torsdag 7 juli 2016

IS-sympatisörernas barn. Ljungbeck: Löfven den svulstiga retorikens manNedanstående inlägg inkom från en god vän som ville att jag lade ut det på bloggen. Det gör jag gärna.
”Detta för mina tankar till den information och kunskap som visade hur invandrade mammor i Sverige med radikal islamism som övertygelse och som tar med sig sina små barn till Syrien för att ansluta sig till sina män, barnens fäder.

Femåringar lär sig att ta livet av oskyldiga människor
Där har vi nu fått se i SVT hur dessa små gullungar redan vid fem års ålder får lära sig att ta livet av andra oskyldiga människor. De får läras sig kvalificerat asiatiskt självförsvar, kasta handgranater, skjuta med militära attackvapen som Kalasjnikov, AK47:or och pistoler. Med dessa vapen tränas de att med ryggradsreflex avsiktligt rikta vapnen mot andra levande människor. Där de får lära sig och se på när man med kniv skär halsen av oskyldiga människor, krypa under taggtrådshinder i leran samt en massa annat farligt och asocialt våldsbeteende, vilket kommer forma dessa små glyttar till rena mördarmaskiner och att utvecklas så långt ifrån ansvarskännande och humana samhällsmedborgare man kan tänka sig. Man lär dessa små barn allt den teknik man lär ut till rena kommandosoldater; som brittiska SAS, ryska Spetznas GRU, amerikanska SEAL:s och andra specialtrupper som ska strida bakom fiendens linjer – och mot människor i hela den icke-muslimska världen ses som IS´ ”fiender”.
Detta får dessa muslimska barn, från ca fem år ålder lära sig, med sina föräldrars avsiktliga önskan. Medan våra svenska barn får lära sig medmänsklighet, humanitet och att respektera alla människors lika värdighet, att lösa sina konflikter med andra på ett sansat, fredligt och demokratiskt sätt.
Man kan bara säga att det är upprörande och ytterst skrämmande hur en del av mänskligheten genom sin övertygelse och religion förhärligar det dödliga våldet och lär ut till sina små barn hur man mest effektivt ska ta livet av alla man inte (religiöst/politiskt) sympatiserar med.
Men detta mordiskt och lågstående samt omänskliga inlärande uppmärksammades inte förrän man i Sverige fått veta att en liten femårig ”svensk” pojke tagits med till Syrien av sin mamma och där tillåtits leka sig själv till döds och också skadat en rad andra små barn svårt. Detta efter att hans mamma låtit honom leka med en handgranat!
Så otroligt ansvarslöst! SVT t o m visade en bild på pojken där mamman tillät att han låg i sin söta lilla säng hårt kramande en Kalasjnikov och sov.
Andra barn med normala föräldrar låter sina små ha som sängkamrat något mjukisdjur, en docka eller favoritleksaken. Men dessa mordtränade IS-barn får lära sig att ha som sängkamrat ett livsfarligt attackvapen och dessa barn ska vi sedan ta emot här i Sverige? Är det någon som tänkt på vad det blir av dessa barn när de vuxit upp och blivit tonåringar eller äldre? Är det någon som tänkt på att dessa satans föräldrar avsiktligt gjort sina barn till rena jihadistfrön eftersom de bara fått lära sig en sak och det är hur man snabbast ska ta livet av medmänniskor.
Dessa barn ska sedan blandas tillsammans med våra svenska barn på förskolor, grundskolor, gymnasier och i vissa fall universitet. Dessa ska vi hysa på våra arbetsplatser och i övrigt ute i samhället. Vi kan med den minsta grad av fantasi räkna ut hur dessa barn/ungdomar kommer att lösa varje konflikt som uppstår på lekplatsen, skolgården och andra platser i vårt samhälle, som t ex om den leksak ett sådant barn inte får lägga vantarna på, eller om tonåringen inte får stå först i kön till något attraktivt, eller till andra lockande förmåner och ”godsaker” i vårt samhälle.
Det kommer reflexmässigt att lösa varje konflikt med det våld de fått lära sig, kanske ofta med dödligt utgång som resultat, eftersom de från barnsben bara fått lära sig att lösa sina konflikter med våld och hur man ska bekämpa sina förmenta "fiender", samtidigt som modern umgås tillsammans med IS-krigare i det land de säger sig ha flytt ifrån.
Man tar sig för pannan! Vad är det som våra ansvariga politiker har gjort? Vad är det som de medvetet vill utsätta oss svenskar för, våra egna barn och vårt annars så fredliga folk för? Hur bara kan de? Hur kan de så okritiskt tillåta människor som i sin kultur och tradition har att mörda varje människa som inte delar deras övertygelse och som är de mest lättkränkta på denna jord. Hur kan man bara tillåta att dessa får komma hit, där de ansvariga ljuga oss fulla med att det skulle röra sig om ”stackars flyktingar” och som vi sedan livslångt ska försörjda och underhållna till enorma kostnader? Vi svenskar som redan är tungt utsatta av denna vansinnespolitik? Vi svenskar som får offra allt det som vi gemensamt slitit ihop åt oss själva och våra barn och barnbarn.
Detta skänker våra folkvalda bort till andra länders medborgare och menar att vi ska ta ansvar för alla de 60 miljoner som sägs vara på flykt i världen. Det är uppenbart att våra regeringar, både broderliga och socialistiska, tar mera ansvar för andra länders folk än sitt eget svenska folk. Men de ser de till att bara för betala och offra allt mer av det som de slitit ihop till i generationer.
Ja, jag och förmodligen många svenskar med mig som förstått denna verklighet, känner en innerlig och verklig oro för både oss själva, för våra barn och barnbarn och deras framtid, eftersom de tvingas möta dessa små IS-krigare på lekplatser och skolgårdar och längre fram i sina liv här i Sverige. Hur ska våra barn och ungdomar med de humana och medmänskliga värderingar vi så noggrant lärt dem någonsin kunna klara sig mot detta elementärt inlärda våld som invandrarbarnen och ungdomarna blivit marinerade in i? Hur ska vi någonsin kunna försvara oss och våra barn mot dessa, som genom att från unga år lära sig att reflexmässigt använda dödligt våld så fort det uppstår en aldrig så vardaglig konflikt eller meningsskiljaktighet i sina liv?
Hela ansvaret måste och ska läggas på våra svenska politiker! Domen ska falla hårt och skoningslöst mot dessa förrädare och för vad de avsiktligt utsatt oss för. Domen ska falla skoningslöst mot alla de oaktat politisk färg och som med vidöppna ögon och av egensinnighet och totalt missriktad godhet, humanitet, generositet, och också av pur brist på kunskap om verkligheten skapat detta våldssamhälle i vårt land.
Alla de ansvariga som medvetet inte brytt sig om att lära sig eller ta reda på vilken den bakomliggande målsättningen dessa ständigt påstådda flyktingar har för att ha tagit sig hit till Sverige. Detta trots åravis av sakliga varningar från många kunniga håll, men som trots detta ständigt fortsatta att låta sig luras genom att för oss påstå att dessa nyanlända skulle ha ”flytt från krig och förföljelse”, men där de i stället kommit till vårt förr så fina och fredliga land bara för att föra krig och bedriva förföljelse av alla oss som inte delar deras vålds- och mördarkultur.

En mycket oroad Sverigevän – men jag kan väl inte vara ensam?”

Olle Ljungbeck:
Till Statsminister Stefan Löfven.


 Mannen med den svulstiga retoriken som aldrig leder till handling.

Hörde dig från Almedalen. Du uppträdde som alltid. De svulstiga orden som forsade ur munnen på dig var Du nära att "sätta i halsen". Ett tydligt exempel på den som talar utan att tänka först. Som vanligt började Du med hatet mot Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna (SD) och oss alla som röstar eller sympatiserar med partiet. Du gör detta trots att
Åkesson och SD har fått rätt i allt de varnat för. Det märkliga är att samtidigt som Du beskyller andra för hat, märker Du inte hur Du själv är en av de mest hatande!

 Trots att Du ständigt utslungar ditt hat mot oliktänkande, berömmer Du dig av att vara världens störste humanist. Detta gör Du trots att Du när sanningen kommer ifatt dig vinklar 180 grader beträffande dina tidigare ståndpunkter som varit höjden av humanism!

Men att ångra sig och till en del lägga om den mest ödesdigra politik någon Statsminister bedrivit under de senaste hundra åren räddar inte Sverige och dess folk. Du har med andra ord skapat ett terrorsamhälle av det tryggaste och finaste landet i världen. Ett land som även de som älskar det funderar på att lämna.

Bara under din regeringsperiod har fler svenska kvinnor och flickor utsatts för våld och våldtäkter i en omfattning som varken antals- eller tidsmässigt förekommit någon gång tidigare. Men dessa förbrytelser är inte nog. Ingen svensk, kvinna/flicka, man/pojke, åldring etc kan i dag känna trygghet därför att Du och de andra brottslingarna i regeringar och riksdag sedan 2006 släppt in individer som inte nått en nivå där de kan kallas civiliserade.

Dagens kris kan givetvis inte brytas om det stannar  vid att invandringen begränsas.

I alla storstäders förorter men också i mindre samhällen har det vuxit fram och kommer att växa fram parallellsamhällen/klansamhällen, som tillämpar sina egna lagar och regler för individerna i dessa. Detta har fortgått alltsedan 2000-talets början och Du låter det ske. Trots att kvinnor, flickor, pojkar i dessa samhällen inte tillåts leva ett liv som innebär livskvalitet och frihet, stärker fundamentalister och terrorister i dessa samhällen hela tiden sin makt och förtrycket bara ökar. 

Det är den värsta faran för Sverige och dess befolkning. Trots detta gör Du inget åt det. I stället stoltserar Du i din retorik om "insatser" som är helt betydelselösa.

Du har inte fattat eller vill inte ta tag i de verkliga problemen. Dessa är bland annat att bryta upp parallellsamhällena, utvisa alla som utför brott där straffminimum är fängelse. Brotten är bl a mord, våldtäkter, rån etc. Självklart skall vapen- och sprängämnesinnehav innebära utvisning.

Du skryter om att din regering men även Du själv representerar feminismen. Inget kunde ju vara mer osanning. Det är ju framförallt kvinnorna såväl de svenska som invandrarkvinnor Du helt utlämnat åt de icke civiliserade invandrarmännen, som i stor utsträckning är fundamentalister, och bara väntar på lämpligt tillfälle att slå till med terror och ökat förtryck.

Så länge Du inte vågar erkänna att islam är våldets religion kommer Du aldrig att kunna lösa de verkliga problemen.

Du kan i dag inräknas i krigsförbrytarnas krets. Detta har jag sagt tidigare. Men efter dagens anklagelser mot Tony Blair om Irakkriget står det helt klart att Sveriges medverkan i Libyenkriget då Gadaddffi störtades skall jämställas med störtandet av Saddam
Hussein. De som nu anklagar (och märk väl det är en representativ grupp) Blair för krigsförbrytelser hävdar (vilket jag också gjort i ett flertal artiklar) att terrorn som kom därefter och fortfarande, är ett resultat av kriget.

På samma sätt vill jag påstå att störtandet av Gadaffi  m fl har lett till den terror som nu råder och orsakat miljoner människors flykt från sina hemländer över Medelhavet. Du kan inte på något sätt friskriva dig från dessa krigsförbrytelser och är därmed medansvarig till flyktingkatastrofen. Kriget mot Irak är mer än tio år sedan och trots detta har historien hunnit fatt Blair. Därför är det inte heller osannolikt att historien hinner i fatt dig och övriga
medansvariga till krigen som lett till flyktingkatastrofen. Men historien  kan också i en framtid hinna ifatt er som skapat den katastrof som blivit följden för Sverige genom en vansinnig invandringspolitik, från en kultur som inte nått fram till en lägsta nivå för vad som kan kallas för ett civiliserat samhälle.

Kanske kommer den dagen som i fallet Tony Blair att ni av kommande generation ställs till ansvar för de skador ni vållat vårt land och folk.  Så omöjligt är det inte att vi en dag får se den store  "humanisten" Stefan Löfven befinna sig på de anklagades bänk såväl för krigsförbrytelser som brott mot sitt eget land och folk..

Då kanske inte vi svenska medborgare, som vill ha, inte bara ett demokratiskt Sverige utan också ett tryggt, sammanhållet välfärdsland inte skall misströsta om möjligheten att få uppleva att DU, Reinfeldt och övriga ansvariga i regeringarna och riksdagen från 2006 och framåt ställs inför rätta för högförräderi mot ert land och folk även om ni innan dess hinner lämna de uppdrag ni nu innehar.

Som jag nämnt tidigare har jag på grund av ålder kunnat få en uppfattning om alla svenska partiledare från och med Per Albin och framåt. Även om begåvning och personlighet varierat hos dem alla skiljer Du ut dig från de övriga på ett anmärkningsvärt sätt. Dels för ditt förhärligande av dig själv och de otaliga lögner Du hunnit uttala (som närmast kan ses som mytomani). Det har självklart funnits föregångare med samma självförhärligande beteende och förakt för sanningen men inte i vårt land. Däremot utanför. T ex Hitler, Göbbels, Stalin etc.

Tyvärr är Du inte ensam om att agera på ett sätt som för Sverige ännu närmare en annalkande katastrof. Inte minst Anna Kinberg Batra, Annie Lööf och Ebba Busch-Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin med sina världsfrånvarande bilder av verkligheten. I varje mening de uttalar röjer de en brist på kunnighet, verklighetsanknytning men framförallt att aldrig våga eller vilja ta tag i de problem som varje dag innebär terror, kränkning av människor och ständigt ökad ofrihet för fler och fler.Rädslan för att utvisa de som inte har nått en sådan civilisationsnivå att de inte bör ha rätt att vistas härär oförsvarbar.Trots ålder och föräldraskap går det inte att se dem som annat än som småflickor och småpojkar med oförmåga till analys av dagens problem och hur de kan lösas. De har med andra ord trots sin ålder inte skaffat sig en erfarenhet så de kan tolka dagens verklighet och föreslå lösningar på problemen.

Till dig som alltid spottar på oliktänkande och beskyller dem för att vara antidemokrater vill jag säga följande. Jag har hela mitt liv arbetat för en utvecklad demokrati i motsats till dig som gör motsatsen. Sen kan jag också tillägga att jag under min yrkesverksamma tid under ett flertal tillfällen träffade och bytte åsikter med Olof Palme, som rörde sig om såväl arbete som politik.

Jag kan försäkra dig att han aldrig hade ställt upp på att rasera vårt lands värdegrund som Du gjort. Trots sitt internationella engagemang hade han aldrig tillåtit det Du nu gör. Vi hade i dessa frågor gemensamt en helt annan syn på dem än vad Du har. Han hade som Du, aldrig tillåtit att Sverige deltog i krig på det sätt som Du och alliansen gjort. Ej heller hade han som Du fallit undan för USA.s och Natos hetskampanj mot Ryssland. Ej heller hade han som Du skrivit under det sk "Värdlandsavtalet".

Till slut. Jag har under ca 30 år av mitt yrkesverksamma liv arbetat som rekryterare och personalchef. Många ansåg till och med att jag hade en ovanlig förmåga att bedöma individers personlighet. Därför har jag utifrån denna livserfarenhet också bedömt dig.
Du försöker dagligen ge sken av att vara en stark ledare. Inget kunde vara mer fel. Inte minst förhärligandet av dig själv och den retorik som följer av detta visar på något helt annat. Den svage måste berömma sig själv eftersom ingen annan gör det.

Du fick av FN-chefen ett av de finaste uppdrag man kan få, nämligen att arbeta för jämlikhet mellan kvinnor och män. I detta har Du totalt svikit. I ditt eget land som borde stå dig närmast och där Du inte kan undgå att se vad som blivit följden för såväl svenska som invandrarkvinnor genom en totalt oansvarig invandring har Du svikit totalt.

I stället för att ställa upp för kvinnorna mot framväxten av parallellsamhällen, hedersvåld, våldtäkter, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap har Du av feghet helt kapitulerat mot islamister och religiösa fundamentalister. Du kan sålunda inte dölja ett av dina sämsta personlighetsdrag - fegheten - genom de stora ordens och självförhärligandets retorik. Så gör ju alltid den fege. Hellre offrar han den svage än tar strid mot den "starke". Denna personlighetstyp präglar dig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Upp flyga orden tanken stilla står,
Ord utan tanke himlen aldrig når.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar