torsdag 1 september 2016

Kommunismen är ordet - tag er i akt för George Soros och hans medarbetare
 
 
FOLKMORDEN på svenska medborgare och EU:s folk sker genom följande program:

1. Avskaffande av alla regeringar
2. Avskaffande av privat ägande
3. Avskaffande av arvsrätten
4. Avskaffande av patriotismen
5. Avskaffande av alla religioner
6. Avskaffande av familjen
7. Skapande av en världsregering

Här kan du läsa mer om George Soros:
Carl Bildt - George Soros medarbetare


I Expos styrelse finner vi bl.a. Robert Aschberg. 
 

Här kan du hitta mer att läsa om Gramsci-vänstern och  Därför vill (V) inte prata heder
En fråga som fick budskapsmaskinen att staka sig i Ekots lördagsintervju med Jonas Sjöstedt (V). Programledaren pressade på om avgångskraven mot riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som drivit frågan om hedersvåld i motvind internt, men en krumbuktande Sjöstedt kunde varken säga att han har förtroende för henne eller att han inte har det.

Rosanna Dinamarca skrev i en krönika:
…”Morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal motiverades med deras kärleksliv och val av partner. Inte i något fall hade morden byggts upp av religiöst tvång som att bära slöja”. Läs hela artikeln SvD
Feminismens förlorade heder
Det har länge funnits god anledning att nära en misstanke om att feminism och kamp för kvinnofrigörelse inte är riktigt samma sak. Kampen för kvinnors friheter och lika rättigheter har en lång och hedervärd tradition, alltifrån traditionell kamp för rösträtt och rätt till abort till mera sentida ambitioner att spränga ”glastaket” för kvinnors rätt till avancemang på arbetsmarknaden, och inom den högre utbildningen. Även om det finns mycket kvar att göra, har resultaten för ”vanliga” kvinnor på det hela taget varit mycket påtagliga.

…Feminismens agenda har varit påtagligt fokuserad på att skapa en ”könsmaktsordning” där de egna proselyterna har ett naturligt tolkningsföreträde, där de som dristar sig att fråga efter den vetenskapliga halten i teorier om exempelvis genus på ett närmast självklart vis kan brännmärkas, och där politiskt korrekta medlemmar av det manliga könet (som ju ändå bara är en social konstruktion) upplever det som naturligt att svära trohet till just feminismen.

…I grunden gäller det vilka frågor som placeras högst på dagordningen, och vem som i dessa frågor definieras som fiender. De uppenbara favoriterna rör frågor som rör svenska kvinnors karriärvägar, såsom kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser och krav på fler kvinnliga professurer, kopplade till strävan efter makt över dagordningen inom dagis och förskola, det senare för att säkerställa att även unga pojkar skall bli pålitliga feminister.

…Det som varit slående frånvarande är empati med de kvinnor och flickor som står ljusår ifrån att ens kunna drömma om att bli varken professorer, partiledare eller medlemmar av bolagsstyrelser. Den hårda kritiken mot patriarkala strukturer har nogsamt undvikit att ens nämna det kvinnoförtryck som breder ut sig i den muslimska världen.

…Svenska feminister ställs nu inför ett avgörande vägskäl. Tänker de ta strid för muslimska flickors rätt att slippa könsstympning, barnäktenskap och utestängning från interaktion med svenska pojkar? Eller skall det öppna samhället tvingas till konfrontation mot feminism och islamism i intressegemenskap? Hela artikeln på Det goda samhället

 Feminist-collage
På en generation kommer Europa att förvandlas till oigenkännlighet.

Östeuropa har nu "den största befolkningsminskningen i modern historia", medan Tyskland tagit över förstaplatsen från Japan vad gäller världens lägsta födelsetal.

Det åldrande Europa förnyas inte med nya generationer européer – i stället välkomnar man enorma mängder migranter från Mellanöstern, Afrika och Asien som ska ersätta de infödda européerna. Nykomlingarna tar med sig radikalt annorlunda värderingar kring sex, vetenskap, politisk makt, kultur, ekonomi och förhållandet mellan Gud och människa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar