måndag 2 maj 2016

Svenska folkets framtid - finns den?Från en god vän fick jag detta inlägg som är mycket bra . Läs detta och begrunda svenska folkets framtid.:
Så här skriver han bl.a.
Låt era nyheter inte ensidigt bara hämtas från ett ställe, utan se till att ”lägga lite i den andra vågskålen” också! Det är vi svenskar som har beslutet över vad som ska hända med vårt land och tänk på att inget annat land kommer att ta emot oss om vi tvingas fly. Inte på samma generösa och kravlösa sätt som vi tagit emot nu över 20 procent av de som bosatt sig i vårt förr så fina land.
 Ett nytt klassamhälle håller på att skapas
Tandhälsan. Svenskarnas tandhälsa har under 1900-talets början setts som ett bevis på landets och befolkningens rikedom/fattigdom. Ju sämre tandhälsa ju fattigare befolkning. Därför såg Socialdemokraterna till att råda bot mot detta genom att införa en skattefinansierad sjuk- och tandvård som alla svenskar skulle ha råd med oavsett inkomst. Under 30- till 60-talet och årtiondet därefter genomfördes en markant social standardhöjning som bl.a. kunde ses på vanliga svenskars tandhälsa. Detta p.g.a. att allt fler hade råd att gå till tandläkaren och få sina tänder lagade och underhållna.
Tandhälsan på befolkningen ansåg vara ett bevis på landets välstånd och detta var de svenska politikerna mycket angelägna om att bevara och försvara. Men sedan kom Olof Palme med i leken! Han genomförde det som kallades den ”Internationella solidariteten”, vilket öppnade Sveriges gränser mot omvärlden och satte igång bl.a. det vi idag ser som en ”human och generös invandringspolitik”.
Generositeten. Denna internationella generositet, särskilt mot andra avlägsna länders medborgare i tredje världen och inte minst Afrika och Mellanöstern, kan vi idag tydligt se effekten av. Vi ser det genom en långsam men tydig tillbakagång till ett nytt/gammalt klassamhälle som vi hade i Sverige i början av 1900-talet, där nu allt fler svenskar inte längre har råd att få sina tänder lagade och/eller underhållna. Särskilt drabbade är alla våra arbetslösa och fattigpensionärer.  Men det bryr sig inte makthavarna om. Detta har i tysthet fått ske, efter både den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt och den efterträdande socialistiska regeringen, med Stefan Löfven som statsminister, och inte minst med Miljöpartiet som Löfvens alliansparti, och som utsett detta extrema partis språkrör, Åsa Romson till vice statsminister. Så har man genomfört och mot allt fler svenskars vilja (läs bakom det svenska folkets ryggar), oerhört kostsamma skattefinansierade förmåner och friheter för alla nyanlända och asylsökande, som själva valt att ta sig hit och som till mer än 95 procent inte är flyktingar i enlighet med FN:s internationella konventioner.
Massinvandringen. De som Sverige till absolut största delen släpper in och ger permanenta uppehållstillstånd (PUT) till, är välfärdssökare och ekonomiska migranter och så har det varit allt sedan den ”internationella solidariteten” genomfördes med globaliseringen som främsta målsättning. Inte har det blivit bättre genom medlemskapet i EU, där våra politiska företrädare, särskilt Löfven ständigt talar om att ”alla måste ta sitt ansvar”. De som anländer till oss kommer vanligtvis redan från ett skyddat liv i andra EU-länder eller länder utanför deras egna konfliktområden. De är därför inga flyktingar enligt FN-konventionen. De har bara hört hur oerhört mer generösa och kravlösa förutsättningarna är i det glestbefolkade landet i norr, Sverige, att få stanna och få försörjning, utan att behöva arbeta!
Social turism. Vi ser idag, i allt större utsträckning, det som den f d socialdemokratiske statsministern Göran Persson varande för – ”social turism”. Skälet till att de kommit hit för att söka asyl, är alltså inte flykt och detta har vi svenskar börjat inse och förstå och hur orättvis fördelningen av våra gemensamma resurser och tillgångar blivit, där bl a nyanlända kan få fri avancerad sjuk- och tandvård som skulle kosta en svensk tiotusentals kronor, men som de nyanlända får för bara 50 kronor. När skattebetalande svenskar behöver samma vård får de betala upp till tiotusentals kronor för samma behandling. Det är det allt för få svenskar som har råd med samtidigt som de läggs tiotals miljarder årligen på förmåner och insatser bara för de nyanlända.
Äldreförsörjningsstödet. Kostnaderna för de sociala skattefinansierade förmånerna mot de nyanlända saknar motstycke! Som t ex att de som kommer hit och påstår sig vara 65 år eller äldre, kan åtnjuta något som kallas för Äldreförsörjningsstöd men som det varit synnerligen tyst om i media och som är märkbart mera generöst både när det gäller pensioner, bostadsbidrag och fri sjuk- och tandvård. Dessutom är detta SKATTEBEFRIAT! Säg något som i det här landet är befriat från skatt eller andra statligt beslutade avgifter? Det blir nog ganska så svårt? Men detta skattebefriade stöd, som man påstår också ska gälla för svenskar, men där man genom åren bara kunnat redovisa ca 12 000 som fått tillgång till detta stöd och då kan man ifrågasätta vad man menar med ”svenskar”?  Äldreförsörjningsstödet genomfördes för att få bort den allt större gruppen av anhöriginvandrare från försörjningsstödsstatistiken, allts från kontot av de som fick sin försörjning genom socialbidrag. Allt för att lura svenska skattebetalare. Orättvisorna sker numera i legio och det är alltid svenskarna som får betala med sina skatter och andra avgifter och inte minst genom kännbara försämringar och inte minst genom fördyrningar inom allt som har bekostas med det allmänna.
Det är nu uppenbart att den svenska regeringens lojalitet i mycket stor utsträckning bara riktas mot andra länders medborgare och inte mot de egna svenska. Att ställa krav på att dessa länder ska ta ansvar (detta uttjatade ord om ”ansvar”) för sin egna medborgare ställs inte, och som ett resultat av denna flathet, så diskrimineras den egna svenska befolkningen i allt större utsträckning.
Förtur. Ännu klarare framstår diskrimineringen mot det egna folket när man beslutat ”förbättra” arbetslöshetsstatistiken bland nyanlända migranter. Det gör man genom att ge nyanlända förtur till lediga jobb. Det samma gäller också att man ger dem förtur till lediga bostäder, trots att det bland svenskarna redan råder en skandalös arbets- och bostadsbrist, där t.ex. våra ungdomar kan ha stått i bostadskö i mer än tio år och blir ändå ”omkörda” av nyligen anlända välfärdssökare. Massor av resurser sätts in för att hjälpa nyanlända ”flyktingar” varvid resurser saknas för att hjälpa utsatta svenskar. Antalet uteliggare ökar bland den egna svenska befolkningen, men tros detta så sätts alla resurser och riktas all uppmärksamhet mot en annan grupp – av EU-migranter – tiggarna, som nu i allt större utsträckning ska få tillgång till de svenska bidrags och trygghetssystemen och detta trots gällande EU-regler om att andra EU-länders medborgare för bara stanna i ett annat medlemsland i max tre månader som ”arbetssökande” och ska sedan återvända.
DET GRÄNSLÖSA EU. Hur kan svenska ansvariga politiker blunda för detta uppenbara missbruka av ”det gränslösa Europa”, när ett eller några medlemsländer så kapitalt missbrukar den ”fria rörligheten av arbetskraft och kapital”? Det var inte meningen att andra EU-länders medborgare skulle få komma hit och sitta och tigga på våra gator och torg. Sedan när sågs detta som ett lönearbete i vår västerländska kultur? Aldrig! Det ses än idag som något förnedrande att behöva sitta och tigga och då ska vi veta att vi genom vårt medlemskap i EU redan ger detta tiggarproducerande land stora bidrag för att hjälpa detta förr socialistiskt eftersatt land, så att de förmår ta ansvar för sina egna medborgare, oaktat de kallas romer, rumäner eller zigenare.
TIGGARIET. Det var inte heller meningen att dessa välfärdssnyltare skulle få tillgång till vår skattefinansierade tand- och sjukvård, våra skolor och våra få härbärgen? Det var inte meningen att dessa skulle helt straffbefriat få ockupera privat och kommunal tomtpark och våra parker. Det var inte meningen att dessa fritt skulle fåresa sina tält, ruckel och husvagnsläger där, för att inte tala om hur de svinar ned och vägrar att göra rent efter sig när de tillsist motas bort. Det var inte meningen att vi svenska skattebetalare skulle tvingas betala hundratusentals kronor för att bjuda dem på en fri bussresa tillbaka till sitt hemland och där vi sedan efter en kort tid kan få se dem ha återvänt till Sverige. Sina egna medborgare måst vara något som dessa snyltgästers eget land måste ta ansvar för och inte läggas på oss svenskar. Det är ett bedrägeri att lura okunniga svenskar genom att låta dem tro att tiggarna skulle vara fattiga! Om de varit fattiga, varför tigger de inte av sina egna utan bara av oss svenskar? Jo, för de har fått veta att vi skulle var så rika att vi simmar i guld och kontanter.
Men att vi har egna enorma problem talas det tyst om. Det är därför som det är så tyst om konsekvenserna av den förda politiken. Vi ska inget veta! Därför kan våra politiker lätt köra över oss med sina beslut. Vi ska hållas okunniga och aningslösa. Men nu har det gått så långt att de inte längre kan dölja vad som skett i landet under många år.
INGA REFORMER. Är det då så konstigt att, först vår förre statsminister Fredrik Reinfeldt stod och lovade oss svenskar, på Norrmalmstorg den 16 augusti 2014, att vi ska ”öppna våra hjärtan och plånböcker”, för att ”under den kommande mandatperioden kommer det inte finna något utrymme för några som helst reformer. Allt kommer att gå till invandringen!”Detta visste alltså denne förrädare om redan innan och hade nogsamt sett till att undanhålla för oss svenskar! Det kallas för bedrägeri och inget annat!
ENORMA SKATTEHÖJNINGAR. Sedan att vår finansminister nyligen varnat för en av de kraftigaste skattehöjningar vi kunnat se under mycket lång tid med runt 2 kronor per hundralapp, alltså två procent! Allt beroende på den massiva invandringen och för att klara av att försörja alla de som kom underhästen 2015 och som inte kommit in i systemet ännu men om två år kommer att placeras ut i kommunerna och så skickas räkningen för deras försörjning över till kommunens skattebetalare. Dessutom varande hon – Magdalena Andersson för en kostnadsökning på 9 procent under innevarande år, 2016.
NYTT FATTIGSVERIGE. Så håll i er, svenska folket! Vad som här redogjorts för är bara som en droppe i Atlanten av diskriminering och oförrätter mot det svenska folket för vi går mot ett nytt Fattigsverige som många av oss aldrig hade kunnat drömma om! Inte efter vad vi får betala i skatter och avgifter, inte minst mot bakgrunden av den etniska sociala och ekonomiska undanträngningen av oss svenskar och nu kan vi vänta något ännu värre på skatteområdet!
VI HAR BOLLEN. Det gör att vi måste se till att få till en politisk förändring och det radikalt och genast. Det är vi svenskar som nu har bollen. Se då till att göra något! Skaffa er kunskap om det som händer! Innan det är för sent! Det finns massor av information att hämta om man bara bekvämar sig med att leta. Och så har vi inte minst Alternativ media som försöker ge oss en allsidig och sann information. Använd det! Till och med internationell media har bättre förmedling om den verklighet som råder i Sverige, mycket bättre än vad vår etablerade Public Service och massmedia har.
Låt era nyheter inte ensidigt bara hämtas från ett ställe, utan se till att ”lägga lite i den andra vågskålen” också! Det är vi svenskar som har beslutet över vad som ska hända med vårt land och tänk på att inget annat land kommer att ta emot oss om vi tvingas fly. Inte på samma generösa och kravlösa sätt som vi tagit emot nu över 20 procent av de som bosatt sig i vårt förr så fina land.
Bloggen kommer lägga in en artikel av Julia Caesar. Med början från 2010. Vi behöver påminnas om vad som skett och sker om och om igen.


2 kommentarer:

  1. Men en massa ekonomiskt snack? Jag tycker rubriken blir konstig. Vi svenskar är ett folk. Vi som är ättlingar till forna tiders svenskar. Visst kommer ekonomin och det ekonomiska systemet rasa ihop i sverige. Än sen då? Vi är väl för fan inte ekonomin? Vi är ett FOLK, inte en jävla plånbok! Gör om gör rätt.

    SvaraRadera
  2. Orkade inte skumma igenom verkligheten i ovanstående långa artikel men har sett vår nuvarande finansminister i morse "hylla" den förmenta tillväxten. Hur trovärdiga är de siffror hon anger med tanke på den statsskuld som skapats? Dessutom har man olika sätt att presentera arbetslösheten och annan statistik på ett "annat sätt" än kanske andra länder gör?

    SvaraRadera