måndag 1 augusti 2016

Annika Borg: Alla Sveriges domkyrkor borde ringt då en fransk präst slaktades framför altaretSveriges nya ärkebiskop importerad från Tyskland bär en andlig fuskpäls

 ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. 

Av deras frukt skolen I känna dem.  Icke hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

Alla har vet väl vad islamisterna ropar då de stormar fram: Allahu Akbar. Det är ärkebiskopens valspråk!

Svenska kyrkan sörjer den halshuggna prästen

”Dådet måste fördömas men även när våldet når ända in i våra helgedomar är vi som kristna kallade att leva i öppenhet och kärlek och inte bidra till den polarisering mellan människor och religioner som terrorn försöker åstadkomma".

Detta skriver svenska kyrkan på sin hemsida:

 När onda människor bryter sig in i kyrkorna eller som i dag i de europeiska länderna, för att plundra (dränera ekonomierna), våldta och mörda befolkningarna så skall alltså dessa bemötas med öppenhet och kärlek enligt kyrkan.

Illgärningsmän som har gjort sig kända för att ta livet av oskyldiga människor på de mest brutalaste sätt liksom bedragare av alla de slag, skall vi ha överseende med och helst av allt beskydda (upplyfta) för de är ju också människor som har rätt att göra sina röster hörda i samhället oavsett på vilket sätt de gör detta och oavsett hur många de skadar på kort eller lång sikt..

Svenska kyrkans recept när det gäller att sprida öppenhet och kärlek (respekt) har dom senaste åren varit att gå i ok med muslimer (Islam), judar och alla andra existerande religioner som den värsta sköka trots att bibeln fördömer kristna att gå i par med, det vill säga, ha nära samarbeten och kompromissa med människor som inte tror på Kristus (som Guds son). Hela artikeln på Experimentlandet

Annika Borg: "Alla Sveriges domkyrkor borde ha ringt i tisdags."

…Det har varit svårt att störa idyllen. Inte för att kunskap saknats, utan för att den inte letat sig in i människors världsbild och formats till en medvetenhet. Stoppfaktorerna och dörrvakterna har varit många och effektiva.

Men det som hände i franska Rouen i tisdags, när fader Jacques Hamel slaktades framför sitt altare och en nunna blev svårt skadad, betyder att ännu en gräns passerats. Ännu en av de gränser som vi trodde kringgärdade våra liv och gav oss trygghet.

För de kristna i Mellanöstern är det här vardag, även om det är en galen sådan. De har gång på gång sagt till västvärlden: Vad är det ni inte förstår? Vad är det ni inte ser och inte hör? Vakna! Hela artikeln på Sydsvenskan
 

Sydsvenskan "svär i kyrkan".!?
Malmö 1-8-2016

Till ärkebiskop Antje Jackelen och biskop Mikael Mogren, Västerås stift och andra ansvariga inom Svenska kyrkan

Från: Sandor Herold

Jag uppmanar er båda att läsa artikeln som Annika Borg, teologie doktor, har fått publicerad i Sydsvenska dagbladet.
Och när ni har gjort det så kan ni sätta er ner och fundera över hennes rader och  skämmas över er feghet och över er ynkedom, men framför allt över er tystnad och över era kyrkklockors tystnad.

En kollega till er, en katolsk sådan, har av muslimska terrorister fått halsen avskuren när han höll en gudstjänst i sin kyrka i norra Frankrike.

Mig veterligen har inte någon av er kommenterat denna händelse vilket är ett sådant uselt handlande, eller rättare sagt brist på handlande, av er så man finner inte ord för detta. Du din hycklande fjant, Mikael Mogren, står och spelar upp ett apspel i TV som består av några frampressade tårar och ett hucklande när det gäller barn som drunknar i Medelhavet, men när den katolska prästen får halsen bestialiskt avskuren, då är du tyst. Det verkar som du visar mer hänsyn till primitiva muslimska barbarer än till att hedra en prästkollega. Jag kan inte med ord uttrycka vad jag känner för någon som tydligen inte känner gränser för hur djupt man kan sjunka i all sin hycklande skenhelighet.

På 60-talet bodde jag i Västerås och jag beklagar verkligen att jag inte bor där idag för då hade jag mitt under en rådande gudstjänst som du håller i din kyrka tagit till orda och inför din församling talat om vad jag tycker om både dig och andra inom Svenska kyrkan.

Och du, ärkebiskopen, har tydligen tagit orden Allah Akhubar, eller hur det nu stavas, i din mun och prisat Islam som religion, men när det gäller några hedrande minnesord över din mördade franske kollega då kommer tydligen inte ett ord över dina läppar.

När t ex Sverigedemokraterna eller någon annan organisation som värnar om de svenska och de kristna värderingarna håller ett möte mot det växande islamhotet i den europeiska civilisationen då ringer era kyrkklockor i protest mot detta, men när det gäller hedrande av en av muslimer mördad kollega då hänger kyrkklockorna orörliga och ljudlösa.

Jag skulle vilja påstå att efter ert svek mot era egna trosfränder och mot ert eget folk så anser jag att ett golv i en svinstia är renare att beträda än golven i de kyrkor där ni håller era skenheliga predikningar.

Om det nu mot förmodan finns ett himmelrike så är jag också övertygad om att svinen i den aktuella svinstian kommer att få företräde innan er genom pärleporten när deras liv är ändat.

Dock finns det en fördel med den Svenska kyrkan, och det är att jag inte är medlem där!

M V H

Sandor Herold, troende ateist i Malmö

Från: Kenneth Sandberg
Skickat: den 1 augusti 2016 13:30
Till: Sandor Herold
Kopia: 71234@sydsvenskan.se; Anders Högmark; Anders Sandström; André Jönsson; Andreas Ekström; Bengt Arvidsson; Cecilia Nebel; Claus Granath; Daniel Rydén; Elin Fjellman; Emma Leijnse; Erik Magnusson; Eskil Fagerström; Eva Rothstein; Federico Moreno; gorel.svahn@sydsvenskan.se; guiden@sydsvenskan.se; gustav.gatu@sydsvenskan.se; Görrel Espelund; Heidi Avellan; Henrik Kilefors; Henrik Sydsvenskan; Ingrid Fredriksson; Ingrid Runsten; Jan Samuelsson; Jenny Eriksson; jens.mikkelsen@sydsvenskan.se; joakim.palmkvist@sydsvenskan.se; Jonas Kanje; Julius Viktorsson; Kristian Nilsson; Lars Dahmén; Lena Stadler; liv.akne.andersson@sydsvenskan.se; Lotta Satz; lovisa.hook@sydsvenskan.se; Marcus Svensson; Maria Lövén; maria.g.francke@sydsvenskan.se
Ämne: Sydsvenskan "svär i kyrkan".!?

Bäste Sandor Herold,
Även en av sitt “mångkulturberikande” samhällsprojekt energiladdad Asylsvenskan-redaktion behöver ibland ta semester. Då kan sådant som nedanstående smyga sig in...

//Kenneth Sandberg

 Ett under har inträffat på Sydsvenskan!!!
Ovanstående artikel var idag publicerad på ledarsidan. Kanske börjar tidningen ana att det håller på att bli en förändrad attityd bland läsarna och folk i gemen vad gäller invandringen och dess konsekvenser. Det kan också vara så att det har begåtts ett misstag av någon på ledarredaktionen, avsiktligt eller omedvetet.
Sandor H.


2 kommentarer:

  1. Kyrkan har alltid varit kappvändare, så det kommer att ske igen när vindarna vänder

    SvaraRadera
  2. Jag är inte heller medlem i Svenska islamkyrkan. Många fler borde följa efter oss.

    SvaraRadera