tisdag 6 september 2016

Ljungbeck: Den politiska dårskapen upprepas som ett mantra! Sandor Herold kommenterar inlägg på Uppdrag Granskning bl.a.Det sägs många kloka saker på skämt,
men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar. (Thorvald Gahlin )

Det gäller väl i allra högsta grad den politiska sjuklövern, ingen nämnd men ingen glömd.

Olle Ljungbeck: Flertalet kommer sannolikt ihåg när landets "statsminister" Stefan Löfven  mitt under värsta massinvandringsvågen stod och basunerade ut för världen att Sverige var den humanistiska stormakten och han och anhängarna mänsklighetens största välgörare. Men eftersom han inte hade gjort någon konsekvensanalys av om det var möjligt att släppa in sådana massor kom verkligheten i fatt honom. Konsekvensen blev att invandringspolitiken fick vinklas 180 grader i försök att stoppa den katastrof som nu är ett faktum.

Tyvärr har han inte lärt sig läxan.

I dag den 6 september får vi veta att regeringen Stefan Löfven har gjort den största miljösatsningen historiskt! Någon konsekvensanalys av vad denna satsning innebär för bättre miljö har naturligtvis inte skett. Ej heller att satsningarna trots storleken på föreslagna antal miljarder inte kommer att vara mätbara sett ur ett världsperspektiv.

Lika ogenomtänkt som massinvandringen var är också dagens miljösatsning. Den viktigaste satsningen och som mycket säkrare kommer att leda till en naturkatastrof om inget görs är nedsmutsningen av haven. På samma sätt som Löfven överraskades av massinvandringen kommer han ännu säkrare att överraskas av kommande katastrof vad gäller havens nedsmutsning.

I motsats till den påstådda koldioxidfaran om vilken det finns delade meningar vet vi med säkerhet att haven kommer att dö om nedsmutsningen får fortsätta som den gör. Att rädda haven är sålunda fullt möjligt genom att förhindra utsläpp i dessa. 

Ett förbud av utsläpp i haven drabbar inga industrier och påverkar inte mänskligheten negativt på något sätt utan är enbart positivt. Detta är också fullt möjligt utan de gigantiska kostnader som nu slängs ut på framförallt koldioxidbekämpning, som vi i dag inte säkert vet den eventuella nyttan av.

En räddning av haven skulle kunna ske på mycket kort tid. Förbudet att släppa ut avfall i havet går att lösa mycket enkelt och skulle genom de insatser som krävs både gynna utveckling och sysselsättning.

Men om detta sägs inte något i Löfvens budget som i stor utsträckning är ett försök att i första hand rädda Miljöpartiet över 4 - procentsspärren. Men här kanske han har gått på en nit. Svenska folket är säkert på väg att nyktra till också vad gäller katastrofteorierna om koldioxidutsläppen.

Sålunda inget annat än ett spel för gallerierna som man förr brukade säga när folket skulle grundluras.

"Att spela för galleriet innebar att man vilseledde eller knep lättköpta poäng genom att vända sig till den breda massan på de enklare och billigare platserna i salongen, galleriet".

Att inte allting är vad det tros eller påstås vara har vissa tänkare som genomskådat makthavarnas falskhet kunnat konstatera långt tillbaka i historien. Så t ex uttryckte sigen gång den tyske författaren Gottfried Seumes (1763-1810), "Under humanismens täckmantel döljer sig det gemenaste humbugsmakeriet bäst och säkrast".

Med samma förakt för sanningen talar Löfven om historiens största satsning på miljöområdet. Han gör detta med vetskapen att större delen av miljarderna beräknas satsas efter nästa val. Eftersom då en helt annan regering med sannolikt annan inriktning kan komma till makten kan löftet bli en antiklimax.

Men eftersom vi alla vet vid det här laget, nämligen, att Sveriges statsminister i dag är mytoman, förväntar sig ingen att detta löfte liksom de många andra som inte infriats, inte heller kommer att göra det.

Till slut en vädjan till de få politiker som ännu har någon hederlighet kvar. Verka för att ingen person får tillsättas som myndighetschef eller som chef på annan betydelsefull samhällstjänst. Verka för att alla sådana tjänster skall sökas och kraven skall vara visad skicklighet på tidigare uppgifter.

Den svågerpolitik som i dag utgör grunden för så gott som all slags rekrytering till nämnda uppgifter hör inte hemma i en stat som respekterar den svenska grundlagens skrivning om tjänstetillsättning.

Självklart är inte Karolinska Institutet det enda exemplet på sådan svågerpolitik. I dag går det nästan inte att hitta t ex en landshövding som uppfyller kraven för denna tjänst. Och tyvärr är högst en handfull av de statliga myndighetstjänsterna i dag tillsatta med tjänstemän som är kvalificerade för sin uppgift. Samma gäller statliga utredare.

Nyligen lades en utredning fram som benämndes "Demokratiutredning".

Ordförande för denna var en man som aldrig varit kvalificerad för de uppdrag han fått . Lika lite var han kvalificerad för "Demokratiutredningen". I denna föreslogs bl a att 15-åringar skulle få rösträtt. Då är att märka (vilket framkommit inte minst under senaste tiden gällande invandrare) att straffmyndighetsåldern för fängelse är 21 år.

Trots detta anser man sålunda ett en 15-åring är mogen att deltaga i valet till vårt parlament!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Petterssons - En av många förbannade 

Joakim Lamotte, känd från bl.a. Uppdrag Granskning, visar äkta känslor i en video och tänk så rätt han har.

Jag kan lova att snacket som går i arbetsplatsernas fikarum, vid frukostborden i hemmet och bland kompisgängen skulle få de anställda på Expo att rodna och vänstersocialisterna i FI, V och MP att gråta.

Joakim Lamotte är med rätta förbannad och det han säger i videon är precis samma ord som sägs runt om i Sverige. Vi har fan i mig fått nog! Petterssons. Läs alla kommentarer

Kommentar från Sandor Herold:
Joakim Lamotte säger en hel del saker som är helt rätt i denna video och många hyllar honom i sina kommentarer och vissa tycker t ex att det är klockrent.

Visst, det han säger är bra och rätt, men som så många gånger när någon som jobbar med PK-media uttalar sig så lyser fegheten igenom och det viktigaste blir inte sagt.

Det Lamotte skulle ha sagt är ungefär följande :

" Varför i helvete kom ni hit för? Var den enda anledningen att ni kom hit till Sverige den att ni skulle mörda, skjuta,bränna, vandalisera, misshandla, våldta, kasta sten och annat jävelskap? Vad sysslar era j-a föräldrar med? De har all världens tid att ta itu med er och försöka få er att sluta med det ni gör eftersom de inte behöver slösa sin tid med att vara på en arbetsplats, eller hur? Åk åt helvete tillbaka dit därifrån ni kom och klättra tillbaka upp i trädkronorna och förena er med dem som ligger på samma intelligensnivå som ni själva gör för ni har med all önskvärd tydlighet visat att ni inte har att  i ett civiliserat samhälle att göra".

Hade Lamotte sagt något i stil med ovanstående så hade han haft all min respekt. Dock hade han inte haft något jobb kvar på PK- media.

F. ö så är jag inte ett dugg förvånad över att föräldraansvaret lyser med sin frånvaro i dom s k utsatta områdena, vilket är det samma som mångkulturella områden. Det sägs ju att barnen är kopior av sina föräldrar och det är ju precis det som det är frågan om här. Föräldrarna har inte kommit hit för att jobba, betala skatt, stå för sin egen försörjning och tillföra det svenska samhället något av värde eller för att integrera sig i det svenska samhället som invandrare gjorde när de kom hit på 50, 60 och 70-talet. Det är helt andra intressen som ligger bakom den s k "flykten" till Sverige. Bara det faktum att det idag finns invandrare som inte har haft ett jobb i Sverige på upp till 15 år är ett bevis på att det är så. Genomsnittet för en invandrare att innan vederbörande tillför Sverige något genom att få ett jobb och generera skatt ligger på i snitt 7-8 år.

På 50 och 60-talet tog det i siffror lika länge, bara det att siffrorna då stog för veckor och inte år. Och inte f-n höll vi invandrarbarn på att bränna bilar och kasta sten på polis och annan blåljuspersonal!

Men så går det när man låter varelser från de lägst stående kulturerna och samhällsbildningarna där man löser allt med våld mer eller mindre ohämmat välla in i landet och som bara har som intresse att utnyttja det svenska samhället så till den milda grad att all välfärd som svenska generationer byggt upp snart bara är ett minne blott.

Det är tyvärr bara att konstatera, många av de s k nysvenskarna och nyanlända är inget annat än det svenska folkets fiender. Hur skall man annars förklara det som sker i fler och fler städer i vårt land?

Man kan med fog påstå att vi har släppt in Satan själv i landet. Eller rättare sagt, våra s k folkvalda har gjort det. Och de fortsätter med det!

Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att bli värre. Mycket värre!
Sandor Herold, Malmö

 Till:
christel.beckdahl@svenskakyrkan.s;medandraord@sydsvenskan.se;asikter@sydsvenskan.se;Sydsvenskan:

Från: Sandor Herold:
För att göra rätt för sig krävs att man är eftertraktad på arbetsmarknaden
Till Christel Beckdahl, diakon i Svenska kyrkan Helsingborg

"Att uppbära försörjningsstöd under flera år är nedbrytande för en familj".
Så skriver du bl.a i ditt inlägg. Att behöva läsa att en familj som i fyra år har uppburit försörjningsstöd och nu kanske kommer att få bidrag till en nöjesresa med hotellvistelse, hur nedbrytande tror du inte att det kan vara för en familj som står för sin egen försörjning och inte heller har råd med semesterresa? Detta är rena hånet mot de familjer  där föräldrarna är lågavlönade och  inte är berättigade att få en krona i bidrag utan får betala allt ur egen ficka och ändock inte har en krona över till att resa på nöjesresa.

Det är en skam att  någon är så fräck att man på fyra år inte ids att ta sig ur sitt bidragsberoende. Har du f ö tänkt på att denna familj har alla möjligheter att berika sig på svartjobb vilket är mycket vanligt bland de bidragsberoende så familjen i fråga kanske har mer i inkomst än den familjen som inte är bidragsberoende. Då den arbetande familjen måste vara på en arbetsplats 8 timmar om dagen så är bidragsfamiljen ledig och kan på sin ledighet utöka sina bidragspengar med svartjobb. Detta beteende är särskilt vanligt bland s k nyanlända. Nu vet jag inte denna familj är en sådan men bara det att det är frågan om en fyrabarnsfamilj tyder på att det kan vara så.

Försörjningsstöd skall bara utbetalas i yttersta nödfall för att förhindra att en familj hamnar på gatan. Att betala ut pengar till nöjesresor är inget annat än ett slag i ansiktet på dem som kämpar för sin tillvaro utan att ligga samhället till last.

Den aktuella familjen borde skämmas och veta hut och omedelbart sluta upp med dylika fräckheter som att söka bidrag till nöjesresor.

Sandor Herold, Malmö Inga kommentarer:

Skicka en kommentar