tisdag 21 juni 2016

Globalisering inget för vanligt folk. Är svenskar fega?Här följer två intressanta utdrag från Peter Krabbes blogg. De är långa men förtjänar att läsas i sin helhet.

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation?

Förord

De flesta människor lever i en värld där det mesta är synligt för ögat – vår fysiska verklighet med hus, gator och allt levande i form av både djur och människor. Vi tror gärna på det som vi ser runt omkring oss, men ställer oss skeptiska till det som skrivs, sägs eller i annan abstrakt form kräver vårt intellektuella engagemang för att utvärderas. Två bilar som kolliderar upplever vi som både sant och verkligt, men politiska förändringar som sker långsamt under decennier blir inte synliga förrän de drabbar oss som en konsekvens, kanske genom fördubblad skatt eller någon annan påtaglig inskränkning i tillvaron.
När jag nu presenterar den historia som jag under sommaren kommer att berätta i en artikelserie, vet jag därför att många kommer att kalla den för just konspirationsteori för att slippa ändra sin invanda syn på världen och anpassa sig till de konsekvenser ett nytt synsätt skulle innebära i praktiskt taget alla avseenden av våra liv. Jag kommer därför att bemöda mig om maximal saklighet för att bespara läsaren de tvivel som annars vore oundvikliga. Den
--Globalismen, dess uppkomst och framtid är temat för artikelserien. De flesta har olika uppfattning om vad globalism är, därav rubriken. Jag skall därför belysa både vad förhoppningarna innebär och vad de negativa konsekvenserna kan bli. Den accelererande utvecklingen, både globalt och i Europa, kräver under alla förhållanden snabba ställningstaganden om vi skall kunna påverka och styra den i en annan riktning. Om inte kommer efterkrigstidens Kalla Krig att framstå som en ljum västanfläkt i jämförelse. Peter Krabbe

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation?

Del 1. Bakgrund och syften.

 
Globalism betyder i sin enklaste form att världen skall styras av en enda regering, ha en enda armé, en valuta och en religion. Tanken är långt ifrån ny, den hävdades redan under Romarriket. Skillnaden var att världen då var liten, Asien och den amerikanska kontinenten fanns inte ens på kartan. Bolsjevismen och Hitlers Tredje Rike hade samma ambitioner med samma tankegods fast i en betydligt större värld.
 
….Till de mer märkliga inslagen i Rockefellerkretsens förberedelser för världsregeringen hör kraven på nolltillväxt och nedläggningen av industrienheter. Detta började i USA under 1980-talet. ”Under de senaste tre decennierna har produktionskapaciteten i USA:s ekonomi halverats, mätt i termer av varumarknadskorgar per capita, per hushåll- och per kvadratkilometer-basis. På samma gång har penningfordringarna på denna sjunkande produktion ökat hyperboliskt” (John Hoefle 2001). ”Som ett resultat av detta har de rika blivit rikare och de fattiga fattigare, medan medelklassen fortsatt att minska. Detta är det pris som de sammanlänkande organisationerna från den inre kretsen har utkrävt bakom våra ryggar” (Daniel Estulin).
”Ingen i Rockefellerfamiljens inflytelsesfärer kan gå sin egen väg eller formulera en självständig policy, oavsett vad som kan vara dess rättfärdigande, därför att den opererar under kontrollen av världens finansiella struktur, vilket betyder att på vilken given dag som helst, kan alla dess tillgångar göras i det närmaste värdelösa av skicklig finansiell manipulation. Detta är den yttersta kontrollen, vilket säkerställer att ingen kan lämna organisationen. Inte bara skulle han bli berövad alla tillgångar, utan han skulle också stå under kontrakt för att omedelbart bli lönnmördad”. (Eustace Mullins 1988).Peter Krabbe
Läs:  Migrationskrisen orsakad av en växande makt för storföretag och bankerStödet för EU rasar i botten

"EUs politiska elit i vild panik"


  • Allmänhetens ilska hämtar också näring ur det växande antalet diktat som utfärdas av de ovalda ämbetsmännen i Brysselbaserade EU-kommissionen, EUs mäktiga administrativa organ, som varit obevekligt i sin strävan att ta makten ifrån EUs 28 medlemsstater.
  • Även om undersökningen inte bokstavligt uttrycker det så, speglar resultaten med all säkerhet den växande ilskan mot EUs antidemokratiska natur och dess oändliga makthunger.
  • 31 maj presenterade EU i samarbete med Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft en ny "uppförandekod" för att motverka "olaglig hatpropaganda" på nätet. Kritiker menar att EUs definition av "hatpropaganda" är så vag att nästan vad som helst kan räknas in som strider mot det europeiska myndigheter anser vara politiskt korrekt, däribland kritik mot massinvandring, islam eller EU.
  • 20 april föreslog EUs interna tankesmedja Europeiska politiska strategicentret, som rapporterar direkt till Juncker, att EU ska upprätta en egen underrättelsetjänst – direkt underställd ovalda byråkrater. Gatestone
Känn dig själv
Patrik Engellau
Under denna rubrik, inspirerad av Sokrates, som uppmanade människorna till just detta, tänker jag nu framföra några tankar om svenskheten. Bakgrunden är att jag tycker att vi svenskar är fega. Att vi håller oss så snällt inom åsiktskorridoren beror ju inte på att någon ond makt tvingar oss till det utan på att vi väljer att vara koncilianta. (Jag är inte ett dugg bättre själv, men jag kan numera inte få sparken eftersom jag inte har något jobb och därför är det nu lättare för mig att ta bladet från munnen.) Att välja att inte säga saker som kan reta någon potentat eller annan medmänniska är själva definitionen av feghet.
Vi har inte fått så många internationella stilpoäng av vår feghet. Winston Churchill, som föraktade oss för vår feghet under kriget, besvärade sig inte ens med att komma och hämta det nobelpris i litteratur som vi så fjäskigt tillerkänt honom. Men de flesta människor bedömer inte sina samhällen efter stil och manér och erkännanden utan efter om det kommer kött och potatis på bordet och om livet är bekvämt och hyggligt att leva. På den punkten har vi varit enastående framgångsrika. Fega och inställsamma, men jäklar vad vi producerat medan andra folk med stora egon grälat, morrat och strejkat. Åsiktskorridoren har nog varit bra för åtminstone det kroppsliga välbefinnandet. Hela inlägget på Det goda samhället


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar