onsdag 8 juni 2016

Olle Ljungbeck: Det intellektuella och moraliska förfallet bland svenska regerings- o. rikdagspolitikernaOlle Ljungbeck:
Nu överträffar med råge de svenska regerings- och riksdagspolitikerna de forna DDR- kommunisterna i intellektuellt och moraliskt förfall.

Häromdagen fick svenska folket veta att Konstitutionsutskottet inte riktar någon allvarlig kritik mot regeringens hantering av "flyktingkrisen" i höstas!

Egentligen borde vi inte överraskas eftersom, Konstitutionsutskottet - som har att granska regeringen och vid brister påtala dessa - består av riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier.

Regering och riksdag är sålunda sina egna domare. Var någon annanstans i ett samhälle skipas det rättvisa på sådant sätt?

Självklart kan inte konstitutionsutskottets yttrande ses som något annat än vänskapskorruption. Medborgarna i en stat lever farligt när rättskipningen sköts av brottslingarna. Hade vi haft en självständig press - och inte en som bildat symbios med makten - skulle självklart inte förfallet nått så djupt.

Men det vi nu ser är inte nog. Såväl den intellektuella- som bildningsnivån - är nu så usel bland regerings- och riksdagspolitiker att vi så gott som dagligen berörs av sönderfallet.

Ett tecken på den låga intellektuella- och bildningsnivån hos de nämnda är deras förhållande till invandrarnas primitiva och vidskepliga kultur/religion.
Mycket av detta hör inte hemma i en civiliserad stat.Trots det ser vi inget avståndstagande från politikernas sida. I stället uppmuntrar man sådant som hindrar varje form av integration.

Självklart skall könsstympning av såväl flickor som pojkar vara förbjudet. Inte trodde jag att det som nu sker skulle bli rutin i vårt land - att en hårt ansträngd sjukvård belastas av vidskepelse, liksom att skattemedel på tiotals miljoner går till  att kapa förhuden på småpojkar.

Inte heller hade jag kunnat föreställa mig att i vårt land, där kvinnor och män kämpat för jämlikhet mellan könen, statsmakten skulle tillåta barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning etc. För detta är vad som sker eftersom de "rättsvårdande" myndigheterna och politikerna låter det ske trots att lagarna förbjuder det.

Inte trodde jag att kvinnor i dagens parallellsamhällen skulle tvingas dölja sin kropp, hänvisas till särskilda lokaler när de skall bada, gymnastisera eller utöva andra aktiviteter. Och detta låter politikerna ske i ett land som haft politiker som  Kata Dahlström, Ulla Lindström, Inga Thorsson etc. Eftersom det ändå sker är det ett yttersta bevis på att dagens riksdags- och regeringspolitiker såväl bildnings- mognadsmässigt, moraliskt och intellektuellt befinner sig på samma nivå som dagens invandrande analfabeter. Detta är självklart ett hot mot oss medborgare varför vi måste våga ta strid.

Inte trodde jag heller att miljoner av skattemedel skulle gå till invandrarorganisationer vars företrädare endast har en avsikt nämligen att förgöra landets egna invånare. Medlen de får används bl a till att radikalisera och rekrytera ungdomar att vid lämpligt tillfälle mörda landets egna befolkning.

Inte trodde jag att Sverige skulle komma att inrangeras bland krigsförbrytarna. Störtandet av Gadaffi var helt klart en krigsförbrytelse. Inte trodde jag att Sverige skulle liera sig med världens mest krigiska stat - USA.

Att trots detta få höra från landets stats- och försvarsminister att vi är alliansfria säger något om deras förhållande till sanningen. Dessa pakter med USA är självklart ett hot mot världsfreden.

Men förfallet stannar inte här.
Precis som i kommunistiska, nazistiska och andra diktaturer är man nu på väg att skriva om historien. Det har blivit mer och mer vanligt att göra strykningar i böcker och teaterstycken som inte rimmar med dagens politikers uppfattning om vad som får sägas och visas. Detta är ju också en metod som religioner använde sig av tidigare. Ja man till och med brände vetenskapsmän och författare för att tysta dem. Århundraden efter deras död har de fått erkännandet att de stod för sanningen medan deras vedersakare var lögnare. Är det början på denna förföljelse vi ser nu.

I dagarna firas Ramadan. Hur denna vidskepelse skall kunna bli förenlig med  invandrarnas inordning i svenskt arbetsliv förstår inte jag. Sannolikt inte heller politikerna, som inte kräver någon som helst anpassning till det svenska samhället. Det har man ju redan visat genom att inte göra svenska som första språk. Språkkunskaper och sysselsättning är ju det överlägset bästa sättet att nå integration.

Trots politikernas förfall och degeneration har de fått medierna med sig att klassa alla som redovisar den sanna verkligheten som paria. Än en gång har Orwell fått rätt. Sanning har blivit lögn och lögn blivit sanning.

När man i dag ser det politiska förfallet, bristen på ansvar, självgodheten, avsaknaden av moral och inte minst allvarligt, avvecklingen av demokratin, finns det en längtan efter lösningen till förändring. Den finns givetvis nämligen hos folket. Men eftersom medierna har bildat symbios med makten kommer inte sanningen till folkets kännedom. Dels ger inte journalisterna den och de som har insikten om den tillåts inte skriva i medierna.

När jag skriver detta påminner jag mig några meningar av Sveriges, ja kanske en av världens största författare - Harry Martinson. Denne person som hade gått från den absoluta botten till att inte endast bli författare och poet. Han hade dessutom höjt sig intellektuellt och bildningsmässigt till en nivå som saknar motstycke.

Han använde ofta symbolik i sina verk. I diktsamlingen Passad ger han uttryck för detta. Alla vet att passaden är en speciell vind.

Så här skriver han bl a.

"Vårt ideal skulle vara icke stiltjen, som kan göra själva havet till ett kärr; och inte orkanen, men den starka passaden, väldig, full av lust, frisk och levande: en evig och ständig vädring.


Jo, nog skulle det kännas vederkvickande om denna vind svepte bort dagens politiker och journalister.

Olle Ljungbeck, Gävle

Sveriges heliga krig mot barnböcker

av Judith Bergman  •  7 juni, 2016
  • Drivkraften att rensa ut element i en kultur som inte anses leva upp till aktuella politiskt korrekta hållningar, för en obehagligt nära de värderingar som representeras av talibanerna och ISIS vilka strävar efter att förstöra allt som inte anses vara förenligt med deras koranbaserade synsätt. Av yttersta vikt är frågan vem som har beslutningskompetens rörande vad som anses vara stötande?
  • Detta föranleder frågan: Hur mycket eliminering och rättelser kommer att vara nödvändigt för att ett lands kultur skall anses vara helt politiskt korrekt?
  • "När vi har dagar med karnevaler och musik, så är målet att dessa dagar skall vara en positiv upplevelse för allihop. Den svenska flaggan är inte tillåten som en del av karnevalfirandet....Fokus skall vara på positiva och upplyftande känslor.....Skolfoton måste naturligtvis vara fria från nationella symboler" — Svensk skola i Halmstad.
  • Rom täckte klassiska nakna statyer i samband med Irans president Hassan Rouhanis besök i januari 2016. Vem kunde ha förutsett denna underkastelse för tio år sedan? Läs mer
av Nima Gholam Ali Pour  •  5 juni, 2016

Tiotusentals migranter har passerat genom Danmark för att komma till Sverige under 2015 och 2016, lockad av Sveriges generösa välfärd.
Ett stort hot mot Sveriges säkerhet idag är etablissemangets medier. De förminskar migrationskrisen med löjliga argument. När migrationsflödet till Sverige var som starkast under december 2015 så skrev Fredrik Virtanen, ledarskribent för Sveriges största tidning Aftonbladet, en krönika med rubriken "Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin?". Fredrik Virtanen anser i sin krönika att det inte är så farligt att Sverige tar emot 160 000 migranter på ett år. Enligt Virtanen så påverkar inte sådana migrationsströmmar någons liv här i Sverige.
Men i dag vet vi att många människors liv har påverkats av inflödet av de migranter som kom under förra årets migrationskris. Vi vet också att problemen handlade om mycket viktigare saker än vin. Det har bland annat handlat om sexuella övergrepp, mord på personal i asylboende och en kaotisk tillvaro i det svenska skolsystemet. Men Virtanen hade delvis rätt: det röda vinet är fortfarande kvar. Läs vidare Nima Gholam Ali Pour
1 kommentar:

  1. Bra att du Ljungbeck upprepar det som drabbat oss eftersom folk glömmer. Att en majoritet ständigt kommenterar i frågeform är irriterande! Men det räcker inte för att få en ändring. Det behövs krav på handling i stället och att det genomdrivs! Och för det kommer att krävas beväpnat våld, så som läget är.

    SvaraRadera