måndag 6 juni 2016

Sverige är svenskarnas land. Olle Ljungbeck: Öppna ögonen svenska politiker eller sover de!


Sång: Jussi Björling
Musik: Ragnar Althén
Text: Elisabet Björklund

Land, du välsignade, tag min sång!
Gjut din ande i orden!
Giv, att den ljuder fullkomnad en gång,
Sången om landet i Norden,
Sången om sjumila skogar och sjö,
Slätter, som skördar oss bära,
Midnattssol och midvintersnö,
Sverige till ära, Sverige!

Land, du välsignade, tag mitt verk!

Dig min strävan jag vige!
Signa min tanke och armen stärk,
främst bland de främsta jag stige,
att när min bana jag ändat har,
sjunkit till skuggorna neder,
stolt må man minnas, att svensk jag var,
Sverige till heder, Sverige!

Som svensk är man inte mycket värd
Från lite olika håll skickas domar gentemot romer till mig. Den som redovisas nedan kommer från Stefan Pettersson, journalist på den lilla rakryggade papperstidningen Nya Tider. Det juridiska språket är knöligt och jag kanske borde ha skrivit om det på begriplig svenska. Det har ändå sitt värde att se hur domstolen formulerar sig. Nya Tider är för övrigt unik i svensk press, när det gäller att redovisa romers brottslighet. Det är inget som etablerade medier vågar sig på.
De tiggande romerna tillhör en av samhällets offergrupper. Det finns alltså uppenbara risker förknippade med att skriva sådant som är mindre fördelaktigt om dem. Den bakomliggande motiveringen är att journalister inte ska medverka till att rasismen ökar i Sverige. Det är nog det enda jag skulle kunna berömma svenska journalister för. När det gäller att undvika obehagliga sanningar ligger de i världsklass. Nej förresten, långt över världsklass.
Dom vid Linköpings tingsrätt 2016-05-26 Mål nr: B 1490-16
Två rumänska romer, 34-åriga Lidia Drgomir och Elena Ghiocel dömdes för en dryg vecka sedan till sex månaders fängelse för misshandel och grov stöld. Vad rättegången kostade svenska skattebetalare redovisas inte särskilt. Däremot vet vi att kvinnornas försvarare ersattes av domstolen med 31.006 kr respektive 30.411 kr. Målsägande Nils Hansson företräddes av åklagaren. Vad han kostade vet vi inte, men det betyder inte att han arbetade gratis.
Läs mer av inlägget I&M
Olle Ljungbeck:
Öppna ögonen regerings- riksdags- och lokalpolitiker. Men också kommun- skolmyndigheter och medier.
 I dag – 4 juni – stod jag åter på Stortorget i Gävle med min skylt med kritik mot och varning för invandringen.

På skylten stod följande:
– Stoppa invandringen
– ut med salafister, jihadister, islamister
– ut med ondskans religion
– ingen islamistisk skola
– utvisa våldtäktsmän, utövare av hedersvåld
– inga parallellsamhällen
– inga könssegregerade lokaler, badinrättningar etc
– inga kvinnokränkande attribut som niqab, burkha etc
– Svensk värdegrund – inte islamistisk

Jag stod väl ca två timmar på torget. Självklart hade folk synpunkter. Det var emellertid särskilt i ett fall jag blev starkt överraskad och mycket illa berörd.
Det var när det kom fram 6-7 unga pojkar i 13-14 års åldern. Av deras utseende att döma drog jag slutsatsen att de var barn till invandrare (muslimer). De visade stort intresse för min skylt och kommenterade den livligt sinsemellan. Därför bad jag dem komma närmre och tala om vad de tyckte om vad som stod på skylten.

De frågade då varför jag ville utvisa salafister, jihadister och islamister. Jag förklarade då vad dessa står för. Bl a hur de behandlar människor som inte delar deras åsikter och att de är fruktansvärt våldsbenägna och använder koranens sharialag som utgångspunkt för att legitimera sitt våld.

Då säger ett flertal av pojkarna. ”Vi gillar dem alla. De är våra vänner etc. De är bra människor. Varför vill Du då utvisa dem”?

”Därför att de är onda och inte vill acceptera vår värdegrund”. Ja men vi är födda i Sverige av muslimska föräldrar, så oss kan Du inte utvisa trots att vi gillar dem, blev svaret!

Det finns ett gammalt talesätt; ”Att nära en orm vid sin barm”. Är det vad vi håller på att göra? Växer det upp en andra generation invandrare som vill förgöra oss och förstöra vårt samhälle, som har gett dem en fristad?

Sover de ansvariga, politiker, kommun- och skolmyndigheter, medier etc?

De kan inte svära sig fria om det händer något. Skall verkligen svenska folket tvingas leva under ett sådant latent hot. Inte bara från de öppet våldsbenägna invandrarna utan vi har kanske ett ännu större hot att vänta från de som fötts här pga av föräldrarnas sympati för de våldsbenägna.

….Den värdegrund som måste vara gemensam avser framförallt samlevnaden och respekten människor emellan. Därför kan vi i Sverige aldrig acceptera att kvinnor behandlas annorlunda än män. Att flickor inte har samma rättigheter som pojkar. Ja att varje människa har rätt att forma sitt eget liv efter egna önskemål så länge hon/han inte kränker sina medmänniskor.
Detta är något som vi aldrig får ge avkall på i vårt land.

Tyvärr visar de rubricerade en blindhet, undfallenhet, brist på mognad och bildning som gör att de accepterar såväl våld, vidskepelse etc. Vi måste våga erkänna att i de länder varifrån flertalet av invandrarna kommer i dag inte har nått en civilisationsgrad som når upp till FN.sdeklaration om de mänskliga rättigheterna.

Framförallt inte till en nivå där kvinnor och män skall ha samma rättigheter och behandlas lika. De befinner sig därför under en nivå som vi villkorslöst inte kan acceptera.Hela artikeln på Exponerat

3 kommentarer:

 1. Ser ut som att det Svenska folket är för dumma att förstå!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst fan är merparten av Svenska folket hjärndöda. Enl en färsk undersökning från Novus är Ygeman den minister som Svenska folket har störst förtroende för. Det säger en hel del hur det står till i kålroten hos Svenskarna. Någon drygare politiker än Drygeman få r man leta efter.

   Radera
 2. Ja, det är en mörk framtid vi har i sikte!!

  Mvh Skogåsbon

  SvaraRadera