fredag 13 maj 2016

Olle Ljungbeck: Vi måste ta upp kampen mot islam- NU. Tiden är knappOlle Ljungbeck:

Är Du tyst och tiger still är Du också medlöpare till våra fiender - regerings- riksdagsledamöter, politiskt korrekta journalister och myndighetspersoner.
Tiden är knapp. Våra fiender vinner mark för varje dag.
 Tag ditt ansvar och starta kampen.

Vi måste kraftfullt skärpa och vidga kampen mot islam/ islamismen.

För varje dag som går  ser vi hur islamismen (islam) inte bara ignorerar utan också hotar vår lagstiftade värdegrund. Syftet från islamisternas sida blir alltmer uppenbart för varje dag. De vill föra Sverige 1400 år tillbaka. Deras primitiva, vidskepliga och ociviliserade värdegrund präglar mer och mer Sverige. Men inte nog med att islamisterna driver denna tillbakagång av vårt samhälle.

Vi ser också hur politiker, tjänstemän och journalister i sin bristande förmåga att genomskåda islamisternas målsättning, hjälper till att införa värderingar som våra förfäder och dagens sunda människor bekämpat och bekämpar.

Det som var otänkbart för något decennium är nu verklighet i många kommuner och offentliga inrättningar. T ex är det numera vanligt med segregerade bad för män och kvinnor. Likaledes skiljer man på pojkar och flickor inom många områden. Såväl barnäktenskap som månggifte förekommer trots att lagen förbjuder detta. Könsstympning av flickor som är förbjudet förekommer fortfarande.
….
Ett av de allvarligaste felen politiker, myndigheter och journalister gör är att sätta likhetstecken mellan arbete och integration.
Sverige är en sekulär demokrati. Det betyder inte bara att vi står upp för principen att stat och religion/kyrka/moske/synagoga skall hållas åtskilda utan också att en majoritet av svenskarna anser att religiös vidskepelse inte har någon plats i politiken. Där skiljer vi oss helt från utövare av Islam som ser religion, samhälle, stat som en enhet. Detta får vi aldrig acceptera utan på alla sätt motverka. De invandrare som inte inser detta skall ej heller ges medborgarskap i vårt land.

Men även om arbete skulle innebära integration så finns två hinder kvar. Det finns inga arbeten och om sådana funnes skulle trots detta endast en liten del av muslimska invandrare vilja arbeta.

Islamsk lag omfattar grymma straff som piskning, stening, halshuggning etc
Mot bakgrund av de barbariska värderingar islam och dess bekännare står för borde det vara en självklarhet att individer som bekänner sig till islam inte skall kunna bli politiker än mindre få tillträde till regering, riksdag eller andra samhällsfunktioner.

Att politiker i gemen inte insett faran med islam får vi ständigt bekräftelse på.
Trots att vi så gott som dagligen får information om grova våldsbrott som mord, våldtäkter rån, skjutande och sprängningar är Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööv, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt och naturligvis miljöpartiets talespersoner totalt tysta om att majoriteten av dessa brott utförs av individer som bekänner sig till islam.
Löfven har sedan han blivit regeringschef inte någon enda gång agerat mot den islamisering vi dagligen ser i våra förorter och tar sig alltmera antidemokratiska och våldsinriktade uttryck. Jag skall som ett exempel på politikernas totala blindhet vad gäller den pågående islamiseringen ge några exempel här.

I Gävle har Gefle Dagblad sedan en tid tillbaka belyst förhållandena vid moskèn i Gävle.
Tidningen har bl.a  intervjuat ett antal utövare av islam och medlemmar eller "funktionärer" vid moskèn. En av dessa är imamen Abo Raad. Denne imam tillhör den Salafistiska grenen av islam som också är den mest våldsinriktade. Raad själv förnekar detta men vittnesbörden är så många att han inte kan tillmätas någon trovärdighet när han påstår något annat.

 Bildresultat för abu raad

Här några exempel.

"Abo Raads inlägg efter Mosuls fall.
Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar
O Allah, injaga skräck i Dina fienders hjärtan,
Du Levande, Föreståndaren, o Allah, Du som betvingar och återupprättar himlarna och jorden,
Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras (sic!) sunni-syskon i Irak, dör de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor,deras patetiska lurar ingen förutom de enfaldiga och förblindade, eftersom sunniterna har slaktats av förrädarna som har deltagit i ockupationens regering, för att inte nämna förbrytelserna av miliserna och deras shiitiska, ruttna ledning som har handlat med irakiskornas heder [på så sätt] att de sunda vanorna och den rätta människonaturen äcklas av det. Detta efter att på ett falskt och lögnaktigt sätt ha gjort religionen och det profetiska hushållet till en handelsvara. Ett folk som inte kvalificerar för att vara stumma djuren, än mindre att vara människor som andra människor, men som tyvärr har hamnat vid maktens roder i ett land där Allah har koncentrerat livets rikedomar. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor. Vår nation har inte förlorat ett slag, där inte meningsskiljaktigheter, splittring och egots lustar har varit nationens paroller. Frukta Allah beträffande er religion och era syskon; frukta Allah, för Han är sannerligen med de gudfruktiga. "Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras."

Abo Raad, Riyad ad-Douhan, al-Basri
(Översättningen är gjord av en professionell översättare.)
Trots den galenskap som Raad här ger uttryck för har han fått vara lärare vid den islamiska förskolan som drivs av moskèn!

Men inte nog med detta. Abo Raad har också stått ansvarig för Hemsidan.se. Hemsidan var skattefinansierad med 416000 kronor. Pengarna gick till Sveriges Imam Förbund som hade sin adress där Gävle moskè ligger! På sidan gick att läsa att Abo Raad och en annan imam var ansvariga för innehållet på sidan.

Bland annat förespråkades dödsstraff på homosexuella. Något som han själv bekräftar i en intervju. Homosexualitet är förbjudet i islam och om ett land följer sharia och styret implementerar lagen, ja då tillämpas guds lag, säger han och syftar på dödsstraffet. På hemsidan kunde man också läsa att en muslim varken får bli vän med en ickemuslim eller bli medlem i deras samhälle. I andra artiklar har han hyllat terrororganisationen Islamiska Staten etc.

Vi skulle om vi vore aningslösa och icke reflekterande individer kunna stöta detta ifrån oss med att detta är en galnings uttalande och därför inte något att beröras av.
Men tänk efter. Svenska folket är de som är hotade inte bara av denne galning utan av ett ganska stort antal med samma destruktiva och våldsinriktade målsättning. Trots detta understöder regering och riksdag dem med skattemedel trots att de när som helst kan sätt en kniv ryggen på dig eller spränga ett obestämt antal svenska medborgare i bitar!

Vad är detta om inte enbart ett åsidosättande av tryggheten för svenska folket utan också en medveten handling som kan jämställas med sabotage mot det egna folket. Med andra ord understöder man subversiva grupper med tydlig kännedom om att den egna befolkningen kan vara måltavla för dessa våldsinriktade individer.

Med utgångspunkt från ovanstående kan ingen förneka att Sveriges regering och riksdag genom ekonomiskt och annat samhälleligt stöd till dessa våldsinriktade individer, indirekt utgör ett hot mot sitt eget folk om man inte desarmerar (oskadliggör)  dessa potentiella terrorister.
Dessa åtgärder är därför ett minimum för att skydda den egna befolkningen.

- Utvisning av utländska medborgare som hotar svenska medborgare, men också sådana som inte accepterar demokratin och grundlagsfäst svensk värdegrund.
- Utvisning av utländska medborgare som gjort sig skyldiga till brott efter avtjänat sådant där straffsatsen är fängelse.
- Utvisning av utländsk medborgare som påträffas med innehav av vapen och sprängmedel.
- Förbud mot friskolor som drivs av organisationer som har bindningar till islam.
- rösträtt och valbarhet till politiska församlingar förutsätter demokratisk värdegrund och erkännande av FN.s deklaration om Mänskliga rättigheter.
- Ovillkorligt krav på jämställdhet mellan kvinnor/flickor -män/pojkar.

Vi kan därför slå fast följande.

Om inte Regering och riksdag oskadliggör de ovan nämnda är också de våra fiender. Genom att rösta på dem i kommande val lägger vi grunden till vår egen undergång. För att detta inte må ske måste vi bekämpa alla försök till förändring av vår värdegrund.

Varifrån hotet kommer råder ingen tvekan - Islam

Är Du tyst och tiger still är Du också medlöpare till våra fiender - regerings- riksdagsledamöter, politiskt korrekta journalister och myndighetspersoner.

Tiden är knapp. Våra fiender vinner mark för varje dag. Tag ditt ansvar och starta kampen.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  Hela artikeln på Exponerat


2 kommentarer:

  1. Tyvärr är det nog så, att vi är vid vägs ände. Det enda som nu återstår är en beväpnad konflikt. Men Var skall vi få tag i vapen?

    SvaraRadera
    Svar
    1. En bra början är att ta jägarexamen och införskaffa de vapen som du får licens för.

      Radera