära dig fri med att Du inget visste om Du röstar på dessa lagbrytare.

Om Du i framtiden vill leva i det goda land Sverige var fram till massinvandringen måste Du ge din röst till det parti som i stort sett vill förbjuda sådan från länder där Islam är statsreligion/kultur. 

De som bekänner sig till islam går inte att integrera i det svenska samhället. De har bara en strävan. Det är att ersätta demokratin och upplysningstidens idèer med Sharia och Koranens människofientlighet.

Vi har redan sett mycket av detta trots att invandringen från dessa länder pågått så kort tid som ca tio år. Men under denna tid har vårt samhälle gått från en av de tryggaste platserna på jorden till ett av de mest otrygga. Sålunda kan ingen svensk i dag känna sig säker från att bli mördad, våldtagen, rånad, sprängd, skjuten eller på andra sätt utsatt för kriminalitet.

Våra skolungdomar riskerar under sin skolperiod tvingas leva under ständig otrygghet och risk för att bli våldtagna. Detta ser landets statsminister som något naturligt och inget att uppröras över. Sannolikt har alla sjuklöverpartiernas ledare och deras riksdagsledamöter samma åsikt eftersom de hela tiden låter detta ske utan att agera. Samma gäller framväxten av parallellsamhällena som helt styrs av lokala fundamentalister som har som enda rättesnöre sharia och koranen.

När ett lands styrande partier inte bara stillatigande åser utan genom skattemedel och politiska beslut understödjer denna utveckling borde varje svensk medborgare inse att dessa sju partiers politiker är de värsta brottslingarna vi har. De är det, eftersom de är på väg att helt ödelägga och förstöra det samhällssystem  som varit en förebild för all världens folk. 

Så nästa gång Du tänker lägga din röst på ett partis kandidater bör Du vara medveten om att väljer Du fel parti blir Du medansvarig till den kommande katastrofen. Sjuklöverpartiernas ledare har tydligt visat att Du, dina barns och svenska folkets välfärd, trygghet
och demokrati inget betyder för dem.

Nedanstående är endast ett exempel på våldssituationen i Sverige i dag, jämförd med de nordiska länderna som för en mer restriktiv invandrings och kriminalpolitik. Massvåldtäkterna på svenska kvinnor/flickor begångna av invandrare vågar myndigheterna inte visa.

Antal skottskadade i de nordiska storstäderna 2010 – första halvåret 2015.
  • Stockholm 189
  • Göteborg 109
  • Malmö 63
  • Köpenhamn 30
  • Oslo 30
  • Helsingfors 10 (cirka)
Fotnot: Siffrorna från Stockholm gäller Stockholms län
Källa: Landstingens vårdskaderegister samt polisen

Antal dödade i skottlossningar 2013 - sept 2015
* Stockholm 21
* Göteborg 17
* Malmö 7
* Köpenhamn 6
* Oslo 3
* Helsingfors 2

Så Svensson när Du kontaktas eller kontaktar en politiker från något av sjuklöverpartierna skall Du helt negligera hans/hennes självpåklistrade förklädnad som humanist utan se han/hon som de brottslingar och landsförrädare de är! Därmed blir också ditt val lätt.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar