fredag 1 juli 2016

Ljungbeck: Ulf Bjereld utreder statens stöd till trossamfunden. Bocken till trädgårdsmästare

Att göra bocken till trädgårdsmästare tyder på feghet, obildning och brist på seriösa avsikter.

Maktens nyttiga redskap - Ulf Bjereld
 Regeringen har utsett statsvetarprofessorn Ulf Bjereld att utreda statens stöd till trossamfunden. Valet av Bjereld måste ses som mycket tvivelaktigt ja det är inte överord att påstå att jäv föreligger.

Att Bjereld sitter i socialdemokratiska partiets verkställande utskott kanske inte skall diskvalificera honom. Men det borde däremot hans ordförandeskap i den religiösa föreningen, "för tro och solidaritet".

Bjereld var också inblandad när socialdemokraterna beslöt att inte välja in ordf i Sveriges muslimska råd Omar Mustafa i partistyrelsen. Bjereld gick emellertid emot partiet och ansåg att  Mustafa borde inväljas. Så blev emellertid inte. Bjereld visade ju här med tydlighet att han var beredd att välja in en icke demokrat i partistyrelsen!

Självklart är det fel av regeringen och ett slag i ansiktet på alla de som anser att statligt stöd inte skall utgå till religiösa samfund och organisationer.

Syftet med utredningen är att undersöka om de som nu är bidragstagare lever upp till grundlagens krav på demokratiska värderingar. En bidragande orsak är också vad som framkommit med anledning av muslimsk invandring och de uttalanden som bl a gjorts av imamer etc.

Att Bjereld utsetts till utredare tyder på en feghet och auktoritetsbundenhet hos såväl Stefan Löfven, Alice Bah Kuhnke som övriga partiföreträdare. Rädslan för att ta ett verkligt grepp mot religiös vidskepelse och bristande demokrati är uppenbar.

Fortfarande finns det starka krav från flera partier att ha kvar religiösa friskolor trots att detta helt strider mot en konfessionsfri skola och givetvis är en kränkning av demokratin och därmed också av eleverna.

Liberalerna är trots allt det parti som har en kärna av upplysta i personer som är motståndare till all den vidskepelse och auktoritetstro religioner står för, men varför hörs de inte? Jan Björklund, jag kräver att Du går emot förslaget att ha Bjereld som utredare. Då visar Du att någon liten kärna finns kvar av upplysningstidens idèer som motvikt mot dagens
återgång till primitivism och obildning.

Det är skrämmande att höra t ex Ebba Busch-Thor försvara de religiösa friskolorna och därigenom vägra samtliga Sveriges elever att växa upp i en miljö där de inte utsätts för att hjärntvättas med vidskepelse och ångestskapande värderingar. Därför kanske vi skall se det som ett hälsotecken från väljarna att KD kanske för alltid stannar under 4 procents spärren.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

 Läs: Ebba Busch –Thor

  Muslimska ledare behöver undervisa om tolerans, acceptans och betydelsen av religions- och yttrandefrihet i sina församlingar. Det är av största vikt att undvika en situation där vanliga troende muslimer misstänkliggörs och där vi får en polariserad debatt för och emot islam. En sådan situation gynnar bara extremisterna, de som vill så split och splittring.
Nu är tid till att sörja. Nu är tid till att agera. Hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar