onsdag 22 juni 2016

Drottning Elisabeth för Brexit. Ung ledare i Estland uppmanar européerna till kamp. Svenska språkets förfall

En uppmaning till handling från ett litet vitt land - Estland
Ruuben Kaalep – grundaren och ledaren för det unga Konservativa partiet i Estland säger bl.a.
”Man måste vara villig att riskera sig själv men inte för abstrakta principer. Man måste offra något för sitt folk”. Han menar också att européerna måste begrava gamla rivaliteter och kämpa tillsammans för att försvara Europa. Mer om detta här och här

Nu till det svenska språket 

Ska språket vara vårdat eller begripligt
De senaste veckorna har ett riktigt språkbråk utspelats mellan Svenska Akademien och ärkebiskop Antje Jackelén. Akademien har kritiserat förslaget till ny kyrkohandbok och ärkebiskopen har gett igen och beskyllt Akademien för dålig kunskap om kyrkans texter och arbetssätt. Exempelvis tycker Akademien att verbformen optativ bör behållas i Herren välsigne, medan Jackelén menar att Herren välsignar fungerar lika bra.

På Svenska kyrkans hemsida presenteras förslaget som en del i arbetet med ett inkluderande språk, som kan förstås av många – inte minst barn och unga. Enligt Akademien är detta huvudförklaringen till de språkliga bristerna. Blir det för enkelt så blir det ibland fel.
Medan kyrkan alltså arbetar i linje med det svenska klarspråksidealet drar ett tungt språkvårdsorgan i motsatt riktning. Hur kan det bli så?

Intressant nog är klarspråkssträvandena generellt starkare i protestantiska länder. Det kan sannolikt kopplas till en lång tradition av att kyrkans språk ska förstås av folket. ”Inkluderande” är kanhända ett nytt ord för detta, men ingen modenyck.Hela inlägget på SvD

Att älska sitt modersmål
Viktig krönika av vännen och hedersmannen Bertil Torekull den 15 juni 2016

Jag hamnade mitt i studentfirandet i Stockholm, valde smågator för att slippa spyor och sprutöl från rusiga gestalter på tutande lastbilar; skränet, skräpet i kvarteret förföljde mig in i sömnen som ett försommarnattens hånleende mot all bildning. Ungdomar med av forskare klarlagda tunga kunskapsbrister beter sig som ett sjaskigt herrefolk och tillåts solka det offentliga rummet, en låtsad överklass med falska insignier av vita mössor och tomma hyllningar i helrör av billig champagne.

man vet att våra firande studenter trots skola i tolv-år uppvisar djupa brister inte minst i språk – i dess förståelse och i dess rikedom av uttryck. I ett frågeprogram minns jag hur en svensk student med ett par år på universitet inte kunde skilja på vad som var adjektiv och substantiv av orden ”fin” och ”kärlek”…

Vårt svenska språk hotas av vår egen ringaktning. Att en svensk högskola vill kalla sig ”Jönköping University” illustrerar bara ett underliggande problem – inte bara att vi sänkt kraven på kunskap för att bli student och att vi ser på universitet som blott ett marknadsting som kräver engelsk logotype är illa nog men att vi inte längre älskar vårt modersmål och inser dess roll är en tragedi. Vi tycks inte förstå att grunden för att vi ska förstå andras språk är att vi behärskar vårt eget. Bertil Torekull. Hela artikelnOm det goda språket

Ordens makt över tanken är stark. Medier och politiker (liksom marknadsförare och PR-byråer) väljer ett språk med beteckningar och bestämningar som ger de rätta associationerna. Därigenom bidrar de till att forma läsares, lyssnares, tittares och väljares bild av verkligheten. Låt mig ta två exempel. “Flyktingar” och “skatteflyktingar”. Det förra ger positiva bilder: människor som flyr från krig och förtryck. Det senare är snarare det motsatta: någon som fegt flyr från sin skyldighet att betala skatt. Läs hela inlägget på Antropocene

Sverigebesöket -Vad SVT ”glömde” att berätta om Owe Thörnqvist

SVT visade igår ett minnesprogram om den folkkäre artisten och låtskrivaren Owe Thörnqvist.
I Programmet sägs att Owe är en skarpsynt observatör som inspireras av verkligheten och aktuella företeelser i hans omgivning.  Flera exempel på detta visas upp i programmet.
Sovjetstaten uplöstes 1991 och yttrandefrihet infördes efter kommunismens fall i Ryssland och östeuropa.
Men inom svensk Public Service och MSM är kulturmarxismen fortfarande den förhärskande ideologin. Varjager

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar