söndag 1 maj 2016

Regeringarna Reinfeldt och Löfven inkompetenta att leda ett land
…Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft.
 ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man.

Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar.

Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan. Rationalismen präglade upplysningen. Upplysningstiden Wikipedia

Med andra ord. De som styr Sverige i dag är de som allra minst borde göra det.

Så skriver Olle Ljungbeck:

Regeringarna Reinfeldt och Löfven har gjort allt fel vad gäller massinvandringen. Detta beror emellertid inte på olyckliga omständigheter eller sådant som de inte kunde förutse eller råda över. Orsakerna har sin grund i bristande förmåga att leda landet - helt enkelt kompetensbrist.

Hävdandet av svenska normer och värderingar har fått stryka på foten av rädsla för att kallas rasist och främlingsfientlig. Helt enkelt feghet att se och skildra verkligheten.

Det som föranlett mig att skriva den här artikeln är en video jag tagit del av på internet. En kanske 8-årig storgråtande flicka skiker ut sin förtvivlan och rädsla vid ett bombanfall i staden Aleppo. När jag ser henne och hennes mor och syskon så inser jag mer än någonsin hur planlöst, cyniskt och egoistiskt - de enligt sig själva - främsta humanisterna i världen (regeringarna Reinfeldt och Löfven) - handla och agerat. Kommer ni i håg hur dessa båda "statsministrar" varje gång de öppnade munnen om massinvandringen alltid framhöll sig själva som humanast i världen?

Vad har denna humanism inneburit och lett till.
Jo, förra året kom det ca 160 tusen individer till Sverige. Ca 60000 har enligt uppgift varit ensamkommande pojkar. Detta vet vi vid det här laget är en lögn.  Flertalet är unga män varav endast högst en tiondel har haft flyktingskäl för att komma till Sverige. De andra har kommit hit av äventyrslust och för att få det bättre. Men detta är inte skäl för asyl.  Av de övriga är också merparten män. De som saknas är de verkligt utsatta - kvinnor och barn. Den fråga som aldrig ställts men måste ställas är? Varför har männen flytt från hustru och barn? Jag är övertygad om (trots att jag då beskylls för rasism) att detta skulle aldrig skett om det handlat om män från de nordiska länderna. De som kallar sig världens främsta humanister har svikit de mest utsatta och behövande - kvinnor och barn. Ett svek de borde få stå till svars för.
Det vi nu ser är hundratusentals kvinnor och barn i flyktinläger eller kvar i de värsta krigszonerna. De som i första hand skulle fått en fristad här.

Och vad har nu denna enorma humanism resulterat i.
Jo hundratals asylboenden. I nästan vartenda sådant slås man inbördes. Mord och våld är vardag. Upphoven till dessa är ofta hedersrelaterat eller religionsbetingat. Ingen sysselsättning. I stället för att asylanterna själva får ombesörja renhållning, städning, hygien, diskning, matlagning etc etc finns anställd personal som kostar miljoner! 

Våldet sker inte enbart mellan asylanterna. Nej sedan lång tid har det eskalerat och riktat sig mot lokalbefolkningen i form av grovt våld som våldtäkter, gruppvåldtäkter, mord, rån etc.

Politiker, myndigheter och medier gör trots detta allt  för att vi medborgare inte skall få veta verkligheten om vad som sker. Sitt eget folk är de på väg att offra. Nu har centerns Annie Lööf föreslagit att de svagaste - de arbetslösa svenskarna - skall få sänkt A-kassa så det blir mer pengar till invandrarna!

Trots att Sverige är på väg att bli en av världens mest kriminella länder vad avser våldtäkter och grova brott agerar politiker och myndigheter strängare mot det egna folket än mot de inkommande brottslingarna. Brotten för de senare får nästan vara hur grova som helst och ändå utvisas de inte!

Salafismen – mest extrema islamismen
Trots att den mest extrema islamismen - Salafismen  etc -etablerat sig i moskèer, i muslimska samfund och muslimska friskolor agerar inte politiker och myndigheter. Fegheten och sveket mot den egna befolkningen är närmast total.
.…
Denna "humanism" innebär att de svagaste och mest behövande inte får någon hjälp medan äventyrare och de starka, som nu befinner sig i Sverige utan att vilja göra rätt för sig kostar samhället enorma summor. Ja sådana enorma summor att det kan bli tal om att höja kommunalskatten med två kronor. 

Den som vågar se verkligheten inser att de svenska humanisterna med Reinfeldt och Löfven  har givit de starka, friska och i många fall inte berörda av kriget en fristad. De verkligt behövande har man lämnat i sticket och låter dem gå en långsam och plågsam död till mötes. Det är sådana som den förtvivlade flickan man svikit.

På grund av  feghet, rädsla etc har man gett fritt spelrum för de värsta islamisterna att föra ut sitt sjuka, våldsinriktade budskap och erövra förortsområdena.

Vår grundlagsfästa värdegrund, som bygger på upplysningstidens idèer och som bland annat slår fast att jämställdhet skall råda mellan kvinnor och män, är utsatt för attacker från islamister med stöd av ondskans ideologi - islam. Tyvärr finns det i dag svenska politiker som i sin strävan efter ny valboskap inte håller rent utanför den egna dörren.

… De parallell/klansamhällen som nu växer upp som svampar ur marken måste hejdas till varje pris. Då duger det inte med en eftergiven flathet utan tydlighet om att dessa samhällen skall bort. 

Tyvärr har alltför många politiker inte insett detta.
Några kan nämnas. Flertalet av Miljö- och vänsterpartiets politiker. Ett antal av Centerns, Liberalernas och Socialdemokraternas likaledes. Men också ett antal Moderater.

Skälen är flera. Sannolikt är möjligheten att kunna rekrytera valboskap en. Men framförallt att strävan efter makt går före demokratins grundfundament att folket/medborgarna skall ha det avgörande inflytandet i de övergripande frågorna. Till detta måste givetvis också läggas svagt intellekt och dåligt omdöme. Detta ser vi ju dagligen bevis på.

Med andra ord. De som styr Sverige i dag är de som allra minst borde göra det.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle (hela artikeln på Exponerat)

Läs: Sverige går mot ekonomisk krasch

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar