måndag 26 september 2016

Olle Ljungbeck: Roten till det accelerande våldet är sjuklöverns politiker och de måste ställas till ansvar.Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad
Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.
Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.


I dag (25/9) redovisades en undersökning om hur kvinnor reagerar på en våldtäkt. Enligt denna  paralyseras sju kvinnor av tio. Undersökningen redovisas i samband med att sexualbrotts-kommittèn lägger fram förslag. Den väntas föreslå att de allra grövsta brotten ska omfattas av en ny brottsrubricering och leda till minst sex års fängelse och högst tio år. Den femte oktober ska kommittèn med riksdagspartierna presentera sina förslag.

Troligen kan ingen man föreställa sig vad det innebär att bli våldtagen. Troligen ej heller en kvinna som inte blivit utsatt för något så fruktansvärt.Självklart är förslaget en tvingande konsekvens av det accelererande invandrarvåldet. Ingen påstår att det inte förekommer och har förekommit kvinnovåld orsakat av svenska män. Men den oerhörda omfattning invandrarvåldet i dag tar sig uttryck i är ojämförligt större och brutalare än det som förekom före år två tusen.

Självklart kommer inte denna straffskärpningen att nämnvärt minska dagens invandrarvåld eller våldet överhuvudtaget. För detta behövs fler åtgärder. Ett ytterligare exempel på sjuklöverpolitikernas totala oförmåga att tänka först och handla sedan är när man beslutade om permanent uppehållstillstånd för vissa grupper av "flyktingar" och asylsökare. Inte minst med hänsyn till att de nämnda strömmade in utan någon som helst möjlighet att kontrollera vad de var för några. Inte nog med detta utan politikerna med Reinfeldt och Löfven i spetsen tog som vanligt inget eget ansvar utan överlämnade åt chefen för Migrationsverket att bestämma om permanenta uppehållstillstånd!

Självfallet skulle man avvaktat med uppehållstillstånd och under alla förhållanden inte givit permanent sådant förrän individerna visat sig anpassningsbara. De som bryter mot lagen så att straffnivån innebär fängelse skall givetvis inte få stanna utan utvisas fortast möjligt.

…..En ovillkorlig förutsättning för att invandrare och asylsökande skall få stanna kvar i vårt land är att de utan minsta tvivel accepterar och är beredda att leva efter vår värdegrund.

Därför måste en av de åtgärder som måste följa den skärpta lagstiftningen vara att bryta upp parallellsamhällena men också bestraffa och i många fall utvisa de som i dag bränner bilar och byggnader, kastar sten på poliser, ambulanser och brandfordon. Alla som därutöver begått våldtäkter och andra grova brott måste givetvis utvisas efter avtjänat straff.

Det man nu åstadkommer genom en straffskärpning för vissa brott är inte ens en halvmesyr. Om en radikal förändring skall ske måste alla som inte är beredda att anpassa sig till vår grundlagsfästa och i allmän lagstiftning fastlagda värdegrund utvisas. Blott att tänka sig att alla de som nu våldför/t sig på kvinnor, bränner bilar och byggnader liksom all deras andra grova brottslighet, skall få stanna kvar är absurt. I så fall får vi ett samhälle där våldet kommer att bli varje svensk medborgares vardag.

Med andra ord har vi då gått från ett av världens tryggaste samhälle till ett av de värsta och brutalaste där tryggheten ej längre existerar.

….
Men tänk noga innan Du svarar. Vem bär i grunden ansvaret för att dessa människor med sin våldsbejakande värdegrund kommit hit men också när de väl kommit in i vårt land tillåtits terrorisera det svenska folket.

Självklart är det sjuklöverpartierna. Vilka har varit ledare för dessa under tiden från 2006? Jo det har Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Maud Olofsson, Lars Björklund, Annie Lööf, Göran Hägglund, Jonas Sjöstedt, Lars Ohly, Gustav Fridolin, Åsa Romson. (Ebba Busch - Busch Thor har inte varit partiledare så länge. Å andra sidan har hon hittills inte visat att hon vill något annat än övriga sjuklövern). Hade de däremot i stället för att jaga SD följt detta partis råd hade situationen varit ett helt annan.

Klart och utan minsta tvivel är därför att de ovannämnda bär skulden till den fasansfulla katastrof såväl vålds – och terrormässigt samt välfärdssamhällets kollaps som vi nu ser följderna av.

…De som är ansvariga för dagens katastrof måste självklart i en rättsstat ställas till ansvar för sina handlingar. Och Sverige är väl en rättsstat! Om vi antar att det förhåller sig så, måste självklart rättsstatens rättsordning tillämpas och de som bär huvudansvaret för denna ingripa. Möjligheten att dels neutralisera dem från makten och dels utkräva ansvar är dessa.

Den ena är att de i partierna som insett katastrofen, verkar för att de som ej redan gjort det tvingas lämna partierna. I annat fall måste medborgarna i val vägra ge dem  och deras partier sin röst.

Det andra som är nödvändigt oavsett ovanstående är att låta rättvisan ha sin gång. Med det menas att de nämnda ställs inför en nationell domstol och döms enligt brott mot nationen och folket. Finns det inte någon rättsinstans som är beredd att göra detta måste folket tillsätta en tribunal som utkräver ansvar.

Kom i håg Svensson. Hur Du lägger din röst 2018 kan endera ödelägga dina barn och barnbarns framtid. Men hur Du lägger den kan också innebära en ljusare framtid för dem.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
PS. När detta skrivs meddelas att bl a fyra personer skjutits i Malmö! DS.

Hela Olle Ljungbecks artikel kan du läsa på Petterssons

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar