måndag 29 augusti 2016

Olle Ljungbeck: Anmälan mot Al-Azharskolan i Stockholm.Till Justitieombudsmannen (JO) samt för kännedom till ett antal övriga enligt särskild utsändningslista.

Jag anmäler härmed Al-Azharskolan i Stockholm för könssegregering med hänsyn till skolans muslimska profil som bland annat innebär könssegregering och därmed  framförallt försvårar integrering av flickorna.

Nyligen redovisade internrevisorerna vid Migrationsverket sin rapport som bl a behandlade effektiviteten hos myndigheten. Enligt rapporten har tjänstemän som behandlar asylärenden en alltför låg effektivitet ("produktivitet"). Enligt revisorerna kan detta ha sin orsak i att de har svårt att fatta obekväma beslut av  anledningar som jag inte går in på här.

Jag hävdar inte att Skolinspektionen lider av samma problem utan av ett annat som inte är mindre allvarligt.

Jag påstår nämligen att Skolinspektionen för att göra ett godkänt arbete skall, i de här fallen med religiösa friskolor och liknande göra en konsekvensanalys där man inte endast bedömer situation i nuet utan vilka konsekvenserna kan bli för de elever framförallt flickor som utsätts för bland annat Al-Azharskolans könssegration. Det finns ett stort antal kända fall där skolor med könssegregation och från normalfallet avvikande skolundervisning så präglat eleverna att dessa fått stora svårigheter att inordna sig i samhället utan istället blivit utslagna på många områden inte minst socialt.

Jag skall endast nämna ett uttalande av en av de kvinnliga idrottslärarna vid skolan för att visa hur absurd könsuppdelning är.

"Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där". Det som sålunda svenska kvinnor och män   kämpat för i över hundra år och varit ett led i jämnställdhetssträvanden mellan kvinnor och män anses helt plötsligt av Skolinspektion vara fel! Konsekvensen av Skolinspektionens agerande blir sålunda att den grundlagsfästa jämställdheten helt plötsligt inte skall gälla alla och vi återgår därmed till något som borde vara ett avslutat kapitel  nämligen att ojämlikhet mellan kvinnor och män skall vara tillåtet trots vår grundlagsfästa värdegrund!

Helt klart är att Skolinspektionens agerande inte endast försvårar utan till och med förhindrar ett normalt inlemmande av dessa flickor i vårt samhälle.

Ifall vi studerar invandringssituationen för olika grupper i Sverige i dag ser vi ett historiskt mönster återkomma. Nämligen att invandrarflickorna blir förlorare . De blir det i de religiösa friskolorna, de blir det i de allt fler parallellsamhällena etc etc.

Vi vet att i de länder flertalet invandrarkvinnor/flickor kommer ifrån är kvinnorna underordnade männen. Att därför i ett land som Sverige som anses vara ett av de högst rankade vad gäller jämställdhet mellan könen inte låta invandrarflickor umgås med pojkar på samma villkor som deras svenska medsystrar är absurt. Det innebär rent faktiskt att de vistas mesta tiden i en miljö där de endera inte får vara tillsammans med pojkar och andra tiden i sin hemmiljö där markeringen av att de skall underordna sig pojkar/män är norm. Inte minst gäller detta i parallellsamhällena. Skolverkets agerande innebär helt klart att dessa flickor inte får samma förutsättningar att på jämställd fot umgås med pojkar. Det visar på det totalt felaktiga i  könsuppdelad undervisning.

Därför är det en skam att Skolinspektionen tillåts agera som i fallet med ovan nämnda "skola".
Skolinspektionen bryter tydligt mot skolplanen som bland annat säger. "Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet".

Självklart förstärks fördomar i enkönade grupper och det kan i stället bli svårare för dessa flickor att hävda sig när de blir vuxna och kommer ut i arbetslivet. De kommer med andra ord att bära med sig hemlandets förbannelse att kvinnor/flickor är underordnade mannen och trots att de befinner sig i Sverige kommer att vara ojämställda hela livet.

Det minsta jag begär är att JO avkräver Skolinspektionen en vetenskapligt grundad konsekvensanalys grundad på könssegregation under skoltiden. 


Men också att Skolinspektionens beslut  upphävs med hänsyn till att det bryter såväl mot skollagens som jämställdhetslagens anda och bokstav. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

1 kommentar:

  1. Det går inte att tvångsassimilera kolonisatörerna. Istället för att klaga på segregationen bör man föreslå repatriering.

    SvaraRadera