lördag 18 juni 2016

Ljungbeck: Sjuklöverpartiernas förstörelse av Sverige är en katastrof och förräderi mot svenska värdenDagens Gür-dos. Thomas Gür, FB:

-"Om jag fattat Anna Kinberg Batra rätt så menar hon alltså att Stefan Löfven vill ha makten men har ingen plan för Sverige.
AKB har däremot en plan för Sverige, säger hon, men hon vill å andra sidan inte ha makten. Inte än på ett tag."Soldatmamma

Alla ensamheters lika värde
Jag har sagt det förr och säger det igen: Svensken kommer inte ha en chans när klansamhället slagit ut i full blom.
Hundra år av socialism har atomiserat oss irreversibelt...

Olle Ljungbeck:
Sjuklöverpartiernas förstörelse av Sverige är katastrofal!

Allt sedan EU-inträdet har sjuklöverpartierna systematiskt  och medvetet verkat för att förstöra Sveriges kultur, värdegrund och trygghet.

Demokratin har gått förlorad
Genom EU-anslutningen har vi förlorat demokratin. Andra nationers politiker stiftar nu merparten (70 procent) av våra lagar. Våra nationsgränser har mer eller mindre tagits bort. Allt, utan att enligt grundlagen först höra folkets vilja.

För ett tiotal år sedan bestämde regering och riksdag att utlänningar från hela världen skulle få komma hit och plocka bär. Resultatet blev en fruktansvärd nedskräpning av landskapet följt av stölder och förstörelse. Har själv erfarenhet av detta. Bor ute på landet en mil från Gävle. Efter bärsäsongens slut är skogsvägarna kilometervis nedgrisade med plastförpackningar, barnblöjer, dambindor, trasiga kläder, plastflaskor, skrotbilar etc.

Själv hade jag anlagt en liten plats några hundra meter från byn där byinvånarna kunde grilla, koka kaffe och njuta av naturen. En dag stals allt som fanns. Grilltillbehör, ved, sittplatser mm. Jag vet vem som tog dem.
 Tiggarvågen
Nästa våg blev tiggarna. Dessa har gjort sina tillfälliga boplatser till stinkande avstjälpningsplatser för all slags  avskräde inkl skrotbilar etc. De gör intrång på privat mark trots ägarförhållanden. Ägandet som allianspartierna i alla tider sagt sig värna! Sjuklöverpartierna kallar detta humanism när det i själva verket är människoförakt och respektlöshet.

Ovanstående är inte på långt när nog för att sjuklöverpolitikerna skall ha uppnått sitt mål - att slutligt rasera allt det som tidigare generationer byggt upp - välfärden, tryggheten, sammanhållningen, jämlikhet mellan kvinnor och män, den privata äganderätten, våra barns rätt att växa upp under trygga förhållanden etc.
 Sjuklöverpartiernas ondska
I stället för det goda samhället som var ett föredöme för världen är vi genom sjuklöverpartiernas ondska på väg mot barbari.

Eller vad skall vi annars kalla de tusentals våldtäkter, mord, rån och fysiskt våld men också skjutande, sprängande, bil- och husbrännande som svenska folket nu utsätts för av icke civiliserade individer från muslimska länder.

Individer från länder som inte godkänt FN.s deklaration om mänskliga rättigheter. Som i stället är bärare av och vill införa värderingar som innebär "hedersvåld", förslavande av kvinnor/flickor, diktatur i stället för demokrati, avskaffande av åsikts- och tryckfrihet liksom religionsfrihet etc. (Obs vi som är ateister erkänner religionsfriheten men accepterar inte att religioner eller dess ombud skall ha inflytande i politiken).

Dessa individer har redan skapat ett stort antal parallellsamhällen i våra städer och större orter där man stiftar egna lagar och sharia är norm.

Trots att Stefan Löfven av FN.s generalsekreterare accepterat uppgiften att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män i hela världen gör han inget för de invandrarkvinnor som lever i nämnda parallellsamhällen! Förtrycket mot kvinnorna i dessa är värre än i de samhällen de flytt ifrån.

Här några exempel på hur sjuklöverpartierna dagligen raserar de värden generationer före oss skapat och därmed gett oss ett av de finaste samhällen i världen.

-   Skattebidrag till islamistiska organisationer som verkar för att ersätta vår grundlagsfästa värdegrund med koranens och sharialagens barbari.

-   Muslimska friskolor som inte är annat än plantskolor för islamistisk ideologi och där barnen under   visas i hur de skall krossa det svenska samhällssystemet. Svenska är andraspråk i dessa skolor och omintetgör därför möjligheter till integration.

-   I strid med skollagen inrättar kommuner numera bönerum för muslimska elever.

-  Tiotals miljoner av skattemedel går nu till att könsstympa muslimska pojkar. Detta våldförande på barn tar dessutom stora resurser från sjukvården som därmed inte kan ge annan nödvändig vård.

-   Trots att kvinnlig könsstympning är förbjuden stävjar myndigheterna inte detta. Förutom det fruktans värda livslånga lidandet tas resurser från sjukvården som behövs för andra vårdbehov. Jag har själv fått bekräftat av åklagarmyndighet som jag kontaktat att man förbjudits att agera mot detta barbari.

-    Svenska skolbarn - mest flickor men även pojkar utsätts dagligen för terror från ociviliserade invandrarpojkar. Otryggheten för våra egna svenska barn har därmed blivit ett så stort problem att vi får räkna med svåra psykiska störningar hos dessa barn  nu såväl som i framtiden.

-    De svenska kvinnorna/flickorna lever nu under li ka otrygga förhållanden som gäller för kvinnor i  muslimska länder. Trots att Stefan Löfven fått FN-chefens uppdrag och accepterat detta - att arbeta för kvinnor och mäns jämlikhet - accelererar våldet mot såväl svenska som invandrarkvinnor från muslimska män. De "rättsvårdande" myndigheterna överser systematiskt mot detta våld genom att inte utvisa brottslingarna trots att lagen om den följs stadgar detta.

-    Svenska skolbarn tvingas äta halalslaktat kött trots att detta strider mot religionsfriheten.

-    Myndigheternas medvetna "slarv" vid  åldersbestämning av inkommande "barn" är så grovt att ansvariga borde få lämna sina tjänster.

-    Riksrevisionsverket kom i dagarna med sin utredning om Migrationsverkets hantering av asylfrågan. Den ger en svidande kritik på hur ansvarslöst skattemedlen används. Den gav också mig stöd i den anmälan jag lämnat till revisionen om bl a att de asylsökande själva kunde ansvara för renhållning, hygien, tvätt, städning, matlagning etc.

-    Stats- och kommunaltjänstemän agerar nu på egen hand utan hänsynstagande till vår grundlagsfästa värdegrund genom att självsvåldigt ändra på sådana regler som bl a skall värna jämställdhet mellan kvinnor/flickor - män/pojkar. Självklart skall inte tjänstemän få styra detta.

Den låga intellektuella nivån hos regerings- och riksdagsledamöter
Såväl Tage Erlander som  Olof Palme (Tage Erlander i sina memoarer) poängterade vid ett flertal tillfällen att de var djupt oroade över den stadigt sjunkande intellektuella nivån hos regerings - som riksdagsledamöter. Några stoltserar visserligen med läkar- juridisk- och ekonomisk utbildning. Detta säger givetvis inte något om bildningsnivån. Ett antal därutöver - inte minst bland regeringsledamöterna - har oavslutade högskolestudier. Detta säger givetvis också en del om bristen på begåvning, vilja och framåtanda. Sammantaget bekräftar det den bild Erlander och Palme redovisat. Raserandet av Sverige och svenska värden har självklart sin grund i denna utveckling.

Med uselt intellekt följer givetvis också bristande bildning och förmåga att se de stora sammanhangen. Ett tecken på detta är hur såväl regeringsrepresentanter som riksdagsledamöter okrititiskt anammar och accepterar de mest vidskepliga, barbariska och ociviliserade förhållningssätten och kraven från invandrade analfabeter. De saknar helt enkelt förmåga att särskilja primitiva åsikter och värderingar från de som utvecklats och gäller i ett högre utvecklat samhälle. Denna oförmåga att förstå och uppfatta värdegrundsskillnaderna i ett högt utvecklat samhälle med dem som präglar det primitiva och statiska samhället kan vara orsaken till att politikerna accepterar utvecklingen av parallellsamhällen/klansamhällen med dess auktoritära och våldspräglade värdegrund. 
  
Men också de intellektuella och sanningshaltiga bristerna är slående i andra sammanhang.

EX.
Anna Kinberg Batra;
" Vi kommer inte att släppa fram de röd-gröna 2018 även om de blir större än alliansen.
Vi kommer inte heller att ha något samarbete med Sverigedemokraterna (SD)"!

Kan lögnen och föraktet för sanningen tydliggöras bättre? Utan SD kan hon givetvis inte fälla Löfven ifall de röd-gröna blir större än alliansen.

Utrikespolitiken för Sverige mot avgrunden
Inte minst i utrikespolitiken ser vi de intellektuella bristerna. Precis på samma sätt som sjuklövern genom sin politik är på väg att föra Sverige mot avgrunden såväl ekonomiskt, socialt, kriminellt och genom att förskjuta vår grundlagsfästa värdegrund är man på väg att skapa instabilitet i vår omvärld. Den utrikespolitik som nu förs av sjuklövern är så primitiv och omdömeslös att den helt förklarar och befäster sanningshalten i Erlanders och Palmes uttalanden om grava intellektuella brister hos såväl regerings- som riksdagsledamöter. Det råder inte heller några som helst tvivel om att Sverige gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser när man deltog i störtandet av Gaddaffi i Libyen. Att man därmed tillsammans med USA, EU, Nato är medskyldig till flyktingkatastrofen är ställt utom allt tvivel.

Att regering och riksdag (de politiska partierna) numera slutat att underställa medborgarna de allra viktigaste frågorna som invandring, försvars- och utrikespolitik, samarbete med andra stater och organisationer får bl a utöver förakt för demokratin hänföras till bristande begåvning som i sin tur genererar omdömeslöshet och oförmåga att se väsentligheter.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.


Libyen och Muammar Gaddafi:
…I sitt sista uttalande, bara timmar innan han mördades av de Väststödda skurkar som USA och EU hycklande kallade "frihetskämpar", sade Muammar Gaddafi: 

"Hör nu, folk i Nato. Ni bombar en vägg som stod i vägen för afrikansk invandring till Europa, och i vägen för Al Qaida terrorister. Denna vägg var Libyen. Ni bryter det. Ni är idioter, och ni kommer att brinna i helvetet för tusentals invandrare från Afrika och för att stödja al-Qaida. Det kommer att vara så. Jag ljuger aldrig. Och jag ljuger inte nu. "


 Och det visade sig att han inte ljög "Människor i NATO", alias idioter, bombade och förstörde väggen som stod i vägen för afrikansk invandring till Europa. Nu finns denna mur inte mer, och libyer som haft sociala förmåner som västvärlden bara kan drömma om flyr från detta Väst-ruinerade land till Väst - tillsammans med miljontals andra migranter från Afrika och Mellanöstern. Läs mer


The suicide of EuropéProfessor Ingrid Detter de Frankopan är expert på Internationell  lag från Universitetet i Oxford. Hon har varit rådgivare till  Vatikanen  och olika regeringar. Hon varnar nu för EU och säger bl.a. i en intervju:

"Min bok visar att EU planerade och uppmuntrade migrantinvasionen från Nordafrika under de senaste 12 åren. En annan våg kommer snart från Azerbajdzjan, enligt hemliga EU planer.

”Vi måste rädda England i sin nuvarande form för att visa framtida generationer hur ett stort land ser ut, säger hon. "Annars kanske  vi inte har något att visa."'


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar