torsdag 30 juni 2016

Olle Ljungbeck: Sverige i kris. Kapten Armband Dan Eliasson helt intelligensbefriad.Till
Stefan Löfven, Statsrådsberedningen, Talmännen, Ordföranden och ledamöter i konstitutionsutskottet, Utbildningsdepartementet, Inrikesdepartementet, Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Överbefälhavaren, Säpo, Riksdagsledamöter, Riksåklagaren (RÅ), Justitiekanslern (JO),
Chefen för riksrevisionsverket, Skolverket, Skolinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket, Diskrimineringsombudsmannen.

Min ålder gör att jag upplevt samtliga statsministrar i Sverige från och med Per Albin och framåt. Jag har utöver den politik de stått för också fått en uppfattning om deras personlighet och egenskaper. I en jämförelse med de tidigare står dagens statsminister Stefan Löfven i särklass när det gäller osanning och lögner.

Ja jag vill påstå att denne person gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap. Men inte nog med detta. Under hans period har invandrarvåld och kriminalitet ökat i sådan omfattning att från ha varit en av de tryggaste länderna i världen har Sverige nu blivit ett av de mest otrygga och våldsdrabbade.

 Bildresultat för Stefan Löfven

Otryggheten drabbar alla kategorier av svenska folket men värst utsatta är
svenska kvinnor/flickor. De verkar ha blivit ett lovligt byte för ociviliserade  och primitiva invandrare. Dock är också invandrarkvinnor/flickor utsatta för våld av sina landsmän. De flydde till Sverige för att få trygghet men är kanske till och med mer förföljda här av sina landsmän än de var i hemlandet.

Sverige befinner sig sålunda i en situation som är ohållbar och om den fortsätter kommer att sluta med sådana konflikter som närmast kan liknas vid inbördeskrig.

Läget är således mycket allvarligt varför regeringen självklart borde vidta extraordinära åtgärder för att få slut på våldet.

Det allvarliga är att såväl grundlagen som allmän lagstiftning ger lagliga möjligheter att stoppa en stor del av våldet. Om inte detta räcker kan man med ny lagstiftning skärpa denna.

Eftersom terrorn får fortsätta synes regering, som riksdag ha kapitulerat för övervåldet och vad jag kan se helt handlingsförlamats. De inte endast sviker sitt folk utan fullgör inte heller de skyldigheter de har enligt grundlagen.

Självklart påverkar denna handlingsförlamning också myndigheterna och inte minst de rättsvårdande. Men ni som myndigheter har enligt grundlagen stor självständighet att handla. Därför kan ni inte svära er fria med att hänvisa till politikernas kapitulation. Jag har som högre statstjänsteman arbetat under ett flertal generaldirektörer. Jag tror ingen av dessa i dagens verklighet skulle visat den undfallenhet och svek mot de svenska medborgarna  som ni gör, eftersom det finns ett handlingsutrymme för att göra en betydligt större insats från er sida för att bryta den accelererande terrorn.

Grundläggande för om brottslighet och kriminalitet skall kunna beivras är att alla medborgare med hot om straff tvingas anpassa sig till den värdegrund vi grundlagsfäst men också genom allmän lagstiftning lagt fast. ( I detta lägger jag givetvis inte vissa kulturyttringar som inte skadar medmänniskor). 

En av de värderingar som aldrig får ifrågasättas är jämlikhet mellan kvinnor och män. Trots detta är det den mest ifrågasatta värderingen av invandrarmän, varför vedergällning i form av utvisning efter avtjänat straff borde vara en självklarhet. (När rikspolischefen i stället föreslår att kvinnor skall bära armband med texten att, " det är förbjudet att tafsa",  börjar samhällets sätt att möta våldet ta sig Kafkaliknande uttryck. (Därför har jag inte i detta mail personligen riktat mig till honom eftersom han visat sin totala brist på kompetens och inlevelse). Jag har ännu inte hos någon av er tagit del av sådan galenskap och respektlöshet mot kvinnor ja rent av förlöjligande så jag har trots allt förhoppningen att ni trots (eller på grund av) en totalt oduglig statsminister och regering samlar er till insatser, som gör att ni är värdiga den uppgift ni anförtrotts.

Självklart måste såväl brotten som grunden till brottsligheten bekämpas. 

En av de allvarligaste varbölderna för utvecklande av våldet är de så kallade parallellsamhällena-klansamhällen. Dessa finns framförallt i förorterna till våra större städer men växer nu också fram på mindre orter. Dessa samhällen skapar sina egna lagar och moral. I dessa utsätts kvinnor/flickor men också pojkar för ett förtryck som är minst lika grovt som i deras hemländer. Dessa samhällen är också grogrund för den form av terror som vi ser i ett antal muslimska länder. Får dessa parallellsamhällen fortleva kommer de att bli terrornästen för ännu mer våld mot Sveriges folk.  

Om vi inte hindrar framväxten av dessa är vi på väg mot en terror som ingen vågar tänka sig. En av lösningarna mot dessa samhällen är förutom hårda straff för brottslingarna att frånta alla asylanter och invandrare (exkl arbetskraftsinvandrare) rätten att bosätta sig där de själva önskar.

Är det inte ödets ironi att medan världssamfundet och många stater bekämpar terrororganisationer som IS m fl, i deras hemländer, låter vi dessa terrorister bygga enklaver i vårt eget land, där de nästan fullt ut tillämpar  lagar enligt koranen och sharia! Självklart förbereds redan nu kommande attacker mot vårt samhälle. Och detta låter regering, riksdag och ni myndighetschefer ske utan att använda er av de sanktioner lagen ger möjlighet till! Inte nog med detta utan vi låter de som slagits för IS och andra terrororganisationer gå fria här utan straff!

Den terror svenska kvinnor/flickor är utsatta för i dag borde självklart innebära att regeringen fälls men också att många verkschefer avsätts.

Nedanstående är några av de insatser som ni ovillkorligen måste inleda. Om ni inte själva enligt lagen har denna rätt är det er skyldighet att redovisa detta såväl till regeringen som till svenska folket.

-  Ta bort rätten att själva välja bostadsort.
-  Splittra parallellsamhällena.
-  Förbjud religiösa friskolor och sådana som drivs av  organisationer som inte står på demokratisk grund  och följer vår grundlagsfästa värdegrund.
-  Gör alltid svenska språket till första språk. I annat  falla nås ingen integration.
-  Godkänn aldrig avsteg från skolplanen som t ex  rätten att frånvara under lektioner som avser sexu alundervisning, simning, idrott, dans etc.

-  Förbjud offentliga lokaler inkl bad som separerar  könen.
-  Förbjud klädsel som symboliserar kvinnoförtryck såväl vad gäller kvinnor som flickor. Inga sådana i skolor.
-  Inga skattemedel till trossamfund eller sådana som inte har en tydlig demokratisk inriktning där jämställdhet mellan könen oundvikligen måste finnas med.
-  Förbjud skolor att utgå från religiös vidskepelse som bl a att servera halalslaktat kött i skolor etc.
-  Lagstifta om att religioner får utsättas för samma  kritiska granskning som politiska partier.

-  Agera mot barnäktenskap, tvångsäktenskap, köns stympning. (Har själv fått beskedet av en åklagarkammare att man beordrats att inte "gräva" där för att detta kan irritera vissa företrädare för en viss religion).
-  För svenska skolflickor ingår det i vardagen att bli terroriserade och kränkta av invandrarpojkar.  
 De  senare måste med omedelbar verkan skiljas från skolan och om föräldrarna inget gör skall de utvisas.
-  Lagens strängaste straff till de som solidariserat sig med IS m fl. Utvisning av de som inte äger svenskt medborgarskap oavsett vilka straff som väntar i hemlandet.

Ovanstående är självklart inte allt som kan och skall göras för att förhindra att Sverige blir ett nytt land där terrorn biter sig fast. Men jag förutsätter att insikten hos ett flertal av er är större än hos Rikspolischefen och chefen för Migrationsverket som jag ej heller riktat mig till honom personligen. Han bär självklar del i skulden till att massinvandringen inte stoppades i tid. Som verkschef har han  i sin gärning inte enbart att stå väl med regeringen utan att i än högre grad vara folkets tjänare och informera om verksamheten och då framförallt när problemen blir av den storlek att de hotar såväl välfärden som tryggheten för hela svenska folket.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.


Camerons två ansikten. Hur trovärdig är Löfven? Margot Wallström .Hur trovärdig är hon?David Cameron: Massinvandring orsakade brexit (säger han nu)

 
Statsminister Stefan Löfven (S) håller dock inte med sin brittiske kollega i detta avseende.
– Det är en styrka att människor kan arbeta i andra länder under vissa premisser, säger Löfven till TT. Fria tider

Om skillnad på folk och folk
Zuckerberg rasade mot Trumps mur  - nu bygger han själv mur på en nyinköpt tomt på Hawai. Grannarna klagar. De får utsikten förstörd. Fria Tider

 Bildresultat för ZuckerbergTack England:

Ni fattade ett anständigt och förnuftigt beslut! Ett beslut som inger hopp för oss i andra EU-länder, inte minst Sverige!

Lyssna på t ex Margot Wallström som EU-kommissionär efter att irländarna hade röstat ”fel” – 6.30 in i denna film:

Vägen framåt


SvD: Per Gudmundson
Margot Wallström är ute och seglar på de sju haven
Margot Wallström med Mikronesiens president Peter Christian. Foto: Sveriges ambassadör i Mikronesien

De flesta svenskar har nog inte kommit närmare öriket Saint Vincent och Grenadinerna än genom legenden om den fruktade kapten Svartskägg. Under några år härjade han Karibien med sitt fartyg Queen Anne´s Revenge, som han stulit från fransmännen och utrustat med 40 kanoner i hamn på Bequia, en av öarna tillhörande det lilla riket.

…I våras fick dock lilliputstaten besök av utrikesminister Margot Wallström (S), för ett möte med Karibiska gemenskapen CARICOM. Där ryms medlemsländer som Antigua och Barbuda med drygt 90000 invånare, Saint Lucia med 180000 medborgare, samt 40000 man starka Saint Kitts och Nevis.

Dessa stater må ha begränsad påverkan på den svenska handelsbalansen, men de har rösträtt i FN:s generalförsamling. Och det är vad som räknas för sittande regering.

Wallström har således under våren också besökt Palau (drygt 20000 invånare), Mikronesien (cirka 100000 medborgare) och Maldiverna (en bjässe i sammanhanget med 350000 öbor). Det var krönet på en kampanj som annars fick en något olycklig start då Wallström lyckades med konststycket att bli persona non grata både i Israel och hos Arabförbundets 22 medlemmar.

En icke försumbar del av utrikesförvaltningen har sedan dess sysselsatts med att fördjupa kontakter med länder vars geopolitiska betydelse står i omvänd relation till röstkvoten i generalförsamlingen. Gamla trotjänare har kallats in. Förra utrikesministern Lena Hjelm-Wallén har till exempel besökt Mauritius, och gamle kabinettssekreteraren och biståndsministern Pierre Schori har fått återse sina drömmars Kuba.

….Gamla trotjänare har kallats in. Förra utrikesministern Lena Hjelm-Wallén har till exempel besökt Mauritius, och gamle kabinettssekreteraren och biståndsministern Pierre Schori har fått återse sina drömmars Kuba. SVD hela artikeln

Pierre Schori om Kubas diktator:
”Han är en av de största i världshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castros ger allt i ett mycket långt perspektiv, han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.” Bgf  och Sveriges väg mot förvandling till ett uland

Palme och Schori - två goda kamrater i demokratins tjänst besöker Kuba

Wallström: 
”Sverige är nu tillbaka i världen. Det här är en bragdseger”

Sverige sade sig "inte konkurrera om en plats i FN:s säkerhetsråd genom att godta normer och agerande i andra länder som vi inte skulle acceptera här hemma." 

Så, det vi numera accepterar här hemma som demokratur, barnäktenskap, könsstympning, kvinnoförtryck, judehat, kulturella massvåldtäkter, våld mot lam polis, anarki, välfärdsrån, propagandamedia, mobbing och utfrysning av riksdagskamrater m.m, m.m ska bli norm i andra länder också? Soldatmamma
onsdag 29 juni 2016

Nigel Farage, Brexits hjälte. Svenska skolan om igen. Kommunalråd som försvinner, man förstår varför!Nigel Farage talar i EU parlamentet efter utgången av folkomröstning. De demokratiskt valda representanter börjar med att bua men blir tillrättadevisade .

Nigel Farage: För sjutton års sedan skrattade ni åt mig, men nu skrattar ni inte!!!

Fjärde riket på väg
 "Frankrikes och Tysklands utrikesministrar är redo att presentera en plan för att på ett effektivt sätt göra sig av med de enskilda medlemsländerna i vad som beskrivs som ett ultimatum.

Enligt det radikala förslaget kommer EU-länderna att förlora rätten att ha en egen armé, straffrätt, skattesystem och centralbank, och alla dessa befogenheter överförs till Bryssel.

Nu till Sverige


Skolelever som spottar sin lärare i ansiktet samt en organisationssociologisk järnlag

Katarina Tavakol skrev nyligen en krönika här  där hon med rätta ondgjorde sig över att Högsta domstolen skärpt straffet för en lärare som örfilat en lågstadieelev sedan hon (läraren) blivit spottad i ansiktet av eleven. Underrätterna hade nöjt sig med att döma läraren för ”ringa misshandel” men avslagit kravet på skadestånd till eleven. Högsta domstolen tilldömde eleven ett skadestånd på 5 000 kronor i tillägg till misshandelsdomen.
Svenska Dagbladets juridiske kommentator Mårten Schultz tyckte tvärtemot. Han ansåg beslutet från Högsta domstolen ”glädjande”. Det goda samhället
Vem har skrämt Mårten?
 


 

Experimentlandet

Sverige förföljer fattiga svenskar

Läste följande debattartikel av Ann Helena Rudberg i Expressen och dom flesta kan nog hålla med om att det är upprörande det hon skriver även om hon har missat något väsentligt. 

Sverige förföljer långt ifrån alla äldre. Det är främst de äldre svenskarna som förföljs liksom de svenskar som är sjuka, arbetslösa och bostadslösa (oavsett ålder). 

Artikeln:
Flyttar jag så tror jag att jag dör
EU:s fattigdomsgräns ligger på 11 830 kronor. Jag har jobbat i mer än 50 år i Sverige och har 10 314 kronor i pension, skriver Ann Helena Rudberg, 70. Läs mer på Experimentlandet

Asylkaos:
Varför gömmer sig kommunalrådet Marie Dahlin (S) i Vänersborg efter våldtäkten i Skräckleparken?
Är det någon som vet var det socialdemokratiska kommunalrådet Marie Dahlin i Vänersborg befinner sig? Hon tycks vara försvunnen. Ett kommunalråds uppgift är inte att gömma sig när det sker grova brott i kommunen, ett kommunalråds uppgift är att hindra brott eller ta ansvar för brott om de sker på grund av den egna politiken.
Natten till söndagen larmades polisen i Vänersborg efter att allmänheten hört en kvinna skrika på hjälp i Skräckleparken. Läs mer på Asylkaos


Karl Gerhard: Vart tar alla vackra flickor vägen och var kommer alla fula, lea kärringar ifrån?


Text: Karl Gerhard
Melodi: Kai Gullmar
1942

Ungdom, skönhet och charm
gör en människa varm.
Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad.
Detta framgår titt, tätt
av den massa porträtt
utav nyförlovade som syns i våra blad.
Det är kanske djärvt, men jag vill våra
göra mig till tolk för denna fråga:

Vart tar alla vackra flickor vägen
och var kommer alla fula, lea käringar ifrån?
Det är rent av så man blir förlägen
när man möter flamman sin som gift sig med ett fån.

Av midjan så smal
så att Royal
sig vände och titta på gasellen
har blitt en madame
med skunk bak och fram,
och köttkuponger har hon på ett par, tre ställen.
Vart tar alla vackra former vägen
och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?


I&M
Ondskans lakejer
1.       Framöver blir det lite glesare med bloggtexter från mig, antagligen ungefär en i veckan. Anledningen är att jag vill skriva en ny bok. Vad den handlar om vill jag inte riktigt tala om, men något för makten ärerörigt blir det.
2.      Jag skulle vilja samla texter i en antologi, med arbetsnamnet ”Dissidenternas bästa”. Har du något förslag så maila mig (helst också själva texten: koa@arnstberg.se). De bör inte vara för korta, då blir det en plottrig bok.
***
Den som ljuger, döljer viktig information som han eller hon inte gillar och dessutom är oförskämd mot den som kommer med välunderbyggd kritik, är det en bra person? Vi kan lägga till att den här personen inte på något sätt är beredd att diskutera sin uppfattning och att det beror på något så generande enkelt som att han eller hon inte har några hållbara argument. Det finns dock en sak som denna person har, nämligen makt. Är den personen någon som det finns anledning att lita på och känna förtroende för? Är han eller hon den rätta att inneha makten?
Det är en sådan där fråga som man skulle kunna tro att det bara finns ett svar på, men så enkelt är det inte, i varje fall inte i Sverige. Som läsarna av denna blogg förmodligen vet har journalisten Gunnar Sandelin och jag under de senaste åren skrivit tre böcker med kritik av den svenska invandringspolitiken och dess konsekvenser. Ingen har på ett sakligt sätt kunnat påvisa att det är skitböcker vi skrivit. Vi har varit mycket noggranna i vårt redovisande av fakta. Våra analyser och prognoser är tillförlitliga. Vi behärskar det svenska språket och är professionella skribenter. Men det hjälper inte. Vi har ändå fel. Eller mera precist, eftersom det är just fel vi inte har. Vi är helt enkelt fel. I&M