onsdag 24 augusti 2016

Politiker skall behandlas som de brottslingar de är och det brådskarOlle Ljungbeck:

Ett samhälle på väg bort från trygghet, förnuft, realism och bildning.

Kan det kanske vara så illa att sjuklöverpolitikerna befinner sig bildnings- och kunskapsmässigt på samma nivå som analfabeterna de släppt in och därför inte känner avsky för dessas kultur/religion utan kanske i stället känner sig befryndade (besläktad/likartad) med dem och därför inte förstår galenskapen? Med svagt intellekt följer obildning, vidskepelse och tro på primitiva sedvänjor.

Sveriges feministiska regering
 
Bildresultat för Svenska folkets feministiska regering

Sveriges Riksdag 

Massinvandringen är på väg att slå sönder det svenska samhället. En förutsättning för att detta inte skall ske är att de invandrare och asylsökande som kommer från muslimska länder tvingas acceptera den värdegrund vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. I annat fall utvisning.

En kultur som bygger på islam är oförenlig med ett civiliserat samhälle. Islam accepterar inte demokrati och de värden som bygger på upplysningstidens ideer. Islam är därtill en dödskult som inte tillåter människorna att ha ett bra liv utan påstår att först efter döden uppnår de paradiset (vilket de tror finns hinsides)! De som påstår att flertalet av dem som bekänner sig till islam tar avstånd från islams destruktivitet måste då ställa sig frågan; "Varför reagerar då inte dessa mot  islams avskyvärdheter"?

Jag har i flera års tid uppmanat skolinspektionen att förbjuda muslimska/islamiska friskolor eftersom de är plantskolor för terrorism och kvinnoförtryck men utan resultat. Varje gång har jag fått nedanstående utdrag ur skollagen. Denna lag är ytterligare ett bevis på politikernas totala oförmåga att förstå verkligheten.

Hej!
Tack för ditt brev. I 1 kap. 6–7 §§ i skollagen finns bestämmelser om konfessionella inslag i förskole- och skolverksamheten. Där anges att all undervisning ska vara icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. För den delen av utbildningen som inte är undervisning får en fristående förskola eller skola med konfessionell inriktning ha konfessionella inslag, men deltagandet ska vara frivilligt för den enskilde eleven. Vid övriga förskolor och skolor ska även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell. Att en förskola eller skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Med vänliga hälsningar
Madelen Kling, Skolinspektionen

Den som har någon som helst inlevelseförmåga i ett barns situation borde ju begripa att ett barn inte har någon som helst möjlighet att påverka undervisningen när såväl föräldrar som skolledning tvingar på den en sådan. Tydligare än man gör i detta utdrag ur skollagen kunde inte riksdagsledamöterna visa hur långt ifrån verkligheten de befinner sig när de tror att en sexåring och äldre kan hävda sina rättigheter enligt denna.

Obildningen och dumheten hos dagens riksdagsledamöter är total. Antingen formulerar man skollagen så här för att man innerst inne inte är för en icke konfessionell skola och anser att hjärntvätt av barn skall vara tillåtet. Eller begriper man inte bättre.

Men dumheten och oförmågan till realism präglar riksdagsledamöterna mer än vanligt folk. Här ytterligare några exempel; Muslimska föräldrar köar i dag utanför sjukhusen för att få sina pojkar könsstympade. Denna primitiva sedvänja som bygger på vidskepelse tar nu stora resurser inom sjukvården så att verkligt behövande medborgare inte får den vård de behöver. Senast för några dagar sedan fick vi veta att sjukvården i Skåne måste ta 3.3 miljoner från sjukvårdsbudgeten för att kunna köpa in resurser så man kan fortsätta att bedriva denna stympning av små pojkar!

Vår lagstiftande församling (riksdagen) tillåter också kusingifte vilket är vetenskapligt bevisat ofta leder till idioti eller annan icke normal utveckling för de barn som föds i sådana förhållanden.
Trots att könsstympning av kvinnor är förbjudet i svensk lag sker den i stort sett i samma omfattning som i hemländerna på invandrarflickor som lever i vårt land. Jag har själv kämpat emot detta men gav upp när jag fick veta att myndigheterna inte vill agera mot denna sadistiska verksamhet.

Det vi nu ser av våldtäkter ock sexuella trakasserier mot svenska kvinnor/flickor är det värsta brott som någonsin utövats i Sverige. De regerings- och riksdagsledamöter som slog sig för sitt bröst och betonade vilka fantastiska humanister de var när de släppte in de mest primitiva individer i vårt land att härja fritt, skall betraktas som de värsta brottslingar Sverige någonsin haft. De borde alla, om vi hade ett rättssystem värt namnet, dömas till lagens strängaste straff. 

Om inte regering och riksdag liksom vissa myndigheter medvetet dolde vad massinvandringen innebär och vilka skador, som inte bara redan vållats samhället utom också de som kommer, skulle svenska folket bli skräckslagna och sannolikt kräva att samtliga av sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter lämnar politiken. För sanningen är att svenska folket medvetet av de nämnda hålls i okunskap om att Sverige står inför en katastrof såväl ekonomiskt, kriminellt och socialt med en brottslighet som redan nu är värre än någonsin men kommer att bli än värre.

När det gått så långt att massor av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut ensamma och att skolflickor gråter när de går till skolan i ångest över att bli utsatta för våldtäkt eller andra överfall och sjuklöverpartierna inte agerar borde svenska folket omgående kräva deras avgång.

Sverige har i stort sett varit befriat från TBC sedan 40-talet. Massinvandringen har nu inneburit att denna hemska sjukdom återigen vunnit fotfäste i vårt land.

Om detta talar politikerna inte! Invandrade gangstergäng håller i dag ett stort antal förorter i våra storstäder ockuperade. Ambulanser och brandbilar kan inte längre fullgöra sina uppgifter därför att invandrade ligistgäng möter dem med stenkastning och brandfacklor! Lokalbefolkningen i dessa förorter lever i dag helt under dessa barbarers förtryck. Innehav av skjutvapen och sprängmedel tillhör deras normala utrustning.

Trots den enorma brottsvåg dessa invandrade barbarer står för utvisas de nästan aldrig. Jämsides med det ovan sagda håller Miljöpartiet på att krossa svensk industri genom att ständigt belägga denna med nya miljöskatter. Trots att de åtgärder MP kräver inte kommer att påverka jordens utsläpp av  koldioxid så att det är mätbart kommer MP med ständigt nya krav.

Kan det kanske vara så illa att sjuklöverpolitikerna befinner sig bildnings- och kunskapsmässigt på samma nivå som analfabeterna de släppt in och därför inte känner avsky för dessas kultur/religion utan kanske i stället känner sig befryndade (besläktad/likartad) med dem och därför inte förstår galenskapen? Med svagt intellekt följer obildning, vidskepelse och tro på primitiva sedvänjor.

Vi ser ju att vissa av sjuklöverns ungdomsförbund men också en partiledare redan tagit till sig dessa primitiva seder. Så t ex vill liberala ungdomsförbundet tillåta samlag mellan syskon men också tidelag (samlag mellan människa och djur) Det senare är ju vanligt förekommande bland vissa etniska grupper. Då rör det vanligtvis sig om kameler och getter. Men svineriet slutar inte med detta. Man föreslår också att det skall vara tillåtet att idka samlag med döda personer. Nämnda partiledare föreslog t ex också månggifte, detta är ju sanktionerat i flertalet muslimska länder från vilka många av dagens invandrare kommer. Detta visar på hur många av våra politiker påverkas av invandrares mest primitiva och vidskepliga "kulturinslag"!

Jag trodde vår uppgift var att höja oss som människor och grunda vår samhällsutveckling på vetenskap, inte gå tillbaka till primitivism och vidskepelse där många av dagens invandrare befinner sig.

Är det inte underligt att dessa partier och med dem lierade organisationer beskyller det parti - som under den tid det varit representerat i Sveriges riksdag mer än något annat parti följt grundlagen och våra demokratiska regler - för antidemokrati etc. Men också att organ som  beskriver massinvandringens konsekvenser motas från en bokmässa där temat är åsikts- och yttrandefrihet?

Har de mörkbruna rent faktiskt tagit över vårt land?

Ingen kan i dag förneka att Sveriges regering tappat kontrollen över invandrares kriminalitet och brottslighet.

Men också eftergivenheten mot invandrares religiösa fanatism är på väg att föra Sverige tillbaka till förhållanden långt före medeltiden. Rättsstaten har kollapsat eftersom kriminaliteten hela tiden accelererar. Och märk väl, det är invandrare som står för denna ökning.

Sverige befinner sig i dag i ett stadium som kan jämställas med utbredd terrorism där samhället förlorat kampen mot denna. Liknande exempel kan vi se i Mexico bl a. 

Trots denna fruktansvärda situation för de svenska medborgarna vägrar politikerna ta till sådant som utvisning, sänka straffmyndighetsåldern, högre straffsatser, ovillkorlig utvisning för brott där straffsatsen är fängelse. Men också förbjuda muslimska friskolor som i dag är rekryteringsanstalter för islamistisk terror. Ingen av dessa "skolor" har en undervisning som bygger på vår grundlagsfästa värdegrund som demokrati och jämställdhet mellan könen.

Detta åser våra obildade och intellektuellt svaga politiker utan att göra något åt det. Och Du Svensson är beredd att än en gång ge din röst åt dessa, som skapat ett samhälle där kvinnor aldrig längre kan känna trygghet över oron att de skall våldtas, terroriseras etc. Ett samhälle där det växer upp parallella sådana med egen rättsordning och autonomi. Där gangstersyndikaten bestämmer hur människorna där skall leva, klä sig etc.

Ett samhälle där ambulans- och brandpersonal hotas till livet när de skall utföra sina uppdrag att rädda människoliv och egendom!

Eller är Du på väg att tänka om?

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleInga kommentarer:

Skicka en kommentar