onsdag 30 november 2016

Mer flyktingar till Sverige kräver socialdemokrat. Ljungbeck: Regeringen måste bytas ut, motståndsrörelse krävsSocialdemokrater kräver att Sverige tar emot fler flyktingar
 

Till Björn Abelson,(s), arbetarkommunens ordf. i Lund

Björn Abelson, Den svenske arbetarens bäste vän!!!!
Från: Sandor Herold

Malmö 28-11-2016

Du säger att Sverige måste stå upp som moraliskt föredöme och att vi för vår trovärdighet snarast måste återgå till en generös flyktingpolitik.

Jag tycker att du snarast skall stå upp som ett moraliskt föredöme själv och öppna upp ditt hem och ta emot några s k flyktingar och stå för deras kostnader fullt ut tills de kan stå för sin egen försörjning. Om du inte gör detta så tycker jag inte att du är något annat än en förbannad hycklare, och som en sådan typisk hycklare är det lätt att gapa om moraliskt föredöme när kostnaderna som vanligt skall betalas av andra via skattsedeln.

Som vanligt så åberopar du höjda skatter för att välfärd och integration skall kunna fungera. Vi har redan världens högsta skatter och här skall inga skatter höjas och definitivt inte för att ta emot fler parasiter vare sig i form av s k ensamkommande flyktingbarn eller andra bedragare som bara kommer hit för att utnyttja det som vi här i landet har byggt upp i generationer och som det snart inte finns något kvar av som kan liknas vid välfärd.

Vi behöver inte fler mord, gatuskjutningar, anlagda bränder, våldtäkter, misshandel, hedersmord, assistansbedrägerier, brott mot äldre, tiggande rumänska romer, bilmålvakter, sprängningar och annat som i huvudsak utförs av just sådana som du tydligen vill öppna upp gränserna för.

Jag önskar av hela mitt hjärta att du eller någon till dig mycket nära anhörig blir utsatt för något av ovanstående. När din eventuella dotter har haft den stora "lyckan" att få vara med om en mångkulturell gruppvåldtäkt utförd av ett gäng av dina skyddslingar så kanske du ändrar uppfattning vad det gäller ökad flyktingmottagning.

Eller att få uppleva att din eventuella son blir rånad av ett gäng mångkulturella grabbar när han är på väg hem med cykel och av dessa blir uppmanad att inte visa sig där rånet skedde för det är farligt för honom att vistas där. Just detta skedde med min grabb när han var 15 år gammal i utkanten av det mångkulturella träskområdet Rosengård i Malmö.

Rån och våldtäkt är en mildare form av mångkulturell närkontakt för en hel del svenskar har under årens lopp t om fått plikta med livet tack vare den flykting och invandringspolitik som ni har påtvingat landets befolkning.

Majoriteten av det svenska folket har fått nog av ditt och andra politikers strävan att förvandla Sverige till en mångkulturell sopstation och en behaglig plats för all världens tärande slödder som inte tillför landet annat än sociala problem och kostnader.

Dock kan jag ha lite förståelse för dina önskningar att förstöra landet ännu mer och vältra över ännu mer kostnader på det svenska folket när jag betraktar ditt ansikte i artikeln i Sydsvenskan. Man kan väl säga att du har ett utseende som spelar i ungefär samma division som dina politiska åsikter, d v s i den lägsta divisionen.

Dina och dina partikollegors åsikter och önskningar kan sammanfattas med ett enda ord : SKAM!!!

M V H
Sandor Herold, Malmö
invandrare av den tamare och icke tärande sorten
Läs artikeln här på Petterssons och Sydsvenskan

Olle Ljungbeck:
Riksövergripande försvarsorganisation och motståndsrörelse krävs. Så skriver Olle Ljungbeck bl.a.


Regeringen kan inte längre garantera medborgarnas säkerhet och därför är den inte regeringsduglig utan måste bytas ut.…Hur kan överhuvudtaget en tidning som Aftonbladet betraktas annat än som en boulevardtidning och därför av den som köper den snabbt förpassas innanför rocken eller i handväskan för att inte avslöja sin bildningsnivå. Den speglar med förödande klarhet att de ansvariga för tidningen avsvurit sig allt ansvar för seriös journalistik.

Och tyvärr befinner sig merparten av dagens politiker på samma undermåliga nivå från vilken i dag sällan  hörs någon röst som kan inge medborgarna hopp.

Därför måste vi medborgare agera genom egna initiativ. Ett av dessa kan vara lokala medborgarinitiativ som tar strid mot de som försöker tvinga på oss en ny "värdegrund" och tackar oss för att de fick en fristad här genom att mörda, råna, begå våldtäkter,
förstöra materiell egendom samt införa värdenormer som endast hör hemma i barbarstater.

Denna artikel började jag skriva efter att jag den 24/11 i TV 4 lyssnat på "debatten" mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Den gjorde mig inte bara förbittrad utan också rädd för att dessa två kan få fortsätta att totalförstöra vårt land. Inte ett enda intelligent och klokt förslag om Sveriges framtid förmådde de formulera. Den som vid kommande val röstar fram dessa katastrofala individer gör sig därmed skyldig till Sveriges undergång såväl beträffande välfärd som värdegrund. En så primitiv "debatt" förd av en statsminister och en eventuellt blivande sådan, har jag aldrig hört tidigare trots att jag följt dessa sedan Per Albins tid! De berörde överhuvudtaget inte den katastrof de försatt Sverige i.
 …Varken regeringen eller de övriga sjuklöverpartierna är beredda att sätta in resurser för att en gång för alltid stoppa invandrarbrottsligheten.
.. Dagens politiker saknar klart och tydligt den begåvning och bildning liksom strävan bort från det barbari som är kännetecknade för de kulturer varifrån merparten av dagens invandrare kommer.  Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591.  Gävle Hela artikeln kan du läsa härfredag 25 november 2016

Regeringen desperat, lagstiftar mot obekväma åsikter. Detta passar Peter Wolodarski på DNAtt inte genast tillhandahålla fri bostad för alla födda utomlands måste betraktas som renodlad nazism i sin värsta form.....

  Klart vi måste prioritera de nyanlända. De bara längtar efter att få arbeta och framför allt betala världens högsta skatter och på så sätt bidra till att svenska politiker får ännu mer ekonomiska medel att manifestera sin oändliga godhet med.

Regeringen är desperat – vill lagstifta mot folkliga 

Inrikesminister Anders Ygeman och den regering han ingår i vill öka förföljelserna mot svenska folket. Regeringen låter migranter från tredje världen välla in i Sverige för att underminera den tidigare etniska homogeniteten och söndra nationalstaten. Att slå sönder vår nation är en del av en politik som har bedrivits i minst 30 år. Den kommer inte att upphöra förrän den siste svensken ligger sönderslagen i en rännsten och blöder till döds.

…I sann totalitär anda begår makthavarna gigantiska övergrepp mot svenska folket.

.. Statskontrollerade media citerar Anders Ygeman:

– Det kommer bli förändring i form av att fler människor kommer kunna ställas inför rätta för hatbrott ganska snart för nu har vi fått de här speciella hatbrottsenheterna och de blir ju specialister inom sitt område. Det är klart jag förväntar mig att det blir resultat, säger Anders Ygeman.

..De ska en dag ställas inför rätta i Nürnbergliknande rättegångar där ansvar och straff ska utkrävas.

…Du måste räkna med att hamna i fängelse för att du inte vill se ditt land gå under. Se det som en merit att du då har gjort vad du kunnat för att motsätta dig den totalitära regimens inkvisition. Du kommer att överleva den och blir ännu mer målmedveten i ditt arbete för att rädda vårt kära fosterland Sverige från den undergång som hotar om vi är tysta. Läs hela artikeln på Asylkaos

Den politiska adeln – vår tids härskande klass

Dagens maktelit är förvisso utsedd i god demokratisk ordning. Den verkar inom det parlamentariska systemet. Den respekterar – fram till en viss punkt – folkets fri- och rättigheter. Samtidigt har den gemensamma drag med flera av sina föregångare.

Till exempel det faktum att den inte är i kontakt med folket och verkligheten. Medan vanligt folk i dagens Sverige oroas över att polisen inte fungerar, skolan inte levererar, tågen inte går som de skall, välfärdsstaten krackelerar och att det råder en akut bostadsbrist ägnar sig makthavarna åt… annat.
Den svenska politiska eliten är fullt upptagen med att försöka forma den nya, socialdemokratiska människan. En undersåte som tänker rätt, lyder, inte har något emot att lämna pissprov på gymmet, underordnar sig övervakning och ger upp sin ekonomiska självständighet. Här är kulturpolitiken, statsmedia och en utbredd konformism verktyg för en politiskt korrekt och missriktat välmenande likriktning.

… Makt korrumperar, på så många olika sätt.

Frihet har alltid betraktats som samhällsomstörtande av den härskande klassen. Det gällde i feodalsamhället och det gäller än i dag. Martenssonsmeningar

Dagens Nyheter är familjen Bonniers flaggskepp genom det stora inflytande som tidningen har på samhället. Familjen Bonnier driver en agenda som går ut på att man å enda sidan vill tjäna massa pengar och å andra sidan skapa olika monopol som gör att man både kan tjäna (stora) pengar och sprida politiska kampanjer som riktar sig mot nationalister i Sverige och andra länder. All form av nationalism ska bekämpas, vare sig den är mild och nästan osynlig eller mer konsekvent och tydlig.
Men det är huvudsakligen de europeiska folkens nationalism som ska bekämpas, andra folks nationalism bejakas ofta, särskilt om det kan användas som ett medel mot vita människor.

Dagens Nyheters agenda går ut på att driva kampanjer för globalisering och mot varje form av nationalism. DN använder sig av alla existerande tänkbara knep som lögner, guilt by association, döljande av sanningar, påhitt och osanna vinklingar för att uppnå effekt.

… Martin Gelins påståenden om Breitbart gäller istället för DN. Det är på DN som många galenskaper frodas, inte minst rasism. Men den rasism som DN sprider riktar sig mot svenskar eller mot vita människor och den bottnar i ett djupt hat mot vita européer.

Samma dag publicerar DN en artikel av Lisa Meyler som skriver om SD att partiet är ”rasistiskt, nationalistiskt med färska nazistiska rötter.” 

…Lisa Meyler är rädd för att svenskar ska upptäcka att de är förrådda av sina politiker och att Sverige håller på att koloniseras av andra folk som tränger undan svenskarna i sitt eget land. Lisa Meyler vill hjälpa DN att ta ifrån svenska folket rätten till sitt eget land och inbilla svenskarna att de inte är ett folk med historisk rätt till den egna territoriet.

Varför är det viktigt för Lisa att markera att hon är ”judisk”?Asylkaos

Från Snaphanen – Julia Caesar:
..Baksmällan kom tidigt i år
Svenska Dagbladets kulturskribent Hynek Pallas twittrade ut sitt oförblommerade förakt mot dem som lagt grunden till vår civilisation. Han ansåg nämligen att Brexit möjliggjorts av “äldre vita gubbar med kissfläckar i byxorna”. 

Han glömde nämna att bara drygt var tredje – 36 procent – av de unga väljarna under 25 år hade orkat masa sig till valurnorna.  Det var de som inte brytt sig om att rösta som jämrade sig i högan sky över att de nedkissade gubbarna förstört deras framtid.

Största larmet utlöst av Göran Rosenberg

Men det största larmet utlöste som vanligt din kollega Göran Rosenberg, självutnämnd överstepräst i Alarmist-journalisternas Förening för Inbördes Distanslös Beundran och Oemotsagd Självgodhet. Som sådan har han full tillgång till alla existerande medieplattformar. Expressen, Sveriges Radio, SVT – alla rullar ut röda mattan för honom bara han behagar vifta med pekfingret.
I SR Godmorgon Världen påstod han den 1 juli att “folkomröstningar är ett slag i magen på demokratin”.

Det obehagliga med folkomröstningar blir särskilt tydligt när folket fattar fel beslut, det vill säga ett annat beslut än vad de valda politiker som utlyste folkomröstningen hade hoppats på och räknat med, anser Göran Rosenberg, tydligt inspirerad av Peter Wolodarskis demokratifientliga ledartext några dagar tidigare.

“Folkomröstningar är vanskliga” ljöd det från DN-skrapan i Marieberg, plus uttrycklig empati med de stackars politiska partierna som “nästan överallt i världen utgör slagpåsar” för sina förskräckliga och otacksamma väljare.
“Var god skölj” som det heter hos tandläkaren. 

Peter Wolodarskis offentliga krisbearbetning
I Dagens Nyheter fortsätter Peter Wolodarski sin offentliga krisbearbetning. Kan ingen tipsa honom om en bra psykoterapeut? Julia Caesar
Trumps valseger sänder isande vindar över hela världen” påstår han. 
DN skriver om “apokalyps”, “katastrof” och “skred”. Tidningen intervjuar psykologen Åsa Landberg som ger goda råd om hur man talar med sitt barn om Trumpchocken.
Svenska Dagbladet gör samma sak, men där heter experten Somaya Ghanem och jobbar som kurator på BRIS. Snaphanen
Kungen av DN i midsommartid


Om DN och demokrati
Tidningen Journalisten – en frysbox värd 30 miljoner
Det här är berättelsen om journalisterna som hamnade i Dagens Nyheters frysbox och om en arbetsgivare som tappade sin medmänsklighet. Bo Keskikangas tillbringade ett år i frysboxen, ett projekt som kostat tidningen 30 miljoner. 


Det är måndag den 26 augusti 2013 och sensommarvärmen hänger kvar över Stockholm. 23 grader och molnfritt vid lunch. Den första riktiga höstkänningen rullar in mot slutet av veckan. Men i Marieberg på Kungsholmen råder redan vinterkyla.

Bo Keskikangas strosar som vanligt in på DN på eftermiddagen för nattpasset på webben, hälsar på kollegerna och sätter sig och jobbar. Efter en stund ringer telefonen. Personalchefen Henrik Fontin vill träffa honom på en gång. Läs hela denna artikel.

Sedan 2009 bedriver DN med Kungen av DN agendajournalistik och det är lätt att förstå vilkas agenda det är.