måndag 8 augusti 2016

Västvärldens uppgång och fall - paralleller med Romarrikets uppgång och fall



Ur diktsamlingen "Härdarna".

Det gäller för svenska folket att förstå vad som pågår. Det är inte för sent.

Soldatmamma:
Gå in på ett BB vilket som helst och se vilka kvinnor som föder barn, på barn, på barn i Sverige
Nasrin Sjögren, FB:

Faktum är att jag spontant och oplanerat träffade fler etniska svenskar i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, än vad jag gör bland patienterna på specialistmödravårdens heldygnsvård på ett av Stockholms största akutsjukhus i skrivande stund.

I realiteten ser det väldigt mycket ut som ett pågående folkutbyte. Ja, håll era hästar nu. Oavsett orsak och medveten plan eller ej, är det svårt att dra några andra slutsatser för den som litar mer på de egna sinnesintrycken än vad etablerade makthavare i olika branscher menar att man ska tro och tycka.

Det är oändligt tragiskt. Det finns bara ett Sverige. Ett nytt Libanon eller Irak är det sista världen behöver. Den globala mångfalden och dito mångkulturen blir oåterkalleligt fattigare och gråare om Sverige, det svenska folket och svensk kultur går under och försvinner.

Sanna och konstruktiva kulturella utbyten, på såväl makro- som mikronivå, kräver att båda parter känner sig själv, kan se skillnad på det egna och det andra samt besitter ett grundläggande mått av självrespekt.
Jag vet att ni kan. Ni har nämligen gjort det förr. Åter till rötterna.

Vägen framåt går hemåt, inåt och uppåt. Hela inlägget

Så här sade Houari Boumedienne i ett tal i FN:s generalförsamling 1974:

”En dag kommer miljoner människor lämna den södra hemisfären för att tränga in i den norra. Men inte som vänner. Ty de skall komma för att erövra och de skall erövra genom att befolka västvärlden med sina barn.
Segern skall komma till oss genom våra kvinnors livmoder

Fr. Snaphanen:
Video – Sanningen om Romarrikets uppgång och fall – moderna paralleller


Den är två timmar och 28 minuter lång, men när man är väl inne i den, är det en ren njutning.Videon är en guidning i  Romarriket för dem som inte känner till historien. …

Jämförelsen med USA och Europa och det romerska imperiets fall är inte unik, men det är inte så vanligt eller förstått utanför historikernas cirkel ännu. "Sanning" är förmodligen för mycket sagt, eftersom historiker har forskat om Romerska riket sedan det försvann  476. Det Östromerska riket fortsatte att ge efter för islam 1453.

Två av de första som drog parallellen var Bernard Lewis och Niall Ferguson. Stefan Molyneux är också historiker. Likheterna är många. Tänk på det romerska riket som i slutet av det 3: e århundradet får ge upp att försvara gränserna, eftersom man inte har råd att betala soldaterna. (Man tänker på det amerikanska försvarsdepartementet , som betalas av kineserna). Man tänker på Europa, som även om det hade ett försvar som levde upp till Natos ekonomiska standard, inte ens kan drömma om att använda det för att försvara sina egna  gränser.)

Tänk på laglöshet som sprider sig med barbarernas intåg, eftersom ekonomin inte tillåter att förhindra det. Tänk på familjesplittring i det 3: e århundradet. Kom ihåg att Rom - som Sverige idag - inte kunde försörja sig själva från omkring 400.

Tänk så igen på Sverige, som inte upprätthåller en armé och polis av betydelse, utan snarare lånar pengar utomlands för att finansiera de invaderande barbarerna i stället för sina egna  gamla och sjuka. En svensk polis har efter  10 år en  genomsnitts lön på 25-26.00 kronor. Svenska, 19.575 DKK!

Tänk på Frontex, som bara passivt ser på en veritabel invasion i Europa. Det är fullt tänkbart att vi är på väg att dö som romarna, eftersom vi inte kan bestämma oss för att leva. Det är på något sätt  inte så viktigt, hur våra barn ska få det, det stora  lidandet i världen engagerar mer.

Hur mycket danska studenter vet idag om de gamla romarna och grekerna, är svårt att säga.. Jag misstänker - inte mycket. För nästan en generation sedan, hade en dansk elev fem år latinska lektioner bakom sig, fem års klassiska studier och möjligent tre år grekiska när han fick (doktors-) hatten på. Han hade läst Ovidius, Caesar (Gallerkrigen) och Platon på originalspråket.

Han behövde bara sätta sin fot fysiskt i Rom och Aten, som rimligen står för begreppet antiken. Med en kristen utbildning - som visas också är borta - hade denna elev förstått de två viktiga pelarna för sitt eget personliga födelsebevis, vilket han knappast gör idag. De yngre förstår inte att de inte kan förkasta kristendomen eftersom det ligger i deras DNA, deras språk och deras värderingar. När de förkastar det, är det också det kristna, och det vet de heller inte.

Det är förlusten av kulturen, som det romerska riket också upplevde i sina sista krampryckningar. Människor sjönk till den lägsta formen av underhållning och hedonism, Idag skulle det kallas rockmusik och reality-TV. Insidan av våra huvuden liknar Aftonbladet, BT, Ekstra Bladet, DR och TV 2. Se den kraftigt degenererade amerikanska valkampen idag. Det är en perverterad del av underhållning.

Vi är mogna för plockning, för vem bryr sig, men de ska helst ha samma mentalitet som oss, inte vara inkräktare. dvs. inte som i dag, men den mentalitet vi hade för 50 år sedan. På slutet sa många romare som Västs vänster idag: "Det är bättre barbarerna erövrar oss, vi är för fattiga." Och sedan var det över.

Utan de dygder som  skapade civilisationen, är dess överlevnad inte säkerställd. Snaphanen

Platon



Från Parnassen:
Georgia Guidestones - Agenda 21 och 2030



En angelägen bok:
Rosa Koires BEHIND THE GREEN MASK: U.N: Agenda 21 (2011).

Här talar Barack Hussein Obama om vad som komma skall
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar