måndag 15 augusti 2016

Västvärlden behöver en Spartacus. Tyskland tar in flyktingmassor med flygUppgång och fall

Efter sin flykt från gladiatorskolan i Capua tog Spartacus samt hans anhängare sin tillflykt vid Vesuvius, i närheten av dagens Neapel. Här anslöt ett antal lokala slavar till Spartacus uppbåd och de plundrade regionen. Spartacus skall enligt uppgift ha predikat viss återhållsamhet under plundringarna, då hans huvudsyfte inte var att förödmjuka den Romerska republiken utan leda slavarna mot frihet ut ur områden kontrollerade av Rom.

Vid tiden för revolten var andelen slavar i den romerska republiken mycket hög och hotet togs på stort allvar av senaten. De romerska legionerna var dock ej disponibla så man sände den oerfarne Claudius Glaber med en milisstyrka om 3000 man för att krossa upproret. Man underskattade dock Spartacus och hans slavhop. De romerska styrkorna skall ha slarvat med fortifikationer och de överraskades fullständigt under en nattlig räd där de flesta soldater, däribland Claudius själv, dödades i sömnen. Efter denna framgång skall Spartacus anhängare ha växt till så mycket som 120 000 förrymda slavar.

Enligt History Channel som presenterade programmet ses Spartacus än idag som en hjälte ur ett historiskt perspektiv.  Ett exempel på hur förtryckta människor kämpar mot överheten.

Nutidens slavar

Vid DNC, (Democratic National Convention) satte Michelle Obama på sin “tyck-synd-om-mig-hatt” igen och sade: "Jag vaknar varje morgon i ett hus som byggdes av slavar." 

…Michelle Obama är en slavägare som föreläser för sina slavar om slaveri. Obama-familjen har rätt att förslava oss eftersom de är på "rätt sida av historien". 

Michelles hus fortsätter att byggas och underhållas av slavar. Hennes påkostade livsstil med ändlösa semestrar, fester och offentliga framträdanden, finansieras av miljontals slavar. Hela inlägget på EKP och Sultanknish

Den stora lögnen – Mycket färre sylsökande i Tyskland
8 augusti
Antalet människor som söker om asyl i Tyskland minskar kraftigt. Under första halvåret 2016 har omkring 222 000 ansökningar registrerats, rapporterar Der Spiegel med hänvisning till tyska inrikesdepartementet. Det kan jämföras med över en miljon under hela 2015, vilket gjorde Tyskland till det nominellt största mottagarlandet i EU i fjol.
Orsaken till minskningen är dels att den så kallade Balkanrutten stängts, dels flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet, sade Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière vid en presskonferens i Berlin.
"Flyktingkrisen är visserligen inte löst, men det görs framsteg i Europa, och mycket stora framsteg i Tyskland", sade de Maizière, som dock inte vågade sig på en prognos för hela 2016.Dagens industri

Fr. Snaphanen -Av Markus Mähler 10 augusti 
Tysklands federala regering tar nu in flyktingmassor via flyget 
Bildresultat för migrantvågen till Tyskland
Officiellt minskar flyktingkrisen i Tyskland: färre och färre av dem går Balkan-rutten; man kan knappt se några specialtåg eller bussar. Men det är inte att undra på: Uppenbarligen färdas de nu med flyget. Aldrig tidigare har man sett det ena chartrade flyget efter det andra landar på tyska flygfält.


Nyårsnattens sexmobb gav sig på kvinnor; migranterna gjorde Köln till en laglös zon. Vartefter hyllningen för flyktingmottagandet minskade, även hos de mest godhjärtade tyskarna, har Merkels tjänstemän gjort en hemlig kod för mottagningen. [Anspelningar på regeringens löften att alla nykomlingar är högutbildade: läkare, ingenjörer, etc. — översättare]. Hela artikeln

Fr. Snaphanen och Occident:
Botho Strauss: Den siste tysken
Uppsatsen är skriven 2015 på begäran av Der Spiegel om att ta itu med ämnet en sista gång. Jag har plockat ut några passager i texten:
”Jag vill hellre leva i ett utdöende folk än i ett mer vitalt, som mot bakgrund av primärt ekonomisk-demografiska överväganden blandas med främmande folkslag och föryngras.

Den siste tyske läsaren kanske läser  Conrad Ferdinand Meyer eller The Magic Mountain för tredje gången i sitt liv. Han är beroende av poesin i  tyska språket. "Poesin har till uppgift att i varje färdigt verk visa en nations språk.” (Paul Valéry). Snaphanen

Den siste tyskens sätt att tänka, säger Strauss, är djupt rotat i den andliga hjältehistoria som spänner från Hamann till Jünger, från Jakob Böhme till Nietzsche, från Kloppstock till Celan; ty ”den som står fri från denna historia, som de flesta tyskar här, social-tyskarna, som inte är mindre rotlösa än de miljoner rotlösa som nu ansluter till dem, han vet inte vad kulturell smärta kan vara.”

…Det som hotar tyskarna är islamister, mediamänniskor, nätverkare, de självupptagna, och överlever man dem så ”blir det en lektion, kanske den viktigaste, som vi tilldelas av islams lydiga”. 
Vad borde då den politiska makten göra? Strauss gör sig inga illusioner, ty han menar att ”de alla är obildade i varje avseende, inte minst därför att partitillhörigheten nödvändigtvis reglerar kunskapen och i grund och botten inte tillåter någon icke-demokratisk kunskap från tidernas djup.”

Det bekymrar Botho Strauss att inflödet av främlingar till Tyskland innebär att det skapas en majoritet som kommer att ”beskydda och bevara sin främmandehet”.

…Botho Strauss vän, författaren Martin Mosebach, finner däremot att texten inte först och främst är en kritik av den förda flyktingpolitiken, utan en kritik av det tyska självhatet och det därav medvetna negligerandet av i synnerhet den romantiska traditionens litteratur: ”Tyskarna kommer aldrig att kunna integrera massor av rotlösa i sin kultur, därför att de själva har förlorat den.Occident

Läs:


 
Mörkande av statistik om migrantvåldtäkter ett "nationellt fenomen"
av Soeren Kern  •  15 augusti, 2016
Migrantvåldtäktskrisen i Tyskland har nu spridit sig till städer och samhällen i alla landets 16 federala delstater. Tyskland befinner sig i en ond cirkel: De flesta förövare hittas aldrig, och de få som lagförs döms ofta till milda straff. Endast var tionde våldtäkt anmäls, och bara åtta procent av våldtäktsrättegångarna resulterar i fällande dom, enligt justitieminister Heiko Maas.
Uppemot 90 procent av de sexualbrott som begicks i Tyskland 2014 syns inte i den officiella statistiken, enligt tyska Kriminalpolisförbundets ordförande André Schulz.
"Det finns strikta förhållningsorder från ledningen om att inte rapportera brott begångna av flyktingar. Det är mycket anmärkningsvärt att det medvetet INTE rapporteras om vissa förövare och att informationen klassas som sekretessbelagd och konfidentiell." – Högt uppsatt polisbefäl i Frankfurt, citerad i tidningen Bild.Gatestone

Turkiet ger ultimatum till EU om migranter
"Erdoğan driver öppet islamiseringen av Europa"

av Soeren Kern    11 augusti, 2016
Turkiet har hotat med att backa ur avtalet om att stoppa migrantflödet till EU, om inte turkiska medborgare får visumfritt inträde i Europa senast i oktober.
Europa är fångat i en hopplös situation. Europeiska företrädare säger att även om Turkiet har uppfyllt de flesta av villkoren i avtalet, så har man inte lättat på de hårda anti-terrorlagar som används för att tysta dem som är kritiska mot president Erdoğan, särskilt efter den misslyckade militärkuppen 15 juli.
Den tyska tidningen Bild avslöjade nyligen en hemlig plan för att flytta alla migranter från Turkiet till de grekiska öarna. Allmänna kommunikationer mellan dessa öar och det grekiska fastlandet skulle skäras av för att hindra migranter från att resa till andra delar av EU.
"Oavsett hur ohyfsat, hur skoningslöst, hur totalt utan skrupler västerländska länder agerar så har de ingen chans att hålla migrantflödet under kontroll." – Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, citerad av den tyske journalisten Wolfram Weimer.Gatestone

        

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar